Home

Vodní kolo konstrukce

Konstrukce : Nejprve vybereme vhodné místo pro vybudování mlýnku . Podle situace zvolíme pohánění vodou z korýtka ( tzv. kolo na svrchní vodu ) , nebo necháme lopatky kola shora zasahovat do vodního proudu ( kolo na spodní vodu ) Rozměry kola, jeho konstrukce, množství a výškový potenciál vody, to jsou faktory, které určují instalovaný výkon motoru. Jedno vodní kolo mohlo dosahovat úctyhodných až 30 kW. Jako u všech vodních děl, voda se přivádí náhonem z potoka nebo řeky do retenční nádrže (hamerského rybníka) Konstrukce mlýnku: Nejprve vybereme vhodné místo pro vybudování mlýnku. Podle situace zvolíme pohánění vodou z korýtka (tzv. kolo na svrchní vodu), nebo necháme lopatky kola shora zasahovat do vodního proudu (kolo na spodní vodu). Všechny dále uvedené rozměry je možno pozměnit podle konkrétních podmínek

Původně se využívalo vodní energie vodními koly, jejichž původ je velmi starý. Podle neurčitých pramenů bylo vodní lopatkové kolo vynalezeno Ctébiem již r. 135 před Kristem. Na počátku křesťanské éry se začalo používat vodního kola k pohonu mlýnů, nejdříve v blízkém Orientu. V letec Základem vodního mlýnu obecně je vodní kolo, které roztáčí energie vodního toku - konstrukce i způsob pohonu vodního kola pak dělí mlýny na různé typy: Mlýn s horizontálním kolem. Mezi nejstarší a zároveň nejjednodušší typy vodních mlýnů patří mlýn s horizontálně umístěným vodním kolem

Vodní kola - vladislavsik

  1. Vodní kolo s nádrží. Lopaty nabírají vodu z nádrže, do které je voda přivedena pod zemí potrubím nebo hadicí. Plovákový ventil dopouští odčerpanou vodu. Kolo se zabuduje pod úroveň terénu až po horní okraj nádrže. Dále lze trasu vody členit pomocí stavidel. Celá konstrukce je z nerez oceli, kotví se malým.
  2. Jejím hlavním prvkem je vodní kolo s lopatkami vyrobené z litinové konstrukce a z habrového a dubového dřeva. V průměru má bezmála čtyři metry, v rámci dochovaného soukolí na něj navazují další ozubená kola z litiny i dřeva - jedno více než dvoumetrové - a také další kovové i dřevěné součástky, na nichž.
  3. Vodní kolo. Verze bez zásobníku je určená k osazení do přirozené nebo uměle vytvořené vodoteče nebo nádrže. Zde se uplatní naše stavidla pro další větvení trasy toku. Jak děti otáčejí kolem lopaty nabírají vodu, která pak vytéká korýtkem na boku kola. Celá konstrukce je z nerez oceli, kotví se malým betonovým základem
Vodní šlapadlo 330 x 180 cm, modré | Pramice

Kola se postupně rozšiřovala a jejich zdokonalení na sebe nedávalo dlouho čekat. První jízdní kolo vynalezeno 1817 Karlem Dreisem / dobové vyobrazení. Okolo roku 1860 přišel první významný zásah do konstrukce kola - jízdní kolo bylo vybaveno klikou s pedály na hřídeli předního kola Vodní mlýn je mlýn poháněný vodní energií. Energie proudící vody (kinetická nebo potenciální) je přenášena na hřídel prostřednictvím vodního kola.Tento vynález byl znám antickému světu již ve 3. století před n.l. Ve středověku byl dále rozvíjen a už od 7. století se mlýny rozšiřovaly mimo původní území Římské říše a Irska - Ocelová příhradová konstrukce o čtvercové základně; jejím středem až po středový držák osou konstrukce prochází trubka táhla pro vodní čerpadlo. Oproti konstrukci větrného kola ve Vedrovicích /okr. Znojmo/ toto táhlo nemá vodící kladky, nýbrž kluzná ložiska z trubek většího průměru HYDROHROM nabízí turbiny s oběžnými koly o průměru od 600 do 2200 mm. Konstrukce turbin splňuje požadavky na bezpečný prov oz z hlediska ochrany životního prostředí. Mimo přímoproudých Kaplanových turbin vyrábí firma také turbiny typu Pelton, vhodné pro použití na spádech od 30 m až do 400 m a s výkony do 1000 kW Kolo je plochá součást kruhového tvaru, která se může otáčet kolem svého středu. Může být volně otočné na pevné hřídeli, anebo pevně spojeno s otáčivou hřídelí.Součást spojující kolo a hřídel je náboj kola.Kolo je podstatnou součástí vozidel a dopravních zařízení, protože valivý odpor je podstatně nižší než smykové tření

