Home

Čtyřúhelníky 7 třída

Úvodní stránka > Matematika - 7. ročník > Čtyřúhelníky. Čtyřúhelníky. Lichoběžníky 18.06.2013 10:57. E- LEARNING - zde E-learning zde E-book - zde O lichoběžníku - zde Obvod a obsah lichoběžníku - zde PPT obsah lichoběžníku zde Konstrukce lichoběžníku - zd Čtyřúhelníky - pracovní list Mgr. Veronika Pluhařová únor - duben 2012 MATEMATIKA 7. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 76 Čtyřúhelníky - základní značení Doporučit známému. Id: D3339 Autor: Bc. Lenka Dusilová Stupeň: ISCED 2 Ročník: 7. ročník Z Š (7. třída) Školní testy Pololetní opakování z MAT (7. třída) Cvičné testy (na doma) Procenta. Vzdělávací tabulky.

Čtyřúhelníky :: Výuka matematiky a angličtin

Zeměpis 7. třída. Občanka. Občanská výchova. Hvězdný tým. Informace. Vyúčtování akcí. Časopisy 2013/14. Časopisy 2014/15. Projekt Zachraňme tmu. Projekt Vesmírné náměstí. Různé. Čtyřúhelníky. Selection File type icon File name Description Size Revision Time User Čtyřúhelníky (14h) Základní pojmy a rozdělení čtyřúhelník V této části se nachází výukové materiály určené k vysvětlení učiva matematiky 7. ročníku. Všechny výukové materiály vytvářela autorka webových stránek od roku 2011 Čtyřúhelníky Druhy čtyřúhelníků kosočtverec 7,8 cm - obdélník 25 cm 112 cm kosodélník 0,25 dm 12 cm čtverec - 265,2 mm obdélník 0,25 m 10,2 dm kosočtverec - 89,52 cm 31,2 cm 31 cm 3,5 cm 66,3 mm 2,6 dm 22,38 cm ..

Čtyřúhelníky pracovní lis

 1. V týdnu 3.5. - 7.5. proběhne prezenční výuka žáků 7. a 8. tříd, žáci 6. a 9. tříd pokračují v distanční výuce. V následujícím týdnu se žáci vystřídají. Informace o provozních, hygienických podmínkách a rozvrhy žáků prezenční i distanční výuky najdete zde. Pod odkazem najdete bližší informace o: provozu.
 2. V této části se nachází výukové materiály určené k procvičování učiva matematiky ze 7. ročníku. Všechny výukové materiály vytvářela autorka webových stránek od roku 2011. Pokud byly části některých materiálů odněkud převzaty, odkazy najdete v sekci Použitá literatura
 3. Pracovní listy pro 9. ročník ZŠ : Opakování z 8. ročníku ZŠ:.: Opakování výrazů a mocnin zde.Náhled listu zdeOpakování řešení lineárních rovnic zde.Náhled listu zdeOpakování úpravy výrazů na součin pomocí vytýkání a vzorců zde.Náhled listu zdeOpakování násobení mnohočlenů a rozklad výrazů na součin zde..
 4. Čtyřúhelníky - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příkladů. Nevíte si rady? Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy: Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele Čeho se zpráva týká
 5. Jaké různé čtyřúhelníky existují a jaké mají vlastnosti? Ukážeme si konkávní a konvexní čtyřúhelník, lichoběžník, rovnoběžník, kosočtverec, obdélník a čtvere..
 6. Jaké různé čtyřúhelníky existují a jaké mají vlastnosti? Ukážeme si konkávní a konvexní čtyřúhelník, lichoběžník, rovnoběžník, kosočtverec, obdélník a čtverec. Matematika 7. třída Geometrické tvary a tělesa Čtyřúhelníky. Čtyřúhelníky. Úvod ke čtyřúhelníkům. Toto je aktuálně vybraná položka

Čtyřúhelníky - základní značení datakabinet

7. třída. Stupnice hodnocení: 100 - 90 % 1. 89 - 75 % 2. 74 - 50 % 3. 49 - 25 % 4. 24 - 0 % 5 . Přehled učiva: Opakování učiva 6. ročníku; Zlomky; Celá čísla ; Racionální čísla ; Poměr - přímá a nepřímá úměrnost; Procenta; Shodnost a konstrukce trojúhelníků; Středová souměrnost; Čtyřúhelníky. Příklady jsou seřazeny do kapitol podle tematických celků a korespondují s doporučeným obsahem osnov matematiky pro 6. a 7. třídu ZŠ vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2011. Doposud jsme připravili sedm kapitol, další budeme postupně doplňovat 7. Třída Základní školy. Co by měl žák umět. Zlomky. Uvést daný zlomek na základní tvar. Porovnat dva zlomky. Zobrazit daný zlomek na číselné ose. Čtyřúhelníky, hranoly. Rozlišovat jednotlivé druhy rovnoběžníků a znát jejich vlastnosti

