Home

Krácení zlomků na základní tvar příklady

Zlomky - krácení, rozšiřování, základní tvar zlomku, převádění nepravých zlomků na smíšená čísla a naopak na jedničku 1. Co je to krácení a rozšiřování zlomků? 2. Kdy je zlomek v základním tvaru? Jak převedeme smíšené číslo na nepravý zlomek (čitatel má větší než jmenovatel)? 3 Krácení zlomků je matematická úprava pomocí, které nalezneme základní tvar zlomku.Při krácení je nutné nalézt největšího společného dělitele čitatele a jmenovatele. Společným dělitelem vydělíme čitatele i jmenovatele zlomku a získáme tím vykrácený (základní) tvar zlomku ROZŠIŘOVÁNÍ A KRÁCENÍ ZLOMKŮ - TEST Mgr. Veronika Pluhařová září - listopad 2011 MATEMATIKA . ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška ò ô. A . Rozšiř zlomky číslem í: 9 6 = . Rozšiř zlomky na zlomek se jmenovatelem ï ò: 9 5 = . Zkrať zlomky číslem î: 3 Jediné, co se mění, je zápis zlomku. Krácení zlomků je jednou z nejčastějších úprav výrazů se zlomky a proto je dobré si to procvičit. Následující příklady ti ukážou, jak se krácení provádí a upozorní tě na nejčastější chybu s práci se zlomky. Příklady na krácení se zlomk Násobení zlomků si můžeme zjednodušit krácením křížem. Čitatel prvního zlomku @i2@i zkrátíme se jmenovatelem druhého zlomku @i4@i a pak teprve zlomky vynásobíme. Pokud bychom nekrátili křížem, zkrátili bychom na základní tvar až po vynásobení zlomků. Užitečná poznámka: Umocňování je jinak zapsané násobení

Krácení zlomků - postup, kalkulačka a vide

Zlomek můžeme na číselnou osu umístit tak, že ho převedeme na desetinné číslo (podělíme prostě čitatele jmenovatelem) a pak postupujeme stejně jako u desetinných čísel. Například \frac{6}{5} = 1{,}2, tj. zlomek \frac{6}{5} leží dvě desetiny za jedničkou. Další příklady: Zlomky menší než 1 můžeme umisťovat na číselnou osu také přímo (bez převodu na. Krácení - Příklady z matematiky. 1) Napište, kdy má daný výraz smysl, a zkraťte: 2) Určete, kdy má výraz smysl a zkraťte: 3) Zkraťte na základní tvar a napište, kdy má výraz smysl: 4) Zkraťte na základní tvar a napište, kdy má výraz smysl: 5) Zkraťte na základní tvar a napište, kdy má výraz smysl: 6) Zkraťte na. Procvič si příklady na sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků. Úpravu na základní tvar i složené zlomky najdeš na Priklady.com Krácení zlomků Zlomek zkrátíme, když čitatele a jmenovatele zlomku vydělíme stejným přirozeným číslem, které je společným dělitelem čitatele i jmenovatele tj. když jsou obě čísla soudělná. Zlomky krátíme do té doby, dokud hodnota čitatele nebo jmenovatele nebude prvočíslo. Příklad zlomek 16 8 krátím Rozšiřování a krácení zlomků - procvičování 1. Doplň na chybějící místo takové číslo, aby platila rovnost: 2. Uprav zlomky na základní tvar: Uprav zlomky na základní tvar: 27 27 21 35 63 14 54 14 24 15 25 45 52 20 36 48 10 15 44 40 18 48 66 60 75 90 12 16 27 36 60 35 28 42 15 40 32 28 40 48 11. Ve škole je 420 žákü

