Home

Baroko architektura referát

Barokní architektura Barokní sloh vznikl koncem 16. století v Itálii a do ostatních evroých zemí, kde měla převládající vliv katolická církev, se rozšířil v průběhu 17. a 18. století. Bylo to především do Španělska, Portugalska, Rakouska, Polska a do Čech. Pochází pravděpodobně z portugalskéh Baroko - architektura. Baroko vzniklo koncem 16. stol. v Itálii. V ostatních evroých zemích, kde měla převládající vliv katolická církev, se dále šířilo v průběhu 17. a 18. stol. Bylo to především ve Španělsku, Por-tugalsku, Rakousku, Polsku a v Čechách. Baroko, jako okázalý umělecký sloh, bylo využíváno.

Barokní architektura - referát - Seminárky, referáty

 1. Architektura - referáty. Úvod » Baroko-referát z architektury. Ukázka z referátu Baroko. Malířství se projevovalo v nástěné i zavěsné malbě (oltář obraz, mytologická, historická, alegorická malba, portrét, krajinomalba, zátiší, zvířecí obraz). Používali také šerosvit - to znamená, že tmavé plochy se.
 2. Úvodní stránka - REFERÁTY - ARCHITEKTURA - baroko. baroko. Baroko - Je to umělecký sloh v době mezi manýrismem 16.století a neoklasicismem 2.poloviny 18.století. Vznikl v Itálii a rozšířil se do celé Evropy (zejm. katolické) a Latinské Ameriky. V 17.století řada místních variant, mimo jiné české baroko
 3. Barokní architektura je stavební sloh, který vznikl počátkem 16. století v Itálii a postupně ovládl celou Evropu až do poloviny 18. století. Jeho charakteristické rysy - bohaté plastické tvary, dramatický pohyb, mohutný dojem a iluzivní výzdoba - se projevovaly především na monumentálních stavbách, které mají působit na diváka a prezentovat bohatství i moc.
 4. Barokní architektura v Praze Baroko je základní sloh v evroém umění od konce 16. do sklonku 18. století. Vyznačuje se okázalostí, mohutností, prostorovou členitostí a splýváním architektury s plastikou a malbou, v půdorysu převládají křivky a nepravidelné linie
 5. Baroko se rozšířilo do celé Evropy v průběhu 17. a 18. století. Proniklo do všech uměleckých a životních projevů (architektura, výtvarné umění, literatura, divadlo, hudba). Byl to poslední univerzální a jednotný umělecký styl celé Evropy

Baroko - architektura - Referáty-seminárky

Baroko-referát z architektury; Antika-refrát z architektury; Barokní architektura-referát z architektury; Řecké chrámy - řády (styly)-referát z architektury; Předgotická clunyjská a cistercká architektura-referát z architektury; ARCHITEKTURA 20. a 30. let 20. století-referát z architektury; Bauhaus-referát z architektur barokní sloh vznikl v katolické Itálii v pol. 16. st. a odtud se rozšířil do katolické Evropy. je považován za poslední jednotný umělecký směr, který se v Evropě prosadil - proniklo do všech umění, architektura dokonale propojena s ostatními uměními, do interiéru vstupuje také hudba=univerzální umělecký a životní. Barokní architektura tvoří velice významnou fázi vývoje architektury na území dnešní České republiky.V českých zemích se barokní sloh projevoval přibližně od 1. poloviny 17. do 3. čtvrtiny 18. století, přičemž největšího rozmachu dosáhl na počátku 18. století.. Barokní sloh značně ovlivnil podobu české krajiny. Barokní památky představují. BAROKNÍ ARCHITEKTURA • Stavěly se především církevní objekty: • kostely, chrámy, kláštery s typickými kopulemi • Stavby byly zdobeny sochařskými a malířskými díly, nástěnnými malbami (freskami), kroucené sloupy, zlato a mramor, malé sochy andělíčků • Ve městech radnic

