Home

Jaké sféry moci mají u velmoci vliv na mezinárodní vztahy

Mezinárodní vztahy (MV) jsou sociálněvědná politologická disciplína, která zkoumá společenské jevy odehrávající se v rámci mezinárodního systému.Oblast studia zahrnuje roli národních států, mezinárodních organizací, nevládních organizací a nadnárodních korporací.Mezinárodní vztahy jsou oblastí akademického výzkumu a veřejné sféry Realpolitik a její dopad na mezinárodní vztahy 1. 1645) - dílo: Tři knihy o právu válečném a mírovém - obsahuje koncepci mezinárodních vztahů jako vzájemného politického působení v rámci států; anglický učenec Thomas Hobbes (1588 - 1679) dílo: Leviathan - pojetí suverenity nespojuje s právem, ale s. Dost dobře je to vidět například u Indie. Dodnes tam jsou malé oblasti, jako je Čandanagar nebo Pondicherry, kde si Francouzi udrželi alespoň kulturní a duchovní vliv. To bylo dáno tím, že na rozdíl od Angličanů Francouzi vždycky tvrdili, že oblasti, které kolonizují, jsou součástí Francie Státnicové otázky 95 s. / 3. roč. / doc. 1. MEZINÁRODNÍ VZTAHY JAKO VĚDECKÁ DISCIPLÍNA. ZAŘEZENÍ DO KONTEXTU SPOLEČENSKÝCH VĚD; PŘEDMĚT ZÁJMU STUDIA; ZÁKLADNÍ POJMY A KONCEPCE- Podle jedné skupiny vědců se jedná o jednu z nejmladších disciplín sociálních věd X podle druhé skupiny vědců se jedná o velmi starou disciplínu, jejíž kořeny sahají do doby před 5. Konflikty mají charakter občanských válek, po mezinárodní správě, která nepřinesla očekávané ekonomické oživení, být částečněuspokojeny (chápáno jako nejspravedlivější - v praxi ale může vést k tomu, že jsou oběstrany ukřivděny

Mezinárodní vztahy - Wikipedi

 1. - vztahy mezi státy postaveny na zásadě svrchované rovnosti (teorie suverenity - J. Bodin, T. Hobbes - orientovány na poměry uvnitř státu; nejvyšší moc je nepodřízená a nezávislá na jiné moci) - suverenita (právo vnitrostátní) působí dezintegraně na mez. spolupráci (MP), naráţí však na
 2. Státnicové otázky 63 s. / 5. roč. / docx. 1. Realismus versus neorealismus v myšlení o mezinárodních vztazích: vývoj realistického myšlení od čtyřicátých let 20. století, hlavní východiska a závěry realismu, klasický realismus versus neorealismus, neo-neo syntézaRealismus =představa, že MV a mezinárodní politika je neustálý boj o moc, kde silnější ovládá.
 3. Studená válka ( anglicky Cold War, rusky холодная война) probíhala zhruba v letech 1947 - 1991. Byl to stav politického a vojenského napětí mezi komunistickými státy, zejména Sovětským svazem (SSSR) a jeho satelitními státy a spojenci, a západním světem, zejména Spojenými státy americkými (USA) a jejich spojenci
 4. stol. personální unie Anglie a Skotska 1707 vznikla Velká Británie, na úkor ESP získává Gibraltar, v r. 1800 na úkor Francie Maltu, evroá rovnováha 1756 - 1763 Sedmiletá válka s Francií, úspěšná, boje o koloniální panství v Severní Americe, brzy vznik USA od 19. stol. se užívá názvu Británie - připojeno Irsko.

Turecká politika se mění. Atatürkův odkaz, na kterém je moderní demokratická historie země založena, začíná ustupovat a armáda už po posledních nezdařených pučích není garantem republikánského vývoje země. Země půlměsíce se snaží stát novou velmocí. Chce konkurovat těm stávajícím a získat silný vliv minimálně na celém území bývalé Osmanské říše +Magister_Peditum Je otázka, jaké vztahy máte na mysli. Vztah mezi Poláky a Maďary je naopak podobný jako mezi Čechy a Slováky. Doslova o sobě tvrdí: Bratři v korbelu, bratři v bitvě. (Asi proto, že tyhle dvě země si nikdy nelezli do zelí Ruský vliv každopádně v Evropě bude znatelný, devadesátá léta byla historickou anomálií. Putinovým dlouhodobým cílem není obnova teritoria Sovětského svazu ani ideologické tažení, ale akceptace USA velmocenského postavení Ruska a mezinárodní řád založený na velmocích, které respektují sféry vlivu

