Home

Městské komunikace

Místní komunikace jsou součástí sítě pozemních komunikací. Z právního hlediska definuje místní komunikace zákon č. 13/1997 Sb. - Zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon). Podle něj je místní komunikace.. veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce Společnost Brněnské komunikace a.s. Poskytujeme profesionální služby pro statutární město Brno i veřejnost 293 01 Mladá Boleslav. tel.: +420 326 700 666. e-mail: info@crproject.cz. Kontaktní údaje. Městské komunikace. dopravní řešení územních plánů. dopravní průzkumy a jejich vyhodnocení. pěší zóny, parkování a doprava v klidu. studie a plány všech druhů městské hromadné dopravy

Městské komunikace. Město Tišnov je vlastníkem 130 000 m2 místních komunikací a 34 000 m2 chodníků . Rozdělení komunikací je vyznačeno v pasportu dopravního značení a místních komunikací ve městě Tišnově. Dále se ve městě nachází krajské silnice o jejichž provoz a údržbu se stará SÚS Jihomoravského kraje, oblast Brno (v pasportu označeny hnědě) Letní údržba komunikací Ostravské komunikace, a.s. také od roku 2011 zajišťují nadlimitní čištění vybraných místních komunikací III. třídy na celém území Statutárního města Ostrava.. Středisko komunikace zahrnuje i správu a údržbu dopravního značení na místních komunikacích. Jedná se o výměnu poškozených značek, instalaci nového značení, jak svislého tak vodorovného. Zaměstnanci na tomto úseku zabezpečují rozsáhlé dopravní opatření při probíhajících stavebních akcích na území města Písek

Město pod palcem je nejucelenější řešení pro komunikaci mezi městem a občany. Není to jen mobilní aplikace, ale komplexní systém, který funguje jako komunikační platforma a agregátor informací.Chcete-li nejlepší mobilní aplikaci pro Vaše občany, ozvěte se nám V současné době Městské služby Písek s.r.o. jako správci místních komunikací provádí lokální opravu asfaltových komunikací. Jedná se o vyfrézování poškozené části vozovky, případně výškovou úpravu armatur a následné zaasfaltování a ošetření spár Uzavírky komunikací - Oficiální stránka města Rakovník

Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, Karlovy Vary pracoviště: odbor dopravy . úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodi Místní komunikace Vyjádření majetkové správy města Jílového na místních komunikacích provádí: Odbor místního hospodářství. Adresa: Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové. Sídlo: Teplická 180 407 01 Jílové. Odpovědné osob Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, tel.: 383-700-111. Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem MěÚ Strakonice. Forma zveřejnění je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb

Doprava - Městské služby Písek s

Brněnské komunikace a

 1. Městské komunikace. Město Tišnov je vlastníkem 130 000 m2 místních komunikací a 34 000 m2 chodníků
 2. Úvodní strana Správa města Vyřiďte si na úřadě - životní situace Doprava a komunikace Doprava a komunikace Omnibus II - technické prohlídky vozidel (STK
 3. imálně na tyto komunikační kanály: Webové stránky města Orlová (www.mesto-orlova.cz
 4. Pravidla komunikace na facebookovém profilu města Šlapanice. CÍL: Profil MĚSTO ŠLAPANICE je vytvořen a spravován městem Šlapanice a je zaměřen převážně na: - poskytování aktuálních informací o akcích a mimořádných důležitých událostech ve městě. - vytvoření prostoru pro diskuzi mezi občany
 5. Komunikace s úřadem - Město Šlapanice. Úvodní stránka
 6. IČ: 60733098. Místní komunikace, jejichž správa je správcem vykonávána, vymezuje pasport místních komunikací. Rozsah vykonávané správy je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a je určen mandátními smlouvami, uzavřenými mezi statutárním městem Brnem jako mandantem a Brněnskými komunikacemi a.s
 7. Komunikace s úřadem Elektronická podatelna Potřebuji si vyřídit Online objednávání Městské poplatky Volná pracovní místa Ochrana osobních údajů - GDPR Povinně zveřejňované informace Informace ze zákona č. 255/2012 Sb

