Home

Oxid zinečnatý kyselina sírová

Kyselina sírová (zastarale též vitriol) je silná dvojsytná kyselina. Je jednou z nejdůležitějších průmyslově ve velkém množství vyráběných chemikálií. Její sumární vzorec je H 2 SO 4 značí, že se skládá ze dvou atomů vodíku, jednoho atomu síry a čtyř atomů kyslíku. Soli od kyseliny sírové jsou síran Oxid zinečnatý, sirná barviva, kyselina sulfanilová, kyselá barviva, přímá barviva vyrábí společnost Milestone. Jako továrna v Číně jsme spolupracovali s univerzitou Tsinghua a dosáhli významných výsledků ve výrobě a aplikaci oxidu zinečnatého

Kyselina sírová - Wikipedi

 1. oxid zinečnatý + kyselina sírová = síran zinečnatý + voda 17. SnO + HI = SnO + 2HI = SnI 2 + H 2 O oxid cínatý + kyselina jodovodíková = jodid cínatý + voda 18. Al 2 O 3 + H 2 SeO 4 = Al 2 O 3 + 3H 2 SeO 4 = Al 2 (SeO 4) 3 + 3H 2 O oxid hlinitý + kyselina selenová = selenan hlinitý + voda 19. PbO + HNO 3 = PbO + 2HNO 3 = Pb(NO 3) 2 + H 2 O oxid olovnatý + kyselina dusičná = dusičnan olovnatý + vod
 2. Oxid zinečnatý ZnO, zinková běloba. Jedná se o bílý prášek nerozpustný ve vodě. Používá se v kosmetice jako bělidlo, na výrobu zinkových mastí, do krémů, pudrů či laků na nehty. V malířství se používá jako bílý pigment. Neobsahuje nanočástice. Kvalita balené látky: kosmetická. Balení: 1 kg v PET Upozornění
 3. Oxid zinečnatý, 500 g. Cena. 139,00 Kč. Přidat do košíku. Rychlý náhled. Zobrazení 1-6 z 6 položek. Zpět na začátek

Oxid zinečnatý, sirná barviva, kyselina sulfanilová

 1. . 99%: Kg: 163.64 Kč: Kyselina tereftalová
 2. Oxid siřičitý reaguje s kyslíkem za vzniku oxidu sírového. Tato reakce je silně exotermická a je vratná; proto je nutno ji provádět za relativně nízkých teplot do 500 °C a za přítomnosti katalyzátorů (např. platiny nebo oxidu vanadičného, wolframového, molybdenového aj.)
 3. kyselina bromovodíková + oxid cínatý = bromid cínatý + voda 9. H 2 SO 4 + Cr 2 O 3 = 3H 2 SO 4 + Cr 2 O 3 = Cr 2 (SO 4) 3 + 3H 2 O kyselina sírová + oxid chromitý = síran chromitý + voda 10. HNO 3 + PbO = 2HNO 3 + PbO = Pb(NO 3) 2 + H 2 O kyselina dusičná + oxid olovnatý = dusičnan olovnatý + voda 11. HCN + KOH = HCN + KOH = KCN + H 2 O kyselina kyanovodíková + hydroxid draselný = kyanid draselný + vod
 4. Technické chemikálie. např. kyselina fluorovodíková , kyselina sírová , hydroxid sodný , hydroxid draselný , soli kyselin , rozpouštědla apod. Čisté a speciální chemikálie. např. kyselina citronová , kyselina askorbová apod. Potravinářské chemikálie
 5. Kyselina kalkonkarboxylová,sodná sůl Kyselina molybdenov 80 ,90, 100 % Kyselina sírová Kyselina sulfanilov Oxid skanditý Oxid telluričitý Oxid titaničitý Oxid vanadičný Oxid vápenatý Oxid wolframový Oxid yttritý Oxid zinečnatý Oxid zirkoničit.

