Home

Osobnosti 17. století

Osobnosti 17. století Osobnost krále Slunce, který je bezpohyby nejzářivější ikonou tohoto století, přitahovala velké množství zajímavých a výstředních figur V roce 1645 van Diemen zemřel a tyto názory dostaly volný průchod. Pro Tasmana nastaly zlé časy. Ocitl se v nemilosti a roku 1648 byl dokonce propuštěn a penzionován. Provozoval pak obchod na vlastní pěst a nevedlo se mu špatně. Největší objevitel 17. století se odebral na věčnost v roce 1659 jako bohatý obchodník

Dějepis 8. třída Learn with flashcards, games, and more — for free Studie přibližuje tři nejvýznamnější osobnosti moravských dějin 17. století - Karla staršího ze Žerotína, kardinála Františka z Ditrichštejna a Ladislava Velena ze Žerotína - na pozadí dramatických událostí v prvních desetiletí uvedeného století nejznámější osobnosti pedagogiky tohoto období . 17. a 18. století. V průběhu 17. a 18. století prochází Evropa hlubokými proměnami. V několika revolučních vlnách se postupně mění hospodářství, sociální struktura i kultura Otázka: Pedagogika 17., 18. a 19. století Předmět: Pedagogika Přidal(a): Barbora Horvatová Pedagogika 17., 18. a 19. století výchovné cíle tohoto období nejznámější osobnosti pedagogiky tohoto období 17. a 18. století V průběhu 17. a 18. století prochází Evropa hlubokými proměnami Způsob vlády / Osobnosti / Náboženství / obyvatelstvo _____ 17. a 18. století - věk revolucí _____ PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE-----CHARAKTERISTIKA ZMĚNY Použití strojů ve výrobě, nejdříve v textilním průmyslu, pak v dalších oborech. SLAVNÉ OSOBNOSTI A JEJICH ODKAZ John Kay, James Heargraves, Edmund Cartwright

Světová a česká literatura 17. a 18. století. - 18. století. B A R O K O. 1.pol.16.stol. - 2.pol.18.stol. Válečné konflikty ( Třicetiletá válka - katolíci X protestanti, římsko-německá říše. Válka byla zahájena 1618 a ukončena v roce 1648 tzv Umělecké a myšlenkové směry 17 a 18. století (baroko, klasicismus, osvícenství a preromantismus) ( -6- ) Charakteristika jednotlivých směrů, projevy ve výtvarném umění a architektuře a jejich čas. vymezení: Baroko - umělecký směr 16. - 18. stol., vznik v Itálii, v 17. stol. se šíří do Evrop osobnosti 17.-18.století: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni. PODPORA. DUMY/Technická/Projekty EU pomoc@dumy.cz 800 880 990 V 16. století žily osobnosti jako italský malíř Sandro Botticelli (1444-1510), nizozemský malíř Hieronymus Bosch (1450-1516), mořeplavec Kryštof Kolumbus (1451-1506), italský malíř Leonardo da Vinci (1452-1519), italský filozof a politik Niccolò Machiavelli (1469-1527), portugalský mořeplavec Vasco da Gama (1469.

Angelika: Historie 17

Shrnutí toho nejzákladnějšího o filmu Velkolepé století - S01E17 - S01E1 Pokračování rekatolizace Litoměřicím přineslo vznik biskupství v roce 1655, ale i příchod řady význačných osobností či architektů. Druhá polovina 17. století se nesla v duchu raného baroka, které se stalo nástrojem k zacelení válečných ran města, po kterých tak na konci století nezůstala ani jedna známka B. Lída Baarová (7. 9. 1914 Praha - 27. 10. 2000 Salcburk) - filmová herečka; Jiří Baborovský (28. 8. 1875 Březové Hory - 10. 10. 1946 Brno) - fyzikální chemi

17. století Během stavovského povstání v roce 1618 se Kryštof stal jednou z jeho vedoucích osobností, za což byl po porážce v bitvě na Bílé hoře potrestán zabavením majetku. Život si zachránil jen včasným útěkem do ciziny Významné osobnosti včetně vysokoškolských studentů po 17. Lucida Sans Unicode Wingdings StarSymbol Výchozí návrh Významné osobnosti v čs. dějinách 1. pol. 20. století Tomáš Garrigue Masaryk Tomáš Garrigue Masaryk Tomáš Garrigue Masaryk Tomáš Garrigue Masaryk Edvard Beneš Edvard Beneš Edvard Beneš Edvard Beneš.

