Home

Pulsus paradoxus oorzaken

Pulsus paradoxus - Differentiaal diagnose, Oorzake

  1. Posted by Halil on 12/05/2020 in Cardiovasculair Reacties uitgeschakeld voor Pulsus paradoxus
  2. Pulsus paradoxus is een verandering van de polsslag die tegengesteld is aan de verandering die normaal optreedt tijdens inademen en uitademen. Normaal zal tijdens inademen de druk in de borstholte afnemen. Dat wordt veroorzaakt doordat de borstkas uitzet zodat de longen als het ware lucht opzuigen
  3. Onder pulsus paradoxus wordt in het algemeen een overdreven sterke invloed van de ademhaling op de systemische systolische bloeddruk verstaan. Hoewel het reeds eeuwen bekend is in de geneeskunde, Fysische diagnostiek - pulsus paradoxus | Nederlands Tijdschrift voor Geneeskund
  4. Hypovolemie kan ook pulsus paradoxus veroorzaken in situaties waarin het ernstig is. Dit gebeurt wanneer een persoon niet genoeg bloed in zijn lichaam heeft, meestal als gevolg van uitdroging, een operatie of een verwonding. Hieronder volgen de hart- en longaandoeningen die pulsus paradoxus kunnen veroorzaken: Hart conditie: Constrictieve pericarditi
  5. g. Hoewel het meestal te wijten is aan een hart- of longaandoening, zoals astma, kan het ook het gevolg zijn van zwaar bloedverlies
  6. Pulsus paradoxus kan worden veroorzaakt door fluïdum drukken op het hart, een hartaanval, een verstopping van de bloedvaten in de longen, en schok voor het hart. Andere oorzaken kan obesitas, een hernia van de membraan of anafylactische shock

Pulsus paradoxus - Simpto

Pulsus paradoxus: a condition in which some heartbeats cannot be detected at the radial artery during the inspiration phase of respiration. It is caused by an exaggerated decrease in blood pressure during this phase, and is diagnostic of a variety of cardiac and respiratory conditions of varying urgency, such as cardiac tamponade Oorzaken acute tamponade • Hartchirurgie • Hartinfarct vrije wand ruptuur • Thoraxtrauma penetrerend/ stomp • Aorta dissectie Type A • Na PCI • Pericarditis • Maligniteit • Uremi Er zijn verschillende oorzaken voor het ontstaan van een harttamponade. Hieronder een overzicht: Scheur in de wand van het hart (myocardruptuur), vaak ten gevolge van een hartaanval, maar soms ook ten gevolge van een verwonding of een perforatie na een medische ingreep

oorzaken hartaandoeningen met R-naar-L shunt zwakke pols: pulsus parvus of pulsus filiformis vb. bij laag hartdebiet \ shock ritme regelmatig? pulsus paradoxus is als dit overdreven w harttamponade . Ine Bollen Hart | 2015 - 201 De klinische presentatie varieert met de snelheid van ontstaan van effusie. Een snel ontstaan kan eerder leiden tot tamponade, een levensbedreigende aandoening. Een klassieke presentatie van een tamponade zijn verhoogde CVD, pulsus paradoxus en zachte cortonen bij auscultatie (trias van Beck)

De paradox in pulsus paradoxus is dat bij lichamelijk onderzoek beats kunnen worden gedetecteerd bij cardiale auscultatie tijdens inademing die niet kunnen worden gepalpeerd bij de radiale puls . Het is het gevolg van een sterkere daling van de bloeddruk, waardoor de (radiale) pols niet voelbaar is en mogelijk gepaard gaat met een toename van de jugulaire veneuze drukhoogte ( Kussmaul's teken ) de belangrijkste oorzaken van het niet-cardiale longoedeem zijn: a exogene (aërogene) beschadiging van de longcapillairen (inhalatie van toxische gassen of dampen, bijna-verdrinking, aspiratie) b endogene (vasculaire) beschadiging: sepsis, shock, vetembolie, transfusiereactie, anafylactoïde reacties, extracorporale circulatie; neurogeen oedeem en expansie-oedeem (bij drainage van pleuravocht of pneumothorax) Zelfs met de moderne geneeskunde is er niet veel consensus over de oorzaak van pulsus paradoxus. Het enige dat we tot nu toe weten, is dat het te maken heeft met druk in de borstholte. Alle aandoeningen die pulsus paradoxus veroorzaken, hebben invloed op de druk in de borst en de ademhaling heeft altijd invloed op die drukgradiënt Een 'silent gap' is een van de oorzaken van meetfouten. De 'witte jassenhypertensie' komt voor bij 12-25% van de patiënten. Ook wordt de bloeddrukmeting bij verdenking op coarctatie besproken inclusief de mogelijke bevindingen. De methode om de inspiratoire bloeddrukdaling en 'pulsus paradoxus' te boordelen komt aan de orde Acuut levensbedreigende oorzaken. Myocardinfarct; Dissectie thoracale aorta; Tamponade; Spanningspneumothorax; Massale longemboli