Čtyřúhelníky - Věra Hudcová - informace pro žáky ZŠ Ondřejo

 1. Řešení: 4. Kosoštvorec má uhlopriečky u 1 = 6 cm, u 2 = 8 cm. Vypočítejte jeho vnitřní úhly. Řešení: 5. Pravidelný šestiúhelník je vepsán do kružnice o poloměru r. Odvoďte vzorec pro obvod a obsah pravidelného šestiúhelníku. (r = a). Jak dlouhou stranu má pravidelný šestiúhelník, jehož obsah je S = 93,42 cm 2
 2. Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 2 / 7. ročník ZŠ / Matematika / Číslo a proměnná / Zlomky - celek a část / Pololetní opakování z MAT (7. třída) Pololetní opakování z MAT (7. třída
 3. Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit
 4. Mřížkovaná - 7. třída. Mřížkovaná je pěkná úloha na procvičení geometrie. Má velice jednoduché ovládání - prostě jen spojujete body na mřížce, případně body či přímky vybíráte. Úloha nabízí především rychlé zopakování a procvičení geometrických pojmů
 5. Použitá literatura: NOVOTNÝ, M.,NOVÁK, F.: Geometrie, Matýskova matematika 3.ročník, NOVÁ ŠKOLA,s.r.o., Brno 2014, ISBN: 978-80-7289-665-0Všechna výuková.

Matematika v 7 r. - Webzdarm

5. 2021 Třída: 7.D Český jazyk Pracovní listy - číslovky, slovesa Slovesa - učebnice str. 37, 38, 42-44 Drama Matematika Osová a středová souměrnost HM- str. 92 - 95 Domácí úkol- HM- str. 96- 97 Týdenní projekt- Rys - osová souměrnost - práce na známky Anglický jazyk Opakování 4. lekce 26 Matematika. Pro 6. ročník Pro 7. ročník Pro 8. ročník Pro 9. ročník Tematicky.

Geometrie 7 třída. Učebnice matematiky pro 7. ročník - geometrie obsahuje učivo: shodnost, středová souměrnost, čtyřúhelníky, hranoly. K učebnici náleží pracovní sešit 7. Konstrukční geometrie - testy k procvičení 7. 10 řešených příkladů z konstrukční geometrie pro žáky 8. a 9. tříd. Nabízíme všechny. 9. Konstrukční geometrie - testy k procvičení 9. 10 řešených příkladů z konstrukční geometrie pro žáky 8. a 9. tříd. Nabízíme všechny materiály z této sekce na webu e-matematika.cz jen za 250Kč!Podpořte náš web odkazem!. Jazyková škola Březinka otevírá letní jazykové kurzy. Přátelské tvůrčí prostředí + velmi příznivé ceny 3. třída - Matematika. Učivo 21. 6. - 25. 6. 2021. Opakování a procvičování učiva 3. ročníku, numerika, geometrie. Tangram - skládání čtverce ze sedmi geometrických tvarů (seznámení s hlavolamem) Síť krychle (zobrazení pláště tělesa do 2D geometrie Geometrie 7 - pracovní sešit: čtyřúhelníky, » Základní škola » Matematika » 7. třída. Nakladatel Nová škola - DUHA isbn 978-80-87565-63-6 ean 9788087565636 Jazyk čeština Počet stran 40. Čtyřúhelníky - úvod. Rovnoběžníky. Obsah a obvod rovnoběžníku. Obsah a obvod trojúhelníku. Obsah a obvod lichoběžníku. Poměr. Trojčlenka - úvod. Trojčlenka - pokračování Domácí úkoly DÚ (25.1. - 30.1.2019) - řešení osa a 34, řešení násobek. DÚ (1.2. - 6.2.2019) - řešení násobek, řešení slovní úloh

5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Vítejte v modulu Matematika Pokud chcete chcete získat doporučení od učitele nebo naplánovat výuku on-line ? Registrujte se ! Čtyřúhelníky Dnes. 2020 - matematika 7 - Čtyřúhelníky , Čtyrúhelníky-kompletní přehled, Jen nezapomeňte, že 360 stupňů se dá napsat i jako 359 stupňů a 60 minut :-) od 23 2.7.4 Lichob ěžník II Předpoklady: 020703 Pedagogická poznámka: Na po čátku hodiny kontrolujeme poslední p říklad z minulé hodiny. Na první t ři body ur čit ě n ěkdo p řijde, poslední bod pak dodávám já. P ři kontrole se snažíme i o správnou formulaci (nap říklad pravidlo pro úhly se v ětšinou n Čtyřúhelníky, mnohoúhelníky, hranoly (verze pro tisk v PDF) 7. Kruh, kružnice, válec (verze pro tisk v PDF) 8. Základy statistiky (verze pro tisk v PDF) Pokud objevíš v některém příkladu chybu nebo ti zde některý příklad nevychází, tak napiš vzkaz do Návštěvní knihy Poslední aktualizace 27.12.2012. Příklady k procvičování učiva matematiky 6. a 7. třídy ZŠ VÝSLEDKY 2 XI. Čtyřúhelníky 1. 33 m 2. 2 400 m2 3. 200 m 4. 1 : 1 000 5. 0,4 m 6. 3,75 kg barv

