Home

Svátost smíření olomouc 2022

V České republice je tato možnost i týden před 1. listopadem, tj. letos již od 25.10 2020. a v okruhu těchto dní svátost smíření. Arcibiskupství olomoucké. Wurmova 562/9 779 00 Olomouc +420 587 405 411 ado@ado.cz Svátost smíření. Vždy půl hodiny před mší sv. nebo podle domluvy i v jiný termín. (kontakt: 603 282 975 a mailová adresa: faolomouc-smi@ado.cz SVÁTOST SMÍŘENÍ - VYZNÁNÍ HŘÍCHŮ: Vejdu do zpovědnice a pozdravím:Chvála Kristu. Pak udělám znamení kříže a řeknu: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Chodím do třídy. Dnes jdu poprvé ke svátosti smíření (Příště řeknu: Naposled jsem byl předměsíci) Pokračuji: Vyznávám se před Pánem.

Možnost získat dušičkové odpustky je kvůli pandemii

Svátosti :: Farnost Olomouc - Slavonín

KLÁŠTER DOMINIKÁNŮ OLOMOUC. provizorní verze webu . Aktuální informace. Nedělní ohlášky. Rozpis bohoslužeb a zpovídán ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ Wurmova ul. 562/9, 771 01 Olomouc 2. Ve farnostech se nebude konat velikonoční zpovídání. Jen ve výjimečných situacích, kdy to žádá pastorační péče, ať je dána příležitost přijmout svátost pokání a smíření těm věřícím, kteří o ni osobně požádají Bohoslužby v kostele Zvěstování Páně v Olomouci Mše svaté. neděle 6.30 a 17 h od 1. 9. 2020; pondělí-pátek: 17 h; V sobotu mše svatá není. Příležitost ke svátosti smíření. pondělí - pátek: 16.15 - 17 h neděle: 6 - 6.30 h 16.15 - 17 h Modlitba nešpor a eucharistická adorac

V sobotu 26. června 2021 přijme z rukou arcibiskupa Jana Graubnera kněžské svěcení pět jáhnů, absolventů Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Mše svatá v olomoucké katedrále sv. Václava začíná v 9.30 a sledovat ji lze také on-line Ohlášky 30.8.2020. Dnes, v neděli 30.8., je 22 neděle v mezidobí. Rád bych poděkoval všem brigádníkům, kteří pomáhali při odvozu lešení od kostela. Ve středu, 2.9., bude v Kašavě od 17:00 hod adorace a příležitost ke svátosti smíření AKS Olomouc; Arcidiecéze olomoucká neděle 31.5.2020 Římskokatolická farnost Vlčnov: Bohoslužby on-line; P. Vojtěch Kodet Panna Maria papež papež František poutní místo radost rodina Svatá země svátosti svátost kněžství svátost manželství svátost smíření Velikonoce video vzkříšen. svátost smíření, přípravy na svátosti, duchovní doprovázení apod. - probíhají tak jako obvykle po domluvě s kněžími; Otevřený kostel pro individuální modlitbu - zároveň je možné přijmout Eucharistii nebo svátost smíření. všední dny v čase 17.30-18.30 hodin ; neděle v čase 14.00 - 16.00 hodi

Katedrála sv. Václava Olomouc Turista, farník, poutník a ..

Setkání prvokomunikantů 2020. V sobotu 27. června 2020 proběhlo setkání všech dětí, které se připravují na přijímání Krista v eucharistii a jeho odpuštění ve svátosti smíření. Nejen formou her jsme si prohloubili naše znalosti a zažili krásné společné dopoledne Vavřinec - svátost smíření a svaté přijímání (K. + F.) Jan Křtitel - svaté přijímání (F.) Úterý 3. 11. 2020 - za nemocné (F.) Středa 4. 14. 2020 Památka sv. Karla Boromejského, biskupa - za vyslyšeni proseb a za duše v očistci (K.) Čtvrtek 5. 11. 2020 - za Jaroslava Kopeckého a celý rod (K.) Pátek 6. 11 Svátost smíření Velikonoce 2021. 14.3.2021 admin. Rozpis svátosti smíření pro Velikonoce 2021 je uveden zde. ← Zapisování na mše svaté 13. 3. a 14. 3. 2021 Svátost pokání 20.12.2020 30.12.2020 admin Slouží k odpuštění hříchů těm, kdo byli v katolické církvi pokřtěni, litují svých hříchů, nesetrvávají v situaci, která je nedovolená (např. neplatné manželství) a mají touhu po zlepšení