2) zdůrazňují, že vnitřní charakteristiky států se značně liší a že tyto rozdíly mají zásadní vliv na chování státu mezinárodních vztazích. Liberální teoretici se často domnívají, že demokracie mají přednost před diktaturami. Pro liberály tedy v mezinárodním systému existují dobré a špatné státy +Patejl Osobně si myslím, že USA profitovalo ve 20. století hlavně z výher historické rulety stejně jako Prusko (Braniborsko/Prusko) a Rusko v 19. století. Jenže u Ruska se vývoj otočil, když narazil na Japonsko, vývoj u Pruska se zastavil, když dali bianko šek svému R-U bratranci. Stejné výhody, které popisuješ má také Kanada, které však chybí zásadní ingredience. Po Kubánské revoluci se zkomplikovaly vztahy Kuby nejen ke Spojeným státům, které Kubu považovaly za geopoliticky přirozeně závislou na severoamerické velmoci, ale i vztahy se sousedními státy karibské oblasti. Castrova politika a ekonomické reformy vyvolaly odvetná opatření ze strany Spojených států

Vztahy se sousedy však zůstaly vesměs chladné a nástup nacismu definitivně pohřbil naděje na jejich zlepšení. Úsilí o kolektivní bezpečnost se minulo účinkem a evroé demokratické velmoci neunesly na sklonku 30. let zodpovědnost za mezinárodní uspořádání, jehož byly samy tvůrci Současná americká zahraniční politika v mírovém procesu na Blízkém východě. 1. Politika Spojených států a izraelsko-palestinský mírový proces. Ačkoli se Spojené státy angažovaly v oblasti Blízkého východu již před druhou světovou válkou, aktivnější politiku v této oblasti začaly uplatňovat až po jejím skončení

Politické neziskovky jsou nátlakové think-tanky. 16. 9. 2019. Tweet. ROZHOVOR Respekt si nezískáme škemráním o drobty, které spadnou od stolu velmocí, ani bezduchým následováním jejich politiky, ale deklarováním pozic nezávislého státu, který si o mezinárodních aktivitách a vnitřní politice bude rozhodovat sám. Už za dvacet let by mohly Spojené státy postupně přicházet o svůj vliv ve světě, míní politologové. Evroá unie bude podle nich opatrně prosazovat hlubší integraci. Česko bude stát před rozhodnutím, jaký směr si zvolí ve své zahraniční politice i vztahu k Unii. U příležitosti 20 let iDNES.cz vám přinášíme první díl seriálu Svět 2038

3. Spolupráce států Asie v AfghánistánuAmerická politika v regionu nikdy nebyla konzistentní ani nebyla vedena holistickou strategií. Naproti tvůrci politiky ve Washingtonu vždy reagovali na události uvnitř nebo vedle Afghánistánu, po zhodnocení závažnosti situace a jejího dopadu na americké regionální či globální zájmy byla přijímána patřičná opatření Ve dnech 5.-6. prosince 1990 se v Praze konala mezinárodní vědecká konference na téma: Revoluční změny v Sovětském svazu a východní a střední Evropě a jejich vliv na ortodoxní komunistické režimy na Kubě, v KLDR a v Číně. 1 Rok 1989 yešel do historie jako období neočekávaných revolucí, jež vývolal Nezvítězil by v ní totiž Západ, ale Východ. A přišlo by na řadu nové řešení v mezinárodních vztazích - ani win-win, z něhož všichni mají prospěch, ani zero game - jako hra s nulovým součtem, ale lose-lose. Tedy řešení, v němž by všichni byli poraženými. Možná, že této situaci se svět nebezpečně. Bezpečnost v roce 2020 s výhledem do roku 2050 (Souhrn názorů skupiny členů bezpečnostní komunity)2. část (dokončení) Security in the year 2020 with the Prospects to 2050 (Summary of Security Community Views)Part Two-the End. Suchý, Václav, Využívání simulátorů v procesu přípravy mechanizovaných a tankových jednotek.

