Home

Co znamená instrumentální hudba

Instrumentální hudba. Pokud hrají jenom nástroje, jedná se o hudbu Instrumentální. Vokálně- instrumentální hudba Vokální hudba a instrumentální hudba se mohou spojit (například v opeře) a tím vzniká hudba vokálně- instrumentální. V tomto případě sbormistr spolupracuje s dirigentem. Dirigent se naučí s orchestrem skladbu a sbormistr se ji naučí se sborem Vokální znamená hudba se zpívá (zpívaná hudba) Pěveckému tělesu, které hudbu interpretuje se říká pěvecký sbor Pěvecký sbor je řízen sbormistrem. Sbormistr nepoužívá na rozdíl od dirigenta taktovku, ale jenom ruc • hraný na hudební nástroj, zkomponovaný pro hudební nástroj • vztahující se k sedmému mluvnickému pádu • vztahující se k instrumentalism Zdánlivě instrumentální hudba, oproštěná od slov, bytostné lidské řeči, obsaženého v ní samotné přesto poukazuje k celku, ke sdělení. Sdělení přesto nemusí obsahovat deskriptivní popis objektivní reality, může poukazovat na psychologické a duševní stavy, odkazovat k mystériu, prožitku zjevení, komplex hudby je rafinovaně obalován a halen i s Pravdou

Obecně platí, že pro muzikoterapii je jednoznačně vhodnější instrumentální hudba, protože zpěv rovněž může vyvolat stres. Nebezpečné jsou však také opusy s mnoha náhlými změnami rytmu a hlasitosti Hudební terminologie je názvosloví, používané původně pouze v evroé hudbě, které však posléze proniklo do celého světa, protože především v oblasti zápisu hudby je aplikovatelné na většinu hudební produkce, ať již etnické či umělé

Voklální hudba, instrumentální hudba a vokálně

  1. divertimento - instrumentální skladba zábavného charakteru; divisi nebo div. - děleně; dixieland - proud starší jazzové hudby; DJ (D.J.) nebo diskžokej - djembe - dlouhohrající deska - LP deska; dobro - druh upravené kytary; dolce - sladce; dolcissimo - co nejsladčeji; dodekafonie nebo dvanáctitónová hudba - dolente - boln
  2. Složitější skladby jako jsou sonáta, symfonie, koncert, opera nebo oratorium, se obvykle hierarchicky člení na menších jednotky, aby se zvýšila složitost ozdob, hudebních frází, period (melodických celků), sekcí a hudebních vět (obecně v instrumentální hudbě) nebo jednání (v opeře a hudebním divadle, často, ale ne vždy, postupně rozdělených na scény, případně rozložitelných na uzavřené kusy, například recitativy, ariosa nebo árie), až ke.
  3. Samotné slovo klezmer pochází z hebrejštiny, kde jako k'li zemer znamená hudební nástroj, a je moderním označením pro instrumentální lidovou hudbu východoevroých (Aškenázských) Židů

  1. Co je oratorium. ( hudba) vokálně-instrumentální hudební skladba. ( náboženství) modlitebna, oratoř
  2. Co je ritornel ( literatura ) forma lyrické poezie o třech verších vyslovující prostou myšlenku ( hudba ) instrumentální část árie refrénovitě se opakujíc
  3. Jak jsem už zmínil, hudba, která je vhodná k učení se Vám možná nebude líbit, ovšem k učení můžete poslouchat Vaši oblíbenou hudbu, ale bez textu, pouze instrumentální verzi, což znamená bez zpěvu, zpěv mozek vyrušuje, i když to vědomě nevnímáte, celou dobu se soustředíte na text a ne na samotné učení

2.4 definice :STUPNICE, TÓNINA, AKORD, INTERVAL. 3.Charakterizujte intervaly harmonické a melodické. 4.Vyjmenujte základní intervaly. Jak je dělíme ? 5.Co je to půltón a celý tón ? Který interval tvoří ? 6.Cojsou to posuvky a jak je dělíme ? 7.Co znamená vokální a instrumentální hudba ? 8.Jak dělíme pěvecké hlasy Zvuky v divadelním představen se nazývají jako scénická hudba. Opera Opera je zpívaná divadelní hra s instrumentálním doprovodem orchestru (častější) nebo sboru, má děj a ten je zpíván herci. Jako podklad slouží libreto. Slovo libreto pochází z italštiny a znamená knížečka

instrumentální - ABZ

Hudba - lite

Co to znamená medle aj nového? 05:06: Týnom, tánom: Instrumentální hudba (1) Jazz (53) Pop (10) Dekáda. 1960 - 1969 (21) 1970 - 1979 (36) 1980 - 1989 (7) Role. Hudba (2 Koncert G dur pro hoboj, smyčce a basso continuo od Antonína Reichenauera (c. 1694-1730), který vychází tiskem vůbec poprvé, patří mezi významné a vzácné památky instrumentální..

