Home

Právní články

Nejčtenější články portálu Můj Právník a aktuální témat

  1. Nejčtenější články na našem webu pomáhají čtenářům zorientovat se v častých ale složitých právních problémech, jako je např. určování otcovství, pracovní úraz či výpověď z nájmu
  2. Upozorňujeme, že níže uvedené články nejsou primárně určeny pro laickou veřejnost a řešení Vašeho právního případu by mělo být svěřeno do rukou odborníka, jelikož každý právní problém je třeba řešit individuálně s přihlédnutím k jeho okolnostem. Proto důrazně doporučujeme, abyste se obrátili s.
  3. Odborné právní články z oblasti realitního práva a advokátní praxe. Prémiový obsah. Aktualizované právní vzory a formuláře ke stažení
  4. Portál PRÁVO PRO VŠECHNY chce pomocí právní osvěty pomoci lidem při základní orientaci v právních problémech. Snaží se poskytnout všem slušným lidem vodítko jak postupovat, aby za svou poctivost neplatili, ale naopak mohli na ní stavět
  5. Váš partner ve světě práva: novinky, judikatura, změny v legislativě, názory a další užitečné informace nejen pro zástupce právnických profesí. Rychlé a přehledné zprávy pro všechny, kteří potřebují právní informace
  6. Judikatura, Odborné články, Právní předpisy, Trestní právo Návrh na přehodnocení judikatury NS ve věci týrání většího počtu zvířat 1. Úvod Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen TZ) stanoví, že ten, kdo týrá zvíře surovým nebo trýznivým způsobem.
  7. Správní řízení vedené ÚOHS o žádosti o vrácení kauce. V nedávné době se v rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS) opět po čase objevil zajímavý správně-právní problém s přesahem do prostředí veřejných zakázek týkající se správního řízení o vrácení kauce.

Články - Právní-rady

Advokátní kancelář vám poskytne právní služby online z pohodlí vašeho domova nebo kanceláře. Vyzkoušejte nezávazně, úvodní konzultace je zdarma Nejnovější zprávy z domova i ze světa na jednom místě. Novinky, mimořádné události, aktuální témata. Online zpravodajství na Novinky.cz Články s právní tematikou - praktická doporučení, příklady z praxe. Odmítnutí dědictví a další možné způsoby, jak nedědit Odmítnutí dědictví, vzdání se dědictví a zřeknutí se dědického práva - tři zákonné instituty, které potenciálnímu dědici zemřelého umožňují nedědit, byť mu dědické právo. 1. Představte nám ve zkratce PravoProPodnikatele.cz Jedná se o specializovaný projekt poskytující právní služby pro internetové podnikatele. Jsme advokátní kancelář a pomáháme online podnikatelům řešit jakékoli... číst dál. PR články

Odborné právní články, vzory, smlouvy formuláře

Právní služby pro 21. století. Rychle, online, odborně a za předem stanovenou odměnu. Vše vyřídíte z pohodlí vašeho domova Časopis pro právní vědu a praxi vydává Právnická fakulta Masarykovy univerzity od roku 1993. Je recenzovaným odborným právnickým časopisem, který se zaměřuje na publikaci původních vědeckých statí z oblasti práva a právní vědy (rubrika články), praktičtěji orientovaných příspěvků (rubrika Aktuality pro právní praxi), jakož i informací z vědeckého života. Společnost publikuje na webu www.pravniprostor.cz odborné články, rozhovory, komentovaná rozhodnutí soudů, aktuality z právního prostředí, či informuje o zajímavých akcích s právní tématikou a pracovních příležitostech s právním zaměřením (dále jen příspěvky). Příspěvky předkládané Společnosti k. Dědic má právo vyhradit si soupis pozůstalosti, uplatní-li je do jednoho měsíce ode dne, kdy ho soud o tomto právu vyrozuměl (§ 1675 NOZ). Kdo si nevyhradil soupis pozůstalosti, nebo prohlásil, že právo výhrady soupisu neuplatňuje, nemůže si soupis vyhradit dodatečně (§ 1676 odst. 2 NOZ)