Baroko - cílem je ohromit. Architektura: - prostornost - monumentalita; členění fasády - Jan Allipardi, Kryštof a Kylián Diezenhofferové - selské baroko - modelace štítu (Písecko, Blata, Strakonicko) - barokní gotika: barokní fasády + gotická okna. Jan Santini. Výtvarnictví: - portrét a zátiší - šerosvi Barokní gotika Barokní gotika je souběžná s vrcholným barokem první třetiny 18. století a kromě nevelkého počtu novostaveb se uplatňuje při obnově velkých středověkých klášterních komplexů. Architekti, kteří ji vytvářejí, se však gotickými prvky pouze inspirují, nekopírují je, i když užívají lomenéh

referát: Baroko Přehled studijních materiálů > Technické obory > Architektura. Baroko užívá emotivní výzvy jako prostředku ovládnout vědomí zvláštním způsobem. Vychází divákovi vstříc, ohlíží se na jeho citový svět víc než kterýkoli jiný styl. Psychický náraz, způsobený vysunutím obrazového prostoru k. Baroko. Baroké - je to umělecký sloh v době mezi manýrismem 16.století a neoklasicismem 2. Poloviny 18. Století.Vznikl v Itálii a rozšířil se do celé Evropy ( zejm.katolické) a Latinské Ameriky.V 17.století. řada místních variant,mimo jiné české baroko. Základem tendencí baroka je svár a dvojznačnost, odrážející. Prezentace s přehledem znaků a obrázky barokní architektury, české barokní památky v UNESCO, v závěru test. Autor: Mgr. michaela nyczova (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: čerpá náměty a inspirace např. z historie, z hudby, z literatury, vnímá odlišná etnika a regionální specifika název DUM Barokní architektura metodická poznámka k využití Výuková prezentace kapitoly dějin umění. Určeno pro frontální výuku s půlenou nebo celou třídou. Vhodné pro vyšší gymnázium Materiál je určen pro výklad architektury baroka na vyšším stupni gymnázia. Větší část prezentace nabízí rozšiřující učivo k tématu. Autor: Mgr. Ondřej Pilař (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: rozpozná nové filozofické a vědecké myšlenky, které byly zformulovány ve 14. - 17

Architektura - referáty - Baroko-referát z architektur

 1. představit bez bohaté barokní architektury a sochařské výzdoby, i proto je očividné, že žádný jiný sloh nezanechal v Evropě tak silný otisk jako právě baroko, jehož díla jsou kontrastem k pustošení za náboženských válek. Barokní umění se vyvíjelo v době ostrých protikladů, ať už duchovních
 2. Prezentace obsahuje výklad barokního umění. Seznamuje žáky s typickými znaky barokní architektury, malířského a hudebního umění. Prezentace je doplněna o obrazový materiál a několik úkolů pro žáky, kteří na jejich základě dohledávají samostatně informace. Datum vytvoření. 8. 1. 201
 3. cuni.c
 4. Baroko Author: Bláža Last modified by: DDM Created Date: 10/19/2011 6:36:31 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovce Company: HP Other titles: Constantia Arial Calibri Wingdings 2 Times New Roman Tok Tok Tok Tok Snímek 1 Snímek 2 Baroko - 17. a 18. století Architektura kostely - chrám sv
 5. Baroko v Čechách. České baroko má kořeny v Itálii a Španělsku. Vrchol: přelom 17. a 18. st. Baroko bylo v Čechách obohaceno domácími umělci a řemeslníky o nové prvky, došlo k přizpůsobení českému prostředí

Architektura. V architektuře baroko dělíme na dvě linie. První je klasicizující baroko, které navazuje na renesanci a později přechází do klasicismu (na konci 18. stol.).Druhou linií je dynamické baroko, které vyjadřuje pohyb, deformaci přímých linií, odpoutává se od renesance a antiky (např.Chrám sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze) Barokní architektura v Rakousku a N ěmecku Úvodní poznámka Barokní tvorba má v uvedených zemích velice r ůznorodý charakter. I když je samoz řejm ěpropojují základní dobové duchovní i um ělecké tendence, prom ěnlivé výrazy daného území sou časn ěur čují naprosto zásadní rozdíly Domů | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroš Klíčová slova - baroko, znaky, architektura, malířství, sochařství Druh učebního materiálu - prezentace Druh interaktivity - výklad Cílová skupina - 13-14 let Stupeň a typ vzdělávání - základní vzdělávání - druhý stupeň Celková velikost - 373 KB Baroko v českých zemích 16-18.stol

baroko :: REFERÁTY A TEST

Rozšíření: Evropa. •Člověk se odvrací od přírody a zaměřuje se na vlastní duši. •Navazuje na renesanci, ale postupně se odlišuje a tvarově se dělí do dvou základních směrů : -Klasicizující baroko - přímé dědictví renesance; ztráta lidského měřítka, bez dynamických prvků. -Dynamické (iluzivní. K baroknímu tvarosloví patří sloupy, valené klenby a kopule. V barokní době vzniklo množství staveb jak církevních (kostely, kláštery), tak také světských (zámky, paláce, letohrádky, školy a radnice.) stáhnout # Prezentaci ppsx Baroko - architektura Nejde-li Vám prezentace ppsx Baroko - architektura stáhnout

