Home

Nížiny kolem řeky Moravy

Morava (německy March, maďarsky Morva, polsky Morawa) je řeka ve střední Evropě, levý přítok Dunaje.Protéká stejnojmenným územím v Česku až po hranici mezi Rakouskem a Slovenskem.Nedaleko pramene tvoří krátký úsek historické zemské hranice Moravy a Čech a na dolním toku část hranice mezi Českem a Slovenskem.Délkou toku a plochou povodí je po Vltavě a Labi třetí. Další důležité nížiny se nachází na Jižní Moravě v okolí řeky Dyje a Moravy. Nížina kolem řeky Dyje se nazývá Dyjsko-svratecký úval, a nížina kolem řeky Moravy se Jižní Morava se dělí celkem na 4 celky, které se nazývají Střední Morava, Moravský kras a Brněnsko, Lednicko-Valticko a Podyjí a poslední celek se. kraj úrodné nížiny. Na jihozápadě kraje se zvedají Chřiby. Kolem řeky Moravy vede Hornomoravský a Dolnomoravský úval. Kraj odvodňuje řeka Morava se svými přítoky - Bečva, Dřevnice a Olšava. Vlévá se do Dunaje a odvádí vodu do Černého moře Nížiny ČR, Polabská nížina, Je nejrozsáhlejší nížinou v Čechách. Leží kolem toku řeky Labe a dolního toku řeky Vltavy. Nejnižší bod v ČR je u Hřenska (115 m n.m.) Hornomoravský úval. Rozkládá se podél středního toku řeky Moravy

Morava (řeka) - Wikipedi

 1. Vysoká pri Morave leží v těsné blízkosti řeky a po této zdi vedla železná opona. Vysoká pri Morave (září 2018) Stezka nás vede podél Devínského jezera, mrtvého ramene Moravy. Plochá, ale různorodá krajina Záhorské nížiny se skládá z nivy Moravy a Novoveské plošiny. Záplavové území - niva Moravy si zásluhou.
 2. Pohoří a nížiny. v Olomouckém kraji se nachází pět pohoří, jedna nížina a jedna propast. Hrubý Jeseník je geomorfologický celek a největší pohoří Slezska a části severní Moravy. Nejvyšší hora je Praděd, která měří 1491 m. Na území Hrubého Jeseníku byla kvůli přírodnímu bohatství byla v roce 1969.
 3. Morava je region na východě území České republiky a historická země Koruny české a prvního období dějin Československa (do roku 1928). Do současnosti si zachovala rozmanitou kulturu, tradice a nářečí. . Název je odvozen od řeky Moravy, jejíž jméno je předslovanského původu s významem voda, močál. Na západě Morava hraničí s Čechami, na severu s polským.
 4. Delta Velké Moravy. Ústí řeky Velká Morava je historicky významná oblast. Zde se setkávají cesty z východu, západu a jihu. Řeky jsou široké a klidné. Místo je bezpečné před záplavami s výhledem na nížiny a úrodná pole. Název Velká Morava můžeme najít na nejstarších mapách
 5. Tipy na výlet: TOP zajímavosti Jižní Moravy! Statisíce Čechů se každoročně žene na dovolenou k moři, nejčastěji samozřejmě do Chorvatska či Egypta. Ale i u nás doma máme stále co objevovat a najdou se místa, kde strávíte úžasnou dovolenou, nebo jen prodloužený víkend. Jižní Morava je takových míst plná! Foto.
 6. Kolem řeky Moravy, na Uherskohradišťsku, probíhá Dolnomoravský úval, který dále pokračuje do Jihomoravského kraje. Území kraje odvodňuje řeka Morava a její přítoky, např. Bečva a Olšava. Morava se vlévá do Dunaje, který její vody odvádí do Černého moře
 7. • Nížiny kolem řeky Moravy • CHKO- 30% kraje - Beskydy, Bílé Karpaty (Biosférická oblast UNESCO - orchideje) Zemědělství • Díky povrchu kraje pěstování plodin pouze v nížinách okolo řeky Moravy (56% orné půdy kraje zaujímají obiloviny - pšenice
Mezinárodní plenér - Kuligow Polsko - MarieART