Jsme advokátní kancelář se sídlem v Jihlavě. Poskytujeme právní služby ve všech oblastech práva. Stojíme vždy na Vaší straně. KONTAKTUJTE NÁS + (420) 776 856 898 pouzar@akpouzar.cz. Domů. O nás. Služby. Ceník. Články Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR - 24. týden 2021 (částka 95-98 Sb.) Ve Sbírce zákonů ČR bylo tento týden publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, které lze podat na zastupitelském úřadu

O Právní Ochrana Majetku - P. O. M.: Právní ochrana majetku je speciální produkt určený vlastníkům nemovitostí, veřejně registrovaných věcí (kam patří například veterány, jachty, letadla nebo podíly ve společnostech) a cenných předmětů, kteří chtějí přistoupit zodpovědně k sobě a ke svému nejbližšímu. Odborné články Nerespektování nadřízeného postavení zaměstnavatele a jeho zájmů vlivem iniciativy zaměstnance Zaměstnanec vykonává závislou práci pro zaměstnavatele mj. v souladu s ust. § 2 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen zákoník práce), ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti.

Kategorie:Právní dějiny. Z Wikipedie, otevřené encyklopedie. Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání. Hlavní článek: Právní dějiny. Obrázky, zvuky či videa k tématu Právní dějiny na Wikimedia Commons. Tato kategorie je hojně využívaná. Vyžaduje častější údržbu, aby se předešlo jejímu přeplnění Wed, 11 August 2021 0:04:00 CEST Články, praktické rady, Články, ostatní právní obory, ostatní právní obory Wed, 11 August 2021 0:04:00 CEST Novinky z oblasti české a evroé regulace finančních institucí za měsíc červenec 202

Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR - 31. týden 2021 (částka 129 Sb.) Ve Sbírce zákonů ČR bylo tento týden publikováno sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně. Plné znění právních předpisů v PDF Články v kategorii Právní předpisy Zobrazuje se 30 stránek z celkového počtu 30 stránek v této kategorii Spoluvlastnické předkupní právo (aktualizace 2021) Vladislav Vnenk 15.2.2021 Polopatě spoluvlastnictví 2021. Zákonné předkupní právo spoluvlastníků doznalo za dobu účinnosti občanského zákoníku (od 1.1.2014) značných změn, poslední novela zákonného předkupního práva, přičemž poslední změna tohoto institutu. Advokátní kancelář LISSE HRABEC se zaměřuje na obchodní, občanské, smluvní, pracovní, správní právo a rozhodčí řízení

Podcasty21 navštívil Ladislav Drha. Ladislav studoval právo v České republice a ve Francii. Prozradil, jaké jsou rozdíly mezi francouzským a českým studiem práv, co ho překvapilo před francouzskými soudy a jak hodnotí reputaci Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. 17. 6 Právní rozhledy přinášejí aktuální a prakticky zaměřené články ze všech právních oborů a významná rozhodnutí doplněná komentářem. Časopis získal opakovaně prestižní ocenění spolku Karlovarské právnické dny za nejlepší právnický časopis v ČR. Každé Od 1.7.2021 nabyl účinnosti zákon č. 588/2020 Sb., který zavádí tzv. náhradní výživné. To je nová sociální dávka, kterou vyplácí Úřad práce v situaci, kdy povinný rodič neplatí alimenty.Vyplacené náhradní výživné bude po dlužníkovi následně vymáhat sám Úřad práce

Články Právo pro všechn

eLAW.cz - právní portál. Články. Obrana proti souhlasům vydaným stavebním úřadem podle stavebního zákona. Judikatura. K elektronicky sjednané rozhodčí doložce Právnická osoba jako osoba blízká ve smyslu § 196a Obchodního zákoníku K možnosti nahrazení projevu vůle ve smlouvě o smlouvě budoucí soudem K možnosti. Právo21 je mediální platforma, která přibližuje právo jednoduchým a srozumitelným způsobem. Články vznikají pod vedením právniček a právníků