Autor poukazuje na to, že skupiny, které zůstávajípodle nacionaltty a sféry svého pů­ sobení národními, nemohou mít vliv na mezi­ národní politiku, neboť jejich činnostje ome­ zena na vnitřní oblast, Mezinárodní skupiny jsou naopak takové, 'které svou přirozeností a rozsahem své činnosti přesahujírámec ná­ rodní Edvard Beneš se narodil v Kožlanech u Královic 28. května 1884 jako nejmladší z deseti dětí Matěje Beneše a Anny Petronily Benešové a byl pokřtěn na jméno Eduard. Oba rodiče už překročili čtyřicítku, zatímco jeho nejstarší bratr Václav se již blížil dvacátým narozeninám i nástupu do učitelského stavu Vliv těžby ropy a činnost ropných společností se staly v poslední době tématem celé řady studií (Ngodi 2008; Kounou 2006), jejichž cílem bylo poukázat na nebezpečný trend v rámci mezinárodní politiky a ekonomiky, kdy jsou posilovány některé africké nedemokratické režimy, kterým ropný kapitál a zahraniční podpora.

A právě taková forma moci, tedy moc jako nastolování agendy (Heywood 2004: 31), je ústřední definicí moci, která pro účely tohoto krátkého příspěvku poslouží k identifikaci vlivu členských států EU na její společnou zahraniční i obrannou koncepci. 3 Na úrovni formování společné politiky totiž státy. Negativní vliv na celou situaci má i fakt, že Indie i Pákistán patří mezi hrstku zemí, které nejsou signatáři Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT). Indie ji označila již krátce po sjednání této smlouvy v roce 1968 za diskriminační a nehodlala se stát signatářem smlouvy, která zakonzervuje moc na úrovni statu quo Západní velmoci uvítaly pád carského režimu v Rusku v únoru 1917, a když se v říjnu zrodil bolševický režim, nikdo nevěřil, že se udrží u moci déle než pár měsíců. Že se XX. století zapíše do dějin jako věk rozkvětu totalitních režimů, jsme pochopili, až když bylo pozdě Martina: Pojďme se ještě podívat k Rusku, protože jsme se tady teď bavili o tom, že pragmatické by bylo mít s Ruskem korektní vztahy, a používat ho, když použiji toto slovo, jako jakousi protiváhu k Číně, nebo respektive jako partnera při postupu. Ale když se pak podívám na to, co se teď u nás děje - před několika.

upraveno podle knihy MPV 2020 pojem funkce mezinárodního práva. jeho zvláštnosti oproti právu vnitrostátnímu. pravidla mezinárodního práva zahraničn jiné i vliv na Wallersteina.10 Výčet autorů by mohl být delší, ale to není podstatné. Jak si ukážeme dále, Buzan a Little se zabývají systémovým přístupem ke studii předmoderních mezinárodních vztahů a podrobně rozlišují jednotlivé sektory, kde ekonomický sektor je jedním z nich a dík Jedni, kteří sedí jako na bidýlku kolem Ministerstva zdravotnictví, tvrdí, že apokalypsa začne zítra (což opakují už rok a půl), druzí pak, ač mají co říct a jejich pohled je podnětný, nejsou zváni, jsou ignorováni, jejich vyjádření pak podléhají nátlaku fanatické cancel culture, která se snaží o jejich.

Konec evroého kolonialismu — ČT24 — Česká televiz

První fáze tohoto procesu proběhla na přelomu 80. a 90. let minulého století a byla vyvolána krachem komunistických režimů ve Střední a Východní Evropě včetně Sovětského Svazu. Vyústila ve vystoupení středoevroých zemí (tzv. vnějšího impéria sovětského Ruska) z někdejší sféry vlivu SSSR Spojení s mocnostmi, které mají na oslabení Evroé unie jako jedné z klíčových institucí Západu eminentní zájem, pak bylo vlastně samozřejmé: právě někoho jako on hledaly. Nemá už ani cenu zabývat se různými detaily obludného koloritu, jenž současnou hlavu státu obestírá Původně vlažný vztah Ruska ke strategii OBOR, pronikající do tradiční sféry ruského vlivu, střední Asie, se proměnil po zahájení zimních olympijských her v Soči (únor 2014), kde se oba prezidenti, Si a Putin, setkali

Mezinárodní vztahy / Předmět / Zadani-seminarky

Po mnoho dekád jsme si zvykli vnímat mezinárodní bezpečnostní prostředí prizmatem rozděleného bipolárního světa. Ten udržoval mírovou rovnováhu a jistý stav soužití dokonce pomocí atomových zbraní. Jednalo se o stabilitu založenou na nejistotě. Do mezinárodních vztahů vstoupila tak obava jako stabilizující faktor U moci se drží dodnes, a jeho vliv se v posledních letech šíří daleko za hranice ČLR. Tradiční komunistický systém se nicméně v Číně skutečně po roce 1989 zhroutil; šok z Tchien-an-menu a Berlínské zdi mohl přežít pouze tak, že se částečně, ale důkladně transformoval kooptací vybraných prvků z.