Svátost smíření olomouc velikonoce - velikonoce 2021

Romové se sjedou do Olomouce na duchovní pouť - Olomoucký

Základní myšlenkou projektu Křesťanské Vánoce je přiblížit co nejširší veřejnosti duchovní poselství křesťanských Vánoc možností navštívit betlémy a tématické programy, které nabízejí během adventu a vánoční doby křesťanské farnosti a sbory a v okruhu těchto dní svátost smíření. Odpustky spojené s návštěvou kostela, které je běžně možné získat 2. listopadu, lze letos získat kterýkoli den měsíce listopadu podle vlastní volby. Podmínkami jsou: v daný den • návštěva kostela nebo kaple, • modlitba Otčenáš, • modlitba Věřím 22. ročník Romské pouti s prosbami i poděkováním v Olomouci. 14. 9. 2020. 14. 9. 2020. Hanácká metropole přivítá v sobotu 19. září na duchovní pouti Romy z Čech, Moravy a Slovenska. Letošní 22. ročník již tradiční Romské pouti se uskuteční v katedrále sv

Dopis seminaristy o svátosti smíření :: Farnost sv

Klášter dominikánů Olomou

 1. . před každou mší sv. ve všední dny; Od středy 16. 12. do středy 23. 12. 2020 budou zpovídat cizí zpovědníci: dopoledne 9-11 h. (mimo sobotu) odpoledne 15-17 h. Místní kněží budou zpovídat ve stejném období: ráno 6-6.30 h. večer 17-18.30 h. (mimo úterý) SVÁTOST SMÍŘENÍ na.
 2. Svátost smíření: 2020 v 10,00 hod. V neděli bude o. Petr sloužit v kostele mši svatou, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK----- Zpět. Úvod Pořad bohoslužeb Svatá liturgie Pozvánky Úklid kostela Lektoři Děti a mládež.
 3. Pokud potřebujete duchovní službu - svátost smíření, sv. přijímání, pomazání nemocných, kontaktujte P. Hanáčka na tel.: 585 223 179. Charita zajišťuje krom jiného i nákupy - víc informací na adrese
 4. Křest dětí. O křest žádají rodiče dítěte v místě svého bydliště alespoň jeden měsíc předem. Protože při křtu dítěte rodiče a kmotři slibují, že zajistí křesťanskou výchovu dítěte, mají rodiče během přípravy dát církvi záruky, že jsou ochotni a schopni tento závazek plnit (cca 4 setkání s duchovním)
 5. 2021. Požehnanou neděli a sváteční dny! Časopis INRI 2/2021 28. 6. 2021. Ke slavnosti sv. Petra a Pavla, apoštolů vychází nové číslo INRI. Elektronicky si jej můžete přečíst níže, v papírové podobě bude k dispozici od úterní slavnosti v obou farních kostelech. Změny v bohoslužbách od 28.6.2021 27
 6. Publikováno 1. 4. 2020. Vademecum pro kněze ke slavení letošních Velikonoc připravila Liturgická komise České biskué konference na základě dekretu Kongregace pro bohoslužbu a svátosti ze dne 19. 3. 2020 (Prot. n. 153/20), dekretu téže kongregace ze dne 25. 3. 2020 (Prot. n. 154/20) a na základě vyjádření diecézních.