Městské komunikac

Návody na řešení životních situací týkajících se připojení k místní komunikaci, uzavírek a objížďek, zvláštního užívání, dopravního značení, aj. Místní komunikace, Oficiální stránky statutárního města Karvin Část C Analýza a strategie komunikace města Orlová na sociálních sítích. Odborně zpracovaná analýza zhodnotí dosavadní působení města Orlové na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Youtube) a upozorní pověřené správce stránek na nejzávažnější nedostatky. Dále by měla městu odhalit, kde a jak o něm. Prostranství v okolí MC Paleček. Rakovník. Zobrazit všechny realizace. Služby. Údržba a opravy komunikací Služby pro měst Společnost Brněnské komunikace a.s. zajišťuje na území města Brna na základě příkazních smluv výkon majetkové správy a běžnou stavební údržbu na místních komunikacích, zimní údržbu na dopravně významných místních komunikacích, dále na základě smluv o dílo s SÚS JMK p. o. správní činnosti (mimo majetkovou správu), běžnou stavební údržbu a zimní. Technická správa komunikací (TSK) naváže na stavební práce z minulých let na komunikaci Hradešínská a začne v pondělí 28. června 2021 s další etapou, a to v úseku ulic od křižovatky Chorvatská až po ulici U Vodárny. Práce skončí nejpozději 31. října 2021

Městské komunikace Město Tišno

Neurgentní linka městské policie. Na neurgentní Zelené lince +420 800 199 922 lze nepřetržitě 24 hodin denně nahlásit závadu nebo poškození veřejně prospěšného zařízení, např. závady na dopravním značení, poškozené lavičky, jízdenkové automaty, jízdní řády, nefunkční veřejné osvětlení nebo signalizační zařízení křižovatek, závady rozvodných a. Dne 22. února 2021 bylo v Úředním věstníku Evroé unie zveřejněno nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2021/267 ze dne 16. února 2021, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na přetrvávání krize způsobené onemocněním COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení, odkladu některých. Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace. Suvorovova 909/114. 741 01 Nový Jičín

Ostravské komunikace, a

Technická správa komunikací hl. m. Prahy provádí v Praze 6 komplexní úklid komunikací (vozovek) od 6. 4. do 4. 6. 2021. Prosíme všechny obyvatele a návštěvníky městské části, aby sledovali dopravní značení a v době úklidových prací zajistili přeparkování svých vozidel nejen z vozovky, ale i z chodníku. Harmonogram. Komunikace. BYDLÍME V NÁLEPKOVĚ ULICI, V BYNOVĚ A CHCI SE ZEPTAT, ZDA NĚKDO OPRAVÍ TEKOUCÍ VODU PO VÍTOVĚ SILNICI. UŽ TO TEČE HODNĚ DLOUHO, V ZIMĚ TO BYLO SAMÝ LED. A TEĎ KDYŽ SE JDE NA AUTOBUS A JEDE AUTO, TAK NEMÁ NIKDO ŠANCI UHNOUT. SILNICE BUDE OD TÉ VODY VYMLETÁ A TA VODA TEČE POŘÁD. UŽ SE TADY BYL NA TO DÍVAT. Podílí se na rozvoji budování integrovaného dopravního systému jak v hranicích města, tak i v sousedních obcích, zabezpečuje užití světelně signalizačních zařízení na všech komunikacích ve městě, realizaci opatření ke zvyšování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, v souladu s Územním plánem města. V souvislosti s výše uvedeným asfaltovým nástřikem, je potřeba v předstihu provést úklid komunikace a z tohoto důvodu nebude možné v pátek 20. 8. 2021 v této ulici parkovat. Kontakt na zhotovitele: p. Tušer, tel.: 774 732 266 Kontakt Město Ledeč nad Sázavou: p. Vacátko, tel.: 604 516 13

Komunikace - Městské služby Písek s

PKD - odbor pozemních komunikací a drah (Portál hlavního

Město Strakonice po necelých pěti měsících dokončilo investiční akci. Nově zrekonstruovaná komunikace vedoucí ze Strakonic směrem do Hajské je od pondělí 21. prosince uvedena do předčasného užívání Plánované opravy komunikací v roce 2021. Hospodářský odbor MěÚ Klatovy zajišťuje plošné opravy povrchů místních komunikací ve městě Klatovy a integrovaných obcích. Seznam jmenovitých akcí, které se navrhují k realizaci v každém roce, schvaluje Rada města Klatov. Finanční prostředky, které město každoročně na.