Najdete zde různé články, návody, vzory smluv a například i Vámi velmi ceněnou bezplatnou právní poradnu. V sekci články naleznete nejrůznější články věnované specifickým právním tématům. V rámci některých konkrétních institutů zpracováváme i rozsáhlé články rozdělené na více částí Články Ke smlouvě o koupi závodu. autor: prof. JUDr. Karel Marek, CSc. publikováno: 01.04.2019 exkluzivně Autor široce rozebírá smlouvu o koupi závodu jak podle staré právní úpravy (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a zákon č. 40/1064 Sb., občanský zákoník), tak podle nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) deník Právo Právu hrozí půlmilionová pokuta za články o ivermektinu, podle ústavu byly reklamní Podle lékového ústavu obsahují některé články tvrzení o bezpečnosti a účinnosti léku ivermektin Právo (1991 - roč. 1 Rudé právo). Vydává Borgis, a. s., Slezská 2127/13, 121 50 Praha 2, IČO 00564893, MK ČR E 5701. Vychází 6x týdně, místo vydávání Praha. Tiskne CZECH PRINT CENTER a. s., provozovna Praha a provozovna Ostrava. Rozšiřují distribuční společnosti. Nevyžádané rukopisy nevracíme Právo, vzory smluv, zákony, formuláře - Finance iDNES.cz. Čtvrtek 15. července 2021, svátek má Jindřich. schránka. Aktivovat Premium za 1 Kč. Prodloužit Premium za 1 Kč. Aktivovat Premium za 39 Kč

Právní oblast Primárním rozdílem mezi federální vládou a státními vládami je rozsah jejich zákonných pravomocí. Federální vládě je výslovně dána pravomoc činit a vetovat zákony, dohlížet na národní obranu a zahraniční politiku, obvinit úředníky, ukládat tarify a uzavírat smlouvy Jedná se o otevřenou encyklopedii o právu, jejímž cílem je přinášet vám články o jednotlivých právních pojmech. Články jsou zatím rozličné kvality. Některé mají opravdu rozsáhlý citační aparát a mají úroveň odborného článku. Některé jsou zase nadmíru stručné a obecné Nový občanský zákoník obsahuje 3 081 paragrafů. Nově přejímá celou řadu pravidel upravených v jiných zákonech, které zrušuje (celkem se jedná o více než 100 právních předpisů, např. obchodní zákoník, zákon o rodině, zákon o vlastnictví bytů či zákon o sdružování občanů). Ne všechna pravidla obsažená ve. Právní poradna. Právní poradna nabízí několik sekcí, která Vám pomohou s nalezením odpovědi na Váš problém týkající se právního servisu k nemovitostem. Připravili jsme pro Vás články na různá témata týkající se nemovitostí. Pokud si přejete, abychom zpracovali... V této části naleznete vzory smluv a podání.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy uskutečňuje vzdělávací a vědeckou činnost v oboru právo. Je jednou ze čtyř původních fakult této univerzity založena 1348 Souvísející články. 12. 08. 2021. Jak napomáháme k plnění udržitelných cílů my? Číst více. 02. 08. 2021. Ráchel Kouklíková - nová právní asistentka Číst více. Odebírejte naše publikace Nejnovější články. Finanční rezervy jsou pro podnikatele důležité nejen v době krize. Jak je vytvořit? Právní průvodce pro podnikatele: Obchodní podmínky; 6 kroků, jak se stát dodavatelem velké firmy; Autorské právo: Základy pro podnikatele; Všechny články

pověřenec pro ochranu osobních údajů, Pardubický kraj. Vzhledem k rozsahu, komplikovanosti, permanentním změnám, a z toho vyplývajícím častým výkladovým nejasnostem právního řádu, je. Číst více. Mgr. Ing. Daniel Novák, Ph.D. právník statutárního města. Systém ASPI využívá naše městská část již od roku 2000 Poskytujeme právní pomoc řidičům stíhaným pro trestné činy v dopravě, a to obviněným zejména z trestných činů ublížení na zdraví z nedbalosti, těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a usmrcení z nedbalosti. Všechny články. Konzultace zdarma Jeho obsah tvoří jak články na vysoké teoretické úrovni, tak materiály přinášející návody pro praktický postup v některých otázkách trestního řízení. Periodicita: čtvrtletník, formát: A4, obvyklý rozsah: 34 str ODBORNÉ PRÁVNÍ ČLÁNKY. Odpovědi na často kladené otázky. Právní aktuality, změny zákonů a nejnovější judikatura. Právní stanoviska a analýzy. Prémiový obsah a právní vzory ke stažení. To vše v rámci naší právní specializace. Žádost o státní občanství Č Právní rady. Jak vrátit a reklamovat nevhodné zboží . Dostali jste nevhodný dárek a chcete ho vrátit anebo reklamovat. Poradíme Vám jak na to. Exekuce 2 - Právník radí video V každém odvětví budeme na web vkládat články s radami do života vytvořeny odborníky. Pokud chcete být informování o přesném datu.

