Home

V obytné a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše

autoweb.cz > Autoškola > Autoškola - Test z teorie > V obytné a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše: Autoškola - Test z teori V obytné zóně smí řidič jet rychlostí: 1) Nejvýše 50 km/h. 2) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: Nejvýše 20 km/h. 3) Nejvýše 30 km/h. Zobrazit správnou odpověď. Tato otázka ze skupiny Pravidla provozu na pozemních komunikacích má kód 06050597 a v testech se za její správné zodpovězení získá 2 body . předchozí otázka náhodná otázka následující otázka

V obytné a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše

 1. V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo
 2. chodci mohou pozemní komunikaci používat v celé své šířce; v obytné zóně smí jet řidič vozidla maximálně 20 km/hod; řidič musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo; stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště
 3. (5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo (). Nízká hranice nejvyšší dovolené rychlosti je předpokladem bezpečnosti provozu v zóně. Stanoveným podmínkám nejlépe vyhovuje rychlost jízdy odpovídající rychlosti
 4. (5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště
 5. V obytné i pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. K výše uvedeným podmínkám však nejlépe vyhovuje rychlost jízdy odpovídající rychlosti chůze. K výše uvedeným podmínkám však nejlépe vyhovuje rychlost jízdy odpovídající rychlosti chůze
 6. S pěší zónou je to obdobné. V obou zónách smějí chodci používat celou šíři komunikace. Musí ovšem umožnit vozidlům jízdu, což platí i pro děti hrající si v obytné zóně (v pěší zóně nejsou hry dětí na vozovce povoleny). V obou zónách smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h, přitom se musí k chodcům chovat ohleduplně, neohrozit je
 7. V obytné zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, jsou zde povoleny hry dětí na pozemní komunikaci. V obytné zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo

(5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům a dětem na vozovce, které nesmí ohrozit. Při vyjíždení z obytné nebo pěší zóny musí dát řidič přednost v jízdě všem vozidlům jedoucím po silnici. Obytné nebo pěší zón

Chodník s povoleným vjezdem jízdních kol (C7+E13)

V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. Za účelem organizování dopravy může obec v obecně závazné. Provoz v obytné a pěší zóně Další otázka . Posun mezi otázkami . V obytné a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše: Otázka č. 06060351/2 body. 16/16 . 20 km.h-1. 30 km.h-1. 40 km.h-1 (5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště

Hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny jen v obytné zóně. V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/hod. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako. v obytné a pěší zóně. V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí. nejvýše 20 km/h. nejvýše 30 km/h. nejvýše 50 km/h. Do pěší zóny. je zakázán vjezd všem vozidlům. je zakázán vjezd všem motorovým vozidlům. je povolen vjezd jen vozidlům vyznačeným ve spodní části dopravní značky označující. Posun mezi otázkami. V obytné zóně smí řidič jet rychlostí: Otázka č. 06050597/2 body. 7/16. Nejvýše 50 km.h -1. Nejvýše 30 km.h -1 (3) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. (4) Za účelem organizování dopravy může obec v obecně závazné vyhlášce obce vydané v přenesené působnosti vymezit místní komunikac

V obytné zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h, přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit. V případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. V obytné zóně a pěší zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje § 53. Hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny jen v obytné zóně. V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště V dalších částech zákon říká o parkování například toto: - V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako. V obytné i pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. K výše uvedeným podmínkám však nejlépe vyhovuje rychlost jízdy odpovídající rychlosti chůze. K výše uvedeným podmínkám však nejlépe vyhovuje rychlost jízdy odpovídající rychlosti chůze Do pěší zóny mohou vjet vozidla vyznačená na spodní části značky (např. zásobování, taxi, kola apod. v obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce. Hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny jen v obytné zóně. v obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě.

V § 40 je v novém odstavci 2 stanoveno, že je-li povolen vjezd cyklistů na chodník nebo stezku pro chodce, použijí se pro jejich pohyb § 39 odst. 5 a 7 obdobně. (5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h (5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo (). Nízká hranice nejvyšší dovolené rychlosti je předpokladem bezpečnosti provozu v zóně. Stanoveným podmínkám.

Pepa25. V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. Zdroj: § 39 odst. 5 zákona 361/2000 Sb. o provozu na. V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/hod. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. Ale toto já vím odst. 5. V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h [-1]. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. odst. 7. V obytné zóně a pěší zóně musí. 5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/hod. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. Tím je řečeno vše, ne? Jednosměrka v tom nehraje.

