Home

Gondwana rozpad

Gondwana - Wikipedi

 1. Gondwana byl superkontinent, který zahrnoval území dnešní Jižní Ameriky, Afriky, Arábie, Indie, Austrálie a Antarktidy.Zformovala se jako součást většího superkontinentu Pannotie asi před 600 milióny let. Po odtržení Laurentie, Baltiky a Sibiře Pannotie zanikla a zbyla Gondwana - tehdy největší kontinentální blok planety, který sahal od jižního pólu až k.
 2. Latinskou Amerikou a ostatními kontinenty, se považuje rozpad prakontinentu Gondwana, migrace taxonů mezi Jižní a Severní Amerikou a disperze na dlouhou vzdálenost přes oceány. Jako zdroj rostlinné diverzity v samotné Jižní Americe je považován především výzdvih And (Pennington & Dick 2004), třetihorní a kvartérn
 3. Gondwana (zriedkavé názvy: Gonduána, Góndvána) bola prapevnina obrovských rozmerov na južnej pologuli.Vznikla kolíziou častí Rodinie asi pred 600 miliónmi rokov v rámci panafrickej orogenézy.Potom bola dlho umiestnená v oblasti okolo južného pólu. Asi pred 360/300 miliónmi rokov sa prudko pohla na sever a spojila sa s kontinentom Euramerika (Laurusia) do jediného.

Gondwana - południowy superkontynent, istniejący w paleozoiku i na początku mezozoiku oraz ponownie pod koniec mezozoiku i na początku kenozoiku.Jego nazwa pochodzi od północnego regionu Indii, a termin ten wprowadził jako pierwszy Eduard Suess, który stwierdził m.in. zaskakujące podobieństwo wymarłej flory glossopterisowej na obu wybrzeżach południowego Atlantyku Rozpad kontinentu - zhruba před 180 miliony se Pangea začala rozpadat a vznikla Laurasie a Gondwana. Mezi nimi vznikl na západě Atlantský oceán, zatímco na východě je už dříve odděloval oceán Tethys Gondwana sa otáčala, takže zatiaľčo jej západná časť postupovala na sever a stretávala sa s Euramerikou, východná časť (India, Austrália, Antarktída) naopak smerovala k južnému pólu. súčasne ale pokračuje rozpad Pangey na mieste Východoafrického zlomu, kde sa od Afriky oddeľuje jej východná časť a Arábia

Pangea (řecky všechny země) je jméno běžně používané pro superkontinent, který se formoval přibližně před 300 miliony let, existoval v paleozoiku a mezozoiku předtím, než se přibližně před 200 miliony let důsledkem deskové tektoniky rozdělil na menší kontinenty.Když se kontinenty poprvé spojily v Pangeu, vytvořilo se mnoho hor, z nichž některé existují dodnes. Hasło gondwana posiada 12 definicji do krzyżówki w słowniku. Definicje do hasła: dawny superkontynent; jeden z superkontynentów powstałych w wyniku rozpadu Pangei; ląd istniejący od ok. 350 do 135 mln lat temu na obecnej półkuli południowej Podle Ashwala jsou jeho další části roztroušeny na dně Indického oceánu, na čemž se výrazně podílel rozpad tzv. superkontinentu Gondwana, který stál za vznikem území dnešní Afriky, Austrálie, Indie, Jižní Ameriky a Antarktidy. V současné době studujeme rozpad kontinentů s cílem porozumět geologické historii. Začal rozpad Pangey na Laurasii a Gondwanu (následnou, poslední). Před 220 mil. l. se jiţ otevírá se oceán Tethys mezi Baltikou a Gondwanou. Dochází téţ ke stoupání moře. Laurasie od té doby leţela na severní polokouli (a dále se trhala), Gondwana převáţně na jiţní, ale přesahovala přes rovník i na severní

