Home

Filosofie upce

teoretická průprava: dějiny filozofie, systematická filozofie praktická aplikace: kritické myšlení: čtení a psaní; schopnost definovat problémy, analytické a syntetické schopnosti, hermeneutické dovednosti, exegeze a interpretace textů; světové jazyky; metodologie věd Forma studia. Kombinovaná. Jazyk studia. Čeština. Doktorské studium filosofie katedry filosofie se zaměřuje především na filosofická témata z oblasti politické filosofie, etiky, filosofie výchovy, filosofické komeniologie, etické aspekty vědy a dějiny filosofie (viz vědecké granty a aktivity katedry a jejích členů)

Filosofie Fakulta filozofick

 1. O vznik katedry filosofie na FF UPCE se zasloužil p rof. Radim Palouš (1924 -⁠ 2015) a doc. Aleš Prázný. Prof. Radim Palouš byl mluvčí Charty 77 a první porevoluční rektor Karlovy univerzity
 2. Katedra filosofie a religionistiky vznikla v roce 2020 spojením dvou původně samostatných kateder (Katedra filosofie, Katedra religionistiky). Její činnost navazuje na aktivity v oblastech filosofie a religionistiky, jež jsou na fakultě rozvíjeny již od roku 2000
 3. Filosofie. Forma studia. Science Point UPCE na Sportovním parku. Univerzita Pardubice obohatí program Sportovního parku v Pardubicích speciálním populárně-naučným programem s atraktivními vědeckými a technickými interaktivními demonstracemi na stanovišti s názvem SCIENCE POINT
 4. Vysvětlivky: Bxxxx - bakalářský studijní program Nxxxx - magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program Pxxxx - doktorský studijní program OPP = odhadnutý počet přijímaných studentů pro akad. rok 2016/2017 U* = počet uchazečů v prvním kole přijímacího řízení pro akad. rok 2015/2016 Kód/Typ Název studijního programu/oboru Forma studia.
 5. Katedra filosofie FF UPCE. Katedra filosofie vznikla 1. 1. 2010 rozdělením katedry religionistiky a filosofie, která působila od roku 2000. Zajišťuje studium filosofie na těchto úrovních: Během studia se studenti seznámí s hlavními filosofickými problémy zejména se zřetelem k filosofickým otázkám etiky, výchovy, politiky a.

Filosofie Studuj UPC

 1. Od roku 2008 působí na katedře filosofie Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Oblastí jeho odborného zájmu je filosofie a historie vědy, filosofická východiska kvantové teorie a fenomenologie
 2. Diskusní večer Kavárna Universitas - Fyzika a smrt filosofie. Uložit do kalendáře 11-05-2015 22:00 11-05-2015 22:00 Czech republic/Europe Diskusní večer Kavárna Universitas: Fyzika a smrt filosofie
 3. Příběh paradoxu temného nebe (2011) a Příběh antické filosofie: antická filosofie pro nefilosofy (2005). Kavárna Universitas se otevře v úterý 12. května 2015 v 19 hodin v Klubu 29 (ulice Sv. Anežky České, Pardubice). Pořádají studenti Univerzity Pardubice v rámci projektu Brána vědě/ní otevřená II.
 4. áři. Pracovní listy vytvořili akademičtí pracovníci.
 5. Katedra filosofie Sókratés a Patočkova filosofie Disertační práce 2020 Vlastimil Súkup. Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které jsem v práci využil, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Byl jsem seznámen s tím, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti.

Studium filosofie Katedra filosofie - UPC

 1. Téma Filosofie výchovy u Jana Pato čky jsem si zvolila proto, že m ě tento český filosof zaujal svými filosofickými a výchovnými myšlenkami. Dalším impulzem k výb ěru tématu byla snaha lépe porozum ět jeho myšlení a hloub ěji proniknout do problematiky výchovy
 2. Ahoj, chtěla bych se zeptat, jestli někdo máte zkušenosti se studiem na filosofické fakultě - obor filosofie. Jsem pro to studium nadšená, ale kde koukám tam píšou, že ta vějška stojí za prd
 3. Žádost o grant se podává elektronicky do 15. 3. 2020 na adresu ondrej.krasa@upce.cz. Žádost je vhodné předem konzultovat se školitelem a s Ondřejem Krásou (osobně v konzultačních hodinách v úterý 13-14 hod., případně jindy po dohodě). Komise vybere vítězné projekty a vyrozumí žadatele o výsledku do konce března 2020
 4. ářů již realizovaných v průběhu projektu - 9 se
 5. Studentský filosofický spolek Thema, Pardubice. 122 likes. Filosofický spolek studentů UPa je oficiálním spolkem při Katedře filosofie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice
Contact us | Katedra filosofieKavárna Universitas | Katedra filosofie

Katedra filosofie a religionistiky Fakulta filozofick

Fakulta filozofická Univerzita Pardubic

Studuj s námi | Fakulta filozofickáKatedra filosofie a religionistiky | Fakulta filozofickáJana Stejskalová: Dmytro Čyževskyj - K Labyrintu světa | Katedra filosofie