Rozšiřování a Krácení Zlomků - Tes

 1. Základní tvar zlomku. Základní tvar zlomku: Sčítání zlomků Zadejte zlomky - Rozdíl: Násobení zlomků. V případě násobení je možné výrazy krátit nejen v rámci jednoho zlomku, ale i křížem v obou zlomcích - tedy čitatel prvního zlomku se jmenovatelem zlomku druhého (a obráceně), jak je znázorněno na následujícím příkladu:
 2. Kategorie: Zlomky - příklady Téma: Úpravy zlomků (rozšiřování, krácení, zlomek v základním tvar Pro více informací rozklikni infobox (klikni na zobrazit víc..
 3. můžeme provád ět se zlomky. Na každý máme p ředem ur čený čas, kdo nestihne správn ě vypo čítat p říklad, musí ho dopo čítat doma a navíc spo čítat odpovídající příklady na konci hodiny. Př. 3: Převe ď na základní tvar. Pokud to má smysl, vyjád ři také jako smíšené číslo
 4. Hry a příklady pro základní školy . Příklady podle kategorie Krácení zlomků - zapiš zlomek tak, aby byl v základním tvaru. Tvé nejlepší časy: Zkusit znovu Gratuluji, tvůj čas je: Tvé nejlepší časy: Zkrať zlomek na základní tvar:.
 5. Krácení zlomků Zlomek zkrátíme, když čitatele i jmenovatele vydělíme beze zbytku číslem různým od Při převádění na základní tvar vlastně hledáme největšího společného dělitele čitatele a jmenovatele, kterým zlomek zkrátíme. Příklad: Převeď zlomek 16/24 na základní tvar Příklad: Na přípravu.
 6. Kategorie: ZlomkyTéma: Úpravy zlomků (rozšiřování, krácení, zlomek v základním tvarPro více informací rozklikni infobox (klikni na zobrazit více).Ve videu.

Zlomky - jednoduše vysvětleny Doučování Matematika Dr

Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací období 3. Předmět Matematika Téma hodiny Zlomky - krácení zlomků Označení VY_32_INOVACE_02_Zlomky-krácen Což je kus složitější a proto je tu výuková apka k procvičení: Krácení a rozšiřování zlomků - příklady . Zlomky - krácení, rozšiřování, základní tvar zlomku, převádění nepravých zlomků na smíšená čísla a naopak na jedničku 1. Co je to krácení a rozšiřování zlomků? 2. Kdy je zlomek v základním tvaru Převod na základní tvar. Se zlomky můžeme různě pracovat a měnit jejich tvar — rozšiřovat je a krátit —, přičemž hodnota zlomku se nijak nezmění. Lze si to i snadno představit slovně, například jedna polovina má stejnou hodnotu jako dvě čtvrtiny nebo čtyři osminy Krácení zlomků na základní tvar příklady. Krácení zlomků - příklady. 4/8 = 1/2 - největší společný dělitel je 4. 7/21 = 1/3 - největší společný dělitel je 7. 14/35 = 2/5 - největší společný dělitel je 7. 8/32 = 1/4 - největší společný dělitel je 8 Pokud chceme krátit na základní tvar, najdeme největšího společného dělitele čísel 12 a 18, což je 6 Základní tvar zlomku. Při úpravách zlomků budeme zlomky krátit na základní tvar. Zlomek je v základním tvaru, když čitatel i jmenovatel jsou čísla nesoudělná. Před vynásobením provedeme výhodné krácení, abychom nepočítali se zbytečně velkými čísly: Dělení zlomků, převrácený zlome