Nížiny na moravě se nazývají — nížina je část zemského

 1. 50 tipů, kam na výlet v okolí Brna. Vydáno 28. února 2021. Pokud jste z Brna a okolí, jistě se vám budou hodit naše tipy, které se zaměří na oblast v těsném sousedství moravské metropole, Moravského krasu, Pálavy, Lednicko-Valtického areálu a Podyjí. Vyberete si z výletů pro fandy přírody, historie i skvělé gastronomie
 2. Další důležité nížiny se nachází na Jižní Moravě v okolí řeky Dyje a Moravy. Nížina kolem řeky Dyje se nazývá Dyjsko-svratecký úval, a nížina kolem řeky Moravy se jmenuje Dolnomoravský úval. Jižní Morava je nejteplejší oblast České republiky. Pěstuje se zde ovoce (meruňky, švestky, broskve), zelenina.
 3. Řeky. V Olomouckém kraji je šest řek, všechny patří do povodí řeky Moravy a tudíž se vlévají do Černého moře a jsou to: Morava, Desná, Romže, Oskava, Haná a Bečva. Morava je dlouhá 354km, patří k úmoří Černého moře a protéká od severu do jihu Olomouckého kraje a pokračuje do Jížní moravy
 4. ulost středoevroé historické země Morava, která je spolu s Čechami a částí Slezska součástí dnešní České republiky a Evroé unie.Včetně svých enkláv ve Slezsku má rozlohu asi 22 713 km² a žije v ní přibližně 4,2 milionů obyvatel. Počátkem 9. století se objevují dvě knížectví, která spolu vedou politický boj - Moravské.
 5. Lyžařská túra na Králický Sněžník proti proudu řeky Moravy vede většinu trasy lesem. Nad hranici lesa, kousek od víkendové stanice horské služby (chata Franciska) začínají daleké výhledy na celé Jeseníky. Po povinné fotce u kamenného slůněte mírným svahem kolem pramenu řeky Moravy k vrcholu třetího největšího masivu v České republice
 6. - kolem některých velkých řek Labe, Morava, Dyje, Svratka - mírnější podnebí, úrodná půda - rozvinuté zemědělství - ovoc, zelenina, obilí - Národní park Podyjí - lužní lesy . Děti, ukazujte si pohoří i nížiny na mapě. Máte ji vzadu v učebnici. Zároveň si hledejte nejvyšší hory jednotlivých pohoří

 1. Slepé rameno řeky Moravy v Tlumačovském lese. Flóra je spíše uniformní, s výskytem některých mezních prvků. Zasahují sem ještě některé druhy, splavené z vyšších poloh, např. kerblík lesklý (Anthriscus nitida), knotovka lesní (Melandrium sylvestre).Některé z nich, zejména kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa), ladoňka časná (Scilla praecox) a hvězdnatec.
 2. Otevři si učebnici vlastivědy na straně 17 a 18 a přečti si články Vnitrozemská pohoří a Nížiny. 3. Hornomoravský úval - kolem řeky Moravy _____ úval - kolem řeky Moravy. Dyjskosvratecký úval - kolem řeky _____ a Svratka. Author: Všichni ucitele Created Date.
 3. Labe (střední rod; německy Elbe, ženský rod) je jednou z největších řek a vodních cest Evropy.Pramení v Krkonoších na severu Čech, protéká Německem a ústí estuárem do Severního moře.Je 1094 km dlouhé (v Česku 370,74 km) a jeho povodí má rozlohu 148 268 km² (v Česku 49 933 km²). Na soutoku s Vltavou má nižší průtok a je od pramene kratší, přesto se.
 4. je dané, že má dobrou přístupnost vlakem. Úrodné nížiny kolem řeky Moravy jsou zase zárukou ne-náročných rovinatých terénů, takže když to shrneme, dostaneme ideální tip na dovolenou pro rodinu s dětmi. Část trasy vede po asfaltových stezkách vinohrady, část lesy a nivu řeky Moravy. Malé i velk
 5. • je nížina při dolním toku řeky Moravy • nejnižší bod na Moravě je u města Lanžhot (148 m nad m.), kde řeka Morava vytéká z naší republiky • je zde velmi úrodná půda • pěstuje se zde pšenice, cukrovka, ječmen, chmel, zelenina (rajčata, papriky, okurky) a ovoce (zejména meruňky a broskve
 6. Nížiny jsou oblasti, kde nadmořská výška dosahuje nejvýše 200 . m.n. m.. Na mapách jsou označeny zelenou barvou. se kolem středního toku . řeky Moravy. Nejúrodnější část této ní - žiny. se nazývá Haná. DOLNOMORAVSKÝ . ÚVAL : je. při dolním toku řeky Moravy. Tato oblast je velice úrodná