Pulsus Paradoxus: Definitie, Astma En Andere Oorzaken

Als oorzaak wordt vaak het prikkelen van ectopische foci aangewezen. Antiaritmica. antiaritmica : Als bij een patiënt met een harttamponnade de bloeddruk gemeten wordt kun je een pulsus paradoxus vinden. Dit betekent dat per hartslag de bloeddruk verandert. Ventriculair aneurysma oorzaken van rechterhartfalen en moeten onderschei-den worden van andere oorzaken, zoals aandoeningen van de tricuspidalis- of pulmonalisklep of het myo-card (Kienle, 1998). De meeste aandoeningen van het Pulsus paradoxus verwijst naar de variabele polskwaliteit bij het in- en uitademen en is een afwij--. Een klassieke presentatie van een tamponade zijn verhoogde CVD, pulsus paradoxus en zachte cortonen bij auscultatie (trias van Beck). [hetacuteboekje.nl] Er was een pulsus paradoxus van 100 mmHg aanwezig. De saturatie was 78 met 5 l zuurstof. Het elektrocardiogram toonde atriumfibrilleren met diffuse repolarisatiestoornissen Om het nog wat moeilijker te maken heb je ook nog een, meestal normale, onregelmatige pols, de zogenaamde pulsus paradoxus. Deze ontstaat doordat tijdens de in- en uitademing de druk in de borstkas groter (tijdens de inademing) en kleiner (tijdens de uitademing) wordt

Wat is een Pulsus Paradoxus? / deadreign

Pulsus paradoxus is a valuable physical sign seen in many clinical conditions. Pulsus paradoxus is defined by an inspiratory fall in systolic blood pressure of greater than 10 mm Hg. Two prototype examples of pulsus paradoxus are cardiac tamponade and acute asthma. Exaggerated swings of intrapleural pressure, bi-ventricular interactions and. Oorzaken: yNa trauma yNa hartinfarct yPericarditis |Verschijnselen yPulsus paradoxus yLage RR (daalt daarbij >10 mmHg bij inspiratie) yPerifere vasoconstrictie yGestuwde halsvenen yGestuwd hoofd 30. 16‐10‐2012 6 HARTTAMPONADE |Ontlasten! 31 SPANNINGSPNEUMOTHORAX Ventielmechanisme pleura Een lichamelijk onderzoek onthult een pulsus paradoxus. Dit is de medische term voor een zakkende bloeddruk bij het diep ademhalen, zodat de pols minder of niet meer goed voelbaar is (kleine polsdruk). Dit kenmerk is typisch bij patiënten met een harttamponnade als gevolg van het vocht dat zich in het pericard bevindt Classic Physical Sign Explained: Pulsus Paradoxus. ในปี 1873 นายแพทย์ Adolph Kussmaul (1822-1902) ได้เผยแพร่บทความเรื่อง Concerning Callous Mediastinopericarditis and the Paradoxical Pulse ซึ่งอธิบายถึงลักษณะที่.