REFERÁTY A TESTY. ulehči si práci do školy a vyzkoušej si zdarma své vědomosti. Úvodní stránka - REFERÁTY - ARCHITEKTURA. ARCHITEKTURA. REFERÁTY DĚJEPIS LITERATURA HUDBA ARCHITEKTURA Matyáš z Arrasu Petr Parléř baroko Gotika NÁBOŽENSTVÍ BIOLOGIE ZEMĚPIS DIVADLO TEST Románská architektura v Čechách Gotická kultura Středověký kronikář NOVOVĚK. Český stát v letech 1471-1526 Renesance a humanismus Česká kultura na počátku novověku Barokní kultura Znaky barokní architektury Stavby klasicismu a romantismu Habsburská monarchie v 1. pol. 19. století Biedermeie Barokní architektura do konce 17. Století byla typická zakřivenými čely na skříních a komodách různých velikostí, později se začala vyrábět křesla, která měla vysoké zadní čelo doplněné bohatou řezbářskou prací. Nejen křesla vlastnila tento druh zdobení, ale už i například židle se pyšnily krásně. právě jste navštívili mé stránky o historii architektury. Doufám, že pro Vás budou přínosné a najdete zde to, co potřebujete. Najdete zde 6 slohů (Románský sloh, Gotika, Renesance, Baroko, Historizující slohy, Secese), které jsem vybrala jako hlavní a zpracovala je do (snad) srozumitelnější podoby podle které byste měli. Architektura baroka se dělila podle proudů na dynamickou a klasicizující. a) baroko dynamické. Základními rysy byly složité půdorysy a průniky křivek a elips. Využívalo se kontrastů světla. a stínu. Exteriéry a interiéry byly bohatě vyzdobeny a často byly doplněny sochařskými či malířskými. prvky

Barokní architektura - Wikipedi

Barokní architektura v Praze Referát » Splhej

Baroko. Z Itálie od 2. poloviny 16. století. Z portugalského a francouzského barroc - perla nepravidelných tvarů. Okázalost, bohatství forem, rozvlněné linie, pohyb, působí na city (vzbudit pokoru, ohromení) Poslední jednotný umělecký sloh. Dva proudy - klasicizující baroko (Francie a protestantská Evropa), dynamické. Barokní architektura - referát - Seminárky, referáty . Charakteristickými znaky baroka jsou dynamika - snaha o vyjádření pohybu, emotivnost až citová vypjatost, bohatost tvarů i zdobnosti a velkolepost.Výraz původně snad z port. pérola barroca - perla nepravidelného tvaru, byl původně posměšný, později se vžil jako. Česká barokní kultura - barokní kultura k nám proniká ze Středomoří v první pol. 17. stol., vrcholu dosahuje v 17. - 18. století-proniklo do českých zemí po porážce stavovských vojsk na Bílé hoře - baroko = odvozeno z portugalského barocco (velká perla nepravidelného tvaru) - Znaky baroka: nepravidelnost, rozevlátost, okázalost, protiklady, kontrast, metafory

Barokní architektura - referát (Architektura) Tahák - Rokoko - referát (Literatura) Baroko a rokoko - referát (Umění) Rokoko - referát (Umění) Rokoko - referát (Umění) Komentáře k referátu Rokoko. Jméno/Přezdívka: Komentář: Odeslat. Julie. 07.11.2013 09:33 Prezentace je zaměřena hlavně na umění baroka, které představují jednotlivé významné osobnosti této doby. Žák by měl být schopen poznat některá světová díla, pohovořit o jejich autorech, poznat znaky baroka a vysvětlit používané pojmy Baroko. Pojem baroko. znamená ve svém původním významu cosi přehnaného, nadneseného, nebo dokonce nevkusného. Jeden z výkladů tohoto výrazu říká, že podobným slovem označovali portugalští klenotníci perly podivných tvarů. Dnes jako baroko označujeme umělecký sloh i dobu, v níž se tento sloh rozvíjel