Úkoly na týden od 26.4. do 30.4.2021 Třída: 7. A Třídní učitel: Mgr. Ivana Hrychová Čtyřúhelníky - úvod online 10.00 Čtyřúhelníky Úkoly na Škole v pyžamu online 10.00 Čtyřúhelníky AJ Hrych ová. Čtyřúhelníky můžeme třídit z mnoha hledisek. Mezi nejzákladnější patří rozdělení na čtyřúhelníky konvexní a nekonvexní. konvexní útvar U nazýváme konvexní právě tehdy, když pro každé jeho dva body X, Y platí, že úsečka XY je podmnožinou útvaru U čtvrtek - PS 112/2, 3; 113/6, 7 pátek - porovnávání celých čísel - PS 115/16, 18, 19, 20 Kdo nebyl na on-line hodinách, napíše si o zaslání prezentace Dumy.cz - sdílejme společně. Anotace: Výstup slouží k opakování, ale také k vyvození nového učiva o obecných vlastnostech čtyřúhelníků - jejich rozdělení na rovnoběžníky, různoběžníky a lichoběžníky, označení vrcholů, protějších a sousedních stran a vnitřních úhlů, měření vnitřních úhlů v zadaných čtyřúhelnících a výpočet velikosti.

Čtyřúhelníky. Autor materiálu: Eva Veselá. Zařazení materiálu: Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Sada: 32-7 Číslo DUM: 32-7-15 Předmět: Matematika Ověření materiálu ve výuce: Datum ověření: 17. 01. 2013 Třída: 9. třída Ověřující učitel: Eva Vesel UČEBNICE PRO 7.TŘÍDU Český jazyk (SPN, a.s.) Hošnová a kol. - Český jazyk 7 Soukal - Čítanka 7 Anglický jazyk (Express Publishing) Evans, O´Sullivan - Click On 1 (dokončení) Evans, O´Sullivan - Click On 2 (část) Německý jazyk (Klett) Motta - Wir neu 1 (dokončení) Motta - Wir neu 2 (část) Občanská výchova (Nová škola Nabízíme učebnici Matematika 7. r. ZŠ 3. díl - Shodnost. Středová souměrnost. Čtyřúhelníky, hranoly od autora/ů O. Odvárko, J. Kadleček z. Nacházíte se zde: Domů » Knihy » Učebnice » Základní škola » Matematika » 7. třída. středová souměrnost a další shodná zobrazení, poměr, čtyřúhelníky, procenta, hranoly. Rozšiřte si svou elektronickou knihovnu o bestsellery pouze za 99 Kč 14045 Matematika 7/3. díl - Shodnost, středová souměrnost, čtyřúhelníky. Učebnice je součástí řady učebnic matematiky zpracované podle RVP. Věnuje se geometrii, větám o shodnosti trojúhelníků a jejich využití při konstrukci trojúhelníků; středové souměrnosti; čtyřúhelníkům zvláště rovnoběžníkům a.

geometrie 7. ročník - Základní škola Dr. Peška Chrudi

 1. 7.třída-11.5.-15.5.2020 Opakování racionálních čísel, Rovnoběžníky a čtyřúhelníky (cv.14 A, B na str.44). Fyzika. Vypracovanou práci vyfoť či oskenuj a pošli přes email (Kucharova@zsstredokluky.cz) nebo Messenger či WhatsApp (739 419 454) Zadání (do 5. 6. 2020
 2. 7. třída Matematika- havlikova@skolajinocany.cz − zápis přepiš nebo vytiskni a vlep do sešitu geometrie Téma: Čtyřúhelníky = rovinné útvary, které mají 4 vrcholy, 4 strany, 4 vnitřní úhly 7) První banky vznikaly v raném novověku v severní Itálii
 3. Třída 7B . KVĚTNOVÝ PLÁN. Od 10. května ROTAČNÍ VÝUKA (střídání prezenční a distanční výuky po týdnech) . Všechny informace v Google učebně. Pomocí kritérií v rozhodovacím diagramu budeme třídit zadané čtyřúhelníky (čtverec, kosočtverec, obdélník, kosodélník, lichoběžník, deltoid, obecný.
 4. - 7. třída - 8. třída Středová souměrnost,Shodnost trojúhelníků, Čtyřúhelníky, Obvody a obsahy a Hranol; obsahuje aktivizační úlohy, které demonstrují probíranou látku na situacích z běžného života