Odpovědi - amfoterní oxid

 1. Sirné rudy barevných kovů, např. sirník zinečnatý (blejno zinkové), sirník železnato ­ měďnatý (chalkopyrit), sirník olovnatý (leštěnec olověný, galenit), jsou zpracovávány oxidačním pražením shodně jako pyrit ­ viz kapitola 1.2. Zředěná kyselina sírová
 2. Kyselina sírová odměrný roztok 0,25 mol/l (N/2) Bezpečnostní list. Kyselina sírová odměrný roztok 0,5 mol/l (1N) Bezpečnostní list. Kyselina siřičitá 5 - 6% vodný roztok. Bezpečnostní list. Oxid zinečnatý. Bezpečnostní list
 3. Oxidy, sulfidy, halogenidy, kyseliny . Al. 2. S. 3 - SCl. 4 - HClO - OsS. 2 - H. 4. SiO. 4 - Cr. 2. O. 3 - LiI - HBrO. 2 - SiS. 2 - HClO. 3 - Na. 2. S - HIO. 3 - PbO. 2 - HI - CBr. 4 - H 3BO 3 - VS. 2 - BrF. 3 - H. 2. SO. 3 - H. 2. SeO. 3 - ZnBr. 2 - HIO. 4 - MnCl. 3 - HBr - ClO. 3 - As 2S 5 - H. 2. WO. 4 - HgI. 2 - H. 3. PO. 4 - MgBr. 2 - HMnO. 4 - HF

Oxid zinečnatý, 1 k

76. sulfid měďnatý + kyselina dusičná → dusičnan měďnatý + kyselina sírová + oxid dusnatý + voda 77. sulfid arzenitý + kyselina dusičná + voda → kyselina trihydrogenarzeničná + kyselina sírová + oxid dusnatý 78. sulfid cínatý + manganistan draselný + kyselina sírová → síran draselný + síra Kyselina sírová akumulátorová 38 %: Kyselina sorbov Oxid zinečnatý (Zinková běloba) Oxid železitý. kyselina sírová: 50. Reakcí zinku se zředěnou kyselinou sírovou vzniká síran zinečnatý a vodík: 51. Reakcí rtuti s koncentrovanou kyselinou sírovou vzniká síran rtuťnatý a oxid siřičitý: 52. Reakcí měďi s koncentrovanou kyselinou sírovou vzniká síran měďnatý a oxid siřičitý: 52

Oxid zinečnatý - FICHEM

Laboratorní chemikálie - mach-chemikalie

Oxid sírový - Wikipedi

kyselina sírová: zelená skalice: FeSO 4 · 7 H 2 O: heptahydrát síranu železnatého: zinková běloba: ZnO: oxid zinečnatý: zinková žluť. Kyselina sírová NaOH Oxid uhličitý ZnS Dusičnan olovnatý Pb(NO 3) 2 Sulfid zinečnatý Al 2 O 3 Hydroxid sodný CO 2 Kyselina chlorovodíková H 2 SO 4 Oxid hlinitý HCl Kyselina fosforečná K 2 SO 4 Sulfid stříbrný Ag 2 S Síran draselný H 3 PO 4 Dotvoř vzorce a propočti rovnici: LIOH + H 2 SO 4 → H 2 O + Li SO 4 Ca(OH) 2 + HNO. Detaily ze stránky Laboratorní chemikálie na webu PENTA. Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. Radiová 1122/1 102 00 Praha 10 tel.: +420 226 060 69 Kyselina sírová odjímá vodu z každé látky. Vzniklá bílá , pevná látka je síran zinečnatý. Příprava kyseliny dusičné Oxid vápenatý se rozpadne pomocí vody na bílý prášek a rozpustí se ve vodě za vzniku vápenné vody