Společná adventní svátost smíření letos nebude! Využijte proto v adventu hodinové zpovídání každý den od 16:00 - 17:00 hod. Tato příležitost skončí 4. nedělí adventní. Pamětní medaile k roku sv. Jana Sarkandra - plakátek je na nástěnce. Příspěvky na opravu jeho kaple v Olomouci můžete odevzdávat na faře Co je svátost smíření? Svátost smíření je především osobním setkáním se vzkříšeným Kristem. To má společné se zbývajícími šesti svátostmi Církve. Jde o svátost uzdravující, ve které Ježíš Kristus prostřednictvím biskupa nebo zplnomocněného kněze odpouští hříchy, kterých se věřící dopustil po křtu Tomáš Halík: Svátost smíření II, svátost pomazání nemocných (youtube stream a záznam pro frekventanty kurzu) 36. - 15.12. Tomáš Halík: Svátost pomazání kněží (youtube stream a záznam pro frekventanty kurzu) Orko: homilie v Olomouci - 23.9.2020 Orko: Volený osud (Olomouc) - 23.9.202 Svátost smíření. Příprava na manželství Napsal Super User 1394 Vánoční list 2020: Napsal Super User 483 Velikonoční list 2020: Napsal Super User 843 TRIO EXPRES 2020: Napsal Super User 3847 TRIO EXPRES 2019: Napsal Super User 5495 Centrum pro rodinný život Olomouc

Bohoslužby v kostele Zvěstování Páně v Olomouc

 1. Svátost pokání a smíření ve velikonoční době 31.03.2020 22:16 Prosíme zároveň věřící, aby brali ohled na výjimečnou situaci a na to, že i kněží mohou onemocnět, a pak už nebudou k dispozici ani těm, co se ocitnou v ohrožení života
 2. PLÁN NA TENTO ROK. 21.2. Dne 21.2.2020 se uskuteční celocírkevní sbírka na Haléř sv.Petra (Žeranovice) 23.2. Online setkání kněží moravské provincie proběhne v úterý 23.2. (Žeranovice) 28.2. Acta Curiae (Žeranovice) 2.4
 3. Sv. přijímání a svátost smíření Je možnost každou neděli po mši svaté, tj.v 10:10h přijmout sv. přijímání, podmínkou je účast na bohoslužbě on- line nebo v jiných médiích. Také po domluvě s knězem lze v tuto dobu přijmout svátost smíření. V pátek 18.12.2020 bude od 16:30 - 18:00h zpovídat P.Rýzna
 4. Odkazujeme na web Arcidiecéze olomoucké: Pastýřský list Velikonoce 2021. Mše svatá - středa 7. dubna 2021. Velikonoce 2021. Ke 3. neděli velikonoční (Lk 24,35-48) #papezfrantisek #svatostsmireni. Ke 2. neděli velikonoční (Jan 20,19-31
 5. VKH Olomouc added 11 new photos from June 10 to the album: Udílení svátostí 10. 6. 2020. June 10 · ·. Ve středu 10. 6. 2020 proběhlo v kostele Panny Marie Sněžné udílení svátostí z rukou otce biskupa Josefa Nuzíka ️. Děkujeme vám všem, kteří jste se s námi rozhodli tuto chvíli společně prožít
 6. Modlitba růžence - AKTUALIZOVÁNO. Publikováno 8.10.2020 | Autor: Václav Snětina. Po celý měsíc říjen se modlíme společně růženec před večerní mší svatou v bazilice vždy v pondělí, úterý, čtvrtek a sobotu. Pondělí - radostný. Úterý - bolestný. Čtvrtek - světla. Sobota - slavný. Pozdravujeme Vás z.
 7. Křesťané se většinou připravují na první svátost smíření před prvním svatým přijímáním jako děti. Ale i dospělí, pokud chtějí poprvé přistoupit ke svátosti smíření, měli by vykonat přípravu - po domluvě s knězem