Barokní park a zahrada. Patrně po roce 1712, kdy měl být veltruský zámek dostavěn, se začíná budovat jeho okolí ve zcela módním barokním duchu, který vycházel z geometrických tvarů, ideálních poměrů a harmonie mezi stavbou a zahradou. Dochovali se zápisy hraběte Chotka z té doby o nákupu rostlin a zajištění zahradníka Cílem prezentace je seznámení žáka se základními rysy barokní kultury a připomenutí staveb barokního stylu na našem území. Klíčová slova baroko , umělecký sloh , architektura , umělc BAROKO CHARAKTERISTIKA DOBY Období 17. - 18. století Společenská situace: protestantství jako hnutí za reformu církve X protireformace usilující o obnovu autority katolické církve Proti sobě stojí katolíci a protestanti Původ názvu nejasný (portugalsky barroco = velká perla nepravidelných tvarů, řecké baros = hojnost, množství ozdob.

Baroko - Umění - Referáty Odmaturu

Architektura - referát

 1. Dějiny udatného českého národa je TV seriál se 111 díly podle knihy Lucie Seifertové.Pavel Koutský: výtvarník, režisér, scénárista, totální animátor. Autor d..
 2. Rokoko. V 18. století přešlo temné a mystické baroko plynule do lehkého a galantního rokoka. Název tohoto směru vznikl z francouzského slova rocaille, kterým byl označován v té době oblíbený ornament složený z lasturovitých útvarů. Rokoko bylo svou podstatou, stejně jako baroko, ornamentálním stylem. S barokem však.
 3. Bydlení - historie bydlení, baroko Čechy, Anglie a severní Evropa. Interiéry. Jiřina Kavková, 3.10.2011. Ve střední Evropě byl nástup baroka dobou ukončení třicetileté války. I pro Čechy skončily hrůzy válečných bitev, plenění měst a vesnic. Zůstalo rozvrácené hospodářství zemí a velká bída prostého.

Státní zámek Ostrov Veltrusy. je vrcholně barokní stavbou, jejíž založení se dokládá k roku 1704. Tehdy se hrabě Václav Antonín Chotek rozhodl nechat na břehu řeky Vltavy, nedaleko od Veltrus, postavit malý lovecký zámeček. Původní stavba od architekta Giovanni Batttisty Alliprandiho, s čestným dvorem, osazeným sochami. Česká hudební renesance a baroko Anotace Prezentace seznámí žáky s vývojem hudby v období renesance a baroka. Popisuje historické souvislosti jejího vzniku a seznamuje žáky s jejími představiteli. Během prezentace naváží na své znalosti z předchozích ročníků a dalších předmětů Naplnění ideální podoby Mariánské Týnice, jak ji navrhoval architekt Jan Blažej Santini v době vrcholného baroka, představuje unikátní projekt památkové obnovy. Prezentace snahy o obnovu zaniklé železnice, která zajišťovala dostupnost barokní památky. Bude vypraven zvláštní vlak Santini expres firmy Arriva z Prahy.

Baroko - dějiny umění k prezentaci Studijni-svet

Barokní architektura v Čechách. 102 likes. O barokní architektuře nejen pro čtenáře skvělé knihy BAROKNÍ ARCHITEKTURA V ČECHÁCH z Karolina. O knize i o památkách Architektura. Etická výchova. Výklad nového učiva. V závěru prezentace žáci odpovídají na otázky. Opakování baroko, klasicismus, romantismus 2. Žáci si zopakují jednotlivá hudební období, se pokusí správně zařadit pojmy do jednotlivých období, odpovídají na otázky. Umělecké prezentace v rámci takto rozsáhlých výstav ale odrážely rozdílné výsledky práce, a to nejen z hlediska kvality, ale docházelo též na 45 Vojtěch Birnbaum, Barokní princip v dějinách architektury, Praha 1941. 130 For the reasons mentioned above, Neo-Baroque in the Czech sculpture meant more. Státní zámek Janovice u Rýmařov