Odpovědi - kyselin

Zinek reaguje s většinou kyselin za vzniku vodíku. Výjimku tvoří kyselina dusičná (HNO3) a koncentrovaná kyselina sírová (H2SO4), kde dochází k redukci kyseliny a vzniku vody. Zn + 2H2SO4 -> ZnSO4 + SO2 + 2H2O. 4Zn + 10HNO3 -> 4Zn (NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O. Čistý zinek byl poprvé vyroben již ve středověké Číně a Indii oxid zinečnatý. Kyseliny a hydroxidy. kyselina sírová. kyselina fluorovodíková Oxidy. Součástí páleného vápna je . Jako barvivo v lécích, kosmetice či zubních pastách se používá . K výrobě skla je třeba , nachází se ve sklářském písku oxid hlinitý : aluminium(III) oxide kyselina sírová: sulfuric acid: S O 2 Cl 2: chlorid sulfurylu: sulfuryl chloride: S O 2 F 2: fluorid sulfurylu: sulfuryl difluoride: Te Cl 4: chlorid telluričitý oxid zinečnatý: zinc(II) oxide: Zn S O 4: síran zinečnatý. Manganistan vápenatý - Wikipedi . 8. zinek + kyselina dusičná → dusičnan zinečnatý + dusičnan amonný + voda 9. amoniak + chlor → chlorid amonný + dusík 10. peroxid vodíku + manganistan draselný + kyselina sírová → síran manganatý + síran draselný + kyslík + voda 11. zlato + kyanid draselný + kyslík + voda → hydroxid draselný + dikyanozlatnan

a) hydroxid vápenatý a kyselina dusičná reagují za vzniku *** a *** b) kyselina sírová a hydroxid hlinitý reagují za vzniku ***a *** Sestav názvy/vzorce: CrO2 Na2CO3 CuSO4 PbO2 OsO4 oxid křemičitý oxid manganistý síran hlinitý sulfid stříbrný kyselina dusičná chlorid sodný Vyčísli rovnice: a) ZnS + O2 → ZnO + SO oxid siřičitý 2. Al 2 O 3 2 3− oxid hlinitý 3. ZnCl 2 1 2− chlorid zinečnatý 4. I 2 O 7 2 7− oxid jodistý 5. AlBr 3 1 3− bromid hlinitý 6. PbO 1⋅ 1⋅ − oxid olovnatý 7. LiF 1 1− fluorid lithný 8. SnI Kyslíkaté kyseliny (oxokyseliny) Názvosloví kyselin záleží na oxidačním čísle (náboji) kyselinotvorného prvku. Podíváme se na vzorec H 2 SO 4.Z něj vidíme, že iontů vodíků je 2, síry 1 (jednička se nepíše) a kyslíků 4. Náboj kationtu vodíku je +1, a protože vodíku máme dva, celkový náboj je +2 kyselina sírová kyselina dusičná kyselina uhličitá hydroxid draselný kyselina siřičitá kyselina chlorná kyselina chloristá oxid zinečnatý jodid skanditý oxid chlorečný oxid chloritý oxid chloristý sulfid jodistý dusičnan litný dusičnan amonný síran amonn Výjimku tvoří kyselina dusičná (HNO 3) a koncentrovaná kyselina sírová (H 2 SO 4), kde dochází k redukci kyseliny a vzniku vody. Zn + 2H. 2. SO. 4 → ZnSO. 4 + SO. 2 + 2H. 2. O. 4Zn + 10HNO. 3 → 4Zn(NO. 3) 2 Vzniklý oxid zinečnatý sloužil jako vsázka pro muflové pece. 1) Zinek se získává redukcí oxidu zinečnatého

technické chemikálie Delta Chem s

*)Měkká ocel je forma uhlíkové oceli obsahující relativně nízké množství uhlíku. Uhlíková ocel obsahuje obvykle 0,05 až 1,70 % hmotnostních uhlíku Kyslíkaté kyseliny: Trojprvkové sloučeniny vodíku, kyslíku a dalšího prvku. H 2 S O 4 Kyselina sírová Nejvýznamnější průmyslová kyselina. Olejovitá kapalina. HNO 3 Kyselina dusičná Další velmi významná průmyslová kyselina, reagující prakticky se všemi kovy (mimo Au a Pt). Velmi 3 nebezpečná Zapiš uvedené reakce rovnicemi a vyčísli: a) oxid siřičitý reaguje s hydroxidem sodným za vzniku siřičitanu sodného a vody b) hydrogenuhličitan sodný reaguje s hydroxidem sodným za vzniku uhličitanu sodného a vody chloritan stříbrný kyselina bromistá TeO3 ZnS oxid kobalnatý oxid vápenatý AuCl SeO3 oxid nikelnatý hydroxid.

