Home

Sternbergové

Franziska Diana Sternbergová - Wikipedi

 1. il (14.9. 1908 Clevemede - 1. 11. 1983 Londýn). Rodiče se vzali ve Vídni 11. ledna 1928. Matka napsala knihu Cesta: paměti české aristokratky.. V dětství vyrůstala na rodovém sídle Šternberků.
 2. Podle rodinné legendy pocházejí Sternbergové od Kašpara, jednoho ze tří biblických králů, kteří se přišli do Betléma poklonit narozenému Ježíškovi. Hvězda, kterou rod nese v erbu, je tedy hvězdou betlémskou. Jejich údajný prapředek Diviš žil snad už na počátku 12. století. Ve 13. století vynikl statečností.
 3. Biografie hraběnky Sternbergové, líčící s neobyčejným vypravěčským talentem a s velkou dávkou vnímavosti, jemného humoru a ironického nadhledu příběh její rodiny, plný událostí a zvratů
 4. Sternbergové byli vždy přesvědčenými Čechy, proto lze také jejich podpisy nalézt na prohlášení české šlechty z roku 1939. V této době vlastnil hrabě Jiří Douglas (1888 - 1965) hrad Český Sternberk a Březinu. Po roce 1989 byly hrady vydány jeho synovi, hraběti Zdenkovi ze Sternbergu (*1923)
 5. SLOVO ZÁVĚREM ke knize Cecilie Sternbergové CESTA napsala její dcera Diana: Moje matka byla bezesporu nejzajímavější žena, jakou jsem kdy poznala. Jak byla zábavná, talentovaná a naprosto originální, nebyla možná ideální matkou v konvenčním slova smyslu, ovšem my jsme také sotva vedli konvenční život
 6. ulosti nikdy nebyli
 7. V době stavovského povstání v roce 1618 se někteří Sternbergové, například Václav (+1628), přidali ke vzpouře a byli potrestáni ztrátou majetku, Štěpán Jiří ze Sternbergu (+1625) byl víry podobojí, také se účastnil proticísařského odboje, ale krátce po bitvě na Bílé hoře přešel ke katolické straně

Nemá, ale doufám, že se mi ho podaří vybudovat. Nemůžu přeci vnukovi říkat, že se Sternbergové dobře chovali a že o tom musí něco vědět - z toho by moderní kluk omdlel. Chtěla bych, aby to tady měl rád. Byla bych moc nerada, kdyby to tady jednou prodali Rukopis paní Phipps Sternbergové je znát na každém kroku. Její práci můžete vidět v podobě závěsů na oknech, obložení stěn látkou nebo v květinových aranžích. Kontroluje každý detail a expozici často mění, někdy i bez varování. Místní průvodci se tedy rozhodně nenudí, především když se skupinou přijdou do.

Historická šlechta › Sternberg - základní údaj

Sternbergové - Potůčkovi - Operace Silver A - vypálení Ležáků. Rodina šlechtického rodu Sternbergů, která v současnosti vlastní hrad Český Šternberk a také zámek Březina na Rokycansku, žila od cca počátku 20. století i na území dnešní severní Itálie, v Jižním Tyrolsku v městečku Bruneck, v části Aufhofen Biografie hraběnky Sternbergové, líčící s neobyčejným vypravěčským talentem a s velkou dávkou vnímavosti, jemného humoru a ironického nadhledu příběh její rodiny, plný událostí a zvratů. Předválečný život aristokratické smetánky, nacistická konfiskace majetku, krátký návrat na rodová panství, emigrace do USA. 5.0 z 5 hvězdiček. 4. Popis. Biografie hraběnky Sternbergové, líčící s neobyčejným vypravěčským talentem a s velkou dávkou vnímavosti, jemného humoru a ironického nadhledu příběh její rodiny, plný událostí a zvratů. Předválečný život aristokratické smetánky, nacistická konfiskace majetku, krátký návrat na.