Slovenská 14, 779 00 Olomouc IČ 410 31 326, +420 585 231 352, olomouc@op.cz, olomouc.op.cz 1 / 1 V Olomouci 4. dubna 2020 Milí bratři a sestry, milé děti, opět vás srdečně zdravíme z našeho kláštera na začátku Svatého týdne. Mnozí litují, že letošní Velikonoce budou pokažené. V určitém slova smyslu ano UBYTOVÁNÍ PRO VYSOKOŠKOLÁKY V OLOMOUCI. Bře 08, 2020 in Pozvánky. Nechystáte se studovat v Olomouci? Arcibiskuý kněžský seminář kromě ubytování studentů teologie připravujících se ke kněžství (bohoslovců) spravuje ubytovací zařízení pro studenty různých fakult. Více na přiloženém plakátku Svátost nemocných přijímá člověk, který je ve vážném zdravotním stavu nebo je vysokého věku. Svátost nemocných může člověk přijmout i vícekrát, proto má smysl o ni žádat i v mladém věku, například před závažnou operací. Mnozí křesťané v této situaci žádají také o svátost smíření Zpověď snadno a hladce: Pomůcka pro první svátost smíření. Katechetické centrum olomoucké arcidiecéze připravilo pomůcku pro děti, které se připravují na první svátost smíření. Letáček obsahuje: modlitbu před svátostí smíření, popis průběhu, modlitbu po svátosti smíření...

Předmět, akademický rok 2020/2021. Login : Heslo : Dokumenty liturgické obnovy, Olomouc 1994. Katechismus katolické církve, Kostelní Vydří 2001, odst. 1066-1690. Kunetka F., Liturgie svátostí uzdravení (svátost smíření, svátost pomazání nemocných) 7. Liturgie svátostí ke službě společenství (svěcení. Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla, apoštolů Hradní 19 Nový Hrádek 549 22 +420 731 598 858. rkf.novyhradek@dihk.c

Římskokatolická farnost Cholina - 27

 1. Katechismus katolické církve - II. část - 6. díl - svátost smíření 17. února Kurz katechismu katolické církv
 2. Bohoslužby. Svatý Josefe, pro bolesti a radosti tvého života tě prosíme, přijď nám na pomoc s velkou mocí, která ti byla Bohem udělena
 3. 2020. Římskokatolická farnost Uherský Brod informuje k 18. 11. 2020! V souvislosti s novým opatřením nouzového stavu vládou České republiky, s účinností od středy 18. listopadu 2020 se mohou konat bohoslužby za účasti maximálně 15 osob. Mše svaté se budou moci účastnit zatím jen ti, co mají intenci mše svaté
 4. aristy o svátosti smíření Milí čtenáři, loni jsem vyučoval se
 5. Farní zpravodaj Úvodní slovo Milí farníci, v uplynulých třech měsících jsme prožili období, jaké snad nikdo z nás nečekal. Mnohé věci se v našem životě úplně změnily.Věci, které byly pro nás samozřejmé, ztratily tuto samozřejmost

2020 - Oficiální stránka Římskokatolické farnosti Lukov

 1. SVÁTOST SMÍŘENÍ (ZPOVĚĎ) Umožňuje zakusit uzdravující dotek Boží milosrdné lásky. Máme-li na svědomí těžký hřích, není pro pokřtěného katolíka žádná jiná schůdná cesta ke smíření. Svatá zpověď však má smysl i tehdy, když si nejsme vědomi těžkého hříchu
 2. V úterý 9. 2. 2021 od 9.00 hodin bude v katedrále sv. Václava v Olomouci sloužena mše svatá za rodiny, která bude přenášena online
 3. Svátost smíření; Biřmování Olomouc, 27. října 2020. Share. Tweet. Římskokatolická farnost Vamberk, Husovo náměstí 85, 517 54 Vamberk. Všechna práva vyhrazena 2021. Vytvořeno službou Webnode. Vytvořte si webové stránky zdarma!.

Aktualizováno 16.3.2020: Informace pro farníky k ..