Dýmavá kyselina sírová: Olivový olej — 008001-25- — A: A Ořechový olej — 008024-09-7 — C: C Oxalát amonný: C2H8N2O4: 014258-49-2 Xn A: A Oxid hlinitý, alfa-Al2O3: 001344-28-1: pevná — A: A Oxid chromitý: CrO3: 001333-82-0: 10 %: O, T, C, N A: A: Kyselina chromová: Oxid křemičitý: SiO2: 007631-86-9: jakákoli — A: A. SO 3 - oxid sírový. b) kyseliny. H 2 SO 3 - kyselina siřičitá. H 2 SO 4 - kyselina sírová. silná dvojsytná kyselina, která má významné průmyslové využití . c) soli kyseliny siřičité (HSO 3-, SO 3 2-) M I HSO 3 - hydrogensiřičitany. M 2 SO 3 - siřičitany. d) soli kyseliny sírové (HSO4-, SO42-) M I HSO 4.

HiChem spol. s r.o

Společnost Ing.Petr Švec - PENTA s.r.o. je českým výrobcem a dodavatelem čistých, laboratorních, farmaceutických a speciálních chemikálií. Významnou položkou v produktovém portfoliu firmy jsou produkty připravované na základě specifických požadavků zákazníků Název → vzorec. Cvičení č. 1. Název sloučeniny Vzorec sloučeniny Chlorid antimoničný SbVCl-I5 Sulfid arsenitý AsIII2S-II3 Hydroxid hlinitý AlIII (OH)-I3 Kyselina bromovodíková HIBr-I Oxid berylnatý BeIIO-II Kyselina sírová HI2SVIO-II4 Hydroxid sodný NaI(OH)-I Oxid boritý BIII2O-II3 Fluorid olovnatý PbIIF-I2 Sulfid lithný LiI2S-I kyseliny, jako kyselina chromová, kyselina fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina dusičná, kyselina solná, kyselina sírová, oleum, kyselina siřičit ; Od oxidu chromového se odvozuje silná kyselina chromová H 2 CrO 4 a kyselina dichromová H 2 Cr 2 O 7. Obě kyseliny i jejich soli mají silné oxidační účinky

Vyhláška č. 75/1998 Sb. - Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se vydává seznam léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků - zrušeno k 11.03.2008(85/2008 Sb. Společnost Lach-Ner je tuzemský výrobce a distributor čistých a laboratorních chemikálií se silnou distribuční sítí zejména v oblasti střední a východní Evropy.. Čisté a laboratorní chemikálie Historie Počátky společnosti sahají až do konce 19. století, kdy v prostorách dnešní firmy sídlila firma V.B.Goltberg a zeť, která vyráběla stearin, svíčky a mýdla

Název → vzorec. Cvičení č. 1. Název sloučeniny Vzorec sloučeniny Chlorid antimoničný Sulfid arsenitý Hydroxid hlinitý Kyselina bromovodíková Oxid berylnatý Kyselina sírová Hydroxid sodný Oxid boritý Fluorid olovnatý Sulfid lithn kyselina manganatá Al(OH) 3 hydroxid hlinitý AgI jodid stříbrný HIO 4 kyselina jodistá Cr 2 O 3 oxid chromitý PF 3 fluorid fosforitý ZnO oxid zinečnatý H 2 MnO 3 kyselina manganičitá HgI 2 jodid rtuťnatý HBr kyselina bromovodíková HPO 3 kyselina fosforečná CuS sulfid měďnatý NH 3 amoniak HPO kyselina fosforná CrO 3 oxid. oxid sírový + hydroxid draselný ----> síran draselný + voda oxid uhličitý + hydroxid vápenatý ----> uhličitan vápenatý + voda c) reakcí zásadotvorného nebo amfoterního oxidu a kyseliny oxid sodný + kyselina chlorovodíková ----> chlorid sodný + vod Úkol 7: Odvoď vzorce kyselin z kyselinotvorného oxidu a vody: Kyselina dusičná Kyselina chlorná Kyselina siřičitá Kyselina chromová Kyselina manganistá Kontrola: N2O5 + H2O → HNO3 Cl2O + H2O → HClO SO2 + H2O → H2SO3 CrO3 + H2O → H2CrO4 Mn2O7 + H2O → HMnO4 Odvození názvu kyseliny Postup při odvození názvu H3PO3: Podle. Kyselina sírová. Chemické vlastnosti, Oxid siřičitý. Amfoterní oxidy. Chemické vlastnosti, Oxid zinečnatý. Vlastnosti a aplikace. Oxid železitý a jeho výroba z minerálních látek. Kyselý plyn. Vzorec, Populární příspěvky. Kde je ostrov Mako a zda skutečně existuje

