Home

Domažlické nářečí

Kroj, dudáckou muziku, nářečí, koláče i temperament zdejších obyvatel si můžete asi nejlépe vychutnat o Chodských slavnostech - Vavřinecké pouti, která se koná po svátku sv. Vavřince (10. srpna). Bohatý kulturní program nabízí Domažlice po celý rok. Okolí Domažlic nabízí celou řadu turisticky zajímavých míst. Nářečí na Chodsku patří k nejzachovalejším nářečím v Čechách. Autoři Bělič [8] a Voráč [9] zařazují chodské, resp. domažlické nářečí do nářečí jihozápadočeských. V rámci jihozápadočeských nářečí vymezuje Bělič (1972, s. 226-230) dva specifické okrajové úseky, a to nářečí chodské. Chodské nářečí je svérázná mluva. Haslipa víte, hde bul náš táta včera? překvapí vás třeba Chodové otázkou. A než se rozkoukáte, dozvíte se, že dyž šechno pořídíl, šel do hospody, haby vyzjedíl, co ha karak. Jako člověk vodjinad se nestačíte divit. A co teprve, když Chodové začnou vyprávět, to je radost poslouchat

Velký přehled některých českých a moravských nářečí... Stejně jako tradiční folklor přežívá v různých částech naší republiky i svérázné místní nářečí. (ČTK) . Tweet. 6. července 2008 • 02:00. Přestože je Česká republika malinkatým státem, mluví se zde různými nářečími. Jedna věta se dá říci. Oblast okolo Domažlic, Folmavy a Horšovského Týnu je pro cyklistiku jako stvořená. Chodové, kteří byli strážci hranic, zde zanechali nejen nářečí. Dodnes se zde setkáme s jejich tradicemi a zvyky, které lahodí všem smyslům Nářečí se zbavovala nápadných znaků a uchovávala jen znaky společné větším oblastem (např. zmizelo zautra na západním okraji slezských nářečí a na jeho místo se rozšířilo zítra, ale uchovala se podoba najlepší ve východním pruhu Moravy a Slezska). A tento proces probíhá dodnes

Chodsko je krásný kraj, který si stále udržuje staré lidové tradice i nářečí. Místní folklór je ovlivněn přilehlým Bavorskem i velkolepou minulostí Domažlicka. Chodské slavnosti jsou tak přehlídkou pestrých lidových krojů, zvyků a řemesel jako je místní krajkářství nebo tradiční lidová keramika Domažlicko 9. Oprava radnice ve Kdyni pokračuje. Dotkne se i věže s hodinovým strojem. Část prostor už je zrekonstruovaná, zbytek na změnu teprve čeká. Postupná oprava radnice ve Kdyni. Doma 21. Kuku! Vyrobte si parádní kukačky z papíru i perníku. Dětem se různé miniverze kukačkových hodin budou určitě moc líbit

Vítejte hu nás Domažlické Íčk

  1. ipivovar s pivnicí, restauraci, od června roku 2022 podkrovní expozici Pozor.
  2. Její příspěvky v Květech a České včele v letech 1845 a 1846 líčily nepokrytě kulturní i národní zaostalost zdejších měšťanů i okolních sedláků, stejně tak jako osobité folklorní zvyky, nářečí a způsob venkovského života. Později byly tyto postřehy z Chodska vydány jako Obrazy z okolí domažlického
  3. Tragická smrt Anny (47) ze Strýčkovic, která ve středu 3. srpna zahynula při srážce vlaků u obce Milavče na Domažlicku, má smutné pokračování. Její životní partner, Radek M., neunesl její smrt a pokusil se o sebevraždu. Ve velmi vážném stavu byl převezen do Domažlické nemocnice
  4. ulosti mluvili lidé na Chodsku a teď se ho snaží propagovat hudebník Domažlické dudácké muziky Josef Kuneš

Domažlické náměstí tvořené měšťanskými domy s podloubím a postranními ulicemi s řadou malebných zákoutí byly vyhlášeny městskou památkovou rezervací. Chodsko bez dudácké muziky! Na všech větších slavnostech se můžeme zaposlouchat nejen do bulačiny - chodského nářečí, ale i do zvuku dud Chodské podřečí je však součástí nářečí jihozápadního. V minulosti se daly také pozorovat rozdíly v mluvě domažlické a chodské, proto se v odborné literatuře setkáváme s pojmy domažlické i chodské podřečí (zde chodské a domažlické podřečí rozdělovat nebudeme) Chodsko. Chodsko ( německy Chodenland) je historická etnografická oblast v okolí západočeského města Domažlice. Označení Chod má svůj základ ve slově chodit - chod byl ve staročeštině výsadní sedlák, který měl po hranicích choditi a hlídati Tento článek je součástí reklamní kampaně na deník.cz a titulek byl vytvořen v jednom z nářečí používaných v naší zemi