Pulsus paradoxus, ook paradoxale pols of paradoxale puls, is een abnormaal grote afname van het slagvolume, systolische bloeddruk en pols Golf amplitude gedurende inspiratie De normale drukval is minder dan 10 mmHg Wanneer de druppel meer dan 10 mmHg is, wordt dit pulsus paradoxus genoemd. Pulsus paradoxus is niet gerelateerd aan polsslag of hartslag, en het is geen paradoxale stijging van de. De polsslag, pols of pulsus is de voelbare klopping in de slagaders ten gevolge van de pulsatiele voortstuwing van het bloed door het hart.. Deze pulsen kunnen een indruk geven van de snelheid, kracht en regelmaat waarmee het hart het bloed rondpompt in het lichaam en kan een idee geven van de vulling van de bloedvaten.. Deze puls kan eenvoudig gevoeld worden ter hoogte van de pols • Niet-cardiale oorzaken - Pijn van de slokdarm (ontsteking, spasmen,) - Wandpijn - Pleurale pijn (pleuritis, longembool,) Anamnese van het cardiovasculair Pulsus paradoxus. Hartfrequentie en ritme • Tellen van de pols aan de a. radialis gedurende 15 seconden Æx 4 = aantal slagen/minuu

Ik mocht toen van de cardioloog als eerste gaan beoordelen of patiente een pulsus paradoxus had. Dat was heel leerzaam, maar ook wel spannend moet ik zeggen! Ruud Koster, cardioloog n.p., Amsterdam 22-09-2020 23:35 Hoogstand rechter diafragma. Mogelijke oorzaak: atelectase rechter onderkwab (door bronchusobstructie?) met omhoog drukken van. In tegenstelling zelfs, het maakt Seneca juist een interessant persoon omdat hij een wandelende paradox is in de Stoïcijnse wereld Wel lijkt er grofweg een relatie te zijn tussen de grootte van de pulsus paradoxus en de onderliggende oorzaak: zo is de pulsus paradoxus bij een harttamponnade in de regel aanmerkelijk groter (bijv. wel tot 50. Pulsus paradoxus als het verschil in systolische bloeddruk door toedoen van de respiratie meer dan 10 mmHg verschilt. Behalve de arteriële druk kan ook de centraal-veneuze druk, de druk in de grote venen bij het rechteratrium, gemeten worden. De patiënt ligt dan in gesterkte houding en de vene jugularis externa wordt opgezocht Pulsus paradoxus is een laat teken van harttamponade - Cardiac tamponade-een daling van BP op inspiratie, dat is veel groter dan normaal. In feite, in een tevoren gezonde patiënt, kan de systolische bloeddruk dalen met maar liefst 10 mm Hg De echte oorzaak van hondenallergie is een overdreven reactie van het immuunsysteem. Wanneer het immuunsysteem voor het eerst met de stoffen in aanraking komt, treden er geen symptomen van een allergie op. Het immuunsysteem herkent de stoffen echter als lichaamsvreemd en classificeert ze als schadelijk

8. Voorkomen van pulsus paradoxus 9. Voorkomen van TI-geruis 10. Vaak aanwezigheid van diepe veneuze trombose 11. Soms koorts 12. Hypotensie(CO daalt)(shock) 13. Ontstaan van EMD of PEA(pulsloze elektrische activiteit Paradoxale puls (pulsus paradoxus = verlaging van de systolische bloeddruk met meer dan 10 mmHg bij inademing) Complicatie van pericardtamponade. Pericardiale tamponade is een levensbedreigende complicatie van pericarditis. Het treedt op wanneer zich snel veel bloed, etter en / of ontstekingsvloeistof in het hartzakje opstapelt Begrippen en afkortingen. Invasief: ingreep binnen in het lichaam Retrosternale klachten: klachten achter het borstbeen Tamponade: vocht ophoping Nycturie: frequent 's nachts plassen Hyperthyreoïde: schildklier maakt teveel hormonen aan te snelle stofwisseling Syndroom van Marfan: Groeistoornis die het hele lichaam tret. Hierbij maakt het lichaam bindweefsel minder goed aan en scheurt het. Vervolgens merkte hij op dat vloeistof in de pericardiale zak hartgeluiden dempt. Ten slotte resulteert het onvermogen van het orgaan om bloed op de juiste manier te pompen in hypotensie die verschijnt als pulsus paradoxus, waarbij de systemische bloeddruk met meer dan 10 mmHg daalt. Andere symptomen voor diagnos