Abel Tasman byl největším objevitelem 17

Osobnosti 17. a 18. století Flashcards Quizle

2021 │ 17 h Petr Šámal - Otisky osobnosti. Ikonografie stavebníků v sochařské výzdobě nájemních domů přelomu 19. a 20. století Shrnutí toho nejzákladnějšího o filmu Velkolepé století - S02E17 - S02E1 Výklad o jeho putování po evroých bojištích prvních desetiletí 17. století i jeho působení jako zemského velitele u nás spojil s rozpory postupu bojujících vojsk i organizace jejich zázemí, dobového způsobu válčení, stavu české společnosti atd., nezapomínaje ani na vyprávění o Marradasových vztazích s Valdštejnem 101 osobností 20. století (1) 16:45 - 17:50, úterý (5. prosinec) Dokument Austr. (2016). Poznejte 101 osobností, které podle tvůrců největší měrou ovlivnily minulé století a způsob našeho život Pavel Soukup, Minuty dvacátého století: 17. listopad 1989 (2001) Film ČSFD.cz, Pavel Soukup filmy ČSFD.cz, filmografie z ČSFD.c

Tři významné osobnosti Moravy 17

Anglie 17. století Vznik USA Velká francouzská revoluce Poznávání osobností Zdroje Úvodní stránka > Testy > Anglie 17. stolet í. Anglie 17. století. 1. Kdo zavedl v Anglii anglikánskou církev?. 17. století. Po smrti Zuzany Berkové roku 1592 odkázal její manžel Zdeněk Berka (+ 1594) majetek svému bratru Ladislavovi. Meziříčí se tak dostalo do majetku Berků z Dubé a Lipého, další významné moravské šlechty. Ladislav Berka dosadil na meziříčskou faru katolického kněze Mikuláše Sarkandra, čímž začíná proces. ODEBÍRAT NOVINKY O TÉTO OSOBNOSTI. Americký spisovatel Nathaniel Hawthorne se narodil v roce 4. července 1804 v Salemu u Bostonu. Hawthornův předek působil v 17. století jako soudce přo honech na čarodějnice, které neměly dobrou pověst Francie prochází v 17. a 18. století složitým vývojem. Po překonání vnitřní krize způsobené náboženskými boji mezi katolíky a hugenoty (1572 Bartolomějská noc) dochází od počátku 17. století a zvláště v průběhu třicetileté války (1618-48), kdy Francie bojuje v protihabsburském táboře po boku Švédů, k. Petr Voit: Knihtisk 17. a 18. století 2 1 VÝVOJ KNIHTISKU V ZAHRANIČÍ BĚHEM 17. STOLETÍ Také během 17. století se knihtisk šířil do zemí, které do té doby byly odkázány pouze na import knižního zboží, např. do Finska (1642) a Norska (1642). Iniciátorem knihtisku v Severní Americe se stal pastor Joseph Glover, britsk

Pedagogika 17., 18. a 19. století Studijni-svet.c

  1. Město vzniklo v 2. polovině 14. století pod taktovkou krále Karla IV. Větší stavební i lázeňský rozkvět však zaznamenalo až o 200 let později. V 17. století čelily Karlovy Vary útrapám spojených s třicetiletou válkou i živelným pohromám
  2. Počátkem 17. století dokončil rekatolizaci rakouských zemí a to i přes protest tamních protestantských stavů. V dynastii se snažil usmířit znepřátelené bratry Rudolfa II. a Matyáše. Po Rudolfově smrti bylo téměř jasné, že žádný císařův syn / Maxmilián II. / nebude mít legitimní mužské potomky
  3. Koncem 17. století se rozšířily tzv. þarodějnické procesy, které probíhaly na panství rodu Ţerotínů. Přiznání obviněných bylo þiněno pomocí muicích nástrojů. Proti vynucování přiznání a vykonstruovaných inkviziþních procesů se postavil Kryštof Alois Lautner
  4. Letohrad v 17. století Předpokládá se, že v roce 1614 vznikla mezi Novým dvorem a Lukavským potokem škola, která byla v roce 1690 přestěhována do radnice na podloubí. Městečko na začátku 17. století mělo i vodovod, ve městě byla kašna, o něco později přibyla druhá
  5. Biskup ze 17. století byl pochován s lidským plodem. Vědci konečně zjistili proč. Švédské město Lund představuje již od raného středověku křesťanské centrum celé severní Evropy. Lundský biskup byl důležitou osobností. To se týkalo také Pedera Pedersena Winstrupa, jenž zesnul v roce 1679