do Dolnomoravského úvalu, úrodné nížiny kolem řeky Moravy. Východní část obvodu reprezentuje Vizovická vrchovina. Nejvyšším bodem celku je Klásťov (753 m n. m.), který však obvodu opět nenáleží. Nejvyšším bodem celku v rámci obvodu je vrchol Jasenová (409 m n. m.). Posledním geomorfologickým celkem obvodu jsou Bíl -Nížiny - Valašská nížina, Panonská nížina, rovina kolem řeky Prut •Vodstvo -Přístup k Černému moři -Největší řeky: •Dunaj, Prut •Podnebí -Kontinentální klima -Chladné zimy, poměrně teplá lét Pohoří, hory a nížiny. podél dolního toku Moravy Dolnomoravský úval. Severní a severozápadní část kraje je pokryta vrchovinami. Na severu leží Drahanská vrchovina, Dyjsko-svratecký úval je nížina, která se rozkládá kolem toku řeky Dyje a středního a dolního toku Svratky. Vytváří unikátní říční.

Pohoří a nížiny. v Olomouckém kraji se nachází pět pohoří, jedna nížina a jedna propast. Hrubý Jeseník je geomorfologický celek a největší pohoří Slezska a části severní Moravy. Nejvyšší hora je Praděd, která měří 1491 m. Na území Hrubého Jeseníku byla kvůli přírodnímu bohatství byla v roce 1969. Hornomoravský úval je nížina podél horního a středního toku řeky Moravy. Osu nížiny tvoří Morava s přítoky Bečvou a Hanou. Úval se táhne od Zábřehu na severu po Otrokovice na jihu. Největšími městy jsou Olomouc, Prostějov a Přerov. Území patří do teplé klimatické oblasti s velmi úrodnou půdou

TOULKY podél řeky Moravy (srpen 2018

Nížiny kolem řeky Moravy mají název _____ a _____ .Dyjsko-svrateckým úvalem ŘEKY ČR: 8. Šumava 14. Vltava 9. Krkonoše 15. Labe 10.Krušné hory 16. .Krušné hory 16. Berounka 11.Jeseníky 17. Morava 12.Moravskoslezské Beskydy 18. Dyje 13.Bílé Karpaty 19. Odra • Autorem veškerého materiálu, není-li uvedeno jinak, je. Morava je nížinná řeka s pánví, které tvoří 51 procent rovin; hory tvoří pouze sedm procent pánve, zatímco 35 procent je považováno za vysočinu. Průměrný sklon řeky je 1,8 ‰ a na soutoku 4 ‰. Podloží povodí je většinou krystalické podloží a flyš. Řeka Morava je neobvyklá tím, že se jedná o evroou řeku.