Mlýn, vodní kolo, vodní mlýn. Existují tři tradiční typy mlýnů. Rozdíl je v hnací síle.Podle ní rozlišujeme vodní, větrný a suchý mlýn (poslední mlýn je poháněn zvířecí silou). Mlýny původně sloužily k mletí pevných materiálů, ale později se jejich využití stalo rozmanitější (např. pila).Vodní kolo je konstrukce, která slouží k pohonu strojů Kola jsou však levnější, a to o to více, pokud je použito kolo na horní vodu. Klesají tak náklady na výrobu vlastního kola a není nutné takové technologické vybavení na vstupu vody (česle, regulace, atd.) Vodní kola mají také zajímavější rozsah své účinnosti KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ MODELU PRŮTOČNÉ ŘÍČNÍ Zatímco energie vodního kola byla využívána pro nejrůznější lidské činnosti, dnešní vodní turbíny nacházejí své uplatnění výhradně při výrobě elektřiny. Přímý pohon pracovního stroje by se mohl zdá

Historie výroby železa a vodní hamr Český Kutil

Bazény s kovovou konstrukcí jsou velice oblíbené v ČR. Kupte si bazén s kovovou konstrukcí a máte vyhráno svět vodní turbínu, mnohem účinnější zařízení, než klasické kolo. Vodní turbíny se staly výhradním zdrojem energie pro generátory na výrobu elektrického proudu v hydroelektrárnách. Konstrukce vodního kola na svrchní vodu Mlýnské složení vodního mlýna z 15. stolet Vodní elektrárna je výrobna elektrické energie, jedná se o technologický celek, přeměňující potenciální energii vody na elektrickou energii.Jedná se také o vodní dílo ve smyslu platných právních předpisů.Obvyklý typ říční vodní elektrárny se skládá z přehradní hráze nebo jezu, tj. vodního díla, které zadržuje vodu a ze strojovny, ve které jsou postaveny.

Ponorné motorové čerpadlo pro splaškovou vodu do 95 °C. 32. Jmenovitá světlost hrdla výtlaku G 1¼. V. Provedení oběžného kola: Vícekanálové oběžné kolo. 113. Průměr oběžného kola v mm. 7,5 /10 = jmenovitý výkon motoru P2 v kW. Ci. Materiálové provedení: Šedá litin Tento víkend začaly závody na vodních elektrokolech Manta5. A ne, nebojte, nic jste nepropásli, závodit se na nich bude přes celou topnou sezónu slunečního kotouče. Tedy až do září. A co to, ke všem čertům, je Manta5? Novozélandská novinka. Kolo, které jezdí na hladině vody. A to až 20 kilometrů v hodině. Dobrá, dobrá, odborněji se kolo nazývá - hydrofilní. Soutěž o Vynikající diplomovou práci v oboru ocelových konstrukcí - fakultní kolo. autor: Ing. Marek Janda. V rámci akademického roku 2020/2021 byly i přes ztížené podmínky v souvislosti s covidovou situací oceněny titulem Vynikající diplomová práce v oboru ocelových konstrukcí práce vybraných diplomantů ze. Květen 2008, konstrukce před usazením. Oběžné vodní kolo s uzavřenými lopatkami a bukovými ložisky mazanými vazelinou. Převod klínovým řemenem do pomala 1:3 pro zvýšení kroutícího momentu Dřevené konstrukce - realizace / 2015. Moderní dřevostavby - návrhy / 2015. Velké vodní kolo přenáší rotační pohyb na velké paleční kolo. Pomocí dřevěných zubů osazených ve dvou řadách je energie přenášena na pastorek a setrvačník. V setrvačníku je z důvodu zmírnění chvění celé stavby zatesaný kámen