Barokní architektura v Česku - Wikipedi

 1. Fakulta architektury Fakulta chemická Fakulta podnikatelská Fakulta výtvarných umění.
 2. Barokní architektura Baroko je spojeno s duchovním rozměrem katolické církve a je spojováno s Bohem • sloh vznikl v 16. století v Itálii a rozšířil se v 17. a 18. století po celé Evropě • do Čech proniká již po roce 1610 a trvá do poloviny 18. století Poslední fáze baroka se nazývá rokok
 3. 15.1 Časová osa. 16.století * vznik a vývoj v Itálii. od 1620 do 1780 * naše území. Navazuje na renesanci, ale postupně se odlišuje a tvarově se rozdělil do dvou základních směrů : Klasicizující barok - přímé dědictví renesance, ale ztráta lidského měřítka, bez dynamických prvků. Dynamický (iluzivní nebo.
Architektūra - Vilniaus barokas

Barokní architektura využívá základních rysů renesance, ale je bohatší v tvarech, uplatňuje i dražší materiály, používá ve větší míře sochařské a malířské výzdoby. V sochařství je příznačná až překypující křivka, zřasená látka, časté je zlacení Stavební­ technika barokní architektury Základní rysy barokní architektury. Barokní architektonická tvorba je v opozici k renesančním přímkám, rovným plochám a kruhům. Baroko se snaží být monumentální, porušuje pravidelnost a střídmost. Volí křivky, ovály, plasticky zvlněné a modelované plochy z českých. zemí, v té době dosáhlo baroko v Českých zemích světové úrovně. Hlavní fáze vývoje barokní architektury v Českých zemích: 1. Pobělohorský manýrismus, který se prolíná s raným barokem. Stavitelé byli cizinci, ráz architektury nejednotný, období cca 1620 - 1700). Hlavními představiteli byli cizí. - Baroko oproti renesanci dává přednost nepravidelným tvarům. Tyto tvary pak skládá v rozevláté zpodobení pohybu. - Důležitou vlastností baroka je v neposlední řadě přehnaná zdobnost. Právě ta byla mnohým odpůrcům na obtíž. Oblíbenou barvou tak byla zlatá. Stavebním materiálem, byl ten nejdrahší, mramor. Architektura

Barokní kultura - kolébkou je Itálie - vzniká v roce 1600, celé 17.století a počátek 18.st. - je velmi rozporuplné - baroko = původně mělo hanlivý význam, je odvozeno z 1) řeckého báros = tíha, hojnost; 2) španělského barrueco = velká perla nepravidelného tvar Kultura v 17. a 18. stol. - baroko - architektura Download Report Transcript Kultura v 17. a 18. stol. - baroko - architekturaKultura v 17. a 18. stol. - baroko - architektura Baroko. Barok je umelecký štýl, označujúci jednu epochu v euróom kultúrnom vývine. Vznikol v polovici 16. storočia v Taliansku z renesancie (Michelangelo), ktorý pojal prvky subjektívne, ujal sa v západnej a strednej Európe, kde podnietil vznik národných umeleckých škôl. Hlboko ľudské realistické diela zobrazujúce svet. -architektura, sochařství, malířství-cestopisy-Komenský-renesanční tematika v současné literatuře (Schulz: Kámen a bolest) 3. Barokní umění-architektura, sochařství, malířství-Milton-baroko u nás-architektura, sochařství, malířství-Balbín. Referát: Barokní památky v Roudnici n.L. a v okolí . 4 Architektura. Východní Morava je architektonicky rozmanitý kraj. Baroko na Východní Moravě obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace. Neneseme odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty. Centrála cestovního ruchu Východní Moravy 2000 - 2021.

 1. Barokní architektura projev monumentality : snaha ohromit člověka, důraz na citovost až exaltovanost, vnitřní napětí, patos , nadsázka kostely měly působit jako obraz nebe přenesený na zem, paláce a zámky reprezentovaly bohatství a moc, iluz
 2. b) Lidové baroko/ nízké baroko Stahuj tisíce našich maturitních otázek bez reklam a starostí přejímalo témata baroka oficiálního, ale bylo jednodušší, rozvoj lidového baroka se projevil v mnohých oblastech lidského života - lidová hudba, slovesnost, drama , architektura,
 3. Z Říma se pak dostalo baroko do českých zemí a celé habsburské říše. Rozmach baroka po bitvě na Bílé hoře r. 1620. Hlavně barokní architektura, viz. kostel sv. Mikuláše na Malé straně. Jinou koncepci vzniku baroka uvádí Zdeněk Kalista v knížce Tvář baroka
 4. Deset století architektury: povedená prezentace 19. století. 15. srpna 2001 0:10. Právě probíhající projekt Správy Pražského hradu Deset století architektury je v hlavním městě rozdělen do šesti výstavních prostorů. Pro 19. století jako jedinou epochu nešlo na Pražském hradě najít odpovídající výstavní prostory

BAROKO - MATURITA.CZ-maturitní otázky, referáty ..