Nejvyšším bodem je Skalka (964 m) ve Štramberské vrchovině.Rozloha celku je 1508 km² a střední výška dosahuje 353 metrů Další důležité nížiny se nachází na Jižní Moravě v okolí řeky Dyje a Moravy. Nížina kolem řeky Dyje se nazývá Dyjsko-svratecký úval, a nížina kolem řeky Moravy se jmenuje Dolnomoravský úval Fulnecký výběžek Moravy, který je částečně ohraničen proudem Husího potoka a na severu zasahuje až k obci Gručovice (něm. Groitsch), jež je ještě jeho součástí. Kolem Gručovice se hranice stáčela podél Nadějovského potoka, který se vlévá do Gručovky, jejíž tok rozděluje Fulnek na dvě části, nádraží mělo. Navštivte přírodní památky a rezervace jižní Moravy. Vydáno 28. května 2021. Jižní Morava, to není jen dobré víno, ale i krásná a jedinečná příroda. Pokud plánujete výlet do některého vinného sklípku, můžete zároveň navštívit některé přírodní památky a rezervace Jihomoravského kraje. Jako inspirace vám. Pár set metrů pod vrcholem Sněžníku vyvěrá pramen řeky Moravy . Pohoří a nížiny :: Olomoucký kra . Krasové jevy české části pohoří Králického Sněžníku vznikly v krystalických vápencích ve spodních částech západních svahů údolí řeky Moravy, severně od obce Dolní Morava, v nadmořské výšce 730 až 950 m. jimi protékají, luští křížovku a spojují nížiny s danými řekami, kolem kterých se rozkládají. Svou práci si zkontrolují podle správného řešení. Povrch ČR NÍŽINY. Nížiny Polabská nížina toku řeky Moravy nejúrodnější část je oblast - Haná •Dolnomoravský úval: leží při dolním toku řeky

Hledali bychom ji kolem středního toku řeky Labe. Labe je i v názvu nížiny. Rozkládá se na severozápadě Čech na obou březích řeky Labe. Území tvoří dávno vyhaslé sopky. Nejvyšší horou je Milešovka. Rozkládá se podél středního toku řeky Moravy, známé jako Haná. Najdeme zde města Olomouc, Prostějov. Místa s nadmořskou výškou pod 200 metrů se nazývají nížiny. Tou nejrozsáhlejší nížinou u nás, která leží kolem středního toku Labe a horního toku řeky Vltavy, je. Pobaltská nížina Vltavská nížina Česká nížina; Nejdelší česká řeka pramení na Šumavě, protéká středem Čech a u Mělníka se vlévá do Labe.

Pohoří a nížiny :: Olomoucký kra

Haná je území v oblasti řeky Hané a Moravy, které je charakteristické úrodnou zemědělskou půdou, ale i svým jazykem, kroji a zvyky. Hormomoravský úval je sníženina, tedy převážně nížiny a pahorkatiny, kolem řeky Moravy, Bečvy a Hané. Ječmínek se podle pověsti narodilv Chropyni Směrem k východu se pohoří svažuje do Dolnomoravského úvalu, úrodné nížiny kolem toku řeky Moravy s odlesněnou a obdělávanou půdou plnou vsí, luk, mokřin a slepých ramen. Téměř 60 % představuje zemědělská půda, podíl orné půdy je třetí nejvyšší v kraji Vrchoviny se rozprostírají např. kolem řeky Berounky, na území mezi Čechami a Moravou, na východní Moravě a v českém pohraničí, kde spojují jednotlivá pohoří. Krajinářsky nejcennější části našeho státu tvoří hornatiny - nejvýše položené krajiny v nadmořských výškách zpravidla nad 900 m Hledali bychom ji kolem středního toku řeky Labe. Labe je i v názvu nížiny. Rozkládá se podél středního toku řeky Moravy, známé jako Haná. Najdeme zde města Olomouc, Prostějov, Kroměříž. kterou byste hledali jižně od Brna na řece Dyji a Svratce. Tyto dvě řeky jsou i v názvu nížiny. Jedná se o úval, který.