Protože z jazykového hlediska není rozdíl mezi mluvou tzv. historických vesnic chodských a mluvou na ostatním Domažlicku, navrhuje pak autor místo nářečí chodské užívat raději označení nářečí domažlické a připomíná, že k stejnému názoru na tyto otázky postupně dospěl i významný chodský badatel J. F. Hruška Děj knihy je autorkou zidealizovaný. Jedná se o povídku ze Šumavy, autorka v textu použila i domažlické nářečí. Ve vesnici stojí všichni při sobě, mají rádi hraběnku a hraběte, kteří berou jako svoji stavovskou povinnost, že se musí postarat i o toho posledního chudáka a žebráka, např. tím, že mu zajistí ušité košile Také existuje domažlické nářečí, plzeňské nářečí, valašské nářečí - naštěstí diskuze tím nikdo zatím neobšťastňuje. A vám uniklo, že ten panák není bodré hanák, ale obyčejné zmetek, které tady sprostě nadává a uráží ostatní, jen proto, že se opovažují upozornit na hrubé chyby v diskuzích

Naše řeč - K současnému stavu chodského nářečí z hlediska

„Tak tera poslúchyjte dobře hušma, já vám to povím

Domažlické koláče jsou tzv. skládané, které se zdobí z pytlíků s hvězdicově zakončenými trubičkami. Tři náplně (tvarohová, povidlová a maková) se stříkají v pruzích tak, že mezi povidlovou a makovou náplní musí být vždy tvarohová. nářečí nebo krajkářství a paličkování. V Újezdu u Domažlic se. Městské informační centrum Domažlice. Chodské náměstí 96 344 01 Domažlice. Tel.: +420 379 725 852 infocentrum@idomazlice.cz www.idomazlice.c Vystudoval domažlické gymnázium, za války byl totálně nasazen. Po válce zahájil studium na Lékařské fakultě v Praze a doktorát získal na fakultě v Plzni. Nastoupil do domažlické nemocnice a v praxi pokračoval na obvodě v Poběžovicích. Roku 1953 se stal lékařem Fakultní nemocnice v Plzni Chodsko. Chodsko's mountainous terrain is nearly two-fifths forest and is a centre for winter sports. Tourists are also drawn by Domažlice's architecture and festivals. The town's main square is surrounded by houses with Renaissance, Baroque, and Empire arcades, balconies, and gables and is dominated by the 13th-century tower beside the Church of

Nově objevený příspěvek Boženy Němcové k poznání chodského nářečí. Jaroslav Voráč [Články]-I. Dosud byly známy čtyři příspěvky B. Němcové týkající se chodského nářečí. Jsou to čtyři kapitoly Různořečí z okolí domažlického, jež vznikly z jejího pobytu na Chodsku, kde žila v letech 1845-48 Domažlické Chodsko si podnes zachovalo svou rázovitost, která je neustále přitažlivá pro své osobité nářečí, bohatý kroj a zvyky. Pramen: Olympia 1987 - Chodsko, Český les Okres Domažlice Významné památky Horšovský Týn Bělá nad Radbuzou Poběžovice Klenčí pod Čerchovem Postřekov Trhanov Kdyn Kraj svérázných Chodů, hlídajících česko-německé pohraničí, se dosud pyšní zachovalými zvyky. Za své služby Chodové získali mnohé panovnické výsady. Dnes si místní stále drží v živé paměti pestrý lidový kroj, nářečí nebo krajkářství a paličkování. V Újezdu u Domažlic se můžete pokochat původními sedláckými usedlostmi, ale v okolí Domažlic.

Velký přehled některých českých a moravských nářečí

Po stopách chodské historie na kole - zkuste to NaKole

Žáci si stačili ještě prohlédnout některé významné domažlické pamětihodnosti - Augustiniánský klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, Domažlickou věž, Kostel Narození Panny Marie, Domažlickou radnici, Historické domy ve Vodní ulici, Dolejší bránu náměstí, Kostel u Svatých a Muzeum Jindřicha Jindřicha 1. lašské nářečí, 2. obecná čeština, 3. chodské nářečí, 4. hanácké nářečí, 5. podkrkonošské nářečí, 6. moravskoslovenské nářečí. Nahraďte podtržená slova spisovnými výrazy: Býl dobrý rok, slunéčka aj dešča dostatek a haluze se pod střešňama enom ohybaly Začala náročná přestavba domažlické tratě i silnice na okraji Plzně Když přišel před lety ze severu Čech do Plzně studovat, překvapilo ho výrazné nářečí. Poté, co v... Domažlické nemocnici hrozí kolaps, na interním oddělení chybějí lékaři 24. února 2017 19:15.

Domažlice aneb Co jste někdy byly, buďte zas. Podíváme-li se na výrazný obdélný půdorys centra Domažlic z leteckého pohledu, nelze si nevšimnout, že se téměř nezměnil od založení města ve středověku. Už na nejstarším známém vyobrazení Domažlic z roku 1592, které je vystaveno ve sbírkách Muzea Chodska v Chodském. Chodsko láká na tradice. Husity oslavuje největší kalich ve střední Evropě. Kraj svérázných Chodů, hlídajících česko-německé pohraničí, se dosud pyšní zachovalými zvyky. Za své služby Chodové získali mnohé panovnické výsady. Dnes si místní stále drží v živé paměti pestrý lidový kroj, nářečí nebo.