Cyklisté a pěší zóna v Brně - Dopravní hřiště Riviéra

Autoškola testy - otázka 0605059

V obytné a pěší zóně A) řidič nemusí brát ohled na chodce B) smí jet řidič rychlostí nejvýše 20 km.h-1 C) řidič nesmí ohrozit chodce 6. Před vjetím do nepřehledných míst A) zvýšíme rychlost jízdy B) snížíme rychlost jízdy jen za dešt - V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce. Hry dětí na pozemní komuni- kaci jsou v obytné zóně dovoleny. - V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/hod. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v. V obytné zóně jsou dovoleny hry dětí na pozemní komunikaci . V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště V pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Nízká hranice nejvyšší dovolené rychlosti je předpokladem bezpečnosti provozu v zóně, kde lze zejména předpokládat zvýšený provoz

Obytná a pěší zóna. V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce. Na pozemní komunikaci si smějí děti hrát jen v obytné zóně. Do obytné zóny smí vjet řidič, ale smí jet maximální rychlostí 20 km/h §39 (5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště **) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. (ZÁKON 361/2000 Sb., § 39, odst. (5) V obytné a pěší zóně smí jet řidič podle § 39 nejvýše rychlostí 20 km/h. V úseku 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění nesmí být rychlost vyšší než 30 km/h, pokud však svítí přerušované bílé světlo přejezdové signalizace, je tento limit 50 km/h (§ 28 zák. 361/2000 Sb.)

Jízda v obytné zóně Srovnátor

Mě ale zajímá, když podle zákona nesmí stát v obytné zóně mimo parkoviště: Provoz v obytné a pěší zóně § 39 (5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/hod. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo (5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h . Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. (7) V obytné zóně a pěší zóně musí chodci umožnit. V obytné zóně platí specifické provozní podmínky dané § 23 a § 39 zákona č. 361/2000 Sb. [2]: řidič smí jet rychlostí nejvýše 20 km/h, řidič musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo, stání je dovoleno jen na místech označených jako. (5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. (7) V obytné zóně a pěší zóně mus [06050592] (28.05.2006) V obytné zóně řidič: A (28.05.2006) V obytné zóně smí řidič jet rychlostí: A Nejvýše 50 km/h. B Nejvýše 20 km/h. C Nejvýše 30 km/h. Zobrazit správné odpovědi [06050599] (28.05.2006) Chodci v pěší zóně: A Musí umožnit jízdu všem vozidlům

Obytná a pěší zóna - Naucseridit

(5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/hod. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště Řidič odbočující vlevo nebo vpravo musí dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen a cyklistům jedoucím v jízdním pruhu pro cyklisty. Jízda v zónách: V obytné a pěší zóně smí cyklista jet rychlostí nejvýše 20 km/h §39 (5)V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo

§ 39 : Zákon o provozu na pozemních komunikacích - 361

No a k té obytné zóně se vztahuje § 39 § 39 zákona - provoz v obytné a pěší zóně: (5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo Náplavky jsou v drtivé většině jejich délky obytnou či pěší zónou a platí pro ně tedy § 39 uvedeného zákona. V obytné a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo § 39 pak říká: (5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit. V případě nutnosti musí zastavit vozidl

Jízda v obytné zóně: Rychlost jízdy, parkování, přednost v

 1. 06060103: Pokud není dopravní značkou Nejvyšší dovolená rychlost dovolena rychlost vyšší, smí jet řidič v obci rychlostí nejvýše: 70 km.h-1. 60 km.h-1
 2. odst. 3) V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje § 53. Hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny jen v obytné zóně. odst. 5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/hod
 3. Hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny jen v obytné zóně. (4) Do pěší zóny je povolen vjezd jen vozidlům vyznačeným ve spodní části dopravní značky podle odstavce 2. (5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1
 4. (3) V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje § 53. Hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny jen v obytné zóně. (5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči.
 5. 216. otázka 06060351 V obytné a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše: 217. otázka 06060172 V obytné a pěší zóně je stání dovoleno: 218. otázka 06060352 Na pozemní komunikaci o třech jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí ř.
 6. (5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet jen rychlostí nejvýše 20 km/hod. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště
 7. (5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. (7) V obytné zóně a pěší zóně musí chodci umožnit.

• V obytné a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. Při-tom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovole-no jen na místech označených jako parkoviště. • V obytné a pěší zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu 28. V pěší zóně smí řidič jet rychlostí: + a) nejvýše 20 km/h b) nejvýše 30 km/h c) nejvýše 10 km/h 29. Pěší zóna je: a) oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou Stezka pro chodce a konec je označen dopravní značkou Konec stezky pro chodc 2) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/hod. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo V obytné zóně je omezena rychlost na 20 km/h. Výtah ze Zákona o silničním provozu 361/2000 Sb. § 39 V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1 (3) V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje § 53 (chůze při levém okraji vozovky). Hry dětí na po-zemní komunikaci jsou dovoleny jen v obytné zóně. (5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. Přitom mus

Jaký je rozdíl mezi obytnou a pěší zónou? Autoklub České

Obytná zóna - Wikipedi

Zvláštní úprava, umožňující v jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, vjíždět do pěší zóny i vozidlům označeným parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením, je obsažena v § 67 odst. 7.73. (5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1 V obytné zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. V obytné zóně a pěší zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu. To platí. V obytné zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/hod. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště

Provozem v obytné zóně se podrobně zabývá zákon č. 361/2000 Sb. - zákon o silničním provozu. V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo Zákaz stání v obytné zóně vyplývá z ust. § 39 zak.c. 361/2000Sb., Zákon o silničním provozu. V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km v hodině. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo Je řidiči doporučeno řidiči jet rychlostí nejvýše 30 km/h Sedm dopravních značek, které řidiči nejčastěji ignorují nebo chápou špatně § 39 (5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1 rychlost. V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/ hod. Přitom musí dbát zvýšené ohle-duplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit. V případě nutnosti musí za stavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. Dopravní režim obytné zóny má de 14. Při vlečení motorového vozidla se smí jet řidiči rychlostí: a) nejvýše 60 km/h b) nejvýše 80 km/h c) nejvýše 50 km/h. 15. Tato dopravní značka znamená: a) obytná zóna. b) pěší zóna(zobrazení ve fotogalerii) c) zóna pro děti . 16. V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše: a) 20 km/h. b.