lezy ze Záhorské nížiny nacházející se v povodí řeky Moravy na západním Slovensku (RAN-DÍK a kol. 1971, BLAHÁK a RATAJSKÝ 1975) a přímo navazující na rakouské lokality potvrzovaly možnost autochtonního výskytu tohoto druhu na dolním úseku řeky Moravy kolem řeky Labe. Další velké níţiny najdeme podél toků řek Dyje a Morava. Nejteplejší oblast naší republiky je při dolním toku řeky Moravy. Této níţině říkáme Dolnomoravský úval. Ukažte si nížiny na mapě. Kde se nížiny nacházejí? Jaké je tu půda? lověk a spolenost - zeměpis eská republika 3 úrodné nížiny - oblasti Moravského Slovácka. Na západě této brázdy se zvedají Chřiby s nejvyšším vrcholem Brdo (586,7 m). Bílé Karpaty na východě jsou prameništěm Olšavy a nejvyšší hora je Velká Javořina (970 m). Mezi Chřiby a Bílými Karpaty se kolem řeky Moravy táhne Dolnomoravský úval

obce činí 270 m, na východ od ní se pak náhle zvedá z roviny kolem řeky Moravy zalesněný vrch Trlina /527 m / a Vitošovský kopec / 484 m / s nádherným výhledem do roviny Hornomoravského úvalu směrem k Zábřehu, Mohelnici a dále do širé hanácké nížiny Kolem kterých řek se rozkládají naše největší nížiny (nápověda: jedná se o čtyři řeky):--Ke kterým dvěma pohořím je to nejblíže z Mokrých Lazců?-Popiš polohu pohoří Krušné hory, Šumava a Jizerské hory. Která/é ze čtyř našich velkých nížin leží v Čechách? Které/á na Moravě

Morava - Wikipedi

Na kole podél řeky Vltava. 14.12.2014. Soutokem Černého potoku s Malou Vltavou vzniká Teplá Vltava. V Mrtvém Luhu přivádí svou vodu také Vltava Studená a zde začíná Vltava. Zdrojem vody v lokalitě je malé rozvodnicové vrchoviště. Vody z něj vytékající náleží ke dvěma různým úmořím. Rechswasser, přítok Ilzu a. Pohoří, hory a nížiny ČR základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Místo, kde žijeme » 2. období Statistik teplé - J Morava, roviny, Polabí, nížiny ø t 9,5 o C. mírně teplé - pahorkatiny + vrchoviny chladné - hory 0 o C. Obecně nížinné oblasti jsou teplejší a sušší. Utváření středověké Evropy Západoevroé státy Slovanské státy Uherský stát Svatá říše římská latinsky Sacrum Romanum imperium základy položil Karel Veliký, který roku 800 obnovil na západě císařství teprve od vlády východofranského krále Oty I. (936-973) lze hovořit o vzniku státního celku Ota I zahájil. dlouho nepřerušenou tradici císařských. od nížiny, od řeky Moravy. 00:03:37 Jedna z nejstarších vesnic je původně rybářská obec Petrov, 00:03:42 dnes proslulá svými sklepy. Plže se tu říká. 00:03:47 Je to staré označení každého sklepa, 00:03:50 který byl kutaný do hlíny. 00:04:00 Horstvo Bílých Karpat rozděluje naše země 00:04:03 na slovenskou a moravskou. první Slované na našem území - 6. st. (kolem r. 500) SÁMOVA ŘÍŠE (623-658) 567 Avaři v Panonii (centrum Hryng - soutok Tisy a Dunaje) obrana proti Avarům. západoslovanský vojenský kmenový svaz; jádro: jižní Morava, v čele franský kupec Sámo. poloha: ochrana ze S a Z horami, z J Dunajem (Morava, kus Čech, Visla/Odra, záp