Vodní kola byla postupně nahrazena vodními turbínami, které prošly za sto sedmdesát let své dosavadní existence složitým vývojem. Starší konstrukce turbín jsou prezentovány pouze na modelech, Peltonovy, Francisovy a Kaplanovy turbíny jsou představeny velkými, většinou pohyblivými stroji Základem vodního mlýnu obecně je vodní kolo, poháněné energií vodního toku. Během staletí vývoje vzniklo mnoho konstrukcí vodních mlýnů. K jejich základnímu dělení však slouží místo přívodu vody na mlýnské kolo: Horní náhon - voda dopadá na mlýnské kolo shora tak, aby namočila jen 1/2 kola. Jednotlivé. Obr. 10.13: Vodní kolo lopatkové se spodním nátokem. Obr. 10.14: Vodní kolo lopatkové se středním nátokem. Obr. 10.15: Různé konstrukce tvaru lopatek vodního kola. Nejlépe se pro praktické použití osvědčilo tzv. Zuppingerovo kolo. Obr. 10.16: Zuppingerovo kolo. Obr. 10.17: Typický příklad lopatkového vodního kola se. 2.1.1. Vodní kolo Vodní kolo spadá do kategorie rotačních vodních motorů, ale o samotnou turbínu se nejedná. Zmiňuji se zde ale o něm, protože je nejjednodušším vodním strojem a vodním turbínám je předchůdcem. Vynález prvního vodního kola se datuje už do roku 135 před naším letopočtem

Vodní kolo - estranky

První vodní kolo (které vidíte dodnes) bylo umístěno blíže přívodní štole a pohánělo pístové pumpy pro čerpání důlní vody z jámy August. Jeho osa leží v hloubce 16,6 m pod úrovní okraje těžní jámy. Druhé vodní kolo se nedochovalo - to bylo menší a pohánělo těžní stroj a úpravnu dolu Drkolnov Správné vedení vody do oběžného kola zabezpečuje přímo profil spirály. Vodní kola ( bližší popis ) - hlavně v minulých stoletích používaná jednoduchá zařízení, výhodné je jejich použití v místech s nízkým spádem (do 1.5 m) a velmi proměnlivým průtokem, jejich provozu nevadí ani drobné mechanické nečistoty Obecně lze konstatovat, že vodní turbíny účinněji než vodní kola využívají vodní síly, používají se pro větší spády od 1 m, resp. 0,8 m a jsou finančně náročnější. Vodní kola se využívají pro velmi nízké spády (0,3 m až 1m) a jsou provozně méně. náročné např. jim ve fungování nebrání listí, tráva.

Vodní šlapadlo 270 x 170 cm, modré | Pramice

020 - Vodní kol

  1. Mokroběžné vodoměry tedy nelze ovlivnit magnetem a díky příméhu spojení lopatkového kola a počitadla dosahují vodoměry této konstrukce vyšší citlivosti na malé průtoky. Nevýhodami pak jsou relativně vysoká cena, vyšší citlivost na nečistoty obsažené ve vodě a také vyšší citlivost na tvrdou vodu
  2. Vynálezem raného středověku je vodní kolo na svrchní vodu, tzv. korečkové, které je výkonnější než kolo na vodu spodní. Rozměry kola, jeho konstrukce, množství a výškový potenciál vody, to jsou faktory, které určují instalovaný výkon motoru. Jedno vodní kolo mohlo dosahovat úctyhodných až 30 k
  3. Zdrojem vody pro pohon pilnice je rybník, pod jehož hrází pila v Penikově stojí. Voda proudí vstupní částí náhonu a plní nátokovou skříň. Průtok přes kolo se ovládá pomocí táhla a ramene z pilnice. Náhon vede vodu na vodní kolo hlavního pohonu
  4. Vodní kolo, vodní skákadlo, aquaskipper, water bike, waterbird. Legendární vodní kolo, skákadlo pro Vaše letní radovánky u vody. Vodní skákadlo neboli Aquaskipper Vám poskytne spoustu zábavy, ale navíc zvýšit svojí fyzickou koncici. Aquaskipper je ideální dárek pro milovníky vodních sportů, kteří se nebojí experimentovat