Protogondwana (Proto-gondwana) byl kontinent, který se vytvořil na severní polokouli v mladších starohorách po rozpadu superkontinentu Rodinie, asi před 650 milióny let.Tvořila ho nejdříve Východní Gondwana (budoucí Mosambický pás, Indie, Východní Antarktida, Austrálie, Severní Čína, Bajkalský blok, Jižní Čína a Jihovýchodní Asie, Arábie a Írán) Rozpad Gonadwany na obecne kontynenty rozpoczął się w triasie; odrywające się od niej bloki kontynentalne, które wędrowały ku północy, zderzały się z tworzącym się kontynentem eurazjatyckim; efektem tego było powstanie najpierw kimeryjskich (), a później alpejskich pasm górskich.W jurze od Gondwany oderwał się całkowicie blok australijsko-antarktyczny, a w kredzie od. Gondwana -> Jižní Amerika, Austrálie, Antarktida; Důkazy: vrásnění hor, zemětřesení v určitých oblastech, kontinenty do sebe zapadají, na místech, která byla dříve spojená, nacházíme stejné druhy rostlin a fosílie příbuzných druhů vyhynulých organismů Uvnitř jádra probíhají pochody radioaktivního rozpadu. Gondwana - rozpad superkontynentów i formowanie współczesnego układu kontynentów Koniec pierwszej Gondwany. W sylurze, po ustąpieniu lodowca, Gondwana była w znacznej części zalana wodą. Później, w dewonie, poziom morza ponownie opadł, przez co powierzchnia superkontynentu znów się zwiększyła rozpad PANGEY na světadíly alpinsko-himalájské vrásnění dominují hlavně plazi a praplazi- DINOSAUŘI z plazů se vyvinuli první ptáci asavci v mořích koráli, ostnokožci (lilijice), hlavonožci (amoniti a belemniti) největší rozšíření nahosemenné rostliny - zejména jehličnan

Gondwana zaczęła powstawać na krótko po rozpadzie superkontynentu Rodinia, który - tak jak później Pangea - połączył ze sobą niemal wszystkie lądy znajdujące się na kuli ziemskiej. Ostatnie 250 mln lat historii Ziemi - czyli rozpad Pangei - na filmie - Laurasie + Gondwana poté rozpad - korálové útesy - vápence - Amoniti - první pták Archeopteryx x pozdní Křída 70 mil.let-teplo, vzestup hladiny až o 300 m - šelfová mo ře - osamostatňování sou časných kontinent ů - krytosemenné rostliny - Amoniti, foraminifera x Terciér - Neogén - Miocén 15 mil.let - výkyvy klimat Gondwana, nazywany również Gondwana, starożytny superkontynent obejmujący dzisiejszą Amerykę Południową , Afrykę, Arabię , Madagaskar , Indie, Australia i Antarktyda.Został całkowicie zmontowany w późnym prekambrze, około 600 milionów lat temu, a pierwszy etap jego rozpadu rozpoczął się we wczesnym Jurajski Okres około 180 milionów lat temu Toto video vytvořila Hana Štěpánková v rámci výzvy Umíš učit? Ukaž se! Studujte s námi na https://cs.khanacademy.or Gondwana ( / ɡ ɒ n d w ɑ n ə /) lub Gondwany był superkontynent istniejące od neoproterozoiku (około 550 milionów lat) i zaczął rozbijania podczas jura (około 180 milionów lat), z końcowym etapy rozpadu, w tym otwarcie Cieśniaka Drake'a, oddzielającego Amerykę Południową od Antarktydy, występujące w paleogenie.Gondwana nie była uważana za superkontynent według.