Prezentace + doporovodné audiovizuální materiály lze objednat pro školy jako balíček na dusek1@centrum.cz . ČESKOSLOVENSKO 1945 - 1992 (324 slidů) náhled prezentace STAROVĚKÝ EGYPT (3100 - 31 př.n.l.) BAROKNÍ ARCHITEKTURA V ČR / EVROPĚ + BAROKNÍ MALÍŘSTVÍ. 10 staveb Jana Blažeje Santini-Aichela. Vydáno 1. února 2021. 3. února 1679, se v Praze do rodiny italského kameníka narodil jeden z nejvýznamnějších a nejoriginálnějších architektů středoevroého baroka Jan Blažej Santini-Aichl. Pracoval zejména pro církevní řády, ale nevyhýbal se ani zakázkám pro šlechtu

Architektura antického Řecka. Práce nejprve charakterizuje období rozkvětu řecké architektury, poté popisuje stavby typické pro daná období. Referát na téma baroko a rokoko seznamuje se znaky směrů a jejich projevy a představiteli v rozmanitých oblastech umění Společný komplex barokní architektury ze 17. století, barokní věž z první poloviny 18. století. Přestavěn ve 20. století. Jednopatrová budova půdorysu obráceného písmene E. (Masarykova) Pošta. Budova poštovního úřadu pochází z roku 1929. (Dr. Veselého 468) Boží muka (Pražská čtvrt, L. Janáčka, pod Malou Kamennou

VY_32_INOVACE_23-10 Baroko 1/ Barokní architektura od 2. pol. 16. století - z Itálie Cca 1600 - 1750 z portugalštiny - nepravidelná perla - původně pojem posměšný význam umělecko - kulturní směr poslední jednotný umělecký sloh Baroko vychází z renesance zároveň ji popírá - odráží se myšlenkově ze středověkého myšlení včlenění staveb. Baroko Barokní architektura - jak je gotika rovná, tak baroko je křivé a zajímavé (chrámy myjí vzbuzovat Imaginaci) - celoevroý styl = ovlivní všechno zklamání z renesance a návrat k víře . Dientshofer - chrám sv.Mikuláše na Malé Straně. G. Santini - Zelená hora ve Žďáru nad Sázavo Barokní architektura oslňovala majestátnou a okázalou výstavbou chrámů a klášterů. Stejně tak honosnou stavbou sídel katolické šlechty, která zbohatla při konfiskacích majetku protestantů. V době baroka dochází k velké společenské proměně, kdy bohatnoucí česká i cizí šlechta měla potřebu velkolepé prezentace

Umělecké slohy :: Dějepis. Úvodní stránka > Umělecké slohy. virtuální prohlídka Pražského Hradu. 1 - Chrám sv. Víta - vrcholná gotika. 2 - Starý královský palác (Vladislavský sál - pozdní gotika) 3 - Bazilika sv. Jiří - románský sloh. 22 - Letohrádek královny Anny - renesance Baroko Barokní architektura - jak je gotika rovná, tak baroko je křivé a zajímavé (chrámy myjí vzbuzovat Imaginaci) - celoevroý styl = ovlivní všechno zklamání z renesance a návrat k víře. Dientshofer - chrám sv.Mikuláše na Malé Straně. G. Santin Zápis - Baroko vznik v 16.stol. v Itálii - ze slova barocco (nepravidelná perla) - reakce na krizi v církvi monumentální, chce dojmout, ohromit - důraz na pohyb, staví se církevní stavby - nové prvky: pilíře, sloupky, pilastry (zdobené), kupole, balkony svět: Bernini - sochař, architekt malíři: Rembrandt van Rijn, Petr.