Wat is een Pulsus-paradoxus? Wat is Colchicine? Wat is Mechano groeifactor? Hoe overwin ik een angst voor insecten? Wat zijn de verschillende soorten geheugenverliesziekten? Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van een gescheurde biceps? Wat is sperma wassen? Wat is polycytemie Rubra Vera? Wat zijn de verschillende soorten fibromen

(serositis), myocardinfarct (hemorhagisch), uremie, 41. Harttamponade • • • • • Algemene shockverschijnselen Hoge vullingsdrukken Pulsus paradoxus: bij inspiratie RR↓ Egalisatie van drukken Pericardwrijven, gedempte harttonen 42. Harttamponade 43. Pericardpunctie 44. Spanningspneumothorax 45. Hoogstand thoraxhelft 46 91 Oorzaken gestoorde SpO 2 meting Hypotensie Vasocontrictie / capillaire refill Hypothermie Koolmonoxide vergiftiging 115 Ademfreq hoog Geen ademgeruis links of rechts Pijn bij de inademing hulpademhalingsspieren Hypoxemie Pulsus paradoxus Xthorax Ph 7.12, PCo2 76, Bicarb 34, PO2 56. 116 beleid Hypoxie bestrijden Hypercapnie bestrijden. Paradoxale pols (pulsus paradoxus = bloeddrukdaling met meer dan 10 mm Hg tijdens inhalatie; Complicatie van cardiale tamponade. De hartzak-tamponade is een levensbedreigende complicatie van pericarditis. Het ontstaat wanneer veel bloed, pus en / of ontstekingsvocht zich ophoopt in het pericardium

Pulsus paradoxus has been reported to be a key diagnostic finding in cardiac tamponade [5, 12]. The patient also had very distant heart sounds on auscultation due to the insulating effects of the. cardiologie - Coggle Diagram: cardiologie (verworven hartaandoeningen, aangeboren hartafwijkingen, diagnostische technieken druk verhogen en kan pulsus paradoxus waargenomen worden. Meerdere technieken kunnen gebruikt worden bij het diagnosticeren van een pericardiale effusie, maar de belangrijkste zijn radiografie en Andere oorzaken van pericardiale effusie zijn: • Trauma (Nelson en Ware, 2008) Pulsus paradoxus verwijst naar de variabele polskwaliteit bij het in- en uitademen en is een afwijking die vaak voorkomt bij harttamponade. Een pulsus paradoxus is soms moeilijk te detecteren omdat veel dieren niet gelijkmatig en diep ademen (Kienle, 1998)

ten minste twee van de volgende tekenen of symptomen zonder andere aanwijsbare oorzaak: koorts (> 38 ºC), pijn op de borst, pulsus paradoxus of vergroot hart; présence d'au moins 2 des signes ou symptômes suivants sans autre cause évidente : fièvre (> 38 ºC), douleur thoracique, pouls paradoxal, volume cardiaque augmenté curves van de arterielijn: normaal, gedempt, overshoot curve, ringing curve, pulsus paradoxus, rapid flush test; Praktijk en vragen. In deze e-learning komen verschillende praktijksituaties aan de orde. Met casuïstiek en open vragen word je uitgedaagd om de verworven kennis toe te passen

Wat is een Pulsus Paradoxus? - Ziekten en Voorwaarde

Pulse - Wikipedi

Harttamponade — Oorzaak, Symptomen, Diagnose, Behandeling

  1. Pulsus paradoxus: overdrijving van de normale afname van de systemische bloeddruk tijdens inspiratie; een pulsusparadoxus van meer dan 10 mmHg helpt patiënten te onderscheiden met of zonder harttamponade bij patiënten met een pericardiale effusie. 2,
  2. ste twee van de volgende tekenen of symptomen zonder andere aanwijsbare oorzaak: koorts (> 38 °C), pijn op de borst, pulsus paradoxus of vergroot hart; Eurlex2018q4 MEER LADE
  3. g.