Investor: Římskokatolická farnost svatého Mořice Olomouc. Doba trvání: 01/2015 - 12/2021. Operační program: Integrovaný regionální operační program. Prioritní osa: 3 - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí. Specifický cíl: 3.1 - Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního. Svátost smíření je možná 20 minut před mší svatou a po domluvě i při návštěvě doma. Každý den v týdnu budou kostely otevřené (vstupní prostory) pro osobní modlitbu. OZNAMY: - Měsíc květen je měsíc májových pobožností. Uctívejme Pannu Marii, prosme o pomoc. Májové pobožnosti v týdnu Adorace a svátost smíření ve farním kostele ve Velké Bystřici od 18:00 do 19:00 Pondělí 23. 8. Mše svatá na DPS sv. Anny ve Velké Bystřici v 1 5: 00. Úterý 24. 8. svátek sv. Bartoloměje, apoštola. Středa 25. 8. Čtvrtek 26. 8. Mše svatá ve filiálním kostelíku v Bukovanech v 17:00 . Pátek 2 7. 8. Památka svaté Monik Vyvinuto v rámci projektu POMEZI - Podpora mezioborových studií a inovací studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci (CZ.1.07/2.2.00/28.0091) Doporučené prohlížeče Google Chrome , Mozilla Firefox , Internet Explorer 10 a vyšš Během ohlášené adorace je možnost přijmout svátost smíření a Eucharistie. Pro případné další dotazy kontaktujte otce Františka Eliáše (kontakt zde) Kde je možné sledovat nedělní mše svaté: Proglas - v 9:00 hod. TV Noe - v 10:00 hod. TV LUX (Slovensko) - v 10:00 hod. a v 18:30 hod. ČT 2 - v 10:00 hod

Svátost smíření. Pravidelná příležitost k přijetí svátosti smíření je půl hodiny před každou mší svatou, jinak po předchozí domluvě. Svátost manželství. Snoubenci, kteří by rádi uzavřeli manželství, ať se přihlásí minimálně tři měsíce před plánovaným datem svatby Přijetí svátosti smíření bude možné pondělí a středu odpoledne od 16:00 do 17:00 ve farním kostele. Čtvrtek a pátek bude v klášterním kostele v tradičním čase. Prosím o dodržování platných podmínek 15 osob v kostele a rozestupy 2 m Svátost smíření, to je správný termín pro obecnější výraz zpověď, někdy také zpověď svatá. Svátost smíření, zpověď svatá, umožňuje zbožnému člověku, aby se vyznal ze svých hříchů, vyjádřil nad nimi lítost a přijal rozhřešení. Ke zpovědi přichází zbožný člověk pravidelně, aby v hříchu nesetrvával a aby jeho duchovní život nebyl povrchní Publikováno: 26.7.2020 v 740 × 554 v Rozpis lektor Arcibiskupství Olomoucké; České katolické dílo; Charita; Děkanát Kroměříž Svátost smíření; Manželství.

Svátost smíření, svátost nemocných a svaté přijímání je možné přijmout kdykoli na požádání. Nadále platí dispenz našich biskupů od účasti na nedělních a svátečních bohoslužbách, abyste se mohli připojit duchovně k přímým přenosům. Děkujeme za pochopení této mimořádné situace Příprava na svátost smíření. 15.4.2020. Příprava na svátost smíření. Józef Augustyn. Autor nám vysvětluje, co je svátost smíření a jak se na ni připravit, abychom ji prožili dobře. Setkávání s odpouštějící a uzdravující Boží láskou se nám pak stane zdrojem pokoje a radosti. čtenářský koutek. bonusový.