Osobnosti Česko Slovensko Zahraničn Klenot na pražské Kampě: objev krásu zrekonstruovaného barokního paláce ze 17. století . Nabízí soukromou zahradu i vinný sklep. Nic velkolepějšího dnes už neuvidíš. Richard Balog . 11. srpen 2021, 15:34 . Čas čtení: 1:02. Karl Ditters von Dittersdorf a šlechtická hudební kultura v českých zemích 2. poloviny 18. století . Karl Ditters von Dittersdorf (1739-1799), kapelník biskupa Schaffgotsche na zámku Jánský Vrch u Javorníku, byl jednou z nejvlivnějších osobností z okruhu slezských zámeckých kapel, které právě ve druhé polovině 18. století zažívaly svůj největší rozkvět Hledáte knihu Poruchy osobnosti v 21. století - Diagnostika v teorii a praxi od Kamil Kalina,Karel Riegel,Pěč, Ondřej? Rychlá a výhodná doprava od 29 Kč Skvělý výběr knih, deskových her a dárků. Jsme vaše knihkupectví s tradicí Autoři publikace Poruchy osobnosti v 21. století vydali svou knihu s přesvědčením, že vzrůstající počet pacientů s poruchou osobnosti, jejichž celkový počet v populaci je v rozsahu 7 - 13% a 20 - 30% v medicínské praxi vzrůstá potřeba jednotné terminologie, která by klinickým specialistům umožnila tyto diagnózy. V době němého filmu si filmové hvězdy stavěly nádherná sídla v kopcích nedaleko Hollywoodu. Byly to i kopie evroých zámků, anglických šlechtických usedlostí či vily ve středomořském stylu. Lze k nim zařadit i sídlo ze 17. století, které ovšem vzniklo až koncem minulého století

Pedagogika 17., 18. a 19. století - studijni-svet.c

Dvouhlavňové renesanční dělo (16-17.století) Jelikož již husitské války v masovém měřítku ukázaly, jakou výhodou v boji je koncentrovaná palba, snažili se výrobci co nejvíce zefektivnit dostřel, průraznost a také kadenci palby. Především kadence pak byla důležitá v případě bojů vedených na otevřeném prostoru. Palné zbraně - 6 mušket z 1. pol. 17. století, 405 mušket z 2. pol. 17. st., 1 orientální mušketa turecká, 2 křesadlové pušky kolem roku 1700, 5 křesadlových pušek 1754, 25 moždířů z 18. století, 2 lovecké zbraně z 18. a 19. st. A celkem 20 hradebnic (tuplháků) Osobnosti 16. - 19. století. Jan Blahoslav (1523 - 1571) Největšího rozkvětu dosáhli v 16.století, kdy byli vedle Rožmberků jedním z nejbohatších a nejvlivnějších rodů Českého království. 12.30 - 17.00 12.30 - 15.00* 12.30 - 17.00 12.30 - 15.00* ZAVŘENO* *) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti. 5. Moravská zemská hotovost a obrana Moravy v 2. polovině 17. století 5.1. Obecný úvod. Ottův slovník naučný definuje (zemskou) hotovost těmito slovy: Lid z občanstva vybraný, a určený na obranu rodné vlasti neb i menšího obvodu více místního, ohroženého nepřítelem.To hlavně platilo od nejdávnějších časů až ke konci středověku, do utvoření stálých. Na­ro­zen r. 1841 v Novém Ji­čí­ně. Vý­znam­ný ces­to­va­tel, účast­ník ra­kous­ké ex­pe­di­ce, jež ob­je­vi­la Zemi cí­sa­ře Fran­tiš­ka Jo­se­fa (1874). Za své zá­slu­hy byl po­vý­šen do ry­tíř­ské­ho stavu a konec ži­vo­ta strá­vil jako správ­ce cí­sař­ské­ho zámku v Mi­ra.