Proti rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace lze podat do 15 dnů ode dne doručení odvolání k odboru dopravy Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno prostřednictvím podání k Úřadu městské části Brno-střed odbor dopravy, Dominikánská 2, 601 69 Brno zpracovává materiály pro schůze rady města a zasedání zastupitelstva města, připravuje návrhy usnesení včetně důvodových zpráv, ad 2) Údržba místních komunikací (mimo stavební údržbu), veřejných ploch, veřejného osvětlení a veřejné zelen Komunikace města Svitavy. 27. 5. 2021. Zástupci města se v rámci svého poslání neustále snaží rozvíjet a budovat dobré jméno města Svitavy. Vytvářet prostředí pro spokojené a hrdé občany, úspěšné firmy, spolky a organizace. Rovněž budovat Svitavy jako atraktivní destinaci v oblasti cestovního ruchu. Pro plnění.

Městské komunikace a zeleň - Technické služb

 1. Technické služby města Vítkova provádí: - správu a údržbu místních a vybraných účelových komunikací - správu a údržbu veřejných chodníků - správa a údržba uličních vpustí - správa a údržba mostních objektů (mosty, lávky pro pěší, propustky
 2. Zvláštní užívání komunikace lze vyřídit: - pro silnice II. a III. třídy a místní komunikace dopravně významné na Magistrátu města Brna, Odboru dopravy, komunikačním oddělení, Kounicova 67, Brno, III. podlaží, dv.č. 325, 327a, 328 a 303 V úřední dny: pondělí a středa 8:00 - 17:00 h, pátek 8:00 - 12:00 h
 3. Pes byl umístěn do kotce na služebně městské policie. Odchyt psa, kříženec - ul. U Kapličky. Publikováno: 24.4.2021 Autor: Operační středisko MP (1) Dne 24. 4. 2021 v 19:20 hod. převzala hlídka Městské policie Litoměřice v ul. U Kapličky odchyceného psa, křížence staršího věku, bílo šedé barvy, kterého se.
 4. Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, vyhrazené parkovací stání, provozování stánků, sportovní a kulturní akce apod. - Dálnice, silnice a místní komunikace lze užívat jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, jen na základě povolení zvláštního užívání vydaného.
 5. komunikace: Fibichova, Purkyňova, Lesní, Riegrova denně 8,00 - 18,00 hod. komunikace: U Krematoria pondělí až pátek 9,00 - 14,30 hod. 4. PROVOZOVATELÉ. Provozovatelem parkovišť na komunikacích Fibichova a Riegrova je statutární město Liberec
 6. · silničního správního úřadu, s výjimkou funkce speciálního stavebního úřadu (§ 16 zákona č. 13/1997 Sb.), pro místní komunikace na katastrálním území města Liberec, vyjma katastrálního území Vratislavice nad Nisou, pro účelové komunikace, veřejně přístupné účelové komunikace a silnice II. a III. třídy v.
 7. Město Louny nezajišťuje sjízdnost komunikací a schůdnost chodníků ve vlastnictví jiných subjektů, případně na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví města. Tyto komunikace nejsou zařazeny v pasportu místních komunikací. Plán zimní údržby na rok 202

Přes 57 procent všech vozovek z celkové délky cca 242 km ve vlastnictví města je ve výborném nebo vyhovujícím stavu. Zbylých téměř 43 procent však vyžaduje v nejbližší době provedení údržby nebo opravy. Vyplývá to z analýzy stavu vozovek, kterou si nechalo zpracovat vedení města. Součástí analýzy je také kalkulace optimálních nákladů na údržbu, tak aby se. Komunikace; Mobilní telefony; Hry a hraní; Napište více firmám. Počítače a komunikace - Hlavní město Praha. Počítače a komunikace - Hlavní město Praha. inSophy s.r.o. (Praha 5 - Smíchov) 81,83 km. Vyvíjíme a implementujeme systémy pro automatizované plánování. Zábor komunikace Za Parkem čp. 866-868 za účelem přistavení autojeřábu a nákladního vozidla s materiále