Zákon o silničním provozu - Provoz v obytné, pěší a

 1. V obytné zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h, přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. V obytné zóně a pěší zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu. To platí i pro hrající si děti
 2. § 39 (5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1. § 40 (2) Je-li povolen vjezd cyklistů na chodník nebo stezku pro chodce, použijí se pro jejich pohyb § 39 odst. 5 a 7 obdobně. ad ukázat a pustit: cílem je, aby se cyklista necítil ohrožen těsným předjížděním
 3. obytné zóny. (3) V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje § 53. Hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny jen v obytné zóně. 5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1

Základní Pravidla Silničního Provozu V České Republic

Hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny jen v obytné zóně. (4) Do pěší zóny je povolen vjezd jen vozidlům vyznačeným ve spodní části dopravní značky podle odstavce 2. (5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/hod Chodci jsou bez diskuse na našich silnicích nejzranitelnější. Ačkoliv se z dlouhodobého hlediska počet usmrcených chodců při dopravních nehodách snižuje, jejich počet je stále alarmující 06060305 Za touto dopravní značkou smíte jet rychlostí: a) Nejvýše. 06060305 Za touto dopravní značkou smíte jet rychlostí: a) Nejvýše 50 km/h. b) Nejvýše 20 km/h. c) Nejvýše 60 km/h. 06060306 Za touto dopravní značkou řidič: a) Musí jet zvlášť opatrně a dát přednost v jízdě protijedoucímu vozidlu, pokud se s ním.

A řídě se tímto pravidlem jsem zaparkoval na chodníku v poloprůmyslové zóně. Chodník byl široký asi 3 metry, četnost chodců naprosto minimální, protože za 200 metrů začíná pole. Přestupek prý zaznamenala městská policie. Pokuta není nijak zásadní (500Kč), ale z principu se mi platit nechce vnitroblocích vybudovány chodníky - což je uspořádání dnes udržitelné pouze v obytné zóně. Pro zdůraznění míst, kde pěší cesta vede přes komunikaci v obytné zóně je navrženo, aby materiál pěší cesty v úrovni vozovky proběhl napříč vozovkou. Změna materiálu řidiče upozorní na zvýšený výskyt chodců

Jak jezdit v obytné zóně - Povinne-ruceni

Tedy: cyklista na chodník smí jen v případě, že to má v daném místě výslovně povoleno, třeba městskou vyhláškou nebo dodatkovou značkou. Typická situace je vidět na fotce v úvodu článku z vjezdu na pražskou náplavku. Na náplavce je pěší zóna, kam je značkou povolen i vjezd cyklistů (vlevo) [06060352] (12.06.2006) Na pozemní komunikaci o třech jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič přejíždět z levého jízdního pruhu do středního jízdního pruhu jen

Testová otázka - schroter

OBYTNÉ ZÓNY pilotní projekty na JM II otev ření obytných zón 8. 9. 2008 ve řejná prezentace na 10. zasedání ZM Č12. 11. 2007 ve řejná prezentace v Klubu senior ů, ul. K řejého 12. 12. 200 Bezpečné Čáslavsko. 584 likes · 3 talking about this. Společný informační kanál bezpečnostních složek Čáslavsk Část politiků na pardubické radnici se chystá vyvolat nové hlasování o zachování trolejbusového provozu na jinak pěší třídě Míru v centru města. Nelíbí se jim, že poslední, historicky už třetí hlasování na toto téma určilo, že bulvár bude jen pro pěší. A tak chtějí hlasovat počtvrté Doprava v obytné zóně - V obytné smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce. Hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny. - V obytné zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h, přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit

Provoz v obytné, pěší a cyklistické zóně, § 39 - Zákon o

 1. Otázky a odpovědi - Praha 1
 2. Autoškola(4.) - Autoškola — testi.cz, online test
 3. (1) Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je
 4. Testová otázka - Vítejte na www

Vít Olmr Psáry.c

 1. Lidé si stěžovali na parkování, přijdou kvůli tomu o
 2. V obytné zóně bezpečně Líbeznic
 3. Většina pokut za parkování je nezákonná - tn
 4. Pěší rychlost - titulkynajdu
 5. Chodník s povoleným vjezdem jízdních kol (C7+E13

Jaká je nejvyšší povolená rychlost v pěší zóně? Odpovědi

září 2011 OBYTNÉ ZÓNY V MIKULOVICÍC