Takzvaný liberální světový řád prosazovaný pod vedením Spojených států amerických nikdy nebyl bezchybným systémem. Veškeré jeho alternativy ale byly ještě horší, tvrdí americký historik a expert na mezinárodní vztahy Robert Kagan. Dnes ale tento řád, který stojí na transatlantickém spojenectví Ameriky a Evropy, čelí podle Kagana ohrožení zvnějšku i zevnitř. Kavkaz: regionální konfliktní komplex - 2. část 13. červen 2005 Bc.Jan Potůček komentáře. Vzhledem k tomu, že autonomní republiky Severního Kavkazu jsou součástí Ruské federace, budu se dále zabývat bezpečnostními otázkami jižního Kavkazu, tedy tří kavkazských republik - Gruzie, Ázerbajdžánu a Arménie Pokusy EU zahrnout tyto země do své sféry vlivu skončily neúspěchem, ať si říká Brusel, co chce. Ale ponechány samy sobě tyto země nevykazují dostatečnou stabilitu a nakonec buď spadnou pod vliv USA, které mají zájem na maximální zkomplikování hospodářské spolupráce mezi Ruskem a franko-německým jádrem EU Dynamika vnitřních změn v Číně - ať už tyto změny mají dopad na národní ekonomiku nebo na politický řád a rozdělení moci - mají bezprostřední vliv na vztahy země se zbytkem Dostupnost: 14 pracovních dní

Chorvatský prezident proti Trojmoří: Hloupé a škodlivé pro Chorvatsko. Odbytiště zkapalněného plynu pro Američany. Scénka jako se Zemanem. Rusové věří, že je mají Chorvaté rádi. Bez šance na nezávislou politik Jana HONKOVÁ*, Petr SUCHÝ** Text se zabývá zkoumáním pozice a role odstrašování ve vztazích USA a Ruské federace v období po studené válce. Autoři na základě analýzy relevantních dokumentů docházejí k názoru, že vzájemné odstrašování je a pravděpodobně nadále bude nedílnou součástí rusko-amerických vztahů, byť jeho důležitost ve srovnání s obdobím. Evroá unie má na světové scéně větší vliv, když v mezinárodních věcech, například v obchodních jednáních, promlouvá jednotným hlasem. Proto v roce 2009 získala Evroá rada stálého předsedu a byla jmenována první vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku 1) Mezinárodní vztahy jako věda = vědní disciplína, která se zabývá vztahy mezi subjekty mezinárodních vztahů (samostatný stát, unie či federace států, mezinárodní organizace a i jiné subjekty jako politické strany nebo humanitární organizace) a na základě vyhodnocení vztahů mezi těmito subjekty se pokouší vysvětlit a předvídat mezinárodní konflikty a hledat.

Na formování rusko-uzbeckých vztahů měly značný vliv konfliktní situace v regionu. V roce 1992 propukla občanská válka v sousedním Tádžikistánu, který byl do té doby ovládán prouzbeckou klikou. Uzbeci ze severu země drželi v rukou větší část ekonomických zdrojů Zazní-li slovo globalizace, vzpomeneme si na procesy volného obchodu a pohyb u kapitálu i pracovních sil po celém světě, vybaví se nám instituce, jako je Světová banka, Mezinárodní měnový fond a řada nadnárodních společností, na mysli nám vytanou nové technologie, např. internet, i činnost nevládních organizací.