M7 - procvičován

 1. 8. třída D. ú.: Vypracuj v pracovním sešitu str. 29, 30 - pošli mailem do středy 20.5. do 15 hodin. A ve středu si napíšeme test na všechny dosud probrané kraje - Čtyřúhelníky - Hranoly. Vyhledat kurzy Prove Celá čísla III (násobení a dělení celých čísel) - výklad + test: Celá čísla, zlomky, počítání s mocninami a odmocninami - hypertextová učebnice: IQ test.
 2. - Čtyřúhelníky - Hranoly. Vyhledat kurzy Prove Příklady a testy k opakování matematiky 7. ročníku: Procenta - hypertextová učebnice: Procenta - procentová část - test: Procenta - procvičování celku online (Aj) Procenta - procvičování počtu procent online (Aj
 3. ŠJ: 7. třída - (444, 424) velký linkovaný, 40 listů test - čtyřúhelníky, vzorce, výpočty, konstrukce. Důležitá zpráva / splnit do 28. března (čtvrtek) Z důvodu studia pana učitele odpadá hudební výchova a na 6. hodinu bude posunuta Informatika
 4. 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Vítejte v modulu Matematika Pokud chcete chcete získat doporučení od učitele nebo naplánovat výuku on-line ? Pythagorova věta v rovině - čtyřúhelníky

ZŠ Dobřichovice - Matematika pracovní listy ke stažení pro

6. i 7. třída - popis pracovního postupu - příprava obložených chlebíčk Čtyřúhelníky - viz Příloha - přečíst a splnit uvedená cvičení do sešitu. 3.týden 30. 3. - 3. 4. 202 Nabízíme učebnici Matematika 7.r. - Rovinné útvary (pracovní sešit) od autora/ů Michaela Jedličková, Peter Krupka, Jana Nechvátalová z nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.. Pracovní sešit vytvořený v souladu s RVP ZV 7.5. 2021 - Kultura a média, projděte si prezentaci Masmédia. 30.4. 2021 - Kulturní instituce, přepište si do sešitů zápis Kulturní instituce, zápis, připomínám vyplnění pracovnho listu Kulturní instituce, pracovní list, jeho řešení pošlete do 7.5. 2021 na email bednarova.pavla@zsmsvrbovec.c 8.6. - 12.6. 2020. TÉMA: Opakování učiva 7.ročníku - Čtyřúhelníky, Hranoly. Prosím o vypracování úkolů: učebnice Geometrie str. 50/cv. 3,4,5, Kód skladu 7-28 Typ: Nový produkt Učebnice je zaměřena na: trojúhelníky (pojmy, těžnice, výšky), kružnice opsaná a vepsaná, střední příčky, rozdělení trojúhelníků, jejich vlastnosti, konstrukce trojúhelníků (základní), čtyřúhelníky (pojmy a rozdělení čtyřúhelníků), konstrukce čtyřúhelníků (základní.

Čtyřúhelníky - Procvičování online - Umíme matik

Se 7. třídou jsme opakovali čtyřúhelníky a seznamovali se podrobněji s rovnoběžníky, které jsme už nakousli během distanční výuky. S 8. třídou jsme si podobnou formou zopakovali vzájemnou polohu přímky a kružnice. Navíc jsme si zopakovali vzorec pro výpočet délky kružnice a obvodu kruhu Třída 7. A. Datum 23. 4. 2013. Otevřete odkaz a vytvořte tahem některým z vrcholů nebo posunem čtyřúhelníků takové dva čtyřúhelníky, jejichž strany mají společné: a) 4 body b) 3 body c) 8 bodů . d) 7 bodů e) 6 bodů.

Zadání na tento týden (vypracovat do geometr.sešitu): uč.3.díl str.39 až 50 - Čtyřúhelníky a rovnoběžníky, str.40/6- kontrola podle výsledků, str.41/7,8 - kontrola podle výsledků, str.42 - opsat rámeček nahoře, str.43/13 - kontrola podle výsledků, str.44/B přečíst, str.45 - rámeček nahoře opsat, str.45/1,2. (2) 6. roŁník 2.1 PłirozenÆ Łísla CviŁení 2.1.1 Zapi Łíslo: a) 28306 rozvinutØ v desítkovØ soustavì b)kterØ mÆ 3 jednotky, 6 desítek, 2 tisíce, 1 desetitisí VÝCHOVA K OBČANSTVÍ - 7. třída. Pracovní list týden 3. 5. - 7. 5. 2021. Týden 3. 5. - 7. 5. 202 Sedmáci - čtyřúhelníky 20.3.2020 Mgr. Veronika Vaňousová Většina z pedagogů v těchto dnech poprvé zjišťuje, jak náročné je vzdělávat své žáky na dálku. Dobře si uvědomujeme, že.. Pracovni sesit matematika 7 trida. Nalezeno: 310 produktů. Procvičujeme - 1. třída Český jazyk, Matematika, Prvouka. Zábavný pracovní sešit. Sešit je určen všem žáčkům první třídy, kteří si chtějí procvičit Český jazyk, Matematiku a Prvouku. Více informací. od 82 Kč