Město Kamenice nad Lipou prostřednictvím odboru zařízení zajišťuje letní a zimní údržbu cca 46 km místních komunikací a 21 km chodníků ve městě a místních částech (Antonka, Pravíkov, Nová Ves, Březí, Vodná) Oficiální web města Mnichovo Hradiště. Tento web využívá cookies. Komunikace s občany. Informace pro občany - COVID-19. ROZCESTNÍK COVID-19; Mimořádná opatření. Oficiální stránky statutárního města Liberec Oddělení komunikace a informací - Statutární město Liberec oficiální stránky statutárního města Libere

Bylo by skvělé, kdyby města, která realizují plány udržitelné městské mobility, s takovými plány počítala. Jako inspiraci pro česká města spolek Partnerství pro městskou mobilitu přeložil článek Boloň chystá ulice pro děti mimo centrum města od autorky Sofie Pechinové, který byl zveřejněn na portále ELTIS Praha 12 (odkaz na titulní stránku) Praha 12 - Oficiální web městské části. Ptejte se Kontakty . Vyhledávání. co hledám. Cesta: Titulní stránka > Město a úřad . Formuláře Odboru komunikace s veřejností a médii . Přihláška do katalogu firem (15.7.2021) Inzerce v Novinách Prahy 12 (3.8.2021) Kontex Středisko komunikace. Po skončení zimy je potřeba vyspravit veškeré výmoly, výtluky a jiné závady na 120 km silnic a 111 km chodníků v Příbrami. V roce 2019 tak bylo obnoveno na 1390 m² asfaltových povrchů komunikací ve městě a integrovaných obcí. Současně probíhá vyčištění a opravy zanesených kanálových vpustí. Komunikace a čištění města. Zodpovědná osoba: Bc. Aleš Hrobár Telefon: (T): +420 581 291 127 (M): +420 602 783 592 E-mail: ales.hrobar@tsmpr.cz Adresa provozu: Na Hrázi 3165/17, Přerov Otevírací doba: Po - Pá: 6:30 - 11:00, 13:00 - 14:3 Uzavírky komunikací dne 12.9.2021. na místní komunikace IV. třídy - pěší D3601 neurčená ulice, v Plzni- částečná uzavírka komunikace, v úseku od lávky přes Úhlavu - Sporná až k MK IV. třídy - pěší D3602 Cyklistická (v celém úseku této komunikace

BKOM - Správa a údržba komunikac

 1. Oficiální stránky Města Blovice. V květnu 2021 byla zahájena investiční akce Státního pozemkového úřadu ČR - výstavba nové komunikace ve Vlčicích
 2. Zvláštní užívání komunikace a veřejného prostranství, BYTY, nemovitosti. Zvláštní užívání komunikací a veřejného prostranství. Převod, prodej a pronájem nemovitostí, Formuláře a postupy, Nabídka prodeje a pronájmu nemovitostí. Čištění lesa a sázení stromků v lesích města Třešť.
 3. Seznam elektronických formátů akceptovaných Městem Žatec. Elektronické podpisy, které splňují standardy eIDAS. Městský úřad Žatec, Nám. Svobody 1, Žatec 438 24. Výstup z autorizované konverze je přednostně vydáván do úschovny dokumentů - Czech POINT, na žádost na fyzickém nosiči CD-ROM