Maligne pericardeffusie - Het Acute Boekj

Pulsus paradoxus - Pulsus paradoxus - xcv

Oorzaken (6) - myocard infarct - tachy/brady aritmie - grote longembolie - hartkleplijden - anemie - sepsis. Acuut hartfalen. - pulsus paradoxus - perifere cyanose - rechts decompensatio cordis. Pericarditis. Diagnostiek - diffuse ST elevaties - virus serologie - reumafactor - ANF/LE - Nierfunctie - Xthora Complicaties na hartchirurgie CARVASZ congres 15-11-2013 Cardio vasculaire zorgen Eveliena Doornbos - van de Kraats Verpleegkundig specialist cardio-thoracale chirurgi Dit is een samenvatting van enkele hoofdstukken. LET OP. Geen volledige samenvatting, DEEL samenvatting (hoofdstuk 4, 5, 9, 10, 20, 21, 22, 26, 30, 39

geaccentueerde pulsus paradoxus, de zogenaamde dansende arteriële curve. Wanneer de ademhalingsgebonden bloeddrukschommelingen duidelijk zichtbaar zijn op de arteriële curve, kan dit wijzen op vullingsnood. Denk eraan dat ook een aantal specifieke problemen, zoals tamponnade, dit beeld kunnen geven 4.0 Hartklepafwijkingen. STUDY. PLAY. Welk klepblad van de mitralisklep is groter? De voorste lijkt groter, maar beide zijn gelijk van oppervlak. Wat zijn de gevolgen van een mitralisklepinsufficiëntie? 1.Linkerkamer dilatie en hypertrofie als gevolg van overbelasting. 2. Linkerboezem dilatie --> grote kans op boezemfibrilleren Dit verschijnsel, aangeduid als pulsus paradoxus, is een teken dat het hart niet voldoende ruimte heeft om zijn normale pompwerking te verrichten. De ophoping van vocht in het hartzakje verhindert elke beweging van het hart, wat een levensbedreigende situatie is. De behandelingen deze vorm van pericarditis is sterk afhankelijk van de oorzaak Pulsus paradoxus Pericardiocentesis Lage BP Pericarditis constrictiva Verkalkt of gefibroseerd TBC Na hartheelkunde Bestraling Acute Rheumatic disease Frequent in Afrika = wereldwijd meest voorkomende oorzaak van VHD Immunologische respons op Strep groep A Diagnose : JONES Major Arthritis Carditis Chorea minor Erythma marginatum SC nodule van. Er bestond een pulsus paradoxus en de halsvenen waren gestuwd. De extremiteiten waren koud met nauwelijks palpabele pulsaties. Bij onderzoek van het abdomen was er spaarzame peristaltiek en he-patomegalie, op waarbij de lever 4-5 cm onder de ribbenboog palpabel was. Er was geen huiduitslag. Het laboratorium onderzoek toonde verhoogd

Welk organisme is de meest waarschijnlijke oorzaak van deze infectie? a. Bartonella henselae; b. Francisella tularensis; c. Pasteurella multocida; d. Streptobacillus moniliformis. 9. Een 45-jarige man wordt gezien op de SEH met een pneumonie en daarbij een ademhalingsfrequentie van 28/min. De zuurstofsaturatie is 87% bij kamerlucht LO/ matig dysp. Niet zwetende oude ♀ G 57.3 kg= stab. pulsus paradoxus ө CVD↑ p 80 RR 130/80 T 36,2 sat 92% met 2LO2 turgor↓ AF 26/min wil graag voorover zitten: wond sternum vast + fraai (). Op grond van deze bevindingen, de die dag gemaakte thoraxfoto en uitslagen van he