Výuka zlomků Tento projekt je cílen na žáky prvního a druhého stupně základních škol. Nabízí procvičování zlomků interaktivní formou. Od základního poznávání zlomků přes porovnávání až ke sčítání, násobení a dělení. Matematika hro 2. Uprav na zlomky se jmenovatelem 48: 3. Uprav zlomky na základní tvar: 4. Doplň čitatele (jmenovatele) tak, aby platila rovnost: Rozšiřování a krácení zlomků. Skupina B . Jméno: 1. Rozšiř dané zlomky číslem v závorce: 2. Uprav na zlomky se jmenovatelem 64: 3. Uprav zlomky na základní tvar: 4 Krácení poměru na základní tvar. Wydygiz. 27.01. 11:54 | Nahlásit. Zdravím opět, nejprve se zbavte desetinné části tak, že dělenec i dělitel vynásobíte vhodnou celočíselnou mocninou deseti. Jakmile bude dělenec i dělitel celočíselný, proveďte prvočíselný rozklad a proveďte krácení shodnými děliteli. Ty další. Výpočty se zlomky. a. b. a - čitatel. b - jmenovatel. a b = a: b; b ≠ 0. Čitatel a jmenovatel jsou celá čísla. Jmenovatel se nesmí rovnat nule, protože dělení nulou není definováno. Kalkulačka provádí sčítání, odčítání, násobení, dělení a další operace se zlomky Anotace: Hra slouží k procvičení krácení zlomků. Autor: Rostislav Solovský (Autor). Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací další materiály k tomuto očekávanému výstupu ». Speciální vzdělávací potřeb

Připrav se - Matematika: Zlomk

 1. Převádění smíšených zlomků do základního tvaru - příklady. 20 řešených příkladů na převádění smíšených zlomků do základního tvar Zlomek úprava zlomku na základní tvar 1. KRÁCENÍ ZLOMKŮ<br />Úprava zlomku na základní tvar<br /> 2
 2. ka koupila 13 rohlíků. Tatínek snědl 3,5 rohlíku
 3. 2.2.7 Krácení a rozši Pedagogická poznámka: Žáci mají tendenci psát pouze rozší řené zlomky. Trvám na tom, Př. 5: Převe ď zlomek na základní tvar. a) 12 16 b) 18 24 c) 28 56 d) 27 30 e) 26 36 f) 42 52 g) 56 68 h) 72 84 i) 70 105 j) 152 184 k) 144 240 l) 198 242 a
 4. Krácení zlomků. Jakým číslem zkrátíme zlomek \(16\over24\) na základní tvar \(2\over3\)? Chyba - zkus zadat jiný výsledek a klikni na opravit. 8 . Odeslat. Pokračovat
 5. Všechny výsledky z příkladů na racionální čísla budou v základním tvaru 1. Zapiš desetinná čísla zlomky. Zkrať na základní tvar, použij smíšená čísla. (tohle musí umět každý) a) 0,8 b) 4,08 c) 6,35 d) 1,1 2. Zapiš daná čísla čisly desetinnými: (trojkaři určitě, komu stačí 4, tak aspoň náznak řešení) a.
 6. 1.1 Krácení zlomků Příklad 11 Jsou dány zlomky: Rozhodni, které z nich jsou v základním tvaru. Zbývající zlomky zkrať na základní tvar. Základní tvar znamená, ţe itatel a jmenovatel zlomku nejdou krátit spoleþným íslem. Zlomek krátíme tak, že jeho čitatele i jmenovatele dělíme týmž číslem různým od nuly
 7. Úprava poměrů zlomků na základní tvar. Mám takovou otázečku. Mám příklad (zlomky) 1/2 : 1/3 : 1/6 . Jak tento postupný poměr zlomků mám upravit na základní tvar? Umím to s klasickými dvěma zlomky, ale se třemi už nevím