Poznámky k dějinám 16

Datakabinet - kabinet moderního učitele, vzdělávací portál, kvalitní elektronické materiály a data, prezentace, výukové materiál Kontakt Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3 Prachatice I 383 01 Prachatice Tel.: 0042 388 607 111 E-mail: urad@mupt.cz ID datové schránky: j5xbvr století (16. století 130 svazků, 17. století 110 svazků, 18. století 310 svazků), 500 svazků z 19. století a 1. pol. 20. století cca 2 600 svazků. Také periodika. Knihovna získána Státní vědeckou knihovnou dle rozhodnutí Krajského národního výboru v Plzni čj. 9287/51, o konfiskaci definitivně rozhodnuto v roce 1956 Všechny tři, ačkoli nebyly žádnými feministkami a ačkoli Davisová rozhodně ženské osudy 17. století nenahlíží očima radikální feministické historiografie, mluví, konají a myslí jako sebevědomé a velmi cílevědomé ženy, lhostejno, zda se pokoušely pokřesťanštit indiány, zda cestovaly po asijských ostrovech či.

Světová a česká literatura 17

Simona Knotkova 17. srpna 2019. Share. Diskuze. GALERIE Osobnosti 19. a 20. století na kolorovaných fotkác Start studying Osobnosti českých zemí 19. století (vlastivěda). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools 19. století fotografie osobnosti portréty. Share. Diskuze. Související články Století. V těchto dnech si připomínáme 100 let od narození dvou významných osobností kuželkářského sportu u nás: paní Vlastimily Šindlerové (nar. 14. 2. 1921, Přerov) a pana Antonína Cihláře (17. 2. 1921, Praha). Fotografie z 5. MS 1962 v Bratislavě. Vlasta Šindlerová byla dlouholetá reprezentantka Československa. Se.

Umělecké a myšlenkové směry 17 a 18 století, CJ - Český

Zlatá ulička je tvořena malými domky s barevnou fasádou, které jsou vestavěné do pomyslného oblouku hradební zdi mezi věžemi Novou Bílou a Daliborkou. Přestože původně Zlatou uličku obývala chudina, ve 20. století se stala místem, které navštěvovaly osobnosti jako Franz Kafka, Jaroslav Seifert nebo Jan Werich Tři příběhy ze 17. století Autor: Natalie Zemon Davis Knížka přibližuje život tří výjimečných osobností, jež si - často přes nepřízeň osudu - dokázaly najít výrazné místo ve společnosti ovládané muži 101 osobností 20. století (8) 16:45 - 17:50, úterý (23. leden) Dokument Austr. (2016). Poznejte 101 osobností, které podle tvůrců největší měrou ovlivnily minulé století a způsob našeho života.. Poruchy osobnosti v 21. století - Diagnostika v teorii a praxi 17, 18), ale cílené výzkumy a sekundární analýzy přinášejí pozoruhodné údaje. Torrens et al. (2017) uvádějí, že prevalence abúzu drog a alkoholu u osob s PPP je přibližně 50 %. Podobně více než 35 % jedinců s poruchou z užívání návykových látek. Dětství známých osobností: Životy ve 20. století Pověste dětem, co inspirovalo dílo Jaroslava Foglara, kvůli čemu se v dětství hašteřili Karel a Josef Čapkovi, jak se z chudého ševcovského synka Tomáše Bati stal výrobce obuvi světového významu a proč Přemysl Pitter zasvětil svůj život péči o válkou zubožené.

Burak Özçivit | OSOBNOSTIUMĚNÍ OLOMOUCE: Svatý Kopeček | OL4you - Olomoucký lifestylový web

Klíčové osobnosti české pedagogiky 19. století a 20. století. 7. Školy, školství, školské reformy, školská legislativa, vzdělávání učitelů v letech 1918 až 1948. Vzdělávání učitelů. 8. Poválečné období v českém školství a školská legislativa. 17. Sociální teorie. Základní charakteristika a členění. Poruchy osobnosti v 21. století - Karel Riegel, Ondřej Pěč - Specifikace. Většina odborníků v oblasti poruch osobnosti se shoduje, že prognózu léčby těchto pacientů ovlivňuje především včasná a citlivá diagnostika. Ta řídí následnou volbu vhodných terapeutických postupů 19. století. Specifika výtvarné kultury hlavního města stále silněji působila na mistry vzdálených ikonografických center. Tak např. Palech, známý svou produkcí od konce 17. století, již v 18. století vytváří ikony v novém stylu Židovské osobnosti Brna 20.století. Zákony, kterými byla koncem 40. a pak na konci 60. let 19. století legislativně završena emancipace Židů v Rakousku-Uhersku, vedly k rušení ghett a výraznému pohybu židovského obyvatelstva. Jedním z cílů židovské migrace bylo i Brno, dynamicky se rozvíjející průmyslové centrum Moravy.