Přibližně před 200 miliony lety - rozpad na: Laurasii (sever) Gondwanu (jih) Obr. 2 Laurasie a Gondwana Laurasie Severní část Pangey Zahrnovala území: Severní Ameriky, Evropy a velké části Asie Gondwana Jižní část Pangey Zahrnovala území: Jižní Ameriky, Afriky, Antarktidy, Austrálie a území dnešní Indie a Arabského. Vznik prakontinentů Laurasie a Gondwana, moře Tethys Postupně rozpad prakontinentů Laurasie - Severní Amerika, Evropa, Asie (později se připojil Arabský poloostrov a Přední Indie) Gondwana - Jižní Amerika, Afrika, Austrálie, Antarktida Oceán Panthalassa se rozdělil na souasn Nazwa. Nazwa Rodinia pochodzi z języka rosyjskiego, gdzie родина oznacza ojczyzna, kraj rodzinny. Podobnie termin Mirowia pochodzi od rosyjskiego мировой (światowy).. Powstanie i rozpad. Rodinia uformowała się pod koniec mezoproterozoiku, około 1,3 - 0,9 mld lat temu i przetrwała przez około 150 milionów lat.Jej dokładne rozmiary i położenie są przedmiotem. G-Gondwana Ch-Čína K-Kazachstania L-Laurentia S-Siberia X-jádro Českého masivu devon LR-Laurussia (Severoatlantický kontinent) • 1. náznaky budoucího rozpadu Pangey • Panthalassa 2H - trias • rozpad Pangey • Tethyda se rozšiřuje na Z ⇒rozd ělení Pangey (S +J část Gondwana) 3. Neotropikalny 4. Afrotropikalny 5. Orientalny 6. Australotropikalny Państwo Australijskie (= zach. Gondwana) 7. Andyjski 8. Przylądkowy a. Afroumiarkowany 9. Antarktyczny 10. Nowogwinejski 11. Australoumiarkowany Rozpad Rodinii, uformowanej 600 mln lat temu przed 1100 mln lat

Gondwana - Wikipédi

Gondwana - Wikipedia, wolna encyklopedi

 1. • superkontinent Rodinie - rozpad na kontinenty Gondwana, Severní Amerika, Sibiř, Baltika • řasy, měkkýši 4. Fanerozoikum 542 milionů - 252 milionů 1. prvohory - paleozoikum - první živočichové - Pangea • kambrium - trilobit, lilijic
 2. • v druhohorách -rozpad na dva kontinenty -Laurasie a Gondwana • během třetihor a čtvrtohor získaly kontinenty dnešní podobu Kontinent x světadíl kontinent • souvislá pevnina nad hladinou světového oceánu 1) Eurasie 2) Amerika 3) Afrika 4) Austrálie a Oceánie 5) Antarktida • světadí
 3. V kenozoiku pokračoval rozpad kontinentů až po jejich podobu, jakou známe dnes. Důležitým procesem byl (resp. stále ještě je) posun původních částí bývalého superkontinentu Gondwana na sever a jejich kontakt s Laurasií, stejně jako otevření a následné rozšiřování Atlantiku
 4. • v druhohorách - rozpad na dva kontinenty - Laurasie a Gondwana • během třetihor a čtvrtohor získaly kontinenty dnešní podobu Kontinent x světadíl • kontinent • souvislá pevnina nad hladinou světového oceánu 1) Eurasie 2) Amerika 3) Afrika 4) Austrálie a Oceánie 5) Antarktida • světadí
 5. G-Gondwana Ch- ína L-Laurentia S- iber a X-jádro eského masívu ordovik A-Avalonia silur A-Avalonia B-Baltika G-Gondwana Ch- ína K-Kazachstania L-Laurentia S-Siberia • 1. náznaky budoucího rozpadu Pangey • Panthalassa 2H - trias. 4 • rozpad Pangey • Tethyda se rozšiuje na Z rozdlení Pangey (S +J ást) • Indie - zaíná.
 6. Gondwana Vrstevnice na obrázku zaznamenávají dnešní sílu pevninských desek kontinentů, které svého času (asi do doby před 130 miliony roky) tvořily superkontinent Gondwana. Čím vyšší hodnota, tím hlouběji v daném místě pevninská deska sahá. ovšem chybí. K odtavení mohlo dojít až po rozpadu superkontinentu