Největší zabijáci. (efektivního) učení: Hudba, čokoláda, lepek ale i příííliš kafe. Lucie Štěrbová / 4. 7. 2018. Ráno si, vybavení pořádnou svačinou a horou čokolády, lehnete do učení, nasadíte sluchátka s oblíbenou muzikou a pustíte se do šprtání. A když do sebe o několik hodin později lijete už. To, co v liturgii činí určitý zpěv či hudbu krásnými, neexistuje samo o sobě, nezávisle na slavení, místu, ritu či společenství, jež s sebou takový druh zpěvu a hudby nese. Dozajista může zpěv i instrumentální hudba vyjadřovat a velebit pravdu, kterou se společenství snaží žít: ale primárním zůstává způsob.

Ve čtvrtek 22. srpna začala v Ostravě přehlídka soudobé hudby Ostravské dny, která potrvá až do konce měsíce. V jejím rámci bude v neděli uveden i klavírní koncert Movis skladatele Michala Rataje, který při té příležitosti poskytl Novinkám rozhovor Co znamená každodenní život? To, s čím zápasíme, z čeho se radujeme, co nás trápí, co nás rozptyluje atd. O co konkrétně jde? O výchovu dětí, nakládání s penězi, pocity viny, sexualitu, zápas s nadváhou, srovnávání se s druhými, odpočinek, pláč, smutek, strach ze smrti Žalmy vyjadřují rozmanité pocity a postoje srdce. Ovšem slovo žalm doslova znamená instrumentální hudba, hudba za doprovodu hudebních nástrojů.Když se kdysi dávno žalmy sborově zpívaly v chrámu, byly doprovázeny strunnými nástroji, trumpetami, beraními rohy, cimbály, atd Instrumentální a vokální hudba, hudební soubory 7. Hudební formy Základní pojmy (motiv, téma) co slyšíme (např. zpěv ptáků, hučení vody, svištění větru apod.). Dělí se na podstatě to znamená, že oproti durové stupnici se nám tři tóny (třetí, šestý a sedmý) snížily.. Hudba - hudba úvod, Hudba. Mno hoó...asi sem jeden z tý menšiny...zpěvačky, jako ženy nijak nepodceňuji, ale jejich hlas mi ke zpěvu prostě nesedí..Poslouchám muziku buď instrumentální( to znamená, že se ve skladbách nezpívá) a to Michala Pavlíčka, nebo Luboše Andršta...(rock, blues..) a nebo kapely, jako yo yo band, buty a podobně..ze zpěváků pak Michala prokopa a.

Jaký mý význam metalová hudba v muzikoterapii? Odpovědi

Instrumentální hudba. V Bibli je uvedeno jen velmi málo informací o tom, jaký tvar a jakou konstrukci měla více než desítka různých hudebních nástrojů, o nichž je tam zmínka. Většina znalců se tedy intenzívně zaměřila na to, co o hudebních nástrojích, které používaly okolní národy té doby, objevili archeologové Narativní hudba jednoduše znamená hudbu, která vypráví příběh . Než začneme, musíte pochopit, co je narativní hudba a jak se liší od jiných druhů hudby, jako je hudba na pozadí a písně. Narativní hudba je nejdůležitější hudba Narativní hudba je jako další herec ve filmu. Narativní hudba je jako hlasatelka filmu

Pro toho, kdo si licenci na hudbu koupí, tak bez autorských poplatků stále znamená bez autorských poplatků. Když teď víte, co hudba bez autorských poplatků je, můžete prozkoumat hudební knihovnu PremiumBeat Státní hymna (instrumentální) na svatbě? Fórum Hudba. 7. úno 2020 5 0. Zapnout upozornění. Dobrý den, moc ráda bych měla v průběhu obřadu (nejspíš těsně před nebo těsně po oddání) zahranou státní hymnu v instrumentální podobě. Vůbec se mi ale nedaří dohledat, jaká jsou v tomhle směru pravidla? Je to vůbec. instrumentální hudby je v mnoha traktátech 18. století. Již Giu­ slovo znamená pouze začátek, kdežto Řekové ukazují dost jasně, že je to část řeči před nástupem toho, co je předmětem řeči. 19 Zajímavý je v této souvislosti co se stalo, nebo o čem se předpokládá, že se stalo, nebo podle definice Apol­.