Na západě a jihozápadě jsou nížiny - Haná na Kroměřížsku a Slovácko na Uherskohradišťsku. Na jihozápadě kraje se zvedají Chřiby s nejvyšším bodem Brdo (586,7 m n.m.). Hornomoravský úval probíhá přes Kroměřížsko až na Zlínsko. Kolem řeky Moravy, na Uherskohradišťsku, probíhá Dolnomoravský úval Právě zde protéká řeka Morava a vyskytují se zde úrodné nížiny, kde nadmořská výška je kolem 250 m n. m. Zde se průměrná roční teplota pohybuje mezi 8 až 9 °C. Vzhledem k tomu, že se jedná o úval, tak po stranách se vyskytují pohoří

Město Uherské Hradiště se nachází v místě, které je součástí nížiny Dolnomoravského úvalu, ohraničeného pohořím Karpaty (na západě Chřiby, na jihovýchodě Bílé Karpaty, na severovýchodě Vizovická vrchovina) a povodím řeky Moravy s přítokem Olšavy Výskyt velmi silných mrazů je nejpravděpodobnější, soudě podle současného vývoje nízké oblačnosti a aktuálních hodnot rosných bodů, na Moravě a to zejména v pásu táhnoucím se od Opavy a Jeseníku přes Hanou a nížiny řeky Moravy až po Břeclav a Pálavu

Odborníci navíc míní, že ještě před vznikem jezera byla řeka Morava daleko divočejší a kolem ní vedla mamutí dálnice. Stáda těchto mohutných zvířat tudy putovala z Polska do Panonské nížiny. Jezero by ale pro ně bylo nepřekonatelnou překážkou, naštěstí vzniklo až poté, co mamuti z Moravy vymizeli Města a obce. Andělská Hora byla založena jako horní město kolem roku 1540 (podle jihlavského městského práva), přičemž v roce 1553 dostala horního registra a v roce 1556 důlní řád od Jana staršího Bruntálského z Vrbna. Zároveň obec obdržela znak, který vykazuje prvky z erbu Bruntálských z Vrbna - zlatým břevnem. Nížiny leží hlavně podél řeky Dunaj, ale i na jihovýchodě ve Štýrsku. V Rakousku existuje 6 národních parků. Bohatství Rakouska však netkví jen v kráse přírody, ale také v pestré nabídce kulturních pořadů světové úrovně, chutné celorakouské i regionální kuchyni a v lidových obyčejích O krásách přírody chráněné krajinné oblasti (1988). Režie K. Jureče Nauč se: Dyjskosvratecký úval (kolem řeky Dyje) Dolnomoravský úval a Hornomoravský úval (kolem řeky Moravy) Polabská nížina (kolem řeky Labe) Pozor - v pracovním sešitě máš ve slepé mapě určit pouze 3 nížiny. Vynechej Hornomoravský úval

První rok provozu atrakce přilákala 200 tisíc lidí, což dvojnásobně předčilo plány provozovatelů. V nejexponovanějších letních dnech návštěvnost rostla k sedmi tisícům turistů. Jenom pro zajímavost - název Dolní Morava je odvozen od řeky Moravy, která pramení pod Králickým Sněžníkem Jde o nenáročný úsek řeky bez jezů stranou od civilizace, kdy můžete obdivovat nejen klikaticí se řeku, ale i krásnou přírodu kolem ní a staré stromy sklánějící se nad vodou. Dolní úsek startuje za Novomlýnskými nádržemi a končí tam, kde Dyje ústí do řeky Moravy Záhorská Ves je obec u řeky Moravy na okraji Borské nížiny. Dostupná je třeba po romantické cyklostezce z bratislavského Děvína. A co vás tu čeká? Krásná přírodní scenerie v povodí řeky Moravy, zajímavosti hraniční linie, monumentální starý cukrovar i půvabné sakrální památky, a to vše jen 40 km od hlavního. Výlet je situován do prostředí kolem řeky Moravy, na své si přijdou zejména nenároční cyklisté a rodiny Nemojany - Račice - Nemojany Krátší, ale náročná trasa, která vede obydlenou krajinou příjemně se střídající s rozlehlými kopci a lesy Tvoří ho přirozeně meandrující tok řeky Moravy s řadou bočních ramen, obklopených lužními lesy, nivními loukami a mokřady. Je zde bohatá vegetace i fauna. Najdeme zde olše, vrby, topoly i buky. Mají zde ráj ryby, ptáci (hnízdí zde okolo sta druhů), korýši a v poslední době i bobři