dějepis

Baroko - referát - Seminárky, referáty, maturitní otázky

BAROKO. ČLOVĚK: Plnohodnotný život, individualismus (každý člověk je jedinečný), studium. Ideální člověk je skromný a pokorný člověk, aby se zbavily svých špatných vlastností, neřestí (práce na svém charakteru) TÉMA: Pozemský svět. Mystika (lákali je věci, které nebyly vědecky vysvětleny Baroko. Termín baroko, přejatý z dějin umění, je odvozen z portugalského a francouzského barroc, tzn. perla nepravidelných tvarů. Barokní hudba představovala naplnění zcela nových ideálů a výrazně se lišila od hudby renesanční. Obecně lze říci, že barokní hudba je charakteristická polaritou sopránu a basu BAROKO V překladu perla s kazem Baroko - 17. a 18. století Zahrnuje všechny formy umění - architekturu, malířství, sochařství, hudbu, divadlo, literaturu Má působit na člověka svou okázalostí, vznešeností, pompézností Základním prvkem je pohyb, neklid Je nástrojem protireformace Architektura Stavební prvky: nepravidelnost, zvlněnost přehnaná zdobnost ( sochy.

Barokas - Pasaulio menasSchwarzenberg Palace | Prague StayVienna's Two Most Beautiful Churches: Karlskirche & Holy Trinity - Spiritual Travels

Baroko - Referáty-seminárky

Hospitál v Kuksu byl založen hrabětem Františkem Antonínem Šporkem na počátku 18. století jako místo odpočinku vysloužilých vojáků, o které pečoval řád milosrdných bratří. Jde o významnou barokní památku, na jejímž vzhledu se podíleli umělci světového formátu: především architekt Giovanni Batista Alliprandi a. Pražské baroko je skutečný pojem. Objevíte je téměř všude, nechalo svůj otisk na fasádách kostelů, paláců i měšťanských domů na Malé Straně a na Starém Městě. Barokní architekti vtiskli městu nad Vltavou neopakovatelný styl a jedinečnou krásu, která přitahuje návštěvníky z celého světa

Fotogalerie: Architektura — Olomoucké baroko — Česká televize

Barokní architektura - Digitální učební materiály RV

Architektura. Zámek v Buchlovicích je pokládán za jeden z nejvýznamnějších a nejkvalitnějších příkladů moravské barokní architektury, přesto zůstávalo v souvislosti s jeho vznikem hned několik otazníků. Nové podněty přinesla do mnohaleté umělecko-historické diskuse až průlomová studie brněnského historika. barokní sochařství, malířství a architektura; umělecká řemesla a lidová architektura v období baroka (kámen, malba, keramika, sklo) 5. České baroko. umění v Čechách a na Slovensku v období baroka; lidová tvorba v baroku, selské baroko; 6. Evroé baroko. umění, řemesla, stavby a významná díl Kurz sestává z obrazových příkladů evroé architektury. Na nich ukazuje nejtypičtější rysy jednotlivých slohů od antiky po baroko, vysvětluje jejich smysl ve vztahu k historickému kontextu a nabízí srovnání mezi nimi Mariánská Týnice u Kralovic patří ke skvostům barokní architektury západních Čech. Někdejší poutní místo bývalého cisterciáckého kláštera je sídlem Muzea a galerie severního Plzeňska. Areál, který je od roku 2018 na seznamu národních kulturních památek, je v majetku Plzeňského kraje České barokní stavby České baroko - Wikipedi . První stavby řazené již k baroku (Matyášova brána, Panna Marie Vítězná) se objevují souběžně s renesančními a ještě i gotickými formami.Po Bílé hoře se baroko prosazuje, jistou přechodnou fázi představuje Valdštejnský palác.Větší rozkvět raně barokní architektury začíná až po skončení třicetileté.