šlapadla působil jako vodní plavidlo s rychlejším pohybem - umístíme mezi dvě kola (žluté) ještě jedno malé červené ozubené kolo. Tím, že umístíme mezi dvě žlutá kola ještě jedno červené - přijdeme tím o zelenou stříšku (proti slunci). Pokud bychom nechali kola pouze 2, šlapadlo by měl Konstrukce: litinové oběžné kolo, plášť čerpadla z ušlechtilé oceli/litiny, výstupní hrdlo Ø 2 IG, transportní rukojeť pro pohodlné přenášení. Celkové rozměry (d x š x v): 280 x 230 x 530 mm, max. hloubka ponoru: 5 m, max. teplota přečerpávané vody: 35 °C, elektrická ochranná třída: IP 68 Podstata řešení rozváděcího ústrojí (rozváděcí kolo přetlakových turbín, natáčecí ústrojí rozváděcích lopatek, regulační ústrojí rovnotlakých turbín). Tvary oběžných kol, tvary a počty lopatek. Nechleba M.: Vodní turbíny, jejich konstrukce a příslušenství. SNTL Praha, 1964. Poznámka

VODNÍ TURBÍNY A JEJICH VYUŽITÍ - vutbr

Problematika kondenzace vody v ocelových konstrukcích. Ocelové konstrukce se s výhodou používají pro dostavby stávajících konstrukcí. Při jejich návrhu je však nutno dodržovat přesné zásady, aby během provozu nedocházelo k poruchám, např. kondenzaci vody, při špatně zvolené skladbě konstrukce Jejich jednoduchá, i když robustní konstrukce znamená, že je lze rozmontovat s použitím základních nástrojů (šroubovák nebo francouzský klíč) a základních znalostí. Výkon Čerpadla mohou dosáhnout až do hloubky 177 metrů a mají kapacitu až 12 500 l/min, velikost jejich motoru je od 0,4 kW do 110 kW Stan cyklistický, tvar: iglů s předsíňkou a s jedním vchodem, pro 3 osoby, sklolaminátová konstrukce, jednoplášťový, vodní sloupec 1000 mm, samonosný, hmotnost 2,6 kg -10% 869,- 782,- bez DPH 646, Kolo je plochá součást kruhového tvaru, která se může otáčet kolem svého středu. Může být volně otočné na pevné hřídeli, anebo pevně spojeno s otáčivou hřídelí.Součást spojující kolo a hřídel je náboj kola.Kolo je podstatnou součástí vozidel a dopravních zařízení, protože valivý odpor je podstatně nižší než smykové tření

Vodní a větrné mlýny ve středověku v Čechách Curia Vitko

Výsledky fakultního kola 1. Pozemní stavby a architektura. 1. místo. Jakub Sedláček Autocentrum VW Group; 2. místo. Vodní stavby a vodní hospodářství Průzkum mostní konstrukce poškozené požárem; 3. místo Krajský úřad Královéhradeckého kraje podpořil v grantovém řízení zhotovení kamenné základové konstrukce a lednice (prostor, kde se otáčí vodní kolo). V minulých letech byl podpořen v podobných grantových řízeních nákup šindelové krytiny na střechu a zhotovení polotovarů - řeziva pro roubení obvodových stěn Set podkládacích klínů - sada se skládá z podkládacího klínu, zakládacího klínu a nájezdové podložky.Rozměry 160x450mm,hmotnost 2000kg. 383 Kč. sleva 11%. skladem. KOUPIT Přidáno. Zakládací plechový klín AL-KO UK 46 ST-5000kg. Zakládací plechový klín AL-KO UK 46 ST-5000kg-plechový pozinkovaný zakládací klín, pro.

Vodní kolo s nádrží - Hry s vodou » Katalog výrobků

Oběžné kolo má vysokou účinnost a je odolné proti abrazi při čerpání vody s pískem, štěrkem, bahnem apod. Odolnost proti obrušování zajišťuje chromem vysoce legovaná ocel s vysokou tvrdostí (55-60 HRC). Součástí čerpadla je přípojka na požární hadici C52. Motor suché konstrukce je chlazený obtékanou vodou - robustní konstrukce - spolehlivá a jednoduchá obsluha. Složení: - těleso čerpadla z litiny, oběžné kolo z norylu, keramické hřídele. Montáž čerpadla: - doporučuje se montáž čerpadla prostřednictvím zpátečkové potrubí. Bezprostředně před čerpadlo i za čerpadlo by měly být nainstalovány kulové kohouty nebo filtr Kolo je 4´´. Hlavní podvozek je tvořen ocelovou konstrukcí na torzní trubce. Kyvná ramena jsou odpružena gumovými silentbloky. Podvozek je zatahován elektricky do bočních gondol. Kola jsou 4´´ bržděná hydraulicky. Ovladač brzd je na kniplu pilota. Pro vzlet a přistání na vodní plochu je způsobena spodní část trupu letounu