matematika 7.třída - pracovní listy. 21. 03. 2017 . Dokument Učebnice matematiky pro 7. ročník - geometrie obsahuje učivo: shodnost, středová souměrnost, čtyřúhelníky, hranoly. K učebnici náleží pracovní sešit. Matematika 7 pro základní školy - Geometrie - Jit.. Učebnice geometrie pro 7. ročník/sekundu obsahuje následující tematické celky: Trojúhelník Čtyřúhelníky, mnohoúhelníky Hranoly Zboží zařazeno v kategoriích Matematika Základní škola pro gymnázia Matematika 8. třída Z Délky stran trojúhelníku jsou v poměru 3 : 5 : 7. Jeho obvod je 45 cm. Určete délky stran. Je dán trojúhelník ABC: A (-2,3), B (4,-1), C (2,5). Určete obecné rovnice přímek, na kterých leží: a) strana AB, b) Výška Vc, c) Osa strany AB, d) Těžnice ta. Je dán pravoúhlý trojúhelník ABC, c je přepona Kniha Matematika 7 na www.alza.cz. Veškeré informace o produktu. Hodnocení a recenze Matematika 7 od ostatních uživatelů. Nakupujte Matematika..

Test - matematika - 7. třída. Bodování: Všechny úlohy jsou za 2 body. VYHODNOCENÍ: 25 bodů - 30 bodů: Jsi matematický talent nebo genius; 18 bodů - 24 bodů: Tvé matematické znalosti a dovednosti bohatě postačují k přijetí na střední školu; 11 bodů - 17 bodů: Tvé počítání je nadějné, velmi dobrý odrazový. Čtyřúhelníky - konstrukce, typy čtyřúhelníků, výpočty obvodu a obsahu rovnoběžník, trojúhelník, lichoběžník. Týden 12. 10. - 16. 10. distanční výuka. opakování 7. třída obvod a obsah trojúhelníku, rovnoběžníku, lichoběžníku. Hranol a výpočet povrchu a objemu, příprava na úvodní písemnou prác Třída 7. B Aktuality Český jazyk a literatura Angličtina Břenková Czyžová Zielinová Rozvrh hodin Fotogalerie 7.třída 6. třída 5. třída 4. třída 3. třída 2. třída. Shodnost, středová souměrnost, čtyřúhelníky, hranoly Učebnice je součástí přepracované řady učebnic matematiky 5.třída ZŠ; 6.třída ZŠ; 7.třída ZŠ Sestrojit trojúhelníky a čtyřúhelníky zadané různými prvky v jednodušších případech. Nejlépe hodnocené weby. Námi nejlépe hodnocené webové stránky zabívající se matematikou pro 8.třídu Základních škol

UKAČNÍ PLÁN VÝUKY 2. POLOL TÍ: 7. a 8. ročník Angličtina, 7. + 8. třída Měsíc Téma Výstup únor Technology and media Dokážu popsat (ústně i písemně) význam technologií v našem životě a mluvit o médiích i sociálních sítích. Využívám slovní zásobu týkající se technologií a stupňování přídavných jmen Čtyřúhelníky 4. Procenta 5. Hranoly 6. Tabulky, grafy, diagramy, závislosti, projekty 7. ročník / 2. díl pro vzdělávací oblast Matematika a její aplikace dle RVP ZV. Podobně jako k učebnicím pro 6. ročník základních škol předkládáme i žákům 7. ročník Matematika 8. třída. 9.6.2014 Písemná práce - konstrukce trojúhelníku nebo čtyřúhelníku pomocí množin bodů daných vlastností. Zadaný příklad bude obsahovat: Náčrt-rozbor, postup, konstrukci, závěr popř. ověření (zkoušku) Důležité hodntící kritérium bude i celková úprava a přesnost rýsování. 22.5.2014

Úvod ke čtyřúhelníkům Geometrie Khan Academy - YouTub

Pondělí 7.12.český jazykseznámení s vyjmenovanými slovy po m - list s obrázky čtení Čítanka str.38-39 (plynulost, intonace, porozumění. Třída 7.C ČESKÝ JAZYK Na následujících online testech si zopakuj slovní druhy, pravopis a větné členy. Čtyřúhelníky Rozdělení čtyřúhelníků Do SŠ rozdělení, vlastnosti a náčrtek heslo: perina1139 složka 7. ročník FYZIKA 1. prostuduj článek STÍN na str. 157 - 159 . 2. opiš žlutý rámeček na str. Čtyřúhelníky, hranoly Anotace Pracovní listy k procvičování čtyřúhelníků a hranolů. Žák Třída 7. Čtyřúhelníky, hranoly 1. Napiš do geometrických útvarů písmeno u jejich názvu a. Čtverec b. Lichoběžník 7. Napiš, jak se jmenuje zobrazený hranol a dorýsuj jeho síť a vypočítej jeho.