Gondwana se rozdělila na Antarktidu a Austrálie se odloupla od Afriky (zatímco Indie a Madagaskar zůstaly připojeny). Vznik Atlantského a Indického oceánu podél středooceánských hřbetů měl za následek vyzdvižení mořského dna, doprovázeného mořskou transgresí (cenomanská patří k největším v geologické historii Země) Všechna tato území tvořila v dávném období jeden superkontinent Gondwana, po jehož rozpadu se vývojové linie netopýrů rozdělily. V současné době stále na Novém Zélandu žije zástupce hrabavých netopýrů Mystacina tuberculata, který dosahuje do délky několika centimetrů Proterozoický východní Gondwana: superkontinentální shromáždění a rozpad . Geologická společnost. ISBN 1-86239-125-4 . van Hinsbergen, DJJ (2011). Vznik a vývoj Afriky: Souhrn 3,8 Ga historie Země . Geologická společnost v Londýně. ISBN 9781862393356 . Vyvolány 6 July 2015 . Kennedy, WQ (1964)

Stěhování světadílů: Jak se měnila tvář povrchu Země

Průměrná rychlost pohybu litosférických desek: 5 - 10 cm/rok Rozpad superkontinentu Pangea, který byl obklopen oceánem Panthalassa (perm, 250 mil. let BP) Pangea → jižní polokoule - Gondwana (Jižní Amerika, Afrika, Antarktida, Austrálie, Nový Zéland a Madagaskar, Indie); severní polokoule - Laurasie (Severní Amerika. Při vytváření současných kontinentů došlo k rozpadu posledního superkontinentu, Gondwany, velké jižní země, na Afriku, Jižní Ameriku, Antarktidu, Arabii, Austrálii a Indický subkontinent, došlo i k rozdělení evolučních cest flory i fauny na severní a jižní polokouli. Superkontinent Gondwana byl pokryt bujným pravěkým. Vědci na Novém Zélandu objevili zkamenělé pozůstatky hrabavého netopýra, který žil na naší planetě před 16 až 19 milióny let. Byl třikrát větší než ten současný, létal i běhal po čtyřech. Vedle rostlinné stravy se živil i drobnými obratlovci. O nálezu informovala agentura AFP s odvoláním na studii v časopise Scientif Reports

Vývoj kontinentov - Wikipédi

Nejdůležitějším důsledkem vzniku a rozpadu Pangey bylo vyhynutí stovek druhů bezobratlých, které způsobily změny v populaci Země různými novými druhy rostlin a živočichů. Oddělení Pangey. Před 250 miliony lety, Pangeapo rozdělení na dva kontinenty. Objevily se Gondwana a Laurasie The breakup of the end-Mesoproterozoic supercontinent Rodinia and its transformation into the end-Neoproterozoic to Paleozoic supercontinent Gondwana is recorded in the life cycle of four main ocean basins and their margins: the Mirovoi, Mozambique, Pacific and Iapetus oceans ().At the end of the Mesoproterozoic, Rodinia is envisaged to have been surrounded by the single, Pan-Rodinian Mirovoi.

Gondwana. Rozpad Gondwany. Pred 125 miliónmi rokov. Pred 100 miliónmi rokov. Rozpad Gondwany. Pred 75 miliónmi rokov. Pred 50 miliónmi rokov. Rozpad Gondwany. Pred 25 miliónmi rokov. Dnes. Pohyb Indie . Kontinent- pevnina obmývaná vodou. Severná Amerika Žába, která požírala dinosauří mláďata, měla stisk čelistí jako lev. Jmenuje se Beelzebufo ampinga a skutečně měla takový skus a velikost, že si na dinosaura troufla. Na první pohled to zní jako nesmysl. Žába přece nemůže sníst dinosaura Vznikal postupně při rozpadu obřího kontinentu Gondwana. Asi před 165 miliony lety se oddělil od dnešní Afriky a zhruba o 80 milionů let pozděli opustil i břehy Indie. Od té doby je více nebo méně izolován (v závislosti na výšce hladiny oceánů a dalších jevech) (1.1) geol. jeden z superkontynentów powstałych w wyniku rozpadu Pangei; zob. też Gondwana w Wikipedii odmiana: (1.1).