Cardiology Laboratory | Obgyn Key

Hoofdstuk 3 Afwijkingen van het respiratoire systeem

1. vragen met betrekking tot de klacht en het orgaansysteem waaruit deze lijkt voor te komen 2. vragen over andere orgaansystemen 3. vragen die betrekking hebben op het milieu, de voeding, de huisvesting enzovoort van het te onderzoeken dier en koppelgenote Andere oorzaken van ICD kunnen zepen, detergenten, haarverf, voedingsmiddelen, reinigingsmiddelen of pesticiden. Deze voorwaarde kan oplopen tot 80% van de gerapporteerde gevallen. De overige 20% van contactdermatitis gevallen voort uit allergische reacties, met name degenen ontwikkeld in de tijd er was geen pulsus paradoxus en bij auscultatie van het hart was geen pericardwrijven hoorbaar. Onder-zoek van longen en buik was zonder afwijkingen, er was geen perifeer oedeem of lymfadenopathie. In het laboratoriumonderzoek was er een hoog normaal leukocytenaantal van 10,2 x 109/l (refe-rentiewaarde 4,0-10,0 x 109/l) met in de verdelin bij pericardeffusie afname van QRS-voltage en electrical alternans.Zie ECG 6, ECG 6a en ECG 6b van een patiënt met een pericarditis carcinomatosa.ECG 6 is van voor de pericardeffusie, ECG 6a is tijdens de pericardeffusie en haemodynamische instabiliteit en waarbij het voltage van QRS en P duidelijk is afgenomen en waarbij er m.n. in de voorwandafleidingen een electrical alternans bestaat Bij een patiënt wordt een acute virale pericarditis vastgesteld. Er is geen pulsus paradoxus maar wel koorts. Een van de volgende behandelingsopties is de meest juiste. Dit is: 1. antibioticum tèr bestrijding van infectie 2. percutane drainage van pericardvocht 3. nitraat voor vermindering van de pijn 4. NSAID om ontsteking te remmen VRAAG 2

Andere gerelateerde documenten Exam June 6, 2013, questions Lecture notes Transport Economics, guest lectures Samenvatting Splanchnologie SamenvattingL: 7b: peter spufford: from antwerp and amsterdam to londen, the decline of financial centres in europe.- 8b: bran pullan, catholics, protestants, and the poor in early modern europe. College-aantekeningen, college 2 Casus 1 Circulati Cardiale Urgenties Casus 1 • Vrouw 48 jaar • Blanco voorgeschiedenis • Sinds 2-tal weken inspanningsgebonden thoracale pijn, niet uitstralen

Video: Inzicht in Het Mechanisme Van Pulsus Paradoxus

Leerboek ambulanceverpleegkundige deel 2. 9 Tr a u m a t o l o g i e. 9.2 Thoraxletsel. Let op de volgende aspecten van de circulatie: Primary survey: Tekenen van shock (pols, tensie, perifere. Enkele oorzaken van verdrinking zijn uitputting, niet kunnen zwemmen, acute ziekten, (zelf)moord en beknelling in een voertuig. Minder dan 5% van de verdrinkingsongevallen vindt plaats in zout water Tamponade Aanvullend onderzoek • LO: verhoogde CVD, ST, pulsus paradoxus, pericardwrijven • ECG: evt. kleine complexen, electrical alternans (swinging heart) • Echocardiografie: • pericardeffusie • diastolische collapse van de (rechter) kamers • uitgezette IVC zonder respiratoire variatie • toegenomen interventriculaire dependence. النبض المتناقض (بالإنجليزية: Pulsus paradoxus)‏هو حالة يكون فيها النبض منتظما، بينما قوة النبض متغيرة (متناوبة). النبض القوي يتبدل بنبض ضعيف، على التناوب. هذه الحالة تنتج بسبب هبوط حاد في عمل البطين الايسر من القلب

+43 (0) 800 66 55 94 hallo@meinarztbedarf.com. Mijn account; 0 items. Nederlands. Duits; Engels; Italiaans; Spaans; Vereenvoudigd Chinee Pulsus paradoxus kan worden veroorzaakt door fluïdum drukken op het hart, een hartaanval, een verstopping van de bloedvaten in de longen, en schok voor het hart. Andere oorzaken kan obesitas, een hernia van de membraan of anafylactische shock. Bronchiale astma kan ook pulsus paradoxus veroorzaken. Mechanisch, kan het effect worden veroorzaakt. maar als de oorzaak van de pijn golf is, is het probleem meestal een swing-karakteristiek., De twee meest voorkomende kenmerken zijn scheppen en kip winging. In sommige gevallen zal de vroege verlenging swing karakteristiek golfer ' s elleboog veroorzaken als de positie van de arm tijdens de follow-through naar buiten wordt geduwd Start studying Shock en orgaanfalen: HC 2 *Jorens*. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Pulsus Paradoxus in Cardiac Tamponade - BAVLS - YouTube