Oxid železnatý. CuF. 2 Cr. 2 S 3 Bromid vápenatý. PtCl. 2 SO. 3 Oxid chloristý. Hydroxid olovnatý. Hg. 2 SHBr. NaH. Amoniak. H. 2 SAl. 2 S 3 Ca(OH) 2 Fluorid chlorný. BeF2. Hydrid vápenatý. Oxid kademnatý. Chlorid cíničitý. Jodid vanadičitý. As. 2 O 3 Oxid lithný. CoI. 2 Fluorid draselný. Bromid titaničitý. Oxid nikelnatý. hydroxid lithný sulfid železitý oxid uhelnatý oxid sírový sulfid olovnatý chlorid fosforečný kyselina chlorovodíková hydroxid zinečnatý kyselina manganistá hydroxid vápenatý oxid draselný kyselina sulfanová oxid chlorečný bromid železitý 2. Vytvoř názvy chemických sloučenin: N 2 ; Hydroxidy - Tiscali. Hydroxidy kyselina sírová: sulfuric acid: H S O 3-anion hydrogensiřičitanový oxid zinečnatý: zinc(II) oxide [Zn (O H) 4] 2-anion tetrahydroxozinečnatanový. E 171 Oxid titaničitý (titanová běloba) Barvivo E 172 Oxidy a hydroxidy ţeleza Barvivo E 513 Kyselina sírová Regulátor kyselosti E 650 Octan zinečnatý Ostatní přídatné látky E 900 Dimethylpolysiloxan Odpěňovač, protispékavá látka, emulgátor. oxid zinečnatý ZnO oxid titanitý Ti2O3 oxid lanthanitý La 2O3 oxid hafničitý HfO 2 oxid dysprositý Dy 2O3 oxid europitý Eu 2O3 oxid gadolinitý Gd 2O3 kyselina sírová H2SO 4 kyselina fosforná H3PO 2 kyselina teluričitá H2TeO 3 kyselina jodistá HIO 4 kyselina chlorečná HClO

oxid sodný oxid rhenistý fluorid chlorný hydrogensulfid draselný kyanid sodný hydrogensulfid stříbrný sulfan kyanovodík kyselina fluorná kyselina uhličitá kyselina sírová kyselina wolframová dikřemičitan zinečnatý tetraboritan disodný. kyselina sírová. zelená skalice. FeSO 4 · 7 H 2. O. heptahydrát síranu železnatého. zinková běloba. ZnO. oxid zinečnatý. zinková žluť. kyselina sírová- drogerie,základní materiál,běžná koncentrace cca 40%,možno zkoncentrovat varem na 96% síran zinečnatý- běžně k dostání v drogeriích jako bílá skalice dusičnan amonn Oxidy : oxid vápenat.