Adresa Husovo nám. 68 266 01 Beroun. Telefon: +420 311 654 111 E-mail: posta@muberoun.cz ID Datové schránky: 2gubtq Správcem komunikace je odbor dopravy Úřadu městské části Praha 12, odd. technického a rozvoje dopravy. Zimní údržbu zařazených komunikací zajišťuje zmíněný odbor - Aleš Šindelář tel. 244 028 518, email: sindelar.ales@praha12.cz. Pěší komunikace v sídlištích a parcích ve správě městské části Praha 12 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - veřejné osvětlení místní komunikace Za humny v obci Klokočí e.č. 287/2021 (298,85 KB) 20210730075243856 (1 862,03 KB Oficiální stránky Městské části Praha 22. Další etapa opravy komunikace Kutnohorská v termínu od 16.8. 2021 do 17. 10. 2021.. Objízdná trasa ve schématické mapě zde (formát pdf, velikost souboru 1,25 MB); Dočasné vedení linek autobusů MHD od 16

Město zabezpečuje úklid komunikací o celkové délce přibližně 72 km a chodníků v celkové délce 44 km. Jarní úklid je zahájen neprodleně po odtátí sněhu z komunikací v jednotlivých lokalitách a i s ohledem na klimatické podmínky a dlouhodobou předpověď počasí. Je prováděn v období, kdy je již možné upravit. V úterý 13. dubna začíná v Radotíně jarní úklid komunikací, který potrvá až do 27. května. Celé území městské části je rozděleno do 14 různých etap, jako první se začnou čistit ulice v oblasti okolo Rymáně Mapa neudržovaných komunikací . Spustit mapu . Rada města se usnesla dne 24. 11. 2020 vydat v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 27 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení města č

Praha 1 se bude snažit, aby byl plošný úklid všech komunikací proveden co nejpečlivěji, bohužel řada bezohledných řidičů její práci značně komplikuje. Respektujte proto, prosíme, příslušné pokyny a dopravní značení. Odkaz na mapu Komplexní úklid komunikací na území Městské části Praha 1 - podzim 202 Přes 56 milionů korun vydá v letošním roce město Olomouc na opravy a údržbu komunikací. Část prostředků míří na klasické opravy, část na větší stavební úpravy silnic, chodníků, zastávek, mostů a lávek, ale třeba i podchodů a veřejného osvětlení či semaforů Stání na místních komunikacích. Stanoví místní komunikace, které lze užít ke stání pouze za sjednanou cenu, místní komunikace, na nichž je povoleno stání motorových vozidel fyzických osob s místem trvalého bydliště a podnikatelům, kteří mají sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti Nařízení města Orlová č. 1/2018, kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užívat k stání silničního vozidla za sjednanou cen Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor kontroly a komunikace obdržel dne 3. 8. 2021 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ), o poskytnutí informací ve znění

Městské komunikace - Technické služby Vysoké Mýt

Historie Městské organizace. Po roce 1945 byla správa komunálního hospodářství, mostů, přívozů, koupališť, fontán i věžních hodin řízena Ústředním národním výborem hlavního města Prahy. Zřizovací listinou z 15. dubna 1949 vznikly Technické služby hl. m. Prahy jako komunální podnik. Roku 1963 byla založena organizace Pražské komunikace, která měla ve. Stovky kilometrů libereckých ulic, silnic, mostů a chodníků potřebují neustálou péči. A právě my se staráme o to, aby každý chodec, nebo řidič mohl pohodlně a bezpečně používat městské komunikace. Stavíme nové silnice, dláždíme chodníky a následně je udržujeme v dobrém stavu Částečná uzavírka komunikace v centru města 21.-26. 8. 2021. 19.8.2021. Z důvodu havárie na kondenzátním potrubí Teplárny Náchod, bude nutné v od soboty 21

Město pod palcem Rychlá a dynamická komunikace s občan

Zvláštní užívání komunikace: 04. Základní informace k životní situaci: Umísťování inženýrských sítí, povolovaní kulturních, sportovních apod. akcí, zřizování vyhrazených parkovacích míst, zábory pozemních komunikací, popř. jakýkoliv zásah do místních komunikací III. a IV. třídy. 05 Komunikace, parkoviště a chodníky u domu dětí a mládeže Typ: projekty Cílem projektu je celková revitalizace prostoru, která doplňuje plochy pro osobní auta a chodníky pro pěší u stávajících komunikací Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby Město Rousínov - komunikace Královopolské Vážany, část - objekty pozemních komunikací. V rámci stavby dojde k vybudování objektů komunikace, kdy v úseku A vznikne obslužná obousměrná komunikace s jednostranným chodníkem a v úseku D vznikne komunikace účelová.