Mezinárodní vztahy / Výsledky vyhledávání / Zadani

 1. Západ Ukrajinu neopustí, ale ani se kvůli ní nepřetrhne. 29. 6. 2021. První písemná zmínka o Němcích na Ukrajině pochází již z 10. století. Během tohoto období začali němečtí obchodníci zakládat své kolonie v Kyjevské Rusi, a to především v Kyjevě, Lucku a ve Vladimirské Volyni. Ve druhé polovině 13.
 2. Vlastimil Podracký: Češi nepřáteli Ruska nebyli. Nepřátelství k nekomunistickému Rusku Češi nikdy neprojevili, dnes je to zcela nový fenomén, který ovšem nevychází z českých zájmů ani z historického odkazu a je jen výsledkem zapojení do struktur Rusku nepřátelských. Štvaní proti Rusku se ozývalo v poslední době.
 3. Češi nepřáteli Ruska nebyli. Nepřátelství k nekomunistickému Rusku Češi nikdy neprojevili, dnes je to zcela nový fenomén, který ovšem nevychází z českých zájmů ani z historického odkazu a je jen výsledkem zapojení do struktur Rusku nepřátelských. Štvaní proti Rusku se ozývalo v poslední době daleko silněji, než.

Ruská oficiální pozice zdůrazňovala, že tato koncepce je ohrožením stability systému mezinárodních vztahů a jako takový je třeba jej odmítnout. Ruský postoj se ale zejména v posledních letech výrazně mění, a Rusko tak reaguje jednak na změny v americké strategii a jednak na použitelnost konceptu pro ruské mocenské zájmy Ve sněmovně mají tradičně rozhodující slovo stranické sekretariáty a profesionální politici, jejichž hlavním cílem je do velké míry zůstat ve funkcích a podílet se na moci. Obávám se, že vždy budou mít náskok před lidmi, kteří se orientují na věcné problémy Ekonomických i politických Ve světě roste vliv, ekonomická síla a moc nových velmocí, především Číny, ale také Indie, Brazílie (přes její momentální oslabení) i regionálních velmocí (Turecka, Iránu). Na výsluní světové politiky se vrací s promyšlenou politikou, reálpolitikou, Rusko Nicméně na dobré vztahy je třeba dobrá vůle i na té druhé straně. A v tuto chvíli vnímá Rusko Západ jako nepřítele. Považuje své okolí za svoji sféru vlivu. A to nemůžeme tolerovat. I my sami jsme si to v minulosti ze strany Ruska zažili. A víme, že nějaké sféry vlivu nepřispívají ke stabilitě a bezpečnosti

Během studené války se SSSR snažil ve všech oblastech konkurovat USA, ale prohrál a Rusko si z toho vzalo ponaučení, píše The National Interest. 15.09.2017, Sputnik Česká republik Když jsem v sobotu večer vyslechl bleskovou tiskovou konferenci pánů Andreje Babiše a Jana Hamáčka, v první chvíli jsem si uvědomil, že zakouším stejný pocit, jaký se dostavil brzy ráno 21. srpna 1968 - to mi můj otec, tehdy československý diplomat na dovolené v Praze, sdělil, že na naši zemi útočí pět států Varšavské smlouvy Ve druhé fázi se má ČLR stát vůdčí zemí spojující vnitřní sílu a mezinárodní vliv které mají nahradit současný systém a pomoci Číně stát se světovým lídrem. která měla zabránit přílišné kumulaci moci v jedné osobě, jako tomu bylo u Mao Ce-tunga, by správně mělo dojít k obměně stranického. Češi nepřáteli Ruska nebyli. Vlastimil Podracký. 25.5.2021 Komentáře Témata: Česká republika, Rusko 2190 slov. Nepřátelství k nekomunistickému Rusku Češi nikdy neprojevili, dnes je to zcela nový fenomén, který ovšem nevychází z českých zájmů ani z historického odkazu a je jen výsledkem zapojení do struktur Rusku.

Vážení čtenáři, na svých stránkách vás budeme především informovat o událostech, o kterých naše média částečně nebo zcela mlčí, či je líčí posunutě, polopravdivě nebo dokonce dezinformačně manipulativním způsobem. O objektivnosti českého tisku v německých rukou nemáme žádné iluze. Budeme vás seznamovat s našimi i jinými samizdatovými tisky, které. konfl iktů a na druhé straně ty, které mu podléhají. Většina autorů se shoduje v tom, že největší vliv na uspořádání světa mají velmoci. Ty ovlivňují rozdělení moci, jež příslušný geopolitický systém formuje i jeho proměny. V interakcích velmocí a moc nosti, jaké pro malé státy v mezinárodních vztazích otvírají strategie zaměřené na rozší- ření moci zahraniční politiky, nastává mezi druhou a třetí generací. Intenzita.