Kyselina sírová (nebo kyselina sírová v britské angličtině) je silná minerální kyselina s chemickým vzorcem H 2 TAK 4.Je rozpustný ve vodě ve všech koncentracích. Kdysi to bylo známé jako dýmavá kyselina sírová, termín vytvořený alchymistou z osmého století Jabir ibn Hayyan (Geber), pravděpodobným objevitelem chemické látky. Mezi silné kyseliny patří např. kyselina chlorovodíková HCl nebo kyselina sírová H 2 SO 4. Jako příklad si vybereme reakci sulfidu zinečnatého s kyselinou chlorovodíkovou: ZnS + 2 HCl ZnCl 2 + H 2 S. Sulfid zinečnatý ZnS je sůl kyseliny sulfanové H 2 S. Kyselina

oxid dusičný kyselina dusičná oxid sírový kyselina sírová oxid uhličitý kyselina uhličitá; Oxokyseliny jsou tříprvkové sloučeniny obecného vzorce H m X x O n. Vzorce oxokyselin lze odvodit sloučením jedné nebo více molekul oxidu s jednou nebo více molekulami vody 3 2_PL: NÁZVOSLOVÍ anorganických sloučenin - řešení název vzorec vzorec název oxid siřičitý SO 2 HgCl 2 chlorid rtuťnatý oxid dusičný N 2 O 5 NaF fluorid sodný oxid sírový SO 3 ZnBr 2 bromid zinečnatý oxid manganistý Mn 2 O 7 Cr 2 O 3 oxid chromitý chlorid zinečnatý ZnCl 2 MnO 2 oxid manganičitý jodid hlinitý Al I

Průmyslová výroba. Asi 90 % zinku se vyrábí ze sulfidických rud, které se nejprve musí převést na oxid zinečnatý. Vedlejší produkt oxid siřičitý (SO 2) se dále využívá na výrobu kyseliny sírové (H 2 SO 4 ). 2ZnS + 3O 2 → 2ZnO + 2SO 2. Elementární zinek se z oxidu dále získává přímou redukcí: ZnO + C → Zn + CO 1. kov + kyselina sodík + kyselina sírová ----> síran sodný + vodík 2Na + H 2 SO 4----> Na 2 SO 4 + H 2 2. kov + nekov zinek + chlor ----> chlorid zinečnatý Zn + Cl 2----> ZnCl 2 3. oxid kovu + oxid nekovu oxid sodný + oxid uhličitý ----> uhličitan sodný Na 2 O + CO 2----> Na 2 CO 3 4. kyselinotvorný oxid + hydroxi

oxid zinečnatý. galenit. kyselina chrom-sírová. lápis. složen z lazuritu, kalcitu, sodalitu, pyritu, bauxit. dihydrát oxidu hlinitého. pájka. kov, tající při nízké teplotě, určená k pevnému spojování netavených materiálů z jiných kovů. oxid sírový + voda = kyselina sírová. 3. oxid chromový + hydroxid zinečnatý = chroman zinečnatý + voda. 11. N. 2 O 5 + Cr(OH) 3 = 3N2O5 + 2Cr(OH)3 = 2Cr(NO3)3 + 3H2O oxid dusičný + hydroxid chromitý = dusičnan chromitý + voda. 12. SO. 2 + Sn(OH) 2 =.

Kyselina bromitá HBrO. 2, Hydroxid hlinitý Al(OH)3. Oxid dusný N2. O Hašené vápno Ca(OH)2. Kyselina sírová H2. SO. 4 Síran olovnatý PbSO4. Chlorid sodný NaCl. Fluorid cíničitý SnF4. Oxid zinečnatý ZnO. Kyselina siřičitá H2. SO. 3 Sulfan H2. SJodid stříbrný AgI. Kyselina uhličitá H2. CO. 3 Oxid osmičelý OsO4. 29.4.202 SO2 - oxid siřičitý. SO3 - oxid sírový. H2SO3 - kyselina siřičitá - význam při výrobě buničiny a papíru. H2SO4- kyselina sírová - velmi důležitá chemická sloučenina, nazývaná oleum, je 98% kyselina sírová, v průmyslu má význam při výrobě plastů, výbušnin, hnojiv, léčiv, barviv Sulfid Nejobecnější výrazy (hydroxid, kyselina, oxid) jsou přesunuty na konec názvu. Ceny (za 1 kg při odběru 1 t výrobku), pokud jsou uvedeny, jsou pouze orientační a nejsou v žádném případě podkladem pro další jednání s výrobcem Tabulka chemických odolností. Tisk. Email. Stáhněte si tabulku chemické odolnosti pro materiál PE. Při určování oolnosti je třeba brát v úvahu médium, jeho koncentraci, teplotu, dobu trvání zatížení a průtok média. Tabulky chemické odolnosti. Hledaný výraz: Koncentrace