České dráhy hledají investora pro městské nádraží v Kutné Hoře - ŽelPage [www

Brno uspělo ve sporu se společností Czechcity o určení vlastnictví komunikací na pozemcích města v lokalitě za Lužánkami. Komunikace jsou součástí pozemku, rozhodl dnes městský soud. Podnikatel Libor Procházka však dál trvá na tom, že komunikace patří jemu MČ Praha 4: Uzavírky a rekonstrukce komunikací - Částečná uzavírka Hodonínské - do konce srpna 2021. Úvodní. MĚSTSKÁ ČÁST. Doprava a doprava v klidu. Uzavírky a rekonstrukce komunikací Dopravu na výjezdu z Hustopečí směrem na Velké Němčice komplikují od minulého týdne dopravní semafory. Na hranici katastru města začala dlouho plánovaná výstavba okružní křižovatky a nové komunikace do budoucí průmyslové zóny, která bude sloužit i jako objízdná trasa pro těžkou nákladní dopravu či obyvatele okrajových částí města Čištění města, odpady. Technické služby Kutná Hora. Hlavní činností provozu je čištění komunikací a veřejných prostranství v Kutné Hoře a místních částech pomocí mechanismů s ručním dočišťováním. angle-double-right. Čištění venkovních komunikací a prostranství firem výkonnými zametacími stroji se.

Uzavírky komunikací - Oficiální stránka města Rakovní

zakázce s názvem Město Rousínov - komunikace Královopolské Vážany - část vodohospodářské objekty. Doplňující informace nemají vliv na termín podání nabídky. Lhůta pro podání nabídek končí dne 30.09.2019 v 13:00 hod.. V Rousínově 23.09.2019 Ing. Jiří Lukášek starosta města Rousínov LENÍ KOMUNIKACÍ NA Ú. ZEMÍ MĚSTA OSTRAVY. VRATIMOVSKÁ Rudná - Nová Huť M4 VŘESINSKÁ M4 VÝSTAVNÍ M4 VÝŠKOVICKÁ Svornosti - Blanická M4 ZÁVODNÍ Ruská - Moravská M4 ŽELEZÁRENSKÁ od Výstavní po Vítkovickou M4 ŽIŽKOVA rampy Bohumínská - Stará cesta M4 I.4. Komunikace zatříděné do třídy osvětlení M oznamujeme Vám, že Město Hustopeče, jako správce a vlastník komunikací v Hustopečích, bude realizovat opravu komunikace v horní části Dukelského nám., v úseku mezi ulicemi Mrštíkova - Smetanova, viz přiložená mapa. Termín zahájení opravy je 21. 06. 2021. Předběžný termín dokončení je 19. 07. 2021

NESMEKY městské na boty s hroty | JUMP sport

Místní komunikace Magistrát města Karlovy Var

Chodníky, tedy místní komunikace IV. třídy, jsou komunikace nepřístupné provozu silničních motorových vozidel nebo na kterých je umožněn smíšený provoz (tzn., chybí zde zvýšený chodníkový pruh). Místní komunikace, které jsou naší městské části svěřeny do zimní údržby, jsou zařazeny do III. a IV. třídy ČÁST KOMUNIKACE V UL. PARTYZÁNSKÁ A SÍDLIŠTNÍ BUDE PRO MOTORISTY DOČASNĚ UZAVŘENA. Z důvodu provádění prací na stavbě odvedení dešťových vod z Výhonu bude v době 4.- 5. srpna a 13. srpna 2021.. Stavební zábory a výkopy Přílohy: Žádost o stavební zábor,výkopy apod. - PDF, DOC Legislativa: Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m

Měnínská brána | TIC BRNO, příspěvková organizaceNalezení psi - Městská policie BrnoObousměrný provoz cyklistů v jednosměrkách | Správa veřejného statku města PlzněVozový park MP Brno - Městská policie BrnoCyklostezka Subterra >>> Koupaliště oficiálně otevřena | Město Tišnov