70) Maur, E., Paměť hor, str. 170 - Domažlické oslavy vítězství nad křižáky v roce 1431 navíc musely soupeřit s tradiční poutí '' na Vavřinečku '', která se konala ve stejnou dobu jako ony, neboť k porážce křižáků roku 1431 došlo právě na svátek sv 2. KAPITOLA. Z historie národopisných skupin a souborů na Domažlicku / Podle volně rozšířené a doplněné strojopisné studie Vladimíra Baiera vzniklé pro interní potřebu v roce 1988 a následně publikované v regionálním tisku a zde využité jako výchozí koncepce 2. kapitoly /. I. ČÁST (1872 - 1918) Původním záměrem této práce bylo pouze ozřejmit a opětovně.

Patrnější jsou rozdíly v jazyku jednotlivých území menších i větších; nářečí, která se tu nalézají, dostávají pak podle těchto území a jejich obyvatelův i svá jména, na př. nářečí hanácké, valašské, domažlické atd. Jednotlivá nářečí jsou si vespolek více méně podobna a podle toho sestavují se ve. Chodsko láká na tradice. Husity oslavuje největší kalich ve střední Evropě. 7.9.2020. autor externí. Kraj svérázných Chodů, hlídajících česko-německé pohraničí, se dosud pyšní zachovalými zvyky. Za své služby Chodové získali mnohé panovnické výsady. Dnes si místní stále drží v živé paměti pestrý lidový.

Chodské nářečí. Libozvučná intonace, přehlásky a změna písmene D na R. To je jen pár charakteristik chodského nářečí zvané bulačina typické pro tento region. Ačkoliv se jazyk mění, specifické nářečí se v regionu používá dodnes V minulosti se daly také pozorovat rozdíly v mluvě domažlické a chodské, proto se v odborné literatuře setkáváme s pojmy domažlické i chodské podřečí (zde chodské a domažlické podřečí rozdělovat nebudeme). 10 Ukázka bulačiny - pohádka J. F. Chodské nářečí, tzv. bulačina [3], je pro své typické, zejména.

Jak už bylo zmíněno, domažlické učiliště vzdělává žáky i v oblasti služeb. Jde o obory Kuchař - číšník, Kadeřník a nově i Prodavač. Tento obor byl po letech otevřen znovu, a to ve spolupráci se Západočeským konzumním družstvem Sušice Hned 1. září vybrala se s některými známými na první cestu po Slovensku do lázní sljačských, ve stolici zvolenské, zapisujíc si cestou vše, co pozoruhodného viděla a slyšela. Za ten krátký čas, co dlela v Ďarmotech, naučila se nářečí slovenskému téměř úplně Domažlické náměstí a celé vnitřní město bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací. V tomto městě je Chodský hrad. Založení Chodského hradu se řadí do období šedesátých let 13. století, tedy do stejné doby kdy dal Přemysl Otakar II. souhlas k založení města Domažlic Region původně vyhledávaný pro národopisný svéráz Chodska, které je poslední oblastí Čech, kde jsou dosud živé lidové obyčeje, nářečí i kroj, je nyní objevován i jako místo zajímavé pro všechny druhy turistiky. Region svým návštěvníkům nabízí poutavé přírodní scenérie Českého lesa iŠumava - Region Domažlicko. Oficiální rozcestník cestovního ruchu turistického regionu Šumav

Nářečí - Proč se na Moravě udrželo a jaká slova vás

Domažlické obce, které zůstaly územně příslušné k území Protektorátu Čechy a Morava, zvyklostí či nářečí . v sobě zahrnují mj Pozitivní noviny jsou neziskové internetové médium, které v letech 2004-2012 připravovala ve svém volném čase skupina nadšenců pod vedením Pavla Loužeckého.Všichni autoři a dopisovatelé do Pozitivních novin přispívali bezplatně, ze své vlastní svobodné vůle

Video: Chodské slavnosti připomínají bohatou minulost Domažlicka

Domažlický deník - informace, které jsou vám nejblí

Fotbalistům domažlické Jiskry chyběl v posledních přípravných zápasech David Limberský, který měl S Deník.cz i za hranice regionu Články, které naleznete v sekci Nářečí na webu Denik.cz, jsou skutečné. Stejně tak i jejich různorodé titulky. Jen jsme si s nimi pohráli a uveřejňujem Nejdůležitější informace a události z Plzně a okolí dění v politice, kultuře, sportu i v běžném životě

Městský pivovar Domažlice - Oficiální stránky města

  1. Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český AV ČR na webu zveřejňuje odpovědi na jazykovou problematiku. Návštěvníci webu mohou odpovědi vyhledávat dle dotazu, klíčového slova nebo odpovědi
  2. Kudy z nudy - Obrazy z okolí domažlického aneb za Boženou
  3. Žena zemřela při srážce vlaků na Domažlicku
  4. Ňuchňa, obšour, barovnice
  5. Vítejte v Domažlicích Domažlické Íčk
  6. Řeč / chodsko.net / kulturní události, národopis a e-sho

Chodsko - Wikipedi

Chodsko - Lidová kultur

INGEMA - Internet Geographic Magazine

Chodsko láká na tradice