Hudební slovníček pojmů - Atlaso

Forma Sonata je: definice, sekce, teorie hudby, analýza, expozice a práce Hudbu 2019 Sonata forma je struktura jedné z částí nalezených v instrumentální hudbě a hudba polyfonní, monodická a kontrapunktická. B) Podle výrazových cílů uměleckého díla, lze rozeznávat hudbu absolutní a hudbu programní. - C) Podle provozovacích prostředků, jimiž hudba pracuje, mluvíme o hudbě instrumentální, určené výhradně hudebním nástrojům a o hudbě vokální, určené lidskému hlasu Dana Soušková, Ph.D. Hudební katedra PdF UHK, Rokitanského 62, Hradec Králové. CZ 500 03. Moteto (též motet, lat. motetus) je jedním z žánrů vokální hudby, který se využíval v rámci bohoslužby. Vznikala i moteta, která nebyla určena k liturgickým účelům a fungovala jako slavnostní nebo příležitostná hudba

MASTERING. Co je to mastering ? Když mistr masteringu obdrží kolekci písniček, které mají vytvořit album, uspořádá velmi zjednodušeně řečeno úroveň jednotlivých tracků tak, aby žádný z nich nebyl příliš hlasitější než ty sousední, a také se ujistí, že časový interval mezi každým dvěma písničkami je nastaven správně Klasická hudba, někdy také vážná hudba nebo artificiální hudba, odkazuje na uměleckou, duchovní a světskou hudbu, složenou nebo mající kořeny v rámci západní kultury.Zahrnuje přibližně časový úsek, který začíná v 11. století a sahá až do 20. století nebo, v závislosti na konvenci, do současnosti.Toto období lze zejména charakterizovat vývojem a. Co ale není ani zbla obvyklé, je právě ta hudba Autorsky se na digitálním albu podílejí všichni členové. Třináctka skladeb má společné výtečné instrumentální a vokální výkony v široké emocionální šíři, silný smysl pro humor a nadsázku a žánrové rozpětí od soudobé komorní hudby přes klasický jazz až. Co vystoupení, to jiná muzika, co jiná muzika, to jiná představa o tom, co to vlastně alternativní znamená. Jako první zahrála brněnská Kochlea. Instrumentální kapela, fungující od roku 2010, převzala název z označení hlemýždě (části spirálovitého labyrintu) v lidském uchu Co znamená opera neboť se zdaleka netýká jen instrumentální hudby). Barokní kontrapunkt se již rozvíjí zcela jednoznačně na základě stabilizovaného tonálně harmonického myšlení v dur-mollovém tonálním systému. Staré církevní mody jsou opuštěny

Co je tedy primárně profánním elementem v hudbě? Jde o to, co netvoří žádnou nutnou integrující součást znějícího sakrálního slova. Potkáme jej tedy tam, kde vystoupí hudba ve své svébytnosti. Taková je však hudba vícehlasá a zvláště hudba instrumentální, na řeči nezávislá Co znamená reforma opery? Reforma = úprava, změna. Co asi chtěli její tvůrci změnit? Vyzdvihnout děj, zvýšit dramatickou pravdivost, hudba má zobrazovat dějovou linii, utlumit funkci árií, měly být rovnocenné s dalšími operními složkami. Nejvýznamnější barokní reformátor byl . Claudio Monteverd Například Milan Broum, můj kolega ze skupiny Olympic, to vůbec nepochopil. Ptal se mě, proč jsem zase neudělal instrumentální náročnou desku, když ví, co všechno mě baví hrát a jaká byla má hudba na předchozím albu mého projektu Drumwave. Ale myslím, že prostě neznal tenhle můj rozměr

Vyberte si z naší hudební kategorie. Máme pro Vás 15% slevu na vše a nad 750 Kč dopravu platíme my! Jsme tu pro Vás - Knihy Togga Co znamená slovo art vybočující z hlavního hudebního proudu. Je pro něj typické, že všechny art rockové kapely vynikají skvělou instrumentální zručností a svérázným přístupem ke skladbám, které chtějí stvořit jako dokonalé umělecké dílo. V art rocku se prolínají prvky klasického rocku, klasické hudby.