Třída Třídní schůzky Akce Fotogalerie Odkazy. Matematika Fyzika. Archiv: Matematika v týdnu od 22. června do 26. června 2015 Pondělí 22. 6. Aritmetika Matematická rozcvička Úterý 23. 6. Čtyřúhelníky - cvičení. Domů > matematika 7. třída. ARITMETIKA 7 - UČEBNICE Procvičuje učivo: čtyřúhelníky, hranoly, konstrukce pravidelných mnohoúhelníků, povrchy a objemy těles, práce se sítěmi různých hranolů, ze kterých jsou potom odvozovány jejich povrchy a objemy Speciálními případy lichoběžníků jsou lichoběžník pravoúhlý a lichoběžník rovnoramenný.Pravoúhlý lichoběžník má jedno rameno kolmé na základny. Rovnoramenný lichoběžník má obě ramena i úhlopříčky stejně dlouhé Samostudium Matematika 7. A, 25. 5. - 29. 5. 2020 6 Řešení příkladů k procvičení: 1. Pojmenujte čtyřúhelníky na obrázku, přiřaďte jejich správný název z nabídky. 2. Přiřaďte správně názvy částí lichoběžníku: 3. Vypočítej velikost všech vnitřních úhlů rovnoramenného lichoběžníku RTUV, jestliže

Úvod ke čtyřúhelníkům (video) Čtyřúhelníky Khan Academ

DU-na prázdniny do 23.2.2015. Příklad 1: Strana kosodélníku a je dvakrát delší než strana b.Jeho obvod je 78 dm. Vypočítejte délky stran kosodélníku. Příklad 2: Určete obvod kosodélníku, je-li jeho obsah 100 cm 2, délka výšky na stranu a je 5 cm a na stranu b je 4 cm. Příklad 3: Pole tvaru kosodélníku se stranou 650 m a výškou na příslušnou stranu 0,7 km se má. ZÁKLADNÍ ŠKOLA - učební osnovy. 2.1.10. Matematika - 7. ROČNÍK. ŠKOLNÍ VÝSTUP. Žák : - vysvětlí pojem celé číslo, číslo kladné a záporné, uvede příklady. - znázorní celé číslo na číselné ose. - porovná celá čísla pomocí znamének nerovnosti Zeměpis - VII.třída: Nově směřujeme do severní Evropy, proto si projděte nejen stručné moje poznámky (viz. příloha) ale také mrkněte na internet a video (Objektiv) pro ilustraci těchto míst. Budu po vás chtít vyplnit pouze test na známku, tak hodně zdaru. MŠ. VV 6 + 7: vytvořte krásné přání ke Dni mate

7. třída ZŠ 8. třída ZŠ 9. třída ZŠ Vysoká škola VŠCHT JČU - Ekonomická fakulta JČU - Zemědělská fakulta Matematika Trojúhelníky a čtyřúhelníky - Sekunda skladem 2 ks 69 Kč ks. Přidat do košíku Zboží zařazeno v kategoriích. Třída 8.A: 5.11.2020 v 8:00 Třída 8.: 6.11.2020 v 9:50 Třída 8.: 4.11.2020 v 12:50 Na online hodinách se budeme bavit o kosterní soustavě i z hlediska Výchovy ke zdraví Německý jazyk Milí osmáci, se zvládnutou slovní zásobou budete nyni pracovat. Uč. str. 26, gramatika - nejprve se naučte zájmeno mein - můj, meine - moje

PRO ŽÁKY BAKALÁŘI ROZVRHY KROUŽKY AKTUALITY AKTIVITY PROCVIČOVÁNÍ JÍDELNÍČEK KE STAŽENÍ ODKAZY . Školní aktivity. Snažíme se, aby naše škola byla moderně vybavena učebními pomůckami a aby její prostředí bylo estetické Učebnice pro 7. ročník obsahuje tato témata: zlomky, shodnost geometrických útvarů, konstrukce trojúhelníků, celá čísla, racionální čísla, středová souměrnost a další shodná zobrazení, poměr, čtyřúhelníky, procenta, hranoly. Formát A5, počet stran 28

MATEMATIKA - 7.ročník - prof. Hejný Krátí/ rozšiřuje zlomky, sčítá a odčítá zlomky a desetinná čísla. Základní operace realizuje mentálně, písemně i kalkulátorem. Uspořádání racionálních čísel. Porovnávání zlomků. Smíšená čísla, sčítání a násobení zlomků. Krácení a rozšiřování zlomků Obsah a obvod obrazců. 1) Vypočítejte obsah modré plochy: 2) Vypočítejte obsah a obvod zelené plochy: 3) Vypočítejte obsah zelené plochy: 4) Vypočítejte obsah a obvod žluté plochy: 5) Vypočítejte obsah a obvod fialové plochy (jedná se o rovnostranný trojúhelník): 6) Vypočítejte obsah a obvod zelené plochy: 7. Čtyřúhelníky - Čtyřúhelníkyúvod 8.00 on line Čtyřúhelníky Úkoly na Škole v pyžamu Trojčlenka 9.00 on line AJ Kotalíková Procházková Pročtěte a zapište si do sešitu poznámky Budoucí čas, Slovíčka 2 B - naučte se Online hodina v 11.35. Minulý čas - Nepravidelná slovesa.opakování. Online hodina 8.50 uč Čtyřúhelníky Anotace Pracovní listy k procvičování čtyřúhelníků. Žák přepisuje uvedená cvičení do sešitu a řeší je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění. Autor Mgr. Zdena Fojtíková Vzdělávací oblast Matematika a její aplikac