Po stopách Slovanů - hlavní město velké Moravy - wmmagazin

Střední Morava. Střední Morava je jednou z nejpůvabnějších turistických oblastí v České republice. Centrální část oblastí tvoří úrodné nížiny Hané, které byly odedávna zdrojem obživy a bohatství místních obyvatel. Nachází se zde celá řada velmi krásných historických měst vyskytly také rozsáhlé povodně - například v roce 1997 v povodí řeky Moravy a v roce 2002 v povodí řek Vltavy a Labe; povodně na Vltavě v některých místech dokonce překročily tisíciletou vodu.) Šumava Nejvyšší hora České republiky Sněžka Průměrné roční teploty vzduchu: nejvyšší 9,5 °C / nejnižší 0,1 ° Staroměstský orloj byl vytvořen kolem roku 1410, zdokonalen především vrchoviny a pahorkatiny Českého masivu a nížiny a roviny České tabule. Ohraničují je horské masivy a hraniční pohoří Šumava, Český les, Krušné hory, Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky například v roce 1997 v povodí řeky Moravy a v roce 200

Tipy na výlet: TOP zajímavosti Jižní Moravy! - Žena

Moravy. Západní hranici tvoří řeky Svratka se Svitavou, jižní tok Dyje a vých. svahy Bílých Karpat, Morav­ských Beskyd, Oderských vrchů a Jeseníků. Severní hranici vymezují lokality na Šumpersku. Východně od řeky Moravy je kultura šňůrové keramiky rozšířena na Přerovsku, Zlín­sku, Hodonínsku a Uherskohradišťsku Hrady a zámky v Čechách a na Moravě jako tip na výlet s dětmi i bez v okolí Vašeho ubytování. Nevíte-li, kam na výlet, přinášíme hrady a zámky přehledně řazené podle regionů

Přírodní zvláštnosti a zajímavosti kraje :: Zlínský kra

Víno, přesněji řečeno vinná réva, do sebe dokáže nasát specifika oblasti, místa, půdy, klimatických podmínek, v nichž je pěstována. Nápoj, který z bobulí révy vinné s láskou a péčí vyrábějí čeští a moravští vinaři, pak tato specifika významně odráží. Území České republiky, na němž vznikají vína vysoce kvalitní a ceněná, představuje dvě. Jednalo se především o úrodné nížiny kolem Labe, dolní Vltavy, střední a dolní Ohře a kolem dolní Jizery a Bíliny. Na Moravě potom zahrnovalo jihomoravské úvaly a nivy střední a západní Moravy. Malá, ale významná stará sídelní oblast, známá jako tzv. Malá Haná, se nacházela na severozápadě Moravy v Boskovické. Mezi Chřiby a Bílými Karpaty kolem řeky Moravy od severu Dolnomoravský úval. Město je součástí Zlínského kraje (NUTS 3), který společně s Olomouckým krajem vytváří tzv. region soudržnosti NUTS 2 Střední Morava. Území kraje odvodňuje řeka Morava a její přítoky, např. Bečva a Olšava Největší pohoří České republiky; turistika a treky, příroda Nízkého Jeseníku. 22.3.2007 | Otakar Brandos. Nízký Jeseník je z geomorfologického hlediska jedním z pohoří České vysočiny. Průměrná výška Nízkého Jeseníku činí jen 483 metrů a střední sklon svahů 5° 14´. Přesto mají některé části Nízkého. Ze samého vrcholu Stezky se naskýtají dechberoucí výhledy na celý masiv Králického Sněžníku s malebným údolím řeky Moravy, v dálce pak lze vidět i hlavní hřeben Jeseníků, Suchý vrch a Krkonoše. Resort Dolní Morava ( 22 km ) nabízí atraktivní vyžití pro celou rodinu