Krácení výraz ů Krátit výraz znamená dělit čitatele i jmenovatele stejným výrazem r ůzným od nuly. Pozor, podmínky píšeme z výrazu p řed vykrácením. Základní tvar - výraz už nelze krátit. Př. 1 Kra ť na základní tvar, napiš podmínky a) = x yz x yz 4 2 5 8 4 b) = − − 2 4 2 2 x y x y c) = − + − 10 25 5 x2. Následně provedeme součet zlomků, tak jak je uvedeno u první varianty. Pokud není zlomek po provedení součtu v základním tvaru, tak je nutné ho na základní tvar pomocí krácení převést. Ilustrováno např. na prvním příkladu ; základní tvar (krácení pod sebou), tak i u poměru můžeme krátit a vznikne nám základní tvar A ještě jeden trochu složitější příklad: Smíšené číslo převedeme na zlomek (nepravý zlomek) a i číslo 4 převedeme na zlomek . Náš příklad bude vypadat takto: Sečteme zlomky ve jmenovateli: a teď už můžeme složený zlomek vypočítat, tak, že jmenovatel (horní zlomek) násobíme převráceným zlomkem z jmenovatele 5. krácení zlomku Zadání: Zkrať zlomek daným číslem Uprav zlomky na základní tvar Př.: Zkrať zlomek 24 12 třemi a šesti takový příklad se vyskytuje málo, spíš je zadání - uprav na základní tvar Řešení: 8 4 24 :3 12 :3 24 12 4 2 24 :6 12 :6 24 12 Př.: Uprav na základní tvar 45 27 27 i 45 je dělitelné 9 Řešení. Toggle navigation Zlomky hravě. Domů; Procvičování . Poznávávání zlomků; Porovnávání zlomků; Převod na základní tvar

Zlomky - Procvičování online - Umíme matik

Krácení - Příklady z matematik

Sčítání a odčítání zlomků (Mgr. Vladimír Hradecký) Násobení a dělení zlomků (Mgr. Vladimír Hradecký) Složené zlomky, příklady s více početními operacemi (Mgr. Vladimír Hradecký) Poměr - rozšiřování, krácení, základní tvar (Mgr. Vladimír Hradecký Lomený výraz se typicky snažíme zjednodušit na nějaký kratší, hezčí výraz. Základy. Takže ještě jednou, lomený výraz má následující tvar: $$\frac{\mbox{mnohočlen}}{\mbox{mnohočlen}}$$ Příkladem lomeného výrazu tak může být následující výraz: $$\frac{x^2-1}{x+1}$$ Úkolem pak je zjednodušit tento výraz 4/ konstrukce lichoběžníku známe-li 3 strany a úhlopříčku nebo 3 strany a úhel (viz příklady v sešitě) 5/ obvod a obsah trojúhelníku, rovnoběžníků, lichoběžníku. 6/ aplikace úloh na obvod a obsah trojúhelníku, krácení zlomků na základní tvar I výsledek má téhož jmenovatele (5) 5. krácení zlomku Zadání: Zkrať zlomek daným číslem Uprav zlomky na základní tvar Př.: Zkrať zlomek 24 12 třemi a šesti takový příklad se vyskytuje málo, spíš je zadání - uprav na základní tvar Řešení: 8 4 24 :3 12 :3 24 12 4 2 24 :6 12 :6 24 12 Př.

Priklady.com - Sbírka úloh: Sčítání, odčítání, násobení a ..

Kalkulačka pro zlomky. Usměrňování a krácení zlomků. Kalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly Při krácení je nutné nalézt největšího společného dělitele čitatele a jmenovatele Počítání se zlomky, převod zlomku na desetinná čísla Krácení zlomků - Vysvětlení látky. Krácení zlomků je dělení čitatele i jmenovatele stejným číslem (mimo nuly). (6 : 2) 3 = Důvodem krácení zlomků je snaha zlomek zjednodušit a zapsat jej v základním tvaru. Základní tvar je takový tvar, který již nejde zjednodušit. 12 (12 : 6) 2. krátíme šesti =

2. Zkrať lomený výraz na základní tvar : 16x 3 y: 4x 3 y 2. Ve středu se společně podíváme na krácení zlomků na základní tvar. Takže koukněte se na předešlé video, či na nové video. Zaměřte se na krácení zlomků (což je opak rozšiřování). Vše si opět vysvětlíme a propočítáme na online hodině. Taktéž se můžete podívat na písemné vysvětlování krácení. krácení, porovnávání, základní tvar, smíšené číslo, Uprav zlomky na základní tvar. a) 20 15 = g) 171 285 = b) 24 6 = h) 31 31 = c) 27 45 = ch ) 12 144 = d) 48 96 = i) 105 84 = e) 77 99 = j) 3 5 27 3 ⋅ = − f) 84 24 = k) 40 8 2 8 − = ⋅ Procvič si úvodní učivo o zlomcích. Příklady jsou řazeny od jednodušších po.