Studená válka - Wikipedi

 1. Fenomén osobnosti Winstona Churchilla v mezinárodních vztazíc
 2. 3) Další překroucení a tedy lež. Přiznal jsem to, že nemá sílu k tomu uspořádat volby na celém území Sýrie. Z toho nijak nevyplývá, že nemá na dění v zemi vliv. Já mám vliv na to, co se děje u nás v baráku, ale nemám sílu tam cokoli prosadit proti ostatním
 3. Jejich vzájemné vztahy, v astrologii se jim říká aspekty, charakterizují zásadní události, které mají sílu a moc intenzivně měnit vše okolo sebe. Současný cyklus Saturn-Pluto začal v listopadu 1982 konjunkcí obou planet a skončil konjunkcí v lednu v roce 2020
 4. ulosti. Problémy se týkají všech oblastí mezinárodních vztahů: politické, ekonomické, kulturní atd. V článku se pokusíme pochopit, jaké pozice zaujímá Rusko v systému moderních mezinárodních vztahů
 5. Její vliv je patrný i z toho, že se jí podařilo na většině kontinentu prosadit 1. květen jako Svátek práce (1889) a 8. březen jako Mezinárodní den žen (1910). Socialistům se tehdy v řadě západoevroých zemí podařilo navíc vytvořit pro své příznivce síť institucí, která jim - podobně jako tradiční církve.
 6. Masové ovlivňování západní veřejnosti prostřednictvím mezinárodních organizací, mírových sdružení, podpory protiválečných manifestací a demonstrací, komunistických a socialistických stran, politiků, novinářů či akademické sféry ukazuje, že společnosti na Západě i na Východě byly ve 20. století pod.
 7. Diplomatický souboj o vliv nad centrální Asií, který v 19. století Rusko a Velká Británie svedly, vstoupil do dějin diplomacie pod názvem Velká hra. Obě mocnosti si tajnými dohodami rozdělily tuto část světa na sféry vlastního vlivu. Vnější Tibet připadl do sféry vlivu Velké Británie

Vytváří se multipolární svět, ve kterém sice USA zůstávají velmocí č. 1, ale ve kterém soupeří o moc a vliv také řada jiných silných aktérů. Trump to perfektně vystihl, když řekl, že pokládá Vladimira Putina za konkurenta (competitor), a nikoli za nepřítele (enemy) Vliv mají také ekonomické aspekty, snaha o dosažení sféry vlivu a v neposlední řadě odraz mezinárodního politického a mocenského prostředí. Když opomeneme komplikovanou historii Jemenu jako takového, kořeny současných bojů sahají do období arabského jara [1] Sovětský svaz se krátce před válkou stal největším obchodním partnerem nacistického Německa a na čas i jeho válečným souputníkem. Málo se však ví, že Sovětský svaz se měl stát plnohodnotným čtvrtým členem Osy a Rudá armáda měla dokonce dobývat britské impérium

Geopolitika strategických partnerství Číny. 14. 11. 2016 7:28:00. Politici u nás se často hájí, že strategické partnerství s Čínou není nic neobvyklého a že existuje několik desítek zemí na celém světě, které taky mají svá strategická partnerství s Čínou. Podívejme se tedy, jak se věci mají. Podíváme-li se na. V mezinárodních vztazích je stále více potlačován stát a jeho suverenita a vítězí evroý komunitarismus (jako zvlášť úspěšná odnož různých globalizačních doktrín). Jakýkoli náznak úsilí toho či onoho státu o posílení vlastní suverenity je označován za nacionalismus V tomto týdnu proběhlo na MŽP konferenční vypořádání zásadních připomínek povinných míst k paragrafovému znění nového zákona o odpadech. Správné pochopení cílů a smyslu nového zákona ovšem zkreslují mnohdy zavádějící výroky skládkařských firem či ekologických sdružení. Cílem a smyslem nového zákona z dílny MŽP je na rozdíl od jejich nesprávných. Všechny úvahy na téma prospěšnosti EU mají to velké mínus, že za EU dosazují často ES. EU ale není ES. ES stála na principu svobody a demokracie, ale k tomu na volném pohybu osob, zboží, kapitálu a energií (plánovaně i služeb, ale k tomu nikdy de facto nedošlo)

Být velmocí. Jak a proč Rusko reguluje „zahraniční agenty ..