Mezi částí občanstva převládá názor, že naši politici nestojí za nic, a proto je prý fajn, když dostáváme některé věci od bruselské vrchnosti befelem. Jednak tam prý vědí všechno lépe a jednak té naší konečně někdo zatne tipec Články. 11. 5. 2021. Jsme tým českých, polských a slovenských právníků a poskytujeme komplexní právní poradenství ve všech třech státech. Působíme na trhu již od roku 1999 a od té doby jsme si vybudovali pozici experta na česko-polsko-slovenské právo. Jen vynikající právní poradenství však nestačí, a proto u. Bc. Monika Rodrigo Pérez. Poradím, vysvětlím a pomohu. 00420 777 102 208 monika.perez@abes.cz NEBOJTE SE ZEPTAT

INFO

Klientská zóna Moje Das. Snadný přehled o Vašich smlouvách. Možnost aktualizace osobních údajů. Správa souhlasů v souvislosti s GDPR. Bezpečná komunikace s D.A.S Nevím, jestli v době omezování základních občanských svobod, je rozumné zabývat se právem, které není zpochybňováno a posilovat nepotřebuje. Více než ochranu občana před občanem potřebujeme ochranu občana před státem Moravskoslezský kruh je spolek, který byl založen v únoru 2003 Antonínem Hošťálkem, Ladislavem Vencálkem a Blankou Švábovou. Jsme jedním z prvních propagátorů domácí péče, už v roce 2005 jsme organizovali například podpůrnou kampaň Když přichází domácí péče, na kterou navázaly projekty Pečuj doma, od roku 2013 realizované pod hlavičkou Diakonie ČCE Mgr. František Málek, advokát. Ve svém živlu jsem při řešení střetů soukromých osob s veřejnou mocí. Čerpám přitom z letitých zkušeností s poskytováním právní pomoci jak investorům, společnostem či jednotlivcům, tak i samosprávám. Rád jdu do hloubky a znalosti dál předávám, stavební a správní právo proto.

Poskytování právních služeb. Advokacie. Zastupování klientů. Jsme advokátní kancelář a kancelář insolvenčního správce. Naše cesta započala již roku 2007 a od té doby se věnujeme našim klientům ve všech oblastech, které potřebují zbrojnice.com: Praktické, právní, kulturní a společenské aspekty civilního držení zbraní. Analýzy, zprávy a další informace z oblasti držení a nošení zbran

Právní prostor Informační web nejen pro právník

Předtím, než se v roce 2003 stala členkou kanceláře Vyskočil, Krošlák a partneři s.r.o., advokátní kancelář pracovala pro významnou českou advokátní kancelář. Zaměřuje se na právo občanské (agenda právních vztahů k nemovitostem) a právo obchodních korporací O nás. Advokátní kancelář Grinacová & Šulc je sdružením advokátů poskytující právní služby v široké oblasti práva tak, aby uspokojila potřeby všech svých klientů. Svou činností navazuje na působení Mgr. Hany Grinacové a Mgr. Martina Šulce v Advokátní kanceláři Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s. Mgr. Hana. Tlumočnici a překladatelé - Portál ministetrstva spravedlnosti. Jedná se o nový portál pro soudní tlumočníky a soudní překladatele, jehož účelem je seznámit jak soudní tlumočníky a soudní překladatele, tak i širší veřejnost s novou právní úpravou - zákonem č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a. Trestní právo. Obhajoba obviněných před policejním orgánem i před soudem. Žádost o podmíněné propuštění z výkonu trestu u odsouzených osob. Právní pomoc u podání vysvětlení před policejním orgánem. Zastupování poškozených trestným činem, včetně uplatňování nároků na náhradu škody. Pomoc obětem.