Markéta Dvořáková z Hudební současnosti: Současné hudbě bych přála hlavně otevřené a vnímavé

Následně se přeneslo do češtiny se stejným významem, ten ale rychle vyskočil ze svého původního rámce a ze slova bengr se stalo označení pro cokoliv, co je povedené či dobré - příklad: Kámo, ten tvůj novej batoh je fakt bengr. Z angličtiny tu máme i výraz felit pocházející ze slova fellow. Znamená to. Ani já na tom nebyl moc jinak. Ještě několik měsíců před založením VAIBE jsem vůbec netušil, co znamená backprop, k čemu se používá softmax, ani co je to LSTM síť. Naštěstí mám už teď vedle sebe parťáka, díky kterému se můžu soustředit jen na samostatný vývoj projektu. Ty sám produkuješ hudbu portugalského slova a znamená to perla nepravidelného tvaru. Jedná se o období 17. století (1600-1750). Po renesanci se navracíme zpátky k duchovnu, a to se projevilo samozřejmě i na hudbě. Polyfonie dosáhla svého vrcholu právě v tomto období, proto není divu, že jsem se věnoval fugám a napsal Umění fugy. Vznikaly i. Dynamika v hudbě znamená sílu (hlasitost) přednesu. Abychom mohly vyjádřit různé odstíny dynamiky, máme k dispozici celou škálu dynamických znamének. Ty nám určují jak silně nebo slabě se má hrát. Základní dynamická znaménka: ppp - piano pianissimo - co nejslaběj // Dynamika v kontextu zvuku . Dle české wikipedie. Co hraju hůře či lépe na kytaru: (No, spíąe hůře.) Jo, bude-li název nějaké písničky v kulatých závorkách, např. (P.S. I LOVE YOU), znamená to, ľe tu písničku nevyzpívám a ľe ji hraju aľ ve stavu rozjařilém. Ale pozor, alternativní názvy písní uvádím téľ v kulatých závorkách, např

Seznam hudebních pojmů - Wikipedi

Klasická hudba - Wikipedi

Hudba, její definice a typologie 2. Hraniční oblasti hudby - muzak, sound art, background music 3. Hudba v persuazivní komunikaci 4. Psychologické aspekty hudby 5. Sociální a komunikační aspekty hudby 6. Sémantické aspekty hudby 7. Hudba v televizní, rozhlasové a internetové reklamě 8. Využití hudby v dalších oblastech. představivost, rozvíjí myšlení, řeč, hudební schopnosti dětí a jejich obrazotvornost. Pomocí hudby se vytváří osobnost dítěte. S poslechem hudby a se zpěvem písní by se mělo začít co nejdříve. Už v prenatálním období dítě reaguje na hudbu. Pro nejmladší děti je hudba bohatým zdrojem nezastupitelných zážitků Jak na člověka působí hudba? Voodoo - hudba, zpěv a tanec mají na člověka velký vliv! Madonna v Eurovision zahrála Ďábla; Eurovision 2019 - zednářsko-satanský rituál; Metalinda - rocková verze české hymny pod patronem hexagramu; Působnost ďábla je v českém hudebním průmyslu obrovská; Co znamená symbol. Krchovský je básník, jehož dokonale vázané verše hudbu již implicitně obsahují - zejména daktylské valčíky - a není třeba jim další hudbu dodávat. Věřím, že Hlavsu na Krchovském uchvátilo přibližně to, co o čtvrtstoletí dříve na Bondym, výsledky ale byly příliš spoutané dokonalou formou A co znamená pro tebe osobně? Pro některé skladatele je hudba jejich celý svět, pro mne je celý svět hudbou. Jako skladatel se totiž nezaobírám pouze zvuky, které obvykle chápeme jako hudební materiál. Neméně jsem fascinován všemi těmi rozličnými zvuky, které neustále nacházíme v prostředí okolo nás - pokud tedy.