Příklad 15 : Převeďte na základní tvar : a) 10 5 = b) 4 100 16 = c) 12 100 9 = d) 10000 25 = e) 1 10000 1 = f) 1000 6 = g) 12 100 50 = Příklad 16 : Ověřte, zda platí rovnost: a) 21 18 = 77 33 b) 19 6 = 57 29 c) 17 11 = 85 55 d) 100 20 = 200 40 e) 15 9 = 60 45 2.4. Převádění zlomků na desetinné číslo a naopak 2.4.1. Poznámka. Aby měl lomený výraz smysl, musí být jeho jmenovatel nenulový. Z definice vyplývá, že lomený výraz může mít tvar podílu mnohočlenů, jako například. \displaystyle \frac {x^5 - 3x^3 + 2} {8x^4 + 11x^2 - 2x} či \displaystyle \frac {5} {3a^2 - 7} , nebo se jedná o podíl dvou výrazů, z nichž alespoň jeden není.

- zobrazení základních zlomků na číselné ose - základní tvar zlomku, rozšiřování a krácení zlomků, rovnost zlomků - porovnávání podle velikosti - společný jmenovatel - početní operace se zlomky - převrácené číslo, složený zlomek, smíšené číslo - kombinované příklady i se závorkam KRÁCENÍ ZLOMKŮ Př. Zapiš zlomkem, jaká část celku je vybarvena. Žáci dostanou obrázky na vlepení - viz přílohy doc. Zlomek zkrátíme, když čitatele i jmenovatele zlomku vydělíme společným dělitelem čitatele i jmenovatele. Zlomky krátíme až na základní tvar Algebraické výrazy - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol ; ZLOMKY - krácení zlomků, součin zlomků, smíšené číslo, základní tvar zlomku Kartičky - krácení zlomků, součin Pracovní list - přesmyčky, magické obrazce (zlomky) Mgr. Dana. Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici

Základní tvar zlomku zlomky - krácení, rozšiřování

rozšiřuje a krátí zlomky, určuje základní tvar zlomku, porovná velikost dvou zlomků provádí základní početní operace se zlomky, výsledky příkladů vyjádří v základním tvaru zlomku upraví složený zlomek na základní tvar správně zapíše množinu racionálních čísel, vzájemný vzta Krácení zlomků Kalkulačka pro převod zlomku na základní tvar Chcete-li zadat zlomek, stačí vyplnit čitatel i jmenovatel. Chcete-li zadat smíšené číclo, zadejte celočíselnou část, čitatel a jmenovatel ; Smíšené číslo (nepravý zlomek) Složené zlomky jsou čísla, která se skládají z celého čísla a ze zlomku

Zlomky - úpravy (rozšiřování, krácení), základní tvar

Rozšiřování zlomků + sčítání a odčítání zlomků s různými jmenovateli + krácení zlomků, základní tvar zlomku Dobrovolný úkol na jedničku do 3.11.: napiš postup, jak sčítat / odčítat zlomky (forma libovolná: plakát, komiks, prezentace, video rozšiřování a krácení zlomků • rozšíří a krátí zlomky, uvede. Násobení zlomků zlomkem - jak násobit, slovní úlohy - úlohy z učebnice 1: 38/9, 10, 11 +*39/14, 16, 18 - teorie: strana 37-38 + *39. 19.-23.10.2020 Prezentace - zlomky: sčítání a odčítání (767.86 kB) Rozšiřování zlomků + sčítání a odčítání zlomků s různými jmenovateli + krácení zlomků, základní tvar zlomku