Jan hned 2x a to v rozmezí asi 18 hodin od zpovědi předchozí. Obě ty zpovědi byly výborné, ale nedoporučuji v této disciplíně trhat rekordy, protože svátost smíření je svátost a ne sportovní zápolení. Nelze si říci, jak v Bylo nás pět: To bude pan farář koukat, jaký mám hřích Příležitost k přijetí svátosti smíření budete mít zde v katedrále ve čtvrtek a v pátek od 17:30 hodin. V pátek bude zde v katedrále v 17:30 hodin vystavená Nejsvětější Svátost k soukromé adoraci, kterou v 18:00 zakončíme společnou adorací. Olomouc, 7. října 2020 Pohřeb P. Pavla Jagoše v Lipově 22.9.2020 První sv. přijímání 27.9.2020 256 let farního kostela 4.10.2020 Olomouc (září 2006) Bohoslovci v naší farnosti (říjen 2006) přijímání, svátost nemocných, svátost smíření, pomazání nemocných, církevní sňatek). Aktuality z farnosti: 5. června 2021 proběhlo ve farním kostele biřmování farníků z farnosti Přerov a dalších farností našeho děkanátu. Svátost biřmovancům udělil olomoucký arcibiskup. Vážení farníci, přijměte naše srdečné pozvání ke slavení slavnosti Těla a Krve Páně

Velikonoce 2020: Vademecum pro kněze - Arcibiskupství

Dne 7. října 2020, se v Olomouci konalo jednání Stálé rady ČBK. Její členové vyzývají věřící, aby se modlili růženec za ukončení pandemie COVID-19. Text výzvy naleznete níže 1. svátost smíření (v rozmezí několika dnů) 2. svaté příjímání (nejlépe v ten den) 3. modlitba na úmysl papeže (nejlépe v ten den) 4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu 5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku: v kostele nebo na hřbitově se pomodlit modlitby Věřím v Boha, Otče náš a Sláva. Svátost smíření - skrytý poklad Biskupství brněnské, 2020 Cena 10 Kč formát A7 Malý sešitek vhodný pro prvokomu-nikanty vysvětluje, co je to svátost smíření, hřích a jaké části má svátost smíření. Nabízí zpytování svědomí pro malé školáky a návod pro zpověď krok za krokem 2020: 10:00 Svátost smíření prvokomunikantů a příbuzných: Úklid 6.skupina Šumberová K. Krejčová K. Nedělě.

Kaplička sv

Sešity: Zpovědní zrcadlo podle skutků milosrdenství ; Zpovědní zrcadlo nastavuje zpětnou vazbu. Nabízí oblasti v životě, nad kterými se normálně nezamýšlíme. Více motivuje konat skutky milosrdenství. Cílem není najít co nejvíce hříchů, ale načerpat více lásky a milosrdenství do svého životního. Vstoupili jste na internetové stránky Římskokatolické farnosti Holice. Stojí v ní farní kostel svatého Martina v Holicích a filiální kostel svatého Václava v Horních Ředicích. Farnost však tvoří především lidé. Navštěvují kostely, prožívají nejen v nich společné chvíle a stávají se farní rodinou

Možnost doučování dětí v CPR. Centrum pro rodinu nabízí doučování pro žáky 1. stupně a 6. a 7. třídu 2.stupně. Doučování bude probíhat po domluvě v Centru pro rodinu nebo v případě potřeby i přes Skype. Zájemci se mohou hlásit pastorační asistentce Ludmile Štěpánkové na mob. 775 303 840 Jak je to aktuálně s možností přijmout svátost smíření si můžete přečíst zde Svátost smíření. 1.5.2020 aktuálně , Nezařazené Ohlášky 26.4.202