Na severu se oddělila budoucí východní Gondwana a na východě pak Baltika a Sibiř. Poblíž dnešního jižního pólu vznikla západní Gondwana. který se začal postupně zvětšovat (trvá dodnes). Rozpad Gondwany nastává před 140 milióny let, kdy se rozpadá na Atlantiku, budoucí oblasti Jižní Ameriky, Afriky, Arábie a. Tarantule kolonizují celý svět, vědci přišli na to, co je příčinou. Tarantule (Theraphosidae) nejsou pozoruhodné pouze rozměry a pestrými barevnými vzory. Tito nestěhovaví pavouci mnoha druhů jsou s výjimkou Antarktidy rozšířeni po celém světě. Vysvětlují to vědci z Carnegie-Mellonovy univerzity v Pittsburghu Po rozpadu se na severní polokouli v mladších starohorách vytvořil kontinent Protogondwana, jejž tvořila nejdříve Východní Gondwana tvořená budoucím Mosambickým pásem, Indií, Východní Antarktidou, Austrálií, Severní Čínou, Bajkalským blokem, Jižní Čínou a Jihovýchodní Asií, Arábií a Íránem Rozpad Gondwany nastává před 140 milióny let, kdy se rozpadá na Atlantiku, budoucí oblasti Jižní Ameriky, Afriky, Arábie a Indie, a na Antarktidu. Před 100 milióny let vzniká Indický oceán. Desky se neustále pohybovaly dále, až vznikl současný vzhled Země Proto Gondwana, přestože se nachází tečně k jižnímu pólu, mohla zažít zalednění podél svého pobřeží. Srážky. Ačkoli je těžké předpovědět rychlost srážek během monzunových cirkulací, Rozpad superkontinentů mohl mít vliv na místní srážky

Sokotranské souostroví ležící v Adenském zálivu vzniklo při rozpadu prakontinentu Gondwana před mnoha miliony lety. Velká vzdálenost od pevniny - od Arabského poloostrova na severu a od zemí Afrického rohu na jihu - způsobila, že zde probíhal vývoj zcela izolovaně Africké pobřeží se zformovalo před sto miliony lety při rozpadu původního superkontinentu Gondwana. Příroda na březích je nevýslovně pestrá. V pobřežních lesích se zdržují guarézy, mangrovníkové háje skýtají útočiště krabům. Teplejší vody s korálovými útesy jsou plné ryb, ve studených atlantských proudech. Rozpad Pangei. Pod koniec triasu Pangea zaczęła się powoli rozpadać. Proces ten zakończył się w jurze, ok. 175 mln lat temu. Morze Tetydy coraz mocniej wdzierało się w głąb lądu, ostatecznie stając się głębokim przedłużeniem oceanu rozdzielający Europę od Afryki. W dalszej kolejności doszło do rozdzielenia obu Ameryk Vznik a vývoj polárních oblastí (rozpad prakontinentu Gondwana, posun kontinentů, mořské proudy, cirkulace vzdušných mas, fosilní zbytky organismů, izotopová analýza ledových jader). 2. Střídání glaciálních a interglaciálních období (astronomické a fyzikálně-geografické faktory ovlivňující střídání studených a.

5) Historie Země: globální tektonika, Pangea, Gondwana, Laurasie, Tethys, rozpad Gondwany, vznik Atlantiku, Indie, vznik Indického oceánu atd. ? biogeografické důsledky historie Evropy ? podrobně (I. Horáček & P. Hulva) 6) Přehled biomů Země (D. Stančík) 7) Současná vegetace střední Evropy (D. Stančík 7h:exosféra (oblast úniku - od 500 km).8a Vývoj kontinentů :před cca 500mil.let :jižní superkontinent Gondwana , severní ještě odděleny 8b:Cca 300mil.let: vzniká jediný superkontinent Pangea, 8c:,Cca100 mil.let: Pangea je rozlámána