Sternbergové skutečně patří mezi nejstarší české šlechtické rody a dokonce jsou spřízněni přímo s britskou královnou Alžbětou. První písemná zmínka o rodu Sternbergů je datována již do roku 1130, kdy rod založil Diviš z Divišova, přítel a rádce knížete Soběslava Franziska Diana Sternbergová Phipps se narodila 22. února 1936. Je součástí rodu Šternberků. V roce 1941 musela rodina odejít do Prahy a zámek byl zabrán Němci. Po válce žila znovu na zámku až do roku 1948, kdy byla s rodiči nucena zámek opustit. Část života prožila v emigraci ve Spojených státech amerických a na Jamajce Sternbergové patří mezi nejvýznamnější české šlechtické rody. První zprávy o rodu pocházejí z druhé poloviny 12. století. Roku 1441 se rod rozdělil na dvě větve, holickou (ta roku 1712 vymřela) a konopišťskou Český šlechtic a potomek starodávného rodu, hrabě Zdeněk Sternberg, se narodil 15. srpna 1923 v Praze. Od mládí vyrůstal na jednom z nejstarších českých hradů, na Českém Šternberku. Po absolvování soukromé výuky v rámci obecné a měšťanské školy nastoupil na Arcibiskué a později na Reálné gymnázium v Praze. V roce 1939 byl svědkem příjezdu německých. Kromě dvou malých přestávek. První byla v roce 1942, kdy byla rodina nucena zámek opustit a obsadila ho nucená německá správa. A potom v roce 1948 se stal zámek majetkem státu, takže rodina paní Sternbergové, otec a matka, včetně ní, museli zámek opustit a emigrovali do zahraničí. Čtěte tak

Cesta Paměti české aristokratky - Cecilia Sternbergová - Specifikace. Biografie hraběnky Sternbergové, líčící s neobyčejným vypravěčským talentem a s velkou dávkou vnímavosti, jemného humoru a ironického nadhledu příběh její rodiny, plný událostí a zvratů. Předválečný život aristokratické smetánky, nacistická. Ještě že nám do zámku nastěhovali Lenina, říká hraběnka Sternbergová. Bylo jí dvacet, když se provdala do šlechtické rodiny. Mladá žena bez kapky modré krve. Dnes je Petře Sternbergové sedmatřicet a neumí si představit, že by žila jinde než na zámku. Přestože je to život poměrně tvrdý a nepohodlný Cesta - Paměti české aristokratky. Cecilia Sternbergová. pevná vazba Biografie hraběnky Sternbergové, líčící s neobyčejným vypravěčským talentem a s velkou dávkou vnímavosti, jemného humoru a ironického nadhledu.. Modrá krev: Sternbergové, V erbu rodu Sternbergů je osmicípá hvězda v modrém poli a rodové heslo latinsky zní: nezná západu, tedy nikdy nezapadá Pilot v Chile, americký námořník, vyznavačka Kršny, pokrývač. Tím vším byli příslušníci a potomci české šlechty v nelehkých dobách

Sternbergové skutečně patří mezi nejstarší české šlechtické rody a dokonce jsou spřízněni přímo s britskou královnou Alžbětou. (Česká televize) Jeden ze tří biblických králů, kteří se přišli klanět novorozenému Ježíšovi v Betlémě, se jmenoval Kašpar. A podle rodinné legendy to byl právě on, kdo založil. Častolovice - Častolovice - Zámek Častolovice vstal díky paní Dianě Phipps Sternbergové doslova z mrtvých a díky dalším a dalším nápadům je stále přitažlivější pro návštěvníky všech generací 08 / 08 Sternbergové. K11-CES015-42 Leopold Sternberg 22. 10. 1865 Pohořelice - 11. 4. 1937 Brno šlechtic a politik Leopold Albert Maria Jindřich Karel Boromejský hrabě Sternberg z konopišťské větve se stal po předčasné smrti staršího bratra Jaroslava dědicem Ještě