INFO

Iurium - Právní portál pro právní teorii i praxi

Články a analýzy. Informace o jednotlivých sektorech ekonomiky a oblastech, ve kterých poskytujeme služby. Souhrnné, detailní informace o jednotlivých sektorech ekonomiky a oblastech, ve kterých poskytujeme expertní služby. Hlavní téma Všechny články. Ceník. Odměna za právní služby. Fyzické osoby. Od 800,- Kč/hod. Právnické osoby. Od 1200,- Kč/hod. První konzultace. ZDARMA (cca 30 min.) Odměnu za poskytnuté právní služby jsme schopni nacenit také pevnou částkou za dohodnutý rozsah právních služeb a ve výjimečných případech také podílově. Jsme česká realitní kancelář. Chci prodat nemovitost. Úspěšně a za dobrou cenu prodáme Vaši nemovitost. Jsme profesionálové s mnohaletou praxí, víme jak na to. Máme za sebou výsledky v podobě prodaných nemovitostí za více než půl miliardy korun. Pomůžeme i Vám, kontaktujte nás ještě dnes Žádosto právní pomoc. Žádost. o právní pomoc. Čelíte potížím a potřebujete právní pomoc D.A.S.? Nebo by se vám hodila rychlá právní rada? 1. Poraďte se s našimi právníky. 267 990 777 Volejte nonstop. 2

Články epravo.c

Daňové a právní poradenství. Naši daňoví a právní odborníci poskytují klientům komplexní poradenství pokrývající všechny daňové a právní oblasti a pomáhají jim úspěšně se orientovat v současném dynamickém prostředí. Naše daňové poradenské služby se vedle zdaňování právnických osob zaměřují rovněž. Právní audit je podkladem pro osobní majetkovou odpovědnost nově nastupujícího výboru nebo člena výboru. Provedeme komplexní právní audit dokumentace SVJ nebo BD a zjistíme, zda má SVJ či BD z hlediska právních předpisů řádně splněny všechny povinnosti a zda na nový výbor nečekají kostlivci ve skříni Články z odboru školství Pardubického kraje v deníku PRÁVO. Ve středu 27. 2. 2013 vyšel v deníku PRÁVO článek Blíží se termín odevzdání přihlášek na střední školy a článek Školství má svůj web - Klíč ke vzdělání. Ve středu 27. 2. 2013 vyšel v deníku PRÁVO článe Právní poradna Prague Pride navazuje na dlouholetou poradenskou činnost poskytovanou spolkem PROUD. Fungování poradny je financováno z veřejných dotací (v roce 2020 byl projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky) a darů jednotlivců A já pro tento zákon chci zvednout ruku a zvednu ho i s vědomím, že on skutečně může mít právní vady, někteří říkají protiústavní právní vady, protože na stole není vůbec žádné jiné řešení. Je tady jenom neřešení. A pokud to nějaké vady bude mít, tak pak se musíme snažit, abychom tyto vady odstranili

Profi právník • Advokátní kancelář C&KNáhled: vzor Plná moc k prodeji bytu v osobním vlastnictvíPrada – WikipedieŠimpanz nemá stejná práva jako lidé, rozhodl soud v USAČeskomoravská komora lešenářů | Stavebnictvi3000

Budovat právní vědomí ve společnosti si vzal za svůj cíl Nadační fond Paragraf, který vznikl v červnu 2018 v Ostravě jako reakce na nízkou úroveň právního vědomí obyvatel a absenci státního systému právního vzdělání ve školách.Postupem času se jeho činnost rozšířila i na další problémy, spojené s právem, a to zejména v oblasti prevence kriminality bezplatná advokátní právní poradna zdarma online poradenství pro všechny, řešení životních situac Zobrazit nejnovější články tohoto webu. SEO Web pojednává bylinách, ovoci, zelenině, koření a houbách a o jejich účincích na zdraví člověka Právo bránit sebe i jiné se zbraní. Doplnění Listiny základních práv a svobod ČR (dále jen LZPS) o větu právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon, nabude účinnosti 1.9.2021