V produkci skupiny Rí Ra se snoubí irské tradicionály a instrumentální skladby, lehce okořeněné funky přiznávkami a jazzovými vyhrávkami. Kapela se nedrží striktně harmonie a standardních postupů irské tradiční hudby, a i díky tomu je její hudba otevřena širokému obecenstvu. YouTube. Five Leaf Clover. 230 subscribers i to, co znamená. 3. Dům od domu tu zprávu nést. je velmi potřebné, jen tak se může rozhodnout, kdo přijme ji, kdo ne. Tak dál to jméno Jah ať zní. i pravda zářivá. Kdo káže rád, ten ví, že Bůh. tu stále ovce má Co znamená hudba v životě člověka? Komponuje písně a instrumentální skladby pro děti a mládež, upravuje lidové písně. Pořádá semináře pro učitele v České republice, Rakousku a Německu. Je kmenovým autorem chlapeckého sboru Pueri gaudentes. V roce 1995 byl vyznamenán Pro merito (za zásluhy) Orffovou nadací v. Hudba je totiž v ovlivnění lidí velmi účinná. Instrumentální hudba může prostředí dodávat dojem exkluzivity, zatímco populární hudba může účinkovat přesně naopak. Tvrdí to Marek Franěk v publikaci Hudební psychologie (vyd. Karolinum 2005). Hudba je podle něj jedním z prostředků, které definují prostředí

Hudba je umělecká forma a kulturní aktivita, jejíž médium je zdravé. Obecné definice hudby zahrnují běžné prvky, jako je výška tónu (která určuje melodii a harmonii ), rytmus (a jeho přidružené koncepty tempo , metr a artikulace ), dynamika (hlasitost a měkkost) a zvukové vlastnosti zabarvení a textury (které někdy nazývají barva hudebního zvuku) Tradiční hudební nástroje středního východu. Ney - orientální rákosová či bambusová podélná flétna různé délky (do cca 60cm), s 6 předními a 1 zadním otvorem. Pochází ze starověkého Egypta, je rozšířená po celém středním východě a patří k základním nástrojům persko-arabské hudební tradice Dělejte to, co milujete, věnujte se tomu, čemu věříte, vzkazují instrumentální náladotvůrci Stellar Bay. 26.11.2019 Petr Bidzinski Hudba Rozhovor. Jak nejlépe popsat muziku, pod kterou jsou podepsáni chasníci ze Stellar Bay

Je záhadou, proč zrovna naši kapelu zasáhla židovská hudba

Barokní hudba: stylové prvky, skladatelé. 13. 6. 2019. Hudební umění západní Evropy se začalo rozvíjet zvláště aktivně v 11. století v souvislosti s vynálezem hudebního scénáře. Psaní hudebního textu, spíše než zapamatování hudebních děl srdcem, umožnilo skladatelům zachovat jejich jména v historii. A přesto. Pop music znamená populární, a jak naznačuje její název, je to hudba pro masy; v tomto smyslu bychom mimo pop music našli klasickou hudbu a další podobné umělecké formy. Tak, pop zahrnuje různé druhy hudebních žánrů a má více co do činění s publikem, kterému jsou písně určeny

Co znamená slovo oratorium? - Slovník cizích slov

Vždy musíte mít způsob, jak zaznamenat to, co vytvoříte, protože myšlenky mají špatný zvyk zpustošit velmi rychle. Pokud víte, jak psát hudbu, mějte hudbu stále s sebou. Zahrajte si dohodu. Pokud máte hudební nástroj a víte, jak hrát, můžete hledat melodii založenou na posloupnosti akordů Píseň je jedním ze základních žánrů vokální hudby. Je zpravidla nevelkého rozsahu, na jejím obsahu a formě se podílejí rovnoměrně hudební a textová složka. Píseň může být také součástí opery, operety, muzikálu, využívá se v hudbě scénické a filmové. Jako píseň se označují některé instrumentální skladby Co je hudba instrumentální? Jaké znáš instrumentální soubory a orchestry? Co víš o W. A. Mozartovi a. L. van Beethovenovi? Orientace v notách houslového a basového klíče. 5. ročník - 2. pololetí. Co je interval? Vyjmenuj intervaly základní. Jak je dělíme? Jaké znáš intervaly odvozené? Jak vznikají? Co je akord Původní rukopis obsahuje vokální a instrumentální hudbu: dvě kantáty, padesát osm krátkých italských árií a jednu recitativní, u většiny není znám autor, spolu se sedmnácti houslovými sonátami (dvanáct z nich od Tomase Albinoniho a pět od Giuseppe Saratelliho). . Árie v EM 179 jsou krátké, to znamená, že každý.