Badania ewolucyjne, takie jak Gondwana, mogą pomóc w ustalaniu priorytetów względem obszarów geograficznych, w których należałoby podjąć działania ochronne.. Evolutionary studies such as Gondwana can help prioritise geographical areas for carrying out conservation activities

LITOSFÉRA kamenný obal Země sféra tvořená horninami v pevném stavu sahá do hloubky 100 - 300 km pod litosférou se nacházejí horniny Průměrná rychlost pohybu litosférických desek: 5 - 10 cm/rok Rozpad superkontinentu Pangea, který byl obklopen oceánem Panthalassa (perm, 250 mil. let BP) Pangea → jižní polokoule - Gondwana (Jižní Amerika, Afrika, Antarktida, Austrálie, Nový Zéland a Madagaskar, Indie); severní polokoule - Laurasie (Severní Amerika Królestwa i krainy zoogeograficzne 1. Królestwo holarktyczne (Holarctis)- kraina nearktyczna (Nearctis)- kraina palearktyczna (Palaearctis)2. Królestwo paleotropikalne (Palaeotropis)- kraina etioa (Aethiopis)- kraina orientalna (Orientalis)- kraina madagaskarska (Madagassis)3

Pangea (pevninská část): vznik a rozdělení superkontinentu

Pangea - Wikipedi

gondwana • Hasło do krzyżówki • Krzyzowka

Mohlo k tomu dojít v riftové zóně, vytvořené během rozpadu superkontinentu Gondwana (oddělování Antarktického poloostrova od jižní Afriky a Jižní Ameriky). Případně v zápolí rodícího se magmatického oblouku, tedy řetězce vulkánů a hluboko pod nimi granitových plutonů, nad místem zanořování (subdukce. geologie gondwana kontinety. Tereza Ocetková 18.11.2018. Vědci využili satelitních dat k mapování terénu pod ledem nejjižnějšího kontinentu. Studie použila data ze satelitů Gravity Field a Steady - State Ocean Ciculation Explorer, které přesně změřili zatížení gravitace Země a zmapovali skryté zemské masy. Samotná mis.

Gondwana, pradawny kontynent istniejący w okresie od kambru do górnej jury na obecnej półkuli południowej. Obejmował platformowe obszary Ameryki Południowej, Australii, Antarktydy, Afryki wraz z Madagaskarem, Półwyspu Arabskiego oraz Półwyspu Indyjskiego. Od kontynentów tworzących dzisiejszą Eurazję oddzielał go wielki ocean - Paleotetyda (od kambru do karbonu), a później. rozpad na: Laurasii (sever) Gondwanu (jih) Vývoj pevniny a litosférické desky. Pangea. Laurasie a Gondwana. Laurasie. Severní část Pangey. Zahrnovala území: Severní Ameriky, Evropy a velké části Asie. Gondwana. Jižní část Pangey pozvolný rozpad hornin na menší částečky . LITOSFÉRICKÉ DESKY = obsahují kontinentální i oceáskou kůru . největší mocnost je pod kontinenty, v oblasti pohoří; nejmenší mocnost je v oblasti oceánských pánv

litosfÉra - coggle diagram: litosfÉra (geologickÉ Éry zemĚ, budoucnost vÝvoje zemĚ, pangea (gondwana - jih, laurasie - sever) Pevnina severně od Tethydy se táhla až k Arktickému moři. Jižně od Tethydy byly budoucí kontinenty Afrika, Jiľní Amerika, Austrálie, Antarktida a indický subkontinent dosud spojeny v jediný celek zvaný Gondwana. Proces jeho postupného rozpadu začal jeątě před koncem triasu