Online cvičení | 1. stupeň. Procvičujte vše, s čím se ve škole setkají vaši nejmenší školáci. Najdete zde cvičení z matematiky, českého jazyka, prvouky i angličtiny, přírody a společnosti, která odpovídají jednotlivým školním tématům prvního stupně 7. ročník - 6. Čtyřúhelníky, mnohoúhelníky, hranoly 6. Čtyřúhelníky, mnohoúhelníky, hranoly 6.1. Základní pojmy 6.1.1. n - úhelník n - úhelník pro n > 2 je geometrický obrazec, který má n vrcholů ( stran, vnitřních úhlů ). MATEMATIKA - 9. třída - Den otevřených dveří Gymnázium a. Více . Návod k.

Doporučuji vám si video zastavit a zkusit si to sami, než se podíváte, jak to dělám já, ale já budu pokračovat. Takže tady máme bod A. Bod B má souřadnice -5 čárka 2. -5 čárka 2. To je bod B. Bod C je Pil jsem perlivou vodu, takže jsem plný bublinek. Bod C má souřadnice -7 čárka 8. -7 čárka 8. Takže tady je. Slovní úlohy. 1. Trojúhelník má obvod 35 cm. Jedna jeho strana je čtyřikrát větší než druhá ao 1 cm větší než třetí. Určete velikosti stran trojúhelníku. Řešení: Velikosti stran trojúhelníku jsou: a = 16 cm, b = 4 cm a c = 15 cm. 2. Ve třídě je 30 žáků. Z matematiky nebyla na vysvědčení horší známka než.

MATEMATIKA 7. TŘÍDA. sčítání, odčítání, násobení a dělení úhlů 5 - Čtyřúhelníky rovnoběžníky a jejich vlastnosti, lichoběžník obvod a obsah 6 - Kružnice, kruh kružnice, kruh - délka kružnice a obsah kruhu vzájemná poloha dvou kružnic vzájemná poloha kružnice a přímky Thaletova vět Čtyřúhelníky - čtyřúhelníky- jejich druhy a vlastnosti - druhy rovnoběžníků (čtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník) a jejich vlastnosti - konstrukce rovnoběžníků - náčrt, postup symbolickým zápisem, konstrukce - výšky a úhlopříčky v rovnoběžníku - obvody a obsahy rovnoběžníků a trojúhelník Sbírka úloh z matematiky pro 7. ročník Obsahuje velké množství příkladů a úloh k procvičování učiva matematiky 7. ročníku ZŠ a klíč správnosti. Zlomky, desetinná čísla,procenta,trojúhelníky, čtyřúhelníky,obvody rovinných obrazců ,objemy,povrchy těles. Ženatá Sbírka úloh z matematiky pro 8. roční 21 úloh Doplňovačka 6. třída ZŠ 7. třída ZŠ. 0% Prům. úspěšnost. 0 pokusů. Pro žáky 6. a 7. tříd základních škol jsme připravili krátký on-line diktát s názvem Naše výprava, který obsahuje 21 úloh. Pokračovat. Diktát pro 7. - 9. ročník ZŠ na téma Kolja. 25 úloh Doplňovačka 7. třída ZŠ 8. třída. Matematika. Vzdělávací kurzy a testy k předmětu: Matematika. 532 vzdělávacích kurzů. 2179 ověřovacích test

Matematika 7 třída | online cvičení matematika, bohatá sbírka příkladů pro základní i

7. ročník. Matematika ZŠ » 7. ročník » . aktualizováno: 6. 3. 2021 0:07. 1: Opakování z 6. ročníku. 020101: Desetinná čísla: Lekce; Příklady; 020102. největší společný dělitel str.16/7-8, nejmenší společný násobek str.16/9-10. opakování k testu + slovní úlohy str.17, TEST(19.9.) - zaokrouhlování, největší společný dělitel, nejmenší společný násobek, dělení desetinným číslem. úhly str.18/1-4. úhly str.18/5-7, Díly určené pro sekundu: Racionální čísla.Procenta,Trojúhelníky a čtyřúhelníky, Hranoly,Výrazy 1 Parametry Škola: ZŠ Třída: 7-7 Učebnice: učebnice Pohlaví: Holka Pohlaví: Kluk EAN kód: 9788071962380 Počet stran:

Matematika - 7. ročník :: Výuka matematiky a angličtin

Třída: 7-7 Učebnice: učebnice Pohlaví: Holka Pohlaví: Kluk ISBN kód: 978-80-87565-89-6 EAN kód: 9788072893522 Rok vydání: 2017 Formát: A5, brožovaná Počet stran: 0 Počáteční ročník: 7 Koncový ročník: 7 Počítání – 7