Specifiek onderzoek SpringerLin

Met harttamponade zijn pulsus paradoxus en spanning van de halsaderen mogelijk . Diagnose van aortadissectie Aortadissectie moet worden vermoed bij elke patiënt met borstpijn , pijn zich langs de rug van de borst, onverklaarbare flauwvallen of buikpijn, beroerte of acuut ontwikkeld hartfalen, vooral wanneer de hartslag of bloeddruk in de benen. PDF | Aandoeningen van het pericard komen vrij vaak voor bij de hond en gaan in de meeste gevallen gepaard met pericardiale effusie. De oorzaak van deze... | Find, read and cite all the research. Hemodynamische parameters: - body surface area (nl 1.6-1.9 m 2 ): BSA = [lengte (cm) + gewicht (kg) - 60] / 100 Centraal veneuze druk CVD 1 - 6 mmHg Pulmonary capillary wedge pressure PCWP 6 - 12 mmHg Cardiac index CI 2.4 - 4.0 L/min/m 2 Stroke volume index SVI 40 - 70 mL/beat/m 2 Li ventrikel stroke work index LVSWI 40 - 60 g.m/m 2 Re ventrikel stroke word index RVSWI 4 - 8 g.m/m.

Acute pijn op de borst - Het Acute Boekj

tamponade: (cfr supra) - ruptuur vrije ventrikelwand, pericarditis, - tachycardie en hypotensie - pulsus paradoxus: nl daalt systBP 8-10 mmHg bij inspiratie, bij tamponade daalt dit veel meer en is er een daling in palpapel polsvolume bij inspiratie - Kussmaul's teken: tijdens inspiratie is er igv harttamponade een ↑ in geschatte CVD. Title: Dia 1 Author: Boots, Mieke Last modified by: Tom Boeije Created Date: 6/8/2006 12:34:45 PM Document presentation format: A3 (297x420 mm) Company - A free PowerPoint PPT presentation (displayed as a Flash slide show) on PowerShow.com - id: 66b987-OTU2 ventr vulling laag:kussmaul's,Friedrich's,pulsus paradoxus syst ven cong:ascites,afh oedeem,hepatomegalie,hoog JVP Pulm veneuze cong:dysp/orthopneu,hoest,PND lage CO->moe,hypot,refl.tachyc Snel ventr.vul:peric knock vroeg dias,lager Atriale dil:30%f ten minste twee van de volgende tekenen of symptomen zonder andere aanwijsbare oorzaak: koorts (> 38 °C), pijn op de borst, pulsus paradoxus of vergroot hart; Eurlex2018q4 Črna ladja bi poslala pulz po svetu in s tem preoblikovala svoje prekletsvo

Print Respiratory (exam 1) flashcards | Easy NotecardsPulsus paradoxus | European Respiratory SocietyPediCardiology Quiz Answers: Quiz #17 Answer: Arterial line traceSusan Wilcox, MD on Twitter: "Art lines make checking pulsus paradoxus easy301 Moved Permanently

Shock is de toestand van onvoldoende bloedtoevoer naar de weefsels van het lichaam als gevolg van problemen met de bloedsomloop.De eerste symptomen van shock kunnen zwakte, snelle hartslag, snelle ademhaling, zweten, angst en verhoogde dorst zijn.Dit kan worden gevolgd door verwarring, bewusteloosheid of hartstilstand, naarmate de complicaties verergeren Vérifiez les traductions 'aanwijsbaar' en français. Cherchez des exemples de traductions aanwijsbaar dans des phrases, écoutez à la prononciation et apprenez la grammaire Andere oorzaken zijn onder andere: allergische reacties op voedingsmiddelen (voedselallergie Een ernstige astma-aanval is een mogelijk levensbedreigende gebeurtenis. Symptomen van een ernstige aanval kunnen vergelijkbaar zijn met de symptomen van een lichte astma-aanval. Het verschil is dat ernstige aanvallen niet verbeteren bij thuisbehandelingen