Kyselina sírová Kyselina sulfanilová Kyselina šťavelová Kyselina tetrafluoroboritá Kyselina tetrafluoroboritá 40, 50 % rozt. Kyselina L(+) vinná Oxid yttritý Oxid zinečnatý Oxid zirkoničitý Oxid železitý Oxid železnatý Oxidy lantanoidů 1-Pentanol Peroxid vodíku, 30 % Polysulfid draseln Kyseliny DEFINICE Kyseliny jsou sloučeniny, které ve vodných roztocích kromě kationtů vodíku neodštěpují žádný jiný kationt. PŘÍKLADY HNO3 - kyselina dusičná HF - kyselina fluorovodíková H2SO4 - kyselina sírová H2S - kyselina sirovodíková ROZDĚLENÍ Kyseliny můžeme rozdělit například takto: KYSELINY Kyslíkaté.

Kyselina sírová a Amoniak · Vidět víc » Beketovova řada kovů Nikolaj Nikolajevič Beketov Beketovova řada kovů je řada kovů, vytvořená významným ruským fyzikálním chemikem N. N. Beketovem, řadí kovy dle hodnot jejich standardního elektrodového potenciálu (tj. elektrodového potenciálu vztaženého k vodíkové elektrodě) patří např. kyselina sírová. 2) pevné- chlorid sodný, síra, oxid vápenatý kapalné- kyselin sírová, rtuť, kyselina chlorovodíková plynné- oxid uhličitý, oxid siřičitý, vodík 3) a) oxid vápenatý, b) chlor, c) stříbro, d) grafit, e) brom, f) rubín, g) ametyst 4) Např. : Chlorid sodný je látka rozpustná ve vodě

PENTA - Bezpečnostní list

Soli Soli - jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů (popř. amonného kationtu NH 4 +) a aniontů kyselin. Vznik solí 1) Reakcí kyseliny s hydroxidem (neutralizací) - vzniká voda a sůl kyselina + hydroxid voda + sůl HCl + KOH H 2 O + KCl H 2 SO 4 + 2 NaOH 2 H 2 O + Na 2 SO 4 Podstatou je reakce vodíkových kationtů s hydroxidovými anionty, při které vzniká voda a. Jméno anionu se odvozuje od kyseliny - zde sírová → anion je síran. Druhá část názvu specifikuje kation, jeho oxidační číslo poznáme podle koncovky (resp. naopak) Kyselina sírová je silná kyselina a je-li koncentrovaná, má dehydratační a oxidační schopnosti (redukuje se na S O 2). H 2 Se: selan: selane: H 2 Se O 3: kyselina seleničitá oxid zinečnatý: zinc(II) oxide [Zn (O H) 4] 2-anion tetrahydroxozinečnatanový. Soucitně je portál etického spotřebitelství, zdravého životního stylu, veganství a aktivismu za práva zvířat. Naleznete zde veganské recepty, mapu restaurací, prodejen a ubytování, kalendář akcí, novinky ze světa ochrany zvířat a výživy Start studying Chemie, triviální názvy, anorganika. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