Pod ostrovem Mauricius byl objeven „ztracený kontinent

Gondwana u již. pólu - zalednění • dropstone - kameny vypadlé z ledových ker (=eratické) • silur - devon - globální oteplení, max. 400 mil.l. BP (slabě teplejší než dnes), O₂ již 15% Atm., CO₂ 12x více než dnes, proto četné vápence! • vápence i v Českém masívu (ležel na Gondwaně Spekuluje se i o tom, že tehdejší srážka/kráter mohly být i příčinou pozdějšího snadnějšího oddělení Austrálie při rozpadu jižního kontinentu Gondwana. Porovnání velikosti objeveného kráteru s obdobnými útvary na Jukatánu, v Africe, na Měsíci a na Marsu . Zdroj: Ohio State Universit Bylo to období celkově klidné, jen s kolísavými malými pohyby pevninotvornými, kdy došlo pouze k rozpadu prakontinentu Pangea na dva kontinenty Laurasia a Gondwana. Druhohory trvaly asi 160 516 393,52 let. Geologové je rozdělili na tři útvary, které označujeme jako trias, juru a křídu pozůstatky po rozpadu superkontinentu Gondwana, který se zformoval asi před 600 miliony lety je totální nesmyls, protože před 600M let se nezformovala žádná Gondwana. V mladších starohorách tedy před 600M lety se zformovala Pannotie a teprve rozpadem Pannotie vzniká Gondwana, ale to je tak 550 M let před Kristem

PPT - LITOSFÉRA PowerPoint Presentation, free download - ID:5067555

Madagaskar je čtvrtým největším ostrovem na Zemi a svou velikostí se může rovnat s Francií. Historie tohoto ostrova se začala psát asi před 180 milióny let, kdy došlo k postupnému rozpadu superkontinentu Gondwana a Madagaskar se začal postupně vzdalovat od Afriky a asi o 90 miliónu let později se od Madagaskaru začala vzdalovat Indie Do období spodní jury byla Antarktida součástí superkontinentu Gondwana. V důsledku rozsáhlé extenze nad horkou skvrnou v oblasti jižní Afriky došlo ve spodní až střední juře k rozpadu Gondwany na jednotlivé kontinenty. Do období svrchní jury byl Antarktický poloostrov úzkým pásem přilehlým k okraji kratonu - 250 mil. let (perm) - Laurasia a Gondwana - druhohory - rozpad na pevniny, základom štíty. Glob álna tektonika Riftov é zón Gondwana originally Gondwanaland, was the southernmost of two supercontinents (the other being Laurasia) that were part of the Pangaea supercontinent. It existed from approximately 510 to 180 million years ago (Mya). It separated from Laurasia 200-180 Mya (the mid Mesozoic era) during the breakup of Pangaea, drifting further south after the split

Vědci by se díky nim mohli víc dozvědět o rozpadu starodávného superkontinentu Gondwana a následných posuvech jižních světadílů a upřesnit modely následků případné vlny tsunami v širším regionu. Rybáři by zase mohli mít informace o místech, kde se koncentrují hejna ryb, uvedla agentura R Publikace v prestižním geovědním časopise Gondwana Research. Autoři dvou článků o ultravysokotlakých horninách v Českém masívu, publikovaných v časopise Gondwana Research, jsou prof. Ing. Shah Wali Faryad, CSc. et al. a prof. RNDr. František Hrouda, CSc. et al., oba z Ústavu petrologie a strukturní geologie Přírodovědecké.