Výukový materiál zpracovaný vrámci projektu „Výukamoderně

Srdečně zveme na slavnostní otevření výstavy v pondělí 2.8. 2021 v 15 hodin v secesní Kolonádě v Janských Lázních.. Výstava bude zakončena v pátek 10. 9. 2021. Výstava projektu Proměna venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století financovaného Ministerstvem kultury (NAKI II) se zabývá stavební podobou současného českého venkova Prezentace vybraných kolekcí renesančního a barokního. Barokní sloh vyústil v druhé třetin ě 18. století v rokoko Sv ětové dějiny um ění: malířství, socha řství, architektura, u žité um ění. České vyd. 2., upr.,. Praha: Ottovo nakladatelství v divizi Cesty, 2004, 784 s Architektura, nástěnná malba, keramika, zlatnictví; Manýrismus s přihlédnutím k českým zemím - opětovné využití řezby při zušlechťování skla, vliv italské majoliky. Užité umění 17. století - přechod od manýrismu po baroko. Nábytkářství, české sklářství, fajáns; T riumf baroka 1700-1740. Proměny. - baroko má ohromovat, fascinovat a působit na smysly, cit nadřazen rozumu. - mělo by být srozumitelné. - působí dramaticky, vypjatě, vzrušivě... Architektura Se šíří se ve dvou podobách. Na sever v dynamičtější variantě. Do Francie však v klasicizující podobě, která je spojena s renesanční tradicí

15 Architektura a stavitelství baroka

Baroko, manýrismus - dějepis

Výtvarné umění. Klasicismus je umělecký směr, který vznikl ve Francii 17. století na královském dvoře krále Slunce Ludvíka XIV., odkud se dále šířil do Evropy. První fáze klasicismu je také často nazývána barokní klasicismus, protože se zde mísí barokní prvky s prvky klasicistními Po stopách baroka v Čechách: 1648-1740. Knížka uvádí mladé čtenáře do světa barokních Čech a představuje jim nejen jejich bohatou kulturu, ale i způsob, jak se tehdy žilo. Děti se v ní seznámí s principy barokního umění, architektury, sochařství, malířství a literatury, se základními historickými událostmi, ale. Zadání SP - Barokní památky v ČR. Seznam s nabídkou památek zde. Pokyny k SP zde. Výtvarné umění v období baroka. Prezentace (B. Wertichová - upravená) zde. Proveďte zápis. 7.1. Seznamte se s barokní architekturou, tady máte scénář: V učebnici si prostudujte článek Architektura str. 43 - 44, prohlédněte si obrázky a.

Baroko - architektura - MATURITA

Letní barokní festival je organizován od roku 2016 Plzeňským krajem a přímo navazuje na Týdny baroka, které probíhaly v rámci projektu Plzeň - Evroé hlavní město kultury. Cílem je představit barokní dědictví Plzeňského kraje v čele s architektonickými památkami (stavby Aichla-Santiniho, K. I. Dientzenhofera aj.) Aktuální projekty: Umělecké památky Moravy a Slezska 4 - spoluřešitel. Topografie okresu Plzeň-sever (Kralovice) - řešitel Proměna venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století (grant NAKI) - spoluřešitel. Italská barokní architektura v Praze - řešitel. Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách (spolu s Pavlem. Baroková hudba je súčasť barokového umenia, ucelená slohová epocha vo vývoji euróej klasickej hudby, trvajúca od začiatku 17. storočia do polovice 18. storočia.Vyznačovala sa prechodom od polyfónie k monódii, zavádzala sa nová notačná prax (generálny bas) a spev sa realizoval so sprievodom akordických hudobných nástrojov, ako lutna alebo čembal Holašovice a seznam UNESCO - prezentace památek pro děti a mládež. Pracovní verze didaktického projektu pro vesnická sídla a lidovou architekturu. Projekt byl představen na workshopu Netradiční formy prezentace památek UNESCO dětem a mládeži. Pořadatelem akce konané 2 Nezdařená prezentace velkého bohatství u Sekyry | Blesk Karel Komárek nemá vkus | Blesk Architekt zhodnotil, jak si žijí čeští miliardáři! Katastrofální podnikatelské baroko Karla Komárka | Blesk Horoskop na další týden: Kdo bude sršet energií a koho potrápí rodinné spory?.

Barokní architektura Architektonické styl

Barokní architektura Barokní sloh vznikl koncem 16. století v Itálii a do ostatních evroých zemí, kde měla převládající vliv katolická církev, se rozšířil konkuruje valdštejnské rezidenci Černínský palác, který si nechal vybudovat hrabě Humprecht Jan Černín z Chudenic Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnice Vás srdečně zve na Barokní den, který se koná 19. června od 14 - 18 hodin v dostaveném východním ambitu a kostele Zvěstování Panně Marii. Typ akce: ostatní (akce pro celou rodinu) Dostavba východního ambitu a naplnění ideální podoby Mariánské Týnice, jak ji.