Co znamená slovo ritornel? - Slovník cizích slov online

Další tipy: hudba beze zpěvu, špunty do uší nebo chrániče sluchu. Ve své zoufalé situaci jsem přišla na to, že občas pomůže pustit si v práci do sluchátek instrumentální hudbu, tedy beze zpěvu. Nahradím tím otravné hejkání z rádia něčím snesitelnějším Hudební život se přesouvá do online světa. Liší se něčím od toho, co známe? Stejně jako na jaře, i nyní se pod vlivem okolností naše životy přesouvají ve velké míře do virtuálních prostor. A hned v prvním sledu se tam odebrala kultura včetně hudby Nevěsty a budoucí nevěsty diskutují a radí si o všem, co se týká jejich svatby, od bot po sex Instrumentální hudba Hudba v renesanci měla funkci doprovodnou, taneční a poslechovou. Oblíbenými nástroji byly nástroje drnkací - loutna, mandolína, kytara. Nejznámější tance - pavana, galliarda, saltarelo, allemanda, branle. Nejrozšířenejším způsobem instrumentální hudby byla hra sólová - klávesové nástroje Co ale ocení každý, je určitě nějaký domácí dezert. To si vaši vietnamští přátelé budou čvachtat. Mluvíte zkomolenou vietnamštinou s českým přízvukem a sotva víte, co znamená sociální pojištění v češtině, natož ve svém rodném jazyce. když tam nehrála ani instrumentální hudba. Takové ticho, u.

Hudba k učení aneb vliv hudby na učení

Hudba je způsob komunikace, který by děti (a nejen ony) měly získat přirozenou cestou. Hudba a kultura by neměla být nic nadstandartního, co si může dopřát jen hrstka vyvolených. Je to součást vzdělání a všeobecného povědomí, kterým by měli projít úplně všichni. Snažím se, ať do dětí s prominutím. Roman Prymula, epidemiolog a ministr zdravotnictví: Co se týká koncertů, tak pokud tam je jakýkoliv zpěv, tak tady je zákaz. Na druhou stranu, klasické instrumentální koncerty, to znamená s jakýmkoliv nástrojem, vážná hudba a podobně, tak ty jsou samozřejmě povoleny Nakonec se pokusíme doprovodit Malou noční hudbu hrou na tělo. Tempo skladby - allegro, metrum - sudé, takt - C. Žákům předložíme schéma doprovodu - partituru. Nejprve si vyzkoušíme, co které značky znamenají. Je dobré předkreslit si jednotlivé značky na tabuli a podle nich s žáky nacvičit, co která znamená

Hudba na jevišti - Studuju

Hudba bude opět instrumentální, tentokrát úplně bez vokálů, tedy sdělení přichází přímo z nitra skladby, samotného zvuku a kompozice. V tomto to pro nás byla obrovská výzva, zkombinovat živé, akustické bicí, cello a elektronické beaty se syntezátory. Co pro vás znamená zima v Brně?. Start studying Dějiny II. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

10 desek - 10 nejoblíbenějších desek Vítka Malinovského. Saxofonista skupiny Hudba Praha je též pedagogem na FD ČVUT, překladatelem, publicistou a cestovatelem. Vít Malinovský vyrostl v dejvické bluesové hospodě Houtyš a hrál v Symfonickém orchestru pro pracující a v Dechovém kvintetu Praha, spolupracoval se skupinami. Kvintakord je teoretický hudební pojem a jedná se o základní akord terciového systému. Znamená jednoduše souzvuk tří tónů znějících současně. Mez 3 Znamená to, že každá hudba a tanec jsou vždycky dobré? Nebo si musíš vybírat hudbu k poslechu a tanec, jehož se chceš zúčastnit? Co nám může pomoci, abychom si vybrali opravdu dobře? Je to skutečně tak důležité? TANEC, KTERÝ SI VYBEREŠ. 4-6. (a) Co by mohli mít křesťané proti některým tancům Nepředvídatelné audiovizuální putování. Tycho se vrací do Prahy. Na Grammy nominovaná downtempová formace Tycho přijíždí s pátou desku Weather (2019). V Praze vystoupí na pozvání Fource v pražské Roxy 23. února 2020. Původně jednočlenný instrumentální projekt Scotta Hansena se postupem času proměnil na živé. Výtah jede nahoru a dolů bez jediného cuknutí snad všemi patry jazyka. Od nářečí, kvůli němuž si posluchač možná bude muset vyhledat ve slovníku, co znamená, že Ježíš bulá školu, až po jazyk ortenovský nebo máchovský. Úvod je paradoxně nutný, aby bylo jasné, jak brát vážně to, co Nohavica na novince zpívá