oxid rhenistý peroxid sodný sulfid amonný fluorid chlorný hydrogensulfid draselný kyanid sodný hydrogensulfid stříbrný sulfan kyanovodík kyselina fluorná kyselina uhličitá kyselina sírová kyselina wolframová dikřemičitan zinečnatý tetraboritan disodný. Nařízení vlády č. 9/2013 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpis kyselina sírová, vodný roztok 80% vodný roztok kyselina siřičitá 40% kyselina stearová oxid sírový nemrznoucí směs, kapalina pro automobily ustalovací lázeň chlorid zinečnatý chlorid železnatý kresol, vodný roztok 90% vodný rozto oxid antimonitý: antimonový pohled: trisulfid antimonitý: antimonová červená (vermillion) oxysulfid antimonitý: aqua amoniak: vodný roztok hydroxidu amonného: aqua fortis: kyselina dusičná: Lučavka královská: kyselina nitrohydrovodíková: aromatický alkohol čpavku: amoniak v alkoholu: arsenové sklo: oxid arzenitý: azuri oxid antimoničný Sb 2 O 5 26. oxid arseničný As 2 O 5 27. oxid arsenitý As 2 O 3 hydroxid zinečnatý Zn(OH) 2 75. kyselina bromovodíková = bromovodík HBr 76. kyselina fluorovodíková = fluorovodík HF kyselina sírová H 2 SO 4 89. kyselina siřičitá H 2 SO 3 90. kyselina uhličitá H 2 CO 3 . Title:

Chemické domino - RVP

Chemikálie použitelné nejen pro výrobu kosmetiky - Chlorid draselný -potassium chlorid - Chlorid hořečnatý - magnezium - Chlorid vápenatý - syřidlo a také odstraňovač vlhkosti - Chloritan sodný pro bělení textilu a dezinfekci - Dimethylsulfoxid a přípravky s obsahem Dimethylsulfoxidu - Hořká sůl - vhodný pro detoxikaci i jako hnojivo - Hydrogensíran sodný sypký a v. Inovace profesní přípravy budoucích učitelůchemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky oxid zinečnatý ZnO: 5700: jodid draselný KI: 3130: oxid zirkoničitý ZrO 2: 5730: jodid olovnatý Pbl 2: 6160: oxid železnato-železitý Fe30 4: 5160: jodid rtutnatý (červený) Hgl2: kyselina sírová H2S0 4: 1834 (18) síran thallný T1 2 S0 4: 6770: oxid antimonitý Sb203: 5200: síran vápenatý CaS0 4. 2 H2O: 2320: oxid.

Hydroxid hořečnatý, hydroxid hořečnatý lze připravit více způsoby: 1

ZŠ Habartov - Domácí úkoly - Školní rok 2020/21 - Třída IX

Oxid k řemi čitý odolává v ětšin ě chemikálií. Je-li vystaven ú čink ům fluorovodíku, reaguje s ním za zinek + kyselina bromovodíková → bromid zinečnatý + vodík _____ d) dusi čnan st říbrný + hydroxid draselný → oxid st říbrný + voda + dusi čnan draselný hydroxid sodný + kyselina sírová → síran. chroman zinečnatý anion arsenitanový (3-) anion boritanový (5-) anion diantimoničnanový (4-) anion hydrogenantimoničnanový kyselina thiosírová kyselina sírová kyselina olovičitá oxid terbitý. S kyslíkem tvoří oxidy sírový SO 3, siřičitý SO 2, sirnatý SO, sequioxid S 2 O 3 a peroxidy S 2 O 7 a SO. 4. Síra vytváří celkem 17 oxokyselin, nejznámější jsou. kyselina siřičitá - H. 2 SO. 3 kyselina sírová - H. 2 SO. Změny struktury síry při tavení a dalším zahřívání taveniny Oxidy síry Oxid siřičitý: bezbarvý, nehořlavý a štiplavý plyn získává se spalováním síry nebo pražením sulfidů používá se hlavně k výrobě kyseliny sírové a jako redukční a konzervační prostředek Laboratorní příprava : Příprava kapalného.

Produkty Delta Chem s

Více informací o Lach-ner S.R.O.. Pomáháme vědě tím, že nabízíme široký výběr produktů, služeb a znalostí našich lidí Název sloučeniny Vzorec sloučeniny Chlorid antimoničný SbVCl-I5 Sulfid arsenitý AsIII2S-II3 Hydroxid hlinitý AlIII (OH)-I3 Kyselina bromovodíková HIBr-I Oxid berylnatý BeIIO-II Kyselina sírová HI2SVIO-II4 Hydroxid sodný NaI(OH)-I Oxid boritý BIII2O-II3 Fluorid olovnatý PbIIF-I2 Sulfid lithný LiI2S-I vzorec oxid. číslo název.