Zámek amerického herce Crispina Glovera pochází ze 17. století. Autor: Profimedia.cz. Život na hradech a zámcích není jen historickou záležitostí šlechty. I dnes najdete vedle státních památek pozoruhodné privátní objekty zámožných majitelů V pátek 7. 12. 2018 proběhl ve třídě VIII. A projektový den na téma Osobnosti a události 20. století. Děti v předchozích dnech zpracovávaly důležité události 20. století, které významně ovlivnily politický vývoj naší země od jejího vzniku o současnost. Připomněli jsme si rok 1918, kdy byla založena. V druhé části interiéru Vás zaujme nábytek zdobený technikou, která nese jméno po velké osobnosti francouzského užitého umění druhé poloviny 17. století André Charlese Boullea. XII. místnost - Španělský sál - Tento sál byl upraven při přestavbách po roce 1650 v barokním slohu Vím to, vím, už celá škola se řeší k vím, tohle mě nepotěší Že Byl to jen bláznivej fór u O, o, o, o, Vím, to vím, tohle mě vážně děsí k vím, už nikoho nepřesvědčím že Byl to jen bláznivej fór u O, o, o, o, On - byl to on - co mi dal - Pusu před naší školou Já - zmatená - nechtěla -- Aby se vedel skoro celej svět ach jo Dam dam dam dam Trapas století. Konec 17. století definitivně rozřešil otázku přitažlivosti těles ve vesmíru. Sice už Johannes Kepler (1571 - 1630) předpokládal, že přitažlivá síla se mění se vzdáleností a francouzský astronom Ismael Boullian (1605 - 1694) vyslovil v díle Astronomia Philolaica z roku 1645 myšlenku, že přitažlivost klesá se.

17. století trvalo sto let. Evropané vášnivě kolonizovali zbytek světa, ať to byla opuštěná země nebo narvaný indický slum. Francouzi zaznamenali jednu výhru, když pro sebe ukořistili Luisy Janu.Angličané obsadili New York.Portugalci kolonizovali Brazílii, Španělé zbylou Ameriku, Karlovarci jihozápadní Afriku, Nizozemci pluli do Indočíny, ovšem království kněze. 103 slavných osobností - Absolutní hit internetu: Schválně, kolik jich poznáte? . Tweet. 28. března 2009 • 02:00. PEKING - Olejomalba »Diskuse nad Dantovou Božskou komedií« od čínských umělců Dai Dudu, Li Tiezi a Zhang An zobrazuje 103 významných historických osobností. Poznáte jaké Anglie 17. století Vznik USA Velká francouzská revoluce Poznávání osobností Zdroje Úvodní stránka > Poznávání osobnost í. Poznávání osobností. Alexander Hamilton. OSOBNOSTI; NOBELOVY CENY; přírodní vědy se začaly vyčleňovat až během 17. století a důsledně se osamostatnily až v 19. století. Evropa pokrytá mozaikou nových států si mnoho století uchovávala poměrně neměnný charakter a k zásadní proměně (renesance, humanismus, zámořské objevy, knihtisk apod.), mající. 5. PEDAGOGIKA 17. A 18. STOLETÍ 17. a 18. století je na evroém kontinentě údobím hlubokých proměn ekonomických, sociálně-politických i kulturních rozmac vý.h Mohutn­ ý robních si vedl ve západní Evropě zákonitě k trvalé proměně pozdního feudalismu ve společensko soustavu kapitalistickouu Po úspěšn. holandé

Je libo růži nebo fialku? Labužníci novověku si libovali v ozdobných pokrmech a květiny byly jedním ze způsobů, jak jídlo zkrášlit, provonět, obarvit a někdy i skutečně dochutit Významní fyzikové 17. a 18. století. Autor projektu: Jana Štyksová. Zadavatelé: vyučující fyziky ve třídách 1.A, kvinta. Cíl projektu: Seznámit žáky kvinty a 1.A s významnými osobnostmi 17. a 18. století, které se zasloužily o rozvoj přírodovědného poznání, zvláště v oblasti fyzikálních oborů 40 osobností 19. a 20. století na unikátních kolorovaných fotografiích. Jejich černobílou podobu známe z učebnic dějepisu nebo encyklopedií. Jak ale skutečně vypadali lidé, kteří definovali 19. a 20. století? Otevřete naši galerii a prohlédněte si čtyřicet portrétů, které prošly procesem kolorování