Svátost smíření; Biřmování Bohoslovci z Arcibiskuého semináře v Olomouci připravili seznam zajímavých odkazů, které mohou křesťané využít v době mimořádných opatření proti šíření koronaviru. Aktuálně ve farnosti - aktualizováno 2.4.2020 (může se změnit - v závislosti na okolnostech, na. Svátost smíření bude od 17,00 hod. v průběhu adorace a v 18,00 hod. mše svatá V pátek v 15,30 se rozloučíme s paní Annou Poláchovou Pá. - První pátek v měsíci Bohoslužba slova v 17,00 hod. zakončená Svatým přijímáním So. - Slavnost Proměnění Páně - mše svatá v 8,30 hod Z diecézního oběžníku (duben 2020) 1. Svátost smíření v situaci koronavirové krize - pokyny pro brněnskou diecézi Apoštolská penitenciárie, kromě dekretu o plnomocných odpustcích, vydala pro situaci současné pandemie tak V den zasvěcení anebo krátce před ním přijměte svátost smíření a zřekněte se všech. kalendář akcí LDBT: Závěrečná mše svatá (Claudio Monteverdi: Messa a quattro voci da Capella) 22. 08. 2021 v 10:30 | Piaristický chrám Nalezení sv

Svátost křtu a obnova křestní milosti ve svátosti smíření / kolektiv autorů -- OLA001 1-260.957 Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK01, záznam 001027469 Navigace: https://aleph.vkol.cz/pub / svk01 / 00102xxxx / 0010274xx / 001027469.ht Kuřim 28. června (VS ČR) Pátek 28. června byla v kapli svatého Dismase Věznice. V červenci a srpnu (od 6.7. do 27.8.) jsou ve všední dny (po - pá) bohoslužby POUZE RÁNO v 7:00 hodin. Večerní bohoslužby je možné navštívit v sousední farnosti sv

Jak na (před)velikonoční zpověď? 3. 4. 2020, 01:00 | Doporučit. svátost smíření. Pár poznámek k možnosti přijmout svátost smíření, či možnosti smířit se s Bohem v extrémních podmínkách, kdy není vhodná forma smíření tak jak jsme zvyklí. Možná také patříte k těm, pro které patří k přípravě na. P O Ř A D B O H O S L U Ž E B 27. září - 4. října 2020 Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl PO 28. 9. Sv. Václava, mučedníka, hl. patrona olomoucké arcidiecéze BŘEZOLUPY 18.00 Za mír, který je darem Božím a dar víry pro český národ. BÍLOVICE 18.00 Za † Františku a Leopolda Müllerovy Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8 779 00 Olomouc IČ: 61989592 +420 585 631 111 e-podatelna@upol.cz ID datové schránky UP: ffsj9ei Podrobné identifikační údaje Úřední hodiny Podatelny RUP pondělí-pátek: 9:30-14:0

Základní literatura: Adam A., Liturgika.Křesťanská bohoslužba a její vývoj, Praha 2001.. Dokumenty liturgické obnovy, Olomouc 1994.. Katechismus katolické církve, Kostelní Vydří 2001, odst. 1066-1690.. Kunetka F., Slavnost našeho vykoupení: nástin liturgické teologie, Kostelní Vydří 1997. základní orientace v současných liturgických knihách římského obřad Farnost Skřipov ve spolupráci s obecním úřadem se rozhodla uctít památku svého kněze a pozdějšího rektora teologické fakulty v Olomouci, Mosn. Vojtěcha Tkadlčíka, od jeho smrti uplynulo již 20 let. V našem farním kostele sv.Jana Křitele byla v neděli 11. února 2018, za účasti předních církevních hodnostářů ostravsko-opavského biskupství, olomouckého. Dále nabízíme možnost Svatého Přijímání - v kostele nebo pro starší zájemce u nich doma (koordinuje Radka Habánová) a svátost nemocných či svátost smíření (po domluvě s P. Josefem Ptáčkem nebo P. Jakubem Jirovcem). Fri, 27 Mar 2020 11:47:00 GM

Noc kostelů 2020; Svátek sv. Kryštofa a svěcení motorových i jiných vozidel, Hrušov, 26.7.2020; Hra světel v přítmí našeho chrámu; Videa; Rozhovory; Hrušovský kostel historie; Malování kostela 2020; Koblovská kaple. Tak jde čas; Papežský nuncius v Hrušově 6.10. 2019; Vánoce 2019; Velikonoce 2019; Velikonoce 2016; Noc.

www