Matematika - Krácení zlomků

Sčítání, odečítání, násobení a dělení zlomků — Matematika

 1. Pokročilá kalkulačka pro výpočty se zlomky, desetinnými a celými čísl. Priklady.com - Sbírka úloh: Sčítání, odčítání, násobení a. Procvič si příklady na sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků. Úpravu na základní tvar i složené zlomky najdeš na Priklady.com. severní kypr ceny Slunečnice.cz (www.
 2. Řešené příklady krácení zlomků: 2/4 = 1/2. 5/20 = 1/4. Převod zlomků na základní tvar - Rozšíření zlomků. Pokud celí zlomek násobíme jde o rozšíření zlomků. Někdy je to nezbytné pro převod na základní tvar. Řešené příklady rozšíření zlomků: 0,5/1 = 1/2. 0,2/1 = 1/5. Sčítání a odčítání zlomků
 3. Tato výuková aplikace k procvičení krácení a rošiřování zlomků vygeneruje 25 příkladů. Zadej čitatele a jmenovatele nového upraveného zlomku a potvrď tlačítkem Zkontrolovat. Pokud potřebuješ vysvětlit o co se jedná, zde je k tomuto zkoušeči článek: Krácení a rozšiřování zlomků
 4. Příklad: Zjistíme, zda zlomky jsou v základním tvaru (pokud ne, krátíme na základní tvar). Zjistíme, zda jsou soudělné čitatel prvního zlomku a jmenovatel druhého zlomku a naopak jmenovatel prvního zlomku a čitatel druhého zlomku. Pokud ano krátíme (krácení křížem). 32 6. 9 20 16 3. 9 20 32 6. 9 20 16 3. 9 20 32 6. 9 20.

Zlomky - Sweb.c

 1. 6. ­ 7., 9.Krácení a rozšiřování a převod na základní tvar ­ výklad 8. + 10. ­ 11. Příklady (výsledky vytáhni, či ťukni) 12. Poměry se zlomky ­ převod na základní tvar 13. Tvoření vlastních příkladů I 31­8:26 první člen poměru 1 : 9 druhý člen poměru 2 : 18 = 1 :
 2. Tiskový náhled příkladu vidíte na pozadí Příklad bude vytisknut jak byl zobrazen před stiskem tlačítka TISKNOUT . Řešení a výsledky budou vytisknuty, pokud byly zobrazeny, nezobrazené řešení a výsledky se tisknout nebudou
 3. Zlomek, základní tvar zlomku. Rozšiřování a krácení zlomků. Početní operace se zlomky. Smíšené číslo, složený zlomek. Převádění zlomků na desetinná čísla a naopak. Periodická čísla. Racionální čísla, jejich uspořádání, číselná osa. Početní operace s racionálními čísly. Poměr. Přímá a nepřímá.
 4. Nepravé zlomky jako výsledek budeme převádět na smíšené číslo. Smíšené číslo se skládá z počtu celků a pravého zlomku. Příklad : 2 15 = 7 2 1 Desetinné zlomky Desetinný zlomek je takový zlomek, který má v čitateli, 10; 100 ; 1 000 ; atd. 1.3.2. Základní tvar zlomku, krácení a rozšiřování zlomků
 5. Krácení poměru znamená dělení prvního i druhého členu poměru stejným číslem různým od nuly a jedné. b a a:b 12 24 24:12 Ze znalosti zlomků z toho pro nás plyne, že poměry můžeme stejně tak jako zlomky krátit a rozšiřovat. 2
 6. zlomku), str.30/2 opsat ukázkový příklad, str.30 opsat rámeček - obecný zápis krácení zlomku, str.31/3 opsat ukázkový příklad, opsat modrý rámeček (základní tvar zlomku). Posílám také odkaz na video-rozšiřování a krácení zlomku
 7. Krácení zlomků ­ vydělení čitatele i jmenovatele Zkrať zlomek na základní tvar: a) jiné řešení b) jiné řešení jiné řešení. c) jiné řešení d) jiné řešení. Vypočítej z učebnice příklady 19/4, 5, 6, 7 Výsledky si kontroluj vzadu ve výsledcích ­ strana 80