Osobnosti první republiky (kultura) (střední) Jak pojmenoval císař Meidži v druhé polovině 19. století japonské hlavní město? Evropa po roce 1848. 17 Zadání . Typicky zabere: 6 min. 17. listopad je datum, které v Česku poznamenaly dvě významné historické události: uzavření českých vysokých škol v roce 1939 a půl století poté sametová revoluce. Co se stalo v den výročí po světě známém jako Mezinárodní den studenstva 17. listopadu roku 1989? A proč se revoluci, která u nás odstartovala politický převrat, říká sametová Kapitoly z ruských dějin 18. století Geneze a vývoj ruského impéria Radomír Vlček Masarykova univerzita Brno 2014 B13-00658_MUNI-Brno_FIFA_sb01.indd 1 17.7.2014 9:19:2 Novoměstská zahrada v 17. století Jelení zahrada|Městský park| Novoměstská zahrada |Zahrady bývalého kláštera minoritů. Chronologický přehled archivních údajů o vývoji zahrady: 1601 - Novoměstská zahrada spolu s celým českokrumlovským panstvím přešla do majetku císaře Rudolfa II.; 1602 - Malíř Bartoloměj Beránek ozdobil malbami domeček pro zpěvné ptactvo

Slovinské reálie - kultura - výtvarné umění

Významné osobnosti spjaté se Svatým Kopečkem Literáti * Malíři * Sochaři * Ostatní. Literáti; V 17. století psal o Svatém Kopečku Norbert Želecký z Počenic, opat kláštera Hradisko; V 18. století pak historici Kayser a Ruabner.Dále pak příbuzný Jana Andrýska Daniel Kurka, který popisuje osud Italky GummAcherie Sanos.Ta byla vězněna na Mírově v době, kdy tam byl. PUTNA: Československo v 17. století. Slovenský soubor Solamente naturali vydal CD Keď sa páni zišli, soubor barokních tanců podle zápisů ze sbírky hraběte Zaye ze zámku v Uhrovci. Zahrány jsou tak svižně a rajcovně, že noha jednomu jen cuká Albrecht z Valdštejna v evroé literatuře 17. století 24. listopad 2017 / Porotní sál jičínského zámku doc. Zdeněk Hojda. Jičínská beseda má mimořádné zásluhy za prezentaci regionální historie a vlastivědy Jičínska, jak se píše v úvodu na jejích webových stránkách Do 60. let 17. století bylo také zvykem pokřtěné otroky propouštět na svobodu. Postupně, jak hospodářský význam otroctví v jižní části Spojených států narůstal, se však jejich situace zhoršuje a nové zákoníky Slave codes jim vymezují postavení téměř bezprávného majetku Když přitáhli Osmanští Turci v polovině 17. století na Krétu, Benátčané, kteří měli ostrov v držení, hledali pomoc marně. Nejenže se dostali do konfliktu s rakouskými i španělskými Habsburky, Evropa měla navíc co dělat, aby se vzpamatovala z morové epidemie

Pojem osobnost je odvozen z latinského persona, tj. divadelní maska užívaná v antických divadelních hrách. (Guilford, 1959, cit dle Balcar, 1983, s. 17). V pohledech na vývoj a utváření osobnosti byl v průběhu 20. století opakovaně otevírán spor o roli dědičnosti a prostřed. V roce 1898 se našlo v Životicích při kopání na statku u jedné stoleté lípy 92 kusů zlatých uherských dukátů z 15. a 16. století. Majitel statku - rychtář je rozdal chudým rodinám. Literatura: Das deutsche Kuhländchen I.Nový Jičín 1919. Baláš, Miloslav: Topografie Nového Jičína v 16. a 17. století. Nový Jičín 1961 Digitální učební materiály - Dějepis Projekt Gymtri. Zpět na úvodní stranu projektu. Main men

Osobnosti českých dějin 16. a 17. století (Czech) [Personages in Czech history in the 16th and 17th century] Za tři roky se kroměřížské zahrady u Arcibiskuého zámku vrátily o tři století zpět v čase. Návštěvníci je od víkendu uvidí téměř tak, jak je na konci 17. století viděl biskup Karel II. z Lichtenštejna-Kastelkornu, který vznik zahrad inicioval. Inspiroval se knihou o zahradách ve Versailles, které ho natolik.