M 7.B Vítejte ve školním roce 2020/21 Rýsování osy úhlů - video Testy: 21. 9. (st) - počítání s desetinnými čísly - sčítání, odčítání, násobení, dělení, zaokrouhlování, slovní úloha - nákupy Kontrola PL na desetinná čísla: I. DČ, II. DČ, III. D největší společný dělitel str.16/7-8, nejmenší společný násobek str.16/9-10 . opakování k testu + slovní úlohy str.17, TEST(19.9.) - zaokrouhlování, největší společný dělitel, nejmenší společný násobek, dělení desetinným číslem. úhly str.18/1-4. úhly str.18/5-7,

Prezentace 7. třída. Menu Úvod; 01 Řím za principátu, dominátu a zánik impéri 8. třída NJ Vypracuj následující úkol. Jakmile ho budeš mít hotový, ofoť a pošli ho do čtvrtku 21. 5. 2020 do 15 hod. (předmět e-mailu: NJ - 8. ročník). Pro zájemce: procvičování německého jazyka na webové stránc MATEMATIKA - 9. třída (úkoly od 14. do 17. dubna) 8) PODOBNOST - podobnost geometrických útvarů v rovině, poměr podobnosti, věty o podobnosti trojúhelníků UČEBNICE Č. 2! - str. 31 - úloha A: Pozorně si projdi úlohu, potřebné délky stran či velikosti úhlů si přeměř a do sešitu odpově V pátek rádo budou zpřístupněny úkoly do soutěže Matematický klokan. Učivo 16. 3. 2021. Zlomky - výpočet částí z celku , učebnice str. 61, cv. 1-3 Karta 11 - GEOMETRIE - ČTYŘÚHELNÍKY, KRUŽNICE, TĚLESA. Karta 12 - MALÁ NÁSOBILKA Matematika 4. ročník Karta 1 - PÍSEMNÉ DĚLENÍ JEDNOCIFERNÝM ČÍSLEM Karta 2 - PRÁCE S DIAGRAMY, ČÍSLA DO 10 00

Rozhodovačka – 7Matematika se Čtyřlístkem 3 - pracovní sešit 2 pro 3Počítání – 9

Matematika pro 7. ročník ZŠ - Geometrie - 7. třída ..

Časová dotace: 6. třída - 5 h, 7. třída - 5 h, 8. třída - 4, 9. třída - 5 h Matematika pro žáky 6. až 9. ročníku napomáhá k rozvoji paměti, logického myšlení, kritickému usuzování a srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím matematických problémů 2 pastelky a Vendelín 2 + 5 = 7 pastelek. Z5-I-2 Tereza dostala čtyři shodné pravoúhlé trojúhelníky se stranami délek 3cm,4cm a 5cm. Z těchto trojúhelníků (ne nutně ze všech čtyř) zkoušela skládat nové útvary. Postupně se jí podařilo složit čtyřúhelníky s obvodem 14cm, 18cm, 22cm a 26cm, a to pokaždé dvěm

Geometrické tvary a tělesa 7

Dne 7. 6. 2020 se v dopoledních hodinách sešli v aule a na zámecké zahradě studenti a vyučující ÚJOP k slavnostnímu zakončení školního roku 2020/2021. Třídní učitelé předali studentům certifikáty. Pak následovalo veselé taneční vystoupení tříd PP. Pan ředitel Melcer Continue reading Osová souměrnost 7. třída. Souměrnost. Výzkumná vesmírná loď přiletí na opuštěnou planetu. Nic tu není tím, čím se to zdá být, a situace se rychle vymkne kontrole přináším zhodnocení pracovního listu Změna teploty vzduchu v průběhu času

Čtyřúhelníky - Naše webovk

- PS geometrie 7 - str. 31 celá; vytvořit si tahák s důležitými vlastnostmi a vzorci na uschování. Učebnice geometrie budu vybírat v ve středu 16.9. a čtvrtek 17.9. 10.9. čtyřúhelníky - rozdělení, vlastnosti, pojmy 7. hod: 13:35-14:20: 8. hod: 14:30-15:15: Základní telefonní kontakty . Ředitelna 224 284 037 725 521 692 Též omluvy dětí, možno použít i SMS. Sborovna Škvorec 224 284 038. Sborovna Třebohostice 224 284 039. Odhlašování oběd Třída 7.A. Náš školní výlet 8. třída 3) Jaká je velikost úhlu α? Neměřte, vypočtěte: ÚTERÝ: Jste šikulové, mám radost z toho, jak jste se na úkol vrhli. Nicméně cvičení 2 je stále volné. Nikdo z vás nezvládl narýsovat ani jeden obdélník správně, natož všechny. Zkusíte to znovu? Otázky na středu se objeví ve středu v čase 7.30-7.35 6.B - třída PLÁN NA TÝDEN 1 9.-23 .10. 2020 Různé: služba: Tereza, Ríša Český jazyk a literatura Jazyk - opakování vyjmenovaných slov po P a S - slovotvorný rozbor, rozbor stavby slova (uč. 32-35

Hravá matematika 3Úprava červených očí – wpvyuka0728 Matematika - Rovinné útvary (učebnice) - Školní brašničkaNemáš úhloměr? - Naše webovka