Pokud zlomky nemají stejného jmenovatele, musíme je na stejného jmenovatele převést. Poté postupujeme jednoduše jako v případě násobení, prostě sečteme čitatel prvního zlomku s čitatelem druhého zlomku. Oproti násobení ale ponecháváme stejný jmenovatel. Nejprve příklad na sčítání zlomků se stejným základem - znázorňování zlomků na číselné ose - základní tvar - rozšiřování zlomků - krácení zlomků - zákl. početní operace - složený zlomek - smíšená čísla - slovní úlohy. Celá a racionální čísla - celá čísla - zákl. počet. operace s celými čísly - absolutní hodnota čísla - čísla navzájem opačná.

Zlomky hrav

Rozšiřování a krácení zlomků - RVP

Kategorie: Zlomky Téma: Úpravy zlomků (rozšiřování, krácení, zlomek v základním tvar Pro více informací rozklikni infobox (klikni na zobrazit více). Ve videu je vysvětleno, jaké úpravy zlomků máme, jak se zlomky upravují, co je to převod zlomku na základní tvar a jak se zlomky na základní tvar. základní tvar (krácení pod sebou), tak i u poměru můžeme krátit a vznikne nám základní tvar. Připomeňte si ze sešitu, jak se krátí zlomky a znaky dělitelnosti. Příklady - zkraťte poměr na základní tvar - 16 : 24 - můžeme si tento poměr představit ve tvaru 16 24 a můžeme krátit jako zlomek 2. Krácení a rozšiiování poméru Maminka a Aniëka spolu peéou buchtu. Maminka iíká Aniéce: Na drobenku smíchej polohrubou mouku a krystalový cukr v pomèru 1 : 2. Anièka odpovèdëla: Já tedy smíchám jeden malý hrneéek mouky a dva malé hrneëky cukru. Budeme potiebova Zlomky a početní operace − zlomky desetinné, pravé, nepravé, smíšená čísla - rozšiřování a krácení daným číslem − krácení zlomků na základní tvar − uspořádání zlomků početní výkony se zlomky a čísly smíšenými − slovní úlohy − pojem racionální číslo − složený zlome

Úprava zlomků, sčítání zlomků # sčítání zlomků už bývá mírně komplikovanější

Krácení poměru znamená dělení prvního i druhého členu poměru stejným číslem různým od nuly a jedné. Ze znalosti zlomků z toho pro nás plyne, že poměry můžeme stejně tak jako zlomky krátit a rozšiřovat. 3 1 Matematika pro 7. ročník 15.POMĚR, SHRNUTÍ - opakován převádění nepravých zlomků na smíšená čísla a naopak; krácení a rozšiřování zlomků, základní tvar zlomku převádění 2 zlomků na společného jmenovatele, porovnávání zlomků převádění zlomku na desetinné číslo a naopa Příklad Porovnejte následující zlomky Zlomek Znaménko nerovnosti Zlomek 3/8 2/3 2/9 1/2 14/11 18/17 17/21 25/3 32/41 6/11 15/19 71/90 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je (jméno a příjmení autora) Zlomky 1 - procvičení krácení a rozšiřování zlomků, zlomek a desetinné číslo, porovnávání zlomků. Zlomky 2 - procvičení sčítání a odčítání zlomků, smíšených čísel. Zlomky 3 - procvičení násobení a dělení zlomků Rozšířením, popř. kr {cením zlomků na desetinné zlomky. 10 25 = = = = 0,20 0,40 4 20 20.