Osobnost kantora jihočeského regionu (2. polovina 19. století) Studie. Zveřejněno | Jaroslava Rodičová. Postavení kantora, které bylo vždy více či méně ovlivňováno společensko-hospodářskými poměry, se v průběhu svého vývoje formovalo za působení mnohdy složitých sociálních vztahů Ševci ve Vyšším Brodě v 17. století. První vyšebrodský švec je uváděn jménem již v roce 1530; jmenoval se Michel Piprl. Po něm je znám Hermann Roselaw. Od roku 1564 patřili vyšebrodští ševci pod cech ševců v Rožmberku a 24. května 1608 udělil Petr Vok z Rožmberka ševcům městečka Vyšší Brod samostatný cechovní. Osobnosti 20. - 21. století. Slavomír Kratochvíl (1889 - 1914) 12.30 - 17.00 12.30 - 15.00* 12.30 - 17.00 12.30 - 15.00* ZAVŘENO* *) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti. Magistrát města Přerova Bratrská 709/34 Přerov I-Město,.

Upravit životopis Životopis. Max Švabinský (celým jménem Maxmilian Theodor Jan Švabinský) byl český malíř a rytec. Jeden z nejvýznamnějších českých umělců dvacátého století, který byl obdivován pro neobyčejnou kreslířskou zručnost a rozmanitost grafických technik Autoři publikace Poruchy osobnosti v 21. století vydali svou knihu s přesvědčením, že vzrůstající počet pacientů s poruchou osobnosti (jejichž celkový počet v populaci je v rozsahu 7 - 13% a 20 - 30%) v medicínské praxi vzrůstá a vzniká tak naléhavá potřeba jednotné terminologie, která by klinickým specialistům umožnila tyto diagnózy včas rozpoznat,vysvětlit. Stránky zaměřené na období české a moravské reformace v 15. až 17. století. Přehled historických událostí, osobností a památek, kterými Ústecko přispělo k dějinám Česka, Evropy a světa. www.nej.muzeumusti.cz. Minulost. Naleznete zde zajímavosti z naší historie

LÁSKO, VONÍŠ DEŠTĚM - noty a akordy - CZHityPánská móda :: Historique blogJosef Váchal – Mystik neukázněnýAsociace muzeí a galerií v České republice - Adresář muzeí a galerií ČROlga Kolaříková

Příběhy pamětníků, texty, fotografie, obrázky, zvukové záznamy, audiovizuální záznamy a jakákoli jiná autorská díla vytvořená v rámci projektu Příběhy 20. století a zveřejněná na internetových stránkách www.pametnaroda.cz (dále jen autorská díla) jsou jednotlivě a jako celek chráněna autorským právem jako autorská díla v souladu se zákonem č. 121. Baroko, jeho historické a kulturní souvislosti. Povaha vývoje v Čechách, Bílá hora a její následky. Osobnosti: Jan Amos Komenský. Písemnictví v Čechách: původní tvorba - překlady - homiletika - duchovní poezie - dějepisné práce - Bohuslav Balbín. Kultura vrcholného 17. a 18. století. 7. Závěr 16. Povídková tvorba v 19. století. 17. Osobnosti a směry ruské literární kritiky 19. století. Ruská literatura 20. století 1. Literatura a kultura přelomu 19. a 20. století. Žánrové a druhové přeskupení, nová témata, prostředky básnického jazyka a vypravěčské postupy. 2 Od roku 1966 veřejně vystupuje s různými soubory z oblasti jazzu a country music (skupiny: Storyville Jazz, K.T.O., White Stars a Mustangové), od počátku 70. let 20. století pak pouze s vlastní kapelou Banjo Band, kde hraje na tenorové bendžo a zpívá 2.2. Baroko (začátek 17. století - začátek 18. století) 29 2.2.1. Rané baroko - móda třicetileté války (20. léta - polovina 17. století) 29 Doslova unikátním příkladem zmatku je soubor portrétů osobností třicetileté války, který se nachází na našem území v několika kopiích (Valdštejnsk