du a registrovaly se jako organizace financované ze zahraničí. Registrované organizace mají dvě dodatečné povinnosti. Zaprvé musejí to, že jsou financovány ze zahraničí, uvádět na svém webu i ve všech tiskových zprávách či publikacích, a to včetně těch, které by byly plně hrazeny ze zdrojů domá-cích Ukazka z publikacie. Search and overview. Kromě snahy o stabilizaci regionu, na které mají zájem všechny sousední země, se jako velmi důležitý faktor jeví přírodní bohatství země. Území Afghánistánu totiž leží na obřích zásobách nerostných surovin, jejichž současná odhadovaná hodnota se pohybuje mezi 1 až 3 biliony dolarů. Na seznamu potenciálně. Katedra politologie a mezinárodních vztahů Studijní program Politologie Studijní obor Mezinárodní vztahy Diplomová práce Strategické soupeření USA a Číny v Perském zálivu od roku 2004 Ondřej Kotek Vedoucí práce: PhDr. David ŠANC, Ph.D. katedra politologie a mezinárodních vztah Moldávie mezi východem a západem. Slavomír Horák, 4.6.2001. Seminární práce předmětu Koncepce a interpretace dějin VE II. Moldávie je v současnosti ztracený stát mezi Rumunskem a Ukrajinou, který se sám sebe v posledních 10 letech definoval především jako most mezi Východem a Západem.. [1] Tento postoj vyvolává.

Do ruské sféry vlivu se sami přiřazujeme už podruhé

Politické vnímání Číny v Čechách: Mezi věcností a nevěcností, orientalismem a okcidentalismem, Mezinárodní vztahy, 3/2005, s.24-43. January 2005 Mezinarodni Vztahy Světská moc a světské události mají v životě člověka omezený význam. A Církev - tedy instituce, která již vztah k transcendentálnímu cíli lidského života má - se státem být provázaná nemusí. Naopak, vzhledem ke své důležitosti a misi má být na světské moci nezávislá. Jinými slovy, sv V roce 1941 však došlo k opaku a německá branná moc zahájila invazi do Sovětského svazu. I přes své výhrady vůči nacistům psal Iljin o německém útoku jako o zúčtování s bolševismem. Po sovětském triumfu u Stalingradu v únoru 1943, kdy bylo jasné, že Německo válku nejspíš prohraje, však Iljin znovu otočil

Impérium a koncert velmocí Noviny Lidovky

 1. Většina obyvatel má příjem pouze jeden dolar na den. Je silně závislá na zahraniční rozvojové a humanitární pomoci. Eritrejská města mají zachovalou italskou koloniální atmosféru. Asmara kdysi patřila mezi nejčistší a nejbezpečnější města Afriky. Město je postavené v italském stylu a vypadá, jako by se zde.
 2. V současné době lze sledovat, že velmoci hájí v politice své zájmy zcela podobně, jako to činí v ekonomice velké firmy. Také se dohodnou na svých (velmocenských) zájmech proti zájmům jiných (malých) zemí. Velké státy např. mají tzv. sféry vlivu - moc se o nich z pochopitelných důvodů nemluví
 3. Na základě posledního vývoje se zdá, že Rusko již Ukrajinu nepotřebuje. Potřebuje Krym. Jak je vidět z událostí posledních dnů, tento Krym již má. Politika je však hra o mnoha neznámých. Pojďme se proto podívat na některé aspekty mezinárodní politiky, které měly vliv na současné události
 4. /ROZHOVOR/ Ministr zahraničí Tomáš Petříček (37) je přes svůj věk asi nejlépe profesně připraveným šéfem diplomacie, jakého Česko po listopadu 1989 mělo. Vedle Univerzity Karlovy má i akademické tituly z Belgie a Velké Británie
 5. Rusko a Západ jsou stejně špatní - Tvrdit, že Rusko jedná pouze tak, jako jiné velmoci, znamená ignorovat jeho autoritářský a donucující přístup ke vztahům se sousedními státy a cynickou neúctu k mezinárodnímu právu a normám.. Rusko a Západ chtějí totéž - Ti kdo aspirují na lepší vztahy s Ruskem často nedokážou uznat, že hodnoty a zájmy ruského vedení.
 6. Kniha je zaměřena na zkoumání prostoru korupčních příležitostí. Reflektuje současné diskuse o korupci, způsoby jejího zkoumání, měření a monitoringu, předkládá základní typologie korupce a rozebírá související pojmy, jako je patronáž a klientelismus. Konkrétnímu rozboru korupčního prostoru v současném.
 7. Diplomatické vztahy USA před a po 11