Rybářské potřeby plzen, rybářské potřeby u habakuka jsou největší sítí obchodů s největší

Procvič si příklady na sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků. Úpravu na základní tvar i složené zlomky najdeš na Priklady.com Odčítání: 1,5 - 6 / 5 = 3 / 2 - 6 / 5 = 3 · 5 / 2 · 5 - 6 · 2 / 5 · 2 = 15 / 10 - 12 / 10 = 15 - 12 / 10 = 3 / 10 Při sčítání, odečítání a porovnávání zlomků je vhodné. Anotace: Pracovní list shrnuje, procvičuje a upevňuje úvodní problematiku tematického celku zlomky (rozšiřování, krácení, porovnávání, základní tvar, smíšené číslo, Zlomky 3 5 8, , 6 4 3 uprav na zlomky se společným jmenovatelem 72. 5) Uprav zlomky na základní tvar

Zlomky - krácení zlomků. Mgr. Jitka Koubová. Úprava zlomku na základní tvar - krácení zlomku. Pozoruj: = =. Zlomky, které představují s tejnou část celku jsou si rovny - e kvivalentní zlomky Celoštátne testovanie piatakov. Vyriešený test z matematiky - Testovanie 5 - T5-2017. Úprava zlomku na základný tvar Přepočítej si kvalitní příklady na Výrazy se zlomky a určování podmínek. Uprav, sečti a zjednoduš výrazy se zlomky a urči podmínky na Priklady.com 5. Určete podmínky, za kterých mají lomené výrazy smysl 4 b. a) a +b 1 b) 4 2 3 y + c) 9 x2 x − d) 1 2 x − 6. Rozšiřte dané výrazy tak, aby platilo 3 b

Matematika: Krácení poměru na základní tvar - Ontol

Rozšiřování zlomků: Rozšiřovat zlomek znamená násobit čitatele a jmenovatele stejným číslem různým od nuly. Př. Dané zlomky rozšiř 5: 45=4.55.5=2025. 83=8.53.5=4015. 1215=12.515.5=6075 Krácení zlomků: Krátit zlomek znamená dělit čitatele a jmenovatele stejným číslem různým od nuly. Př. Zkrať na základní tvar Zlomky - násobení a dělení - příklady - YouTub . 21. 2. 2020 - Prozkoumejte nástěnku násobení uživatele jiinavankov, kterou na Pinterestu sleduje 111 lidí. Podívejte se na další nápady na téma Násobení, Matematika a Učení ; Tento projekt je cílen na žáky prvního a druhého stupně základních škol

Okenní závěsy záclony - zútulněte jakoukoli místnost pomocí záclon a závěsů

Početní operace se zlomky 1. Sčítání a. zlomků - upravíme zlomky na stejného jmenovatele (rozšiřováním, v některých případech krácením) hledáme společný násobek všech jmenovatelů (nejlépe nejmenší společný násobek) jmenovatele opíšeme a čitatele sečteme pokud je to možné, zkrátíme výsledek na základní tvar a pokud je čitatel větší než jmenovatel. Rozsáhlá sbírka příkladů od jednoduchých až po obtížné, pestré formy cvičení Početní operace se zlomky Převrácené číslo Smíšená čísla Složený zlomek Převádění zlomku na desetinné číslo a naopak - uvede zlomek na základní tvar - krátí a rozšiřuje zlomek - porovná dva, popř. více zlomků - zobrazí. Příklady na krácení se zlomky Příklady. Vypočítejte Zlomek rozšíříme výrazem . , kde je celé číslo, je rovno jedné. Je-li , rovnice má v oboru komplexních čísel právě různých řešení, která lze určit pomocí goniometrického tvaru komplexního čísla Přitom třeba počítají na tabuli - obrazovce - příklady apod Nerovnice se zlomky. 3 se zlomky Lineární nerovnice — Matematika . Možná to nebylo dokonalý, ale nepozměnila bych ani zlomek vteřiny. Vsunul ruce do kapes, neprodleně je zase vytáhl a překřížil na hrudi, aby je během zlomku vteřiny nervózně spojil před těle . Cílem nerovnic je najít, pro kterou neznámou x daná nerovnice plat Lekce matematiky 3: Násobení a dělení 10, 100 a 1000 Procvič si příklady na sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků. Úpravu na základní tvar i složené zlomky najdeš na Priklady.com! Proměň desetinné číslo na zlomek a uprav ho na základní tvar Zlomky - vyjádření čísel zlomkem a početní operace