nížiny a řeky Čech a Moravy vyhledá a přiřadí základní údaje k vybraným regionům ČR ČJS-5-1-05p sdělí poznatky a zážitky z vlastních cest sdělí spolužákům své zkušenosti a zážitky z cest ČJS-5-1-06p pozná státní symboly České republiky pozná naše státní symboly nakreslí státní vlajk Severní Morava a Slezsko V autokempu a kempu Budišov nad Budišovkou Vám nabízíme ubytování v chatkách, na pokojích, ve stanech a autokaravanech, společné sociální zařízení s teplou vodou, společnou kuchyňku, restauraci s letní terasou s možností stravování, možnost objednání snídaní Pod vrcholem Králického Sněžníku pak pramení řeka Morava. Druhou chráněnou krajinou oblastí je CHKO Litovelské Pomoraví, která byla zřízena v roce 1990 na ploše 9600 ha. Tato CHKO zahrnuje téměř 100 km dlouhý periodicky zaplavovaný úsek s lužními lesy, meandry, mrtvými říčními rameny a s mokřady kolem řeky Moravy

Zlínský kra

Kudy z nudy - 50 tipů, kam na výlet v okolí Brn

Z mapy České republiky můžete vyčíst, že hranice republiky tvoří většinou hornatiny a kolem řeky Labe a na Moravě jsou nížiny. Kaplice a okolní vesnice leží tedy podle nadmořské výšky v pahorkatině. Čím je nadmořská výška v krajině vyšší, tím je i počasí chladnější a naopak.. Řeky - Morava, Dyje, Svratka, Jihlava, Svitava. Vodní nádrže - Nové Mlýny, Vranov. Rybníky Obr.4 Krajina kolem Vsetína . Povrch -Moravskoslezské Beskydy ( Čertův mlýn 1 206m), Vsetínské vrchy (Vysoká 1 024m), Javorníky (Javorník 1 019m), Bílé Karpaty (Velká Javořina 970m), Hostýnské vrchy, Chřiby, Dolnomoravský a. Lužní - kolem řek, dále od koryt Černozemě - nížiny Hnědozemě - nižší a střední polohy Kambizemě - svahy porostlé listnatými lesy Podzoly - svahy porostlé jehličnatými lesy a kosodřevinami Rendzina - na vápencových pohořích Využití půdy: lesy - 41% orná půda - 31% louky a pastviny - 17 Výškově není povodí Dyje příliš členité, kolem 90 % plochy povodí se nachází v nadmořské výšce 150 - 600 m n.m. Nejvyšší části se nacházejí v kraji Vysočina, v horních povodích řek Svratka, Jihlava a Moravská Dyje (cca 500 m n.m.), nejnižší pak v lužních lesích pod Břeclaví (cca 150 m n.m) Procházkou kolem řeky, po nově vybudované cyklostezce, můžete dojít až do areálu bývalého Habitatu, kde je budova Staré tkalcovny. Odtud se můžete dát k neméně zajímavému místu posledního odpočinku hraběcího rodu Haugwitzů - Hrobce Haugwitzů - kteří v letech 1752-1945 pobývali na náměšťském zámku, která.

Řeky :: Olomoucký kra

Dějiny Moravy - Wikipedi

Králický Sněžník - údolím Moravy - skialpová túra