Protogondwana - Wikipedi

Gondwana - Encyklopedia PWN - źródło wiarygodnej i

 1. Experimentem můžeme zjistit poločas rozpadu draslíku 40K, který činípřibližně 1,25×10^9 let.Můžeme také zjistit rychlost difuze atomů argonu monokrystalem, ta je velmi nízká. Měřením poměru obsahu izotopů 40K a 40Ar lze tedy určit dobu, která uplynula od vytvoření krystalu
 2. Indyjski, który istniał na półkuli południowej przed 200 iwięcej mln lat. Jego rozpad ipodział na obecnie istniejące kontynenty, tworzące osobne płyty litosferyczne, był związany z procesami tektoniki płyt. Zob. też Laurazja. Reklama. Podobne hasła: GONDWANA, (ind.) GONDWANA, (geogr.) Gondwana, wielki kontynent.
 3. Matěj BOČEK Bakalářská práce Zoogeografie přechodné oblasti Wallace na příkladu tribu Metriorrhynchini (Coleoptera: Lycidae) Zoogeography of the transitional Wallace zone demonstrated by distribution of the tribe Metriorrhynchini (Coleoptera: Lycidae
 4. Vesmír Puzzle slouží k vytištění a vystřižení. Soubor obsahuje: přehled historie Vesmíru od jeho vzniku po současnost výhled budoucích vesmírných událost
 5. Kontinenty Západní Gondwana, Laurentie, Baltika a Sibiř se spojily v oblasti jižního pólu a vytvořily Protolaurasii. Její protiváhou byla Protogondwana (budoucí východní Gondwana), která ležela z větší části na severní polokouli. Rozpad Gondwany nastává před 140 milióny let, kdy se rozpadá na Atlantiku, budoucí.

Globální tektonika - otázka ze zeměpisu Studijni-svet

 1. F. Rozpad Pangei na część północną i południową. Rozkwit i panowanie gadów (na lądzie i w wodzie). G. Intensywny rozwój ssaków. Klimat cieplejszy niż obecnie. Zderzenie Półwyspu Indyjskiego z Azją. Na Antarktydzie pojawia się lądolód. H. Na półkuli południowej powstaje prakontynent Gondwana. Trwa orogeneza kaledońska
 2. Zealandia je stejně obrovská jako kontinent Austrálie a původně zabírala 5 procent celkové půdy superkontinentu Gondwana. Ve zprávě s názvem Zealandia: Skrytý kontinent Země GSA píše: Zealandia je přibližně oblastí větší Indie a stejně jako Indie, Austrálie, Antarktida, Afrika a Jižní Amerika byla bývalou.
 3. E. Může způsobit rozpad stavebních hmot. F. Může způsobit celkové ochlazení klimatu. Otázky přiřazovacího typu. Jsou založeny na zjišťování vzájemné souvislosti mezi biologickými objekty a jevy. (Správné řešení = 1 bod, chybné řešení = 0 bodů) Které dvojice genetických jevů spolu významově souvisí
 4. Země. Země je třetí planeta sluneční soustavy se střední vzdáleností od Slunce asi 1 Au, zároveň největší terestrická planeta v soustavě a jediné planetární těleso, na němž je dle současných vědeckých poznatků potvrzen život.Země vznikla před 4,6 miliardami let a krátce po svém vzniku získala svůj jediný přirozený satelit - Měsíc
 5. ten wprowadził jako pierwszy Eduard Suess, który stwierdził m.in. zaskakujące podobieństwo wymarłej flory glossopterysowej na obu wybrzeżach południowego Atlantyku

Około 170-180 mln lat temu doszło do rozpadu wschodniej części superkontynentu Gondwana, na który składały się dzisiejsze Ameryka Południowa, Afryka, Indie, Australia, Antarktyda, Nowa. Během rozpadu Pangey v průběhu druhohor, tj. před cca 200 miliony let. Rozpadem se vytvořily bloky, které se od sebe na jižní polokouli začaly velmi rychle oddalovat. Afrika, Jižní Amerika, Antarktida a Indie původně byly součástí jednoho celku zvaného Gondwana. Jeho rozdělení vedlo k obrovské diferenciaci života Cílem kurzu je získat základní představu o geologické stavbě a vývoji jednotlivých kontinentů v kontextu deskové tektoniky. Důraz je kladen na hlavní etapy postupné akrece kůry jednotlivých kontinentů v orogenních cyklech od archaika až do kenozoika

Gondwana - południowy superkontynent DinoAnimals

PPT - DRUHOHORY PowerPoint Presentation, free download - ID:3746584PPT - LITOSFÉRA PowerPoint Presentation - ID:5067555