Unikátní čtyřmetrové vodní kolo je nově památkou

Auto - Konstrukce kol bazar. Vybírejte z 203 inzerátů. Prodejte snadno a rychle na Bazoši. Přes půl milionů uživatelů za den. Najděte co potřebujete ve Vaší kategorii Ke stažení Free fotobanka : strom, tráva, architektura, rostlina, Sluneční svit, silnice, provoz, ulice, chodník, květ, město, městský, kanál, tunel. Ke stažení Free fotobanka : strom, voda, Venkovní, architektura, nebe, dráha, loď, most, ulice, fotografování, Dům, město, Pohled, střecha, budova, jízdní. Kolečko jednokolové 180 L - pozinkovaná konstrukce. Kolečka s PE koryty mají dlouhou životnost a umožňují snadnou manipulaci s nákladem. Polyetylénové koryto je odolné proti nárazům a umožňuje přepravu stavebního materiálu, trávy, krmiv či hnojiv. Kolečka jsou velmi stabilní. Jejich údržba je jednoduchá a nenáročná Ocelová konstrukce zajistí pevnost cykloboxu, osobitý vzhled mu dodají bočnice a dveře z biodesky, jejichž barvu můžete zvolit dle vzorníku barev OSMO. Zaoblená střecha z trapézového ocelového plechu umožní dokonalý odtok vody. Díky nastavitelným nožkám můžeme cykloboxy umístit i v nerovném terénu

Freestyle kolo dhs jumper 2005 20" - model 2015, Benešov

Vodní kolo - Hry s vodou » Katalog výrobků » Hřiště HRAS

Konstrukce jízdního kola - Léto na kol

Košíky na láhve - Košíky na láhve patří k neodmyslitelné výbavě každého kola. Košíky mají standardní rozměry, a proto jsou vhodné na všechny typy jízdních kol. Vybírat můžete z různých barevných provedení i značek Základní znaky vodohospodářských soustav (VS), principy výstavby a provozu vodohospodářských dispečinků, obecný model řízení a regulační obvod, řízení in-line, on-line a off-line, dynamické vlastnosti vodohospodářských soustav (VS), pojem řízení v reálném čase a operativní řízení VS, sběr, přenos, zpracování a uložení dat popisujících stav VS. Nosič kol THULE Elite G2 Short-nízká verze,pro karavany ta nejnovější třída nosičů.Inovované tvarované kolejnice, úchyty kol, masívní oválná konstrukce. Pro montáž je možno použí Kolečko jednokolové 120 L Kolečka s PE koryty mají dlouhou životnost a umožňují snadnou manipulaci s nákladem. Polyetylénové koryto je odolné proti Roto kolečko jednokolové 120 L - pozinkovaná konstrukce | Alviko - nádrže na vodu - čističky - nádrže na dešťovku, ZAHRAD Řada náhradních dílů a sad od společnosti SKF, která zahrnuje přes 20 000 položek, umožňuje provádět opravy prakticky všech značek a modelů automobilů na světě

Vodní mlýn - Wikipedi

Větrné kolo - Višňové - městys s vinařskou tradic

Vzorky vody se odebírají do lahví se vzduchotěsným závěrem v množství nejméně 1l. Při odběru se zjišťuje úroveň hladiny podzemní vody při naražení a po ustálení (kolísání hladiny ovlivňuje změny vlastnosti zeminy, např. při zvodnění nebo vysýchání). J. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 20, [6]) Tyče a konstrukce. Pro snadnější orientaci při výběrů tyčí k vašemu předstanu jsme pro vás připravili přehledné schema. Na obrázku si vyberte požadovanou tyč a pod jejím kódem ji u nás naleznete. V případě, že si nevíte rady, zavolejte

Stock vektor „Starý vodní mlýn skica“ (bez autorských

Cannondale TRAIL 29 SL 3 2021 RRD. Horské kolo Cannondale TRAIL 29 SL 3 RRD ze sezony 2021.Vlastnosti:Rám All-New, Smartform C2 Alloy, SAVE dropped seatstays, tapered headtube, post mount disc, StraightShot internal cable routing,.. Od 35 999 Kč Závěsy, konstrukce. Nabízíme kvalitní závěsy a konstrukce pro boxovací pytle do stropu i na zeď značek APRIORI a EVERLAST. Bezpečné a funkční zavěšení pytle na strop je možné pomocí masivních stropních závěsů / křížů opatřených dostatečným množstvím otvorů a také otočnou redukcí (lze zakoupit samostatně.

Sháním horské kolo vel

Vlivem silného větru může dojít k poškození konstrukce párty stanu. Pokud se tak stane, pak zpravidla není třeba stan vyhodit, ale stačí vyměnit poškozené části nůžkové konstrukce, případně zakoupit rovnou celou konstrukci a ze dvou poskládat jednu- záleží na konkrétním poškození KONSTRUKCE A ÚDRŽBA VOZIDLA SKUPINA C, C+E, D 5 www.autoskola-smichov.cz autosmichov@seznam.cz 5. POPIŠTE POSTUP P ŘI VÝM ĚNĚ KOLA Zajistit vozidlo proti posunu - klíny, parkovací brzda v případě přední nápravy .U zádní nápravy nen

Trenažér na kolo Crivit 306236

Kola a pneumatiky - konstrukce, značení Kola a pneumatiky Úkolem kol je přenášet tlak nápravy na vozovku, spolehlivě vést vozidlo po zvolené dráze a přenášet na vozovku brzdné a vodící popř. hnací síly. Zároveň se podílejí na tlumení rázů způsobených nerovností vozovky Zahradní kašna - fontána vodní kolo. Rustikální kašna dodá vaší zahradě atmosféru harmonického venkova.Kašna je vhodným doplňkem Vaší zahrady, či terasy, ale je ideálním zpestřením také vnitřních prostor.Tato originální kašna stylově ozdobí vaši zahradu. Je vyrobena z polyresinu, který je jednou z forem pryskyřičných materiálů, které jsou skvěle odolné. Elektrokolo je stále populárnějším dopravním prostředkem také u nás. Proto jsme pro vás připravili test a srovnání těch nejlepších elektrokol na trhu. Navíc poradíme, jak vybrat to správné elektrokolo. TEST: Nejlepší horská elektrokola 2021. TEST: Nejlepší krosová elektrokola 2021. Nejprodávanější elektrokola 2021. Velká kola, jakož i kola kalená a nitridovaná, se musí nalisovat, neboť údery palicí by u nich mohly způsobit trhliny. Malé kolo lze nalisovat přípravkem, jehož šroub je zašroubován do díry v hřídeli. Obr. 5: Montáž ozubených kol pomocí přípravků . U velkých kola se používá přípravků s vodícími tyčemi

Koleno a vodní klapka; U šroubového kladkostroje se při zdvihání břemen tahem za ruční řetěz otáčí řetězové kolo se šnekem a s ním šnekové kolo s řetězovou kladkou, na kterou se navíjí nosný řetěz. Jeden konec nosného řetězu je spojen s konstrukcí kladkostroje a na druhém volném konci je hák pro břemeno Vodní hračky - nerezové vodní atrakce - pro městské vodní parky, nebo dětská centra (vodní kola, Archimedovy spirály, různé přelévající prvky, nebo drobné díly pro vodní cesty potůčky a hřiště). Protipožární a šachtové poklopy pro zakrytí studny, šachty nebo jímky Tato technologie je nejdražší a umí být nejprodyšnější. Membrána může být tenčí, protože je z obou stran chráněna dalšími vrstvami. Jsou odolnější a obvykle prodyšnější než jiné typy konstrukce. Na Rogelli.cz si vyberete pláštěnku na kolo s možností vrátit ji zpět ZDARMA až 100 dnů od nákupu Široký sortiment zboží renomovaných značek pro DOM, DÍLNU a ZAHRADU. Jako výhradní dovozce přinášíme na český trh značku DEMA - Německá preciznost a kvalita za výborné ceny. Na DEMAshop.cz nakoupíte jednoduše a rychle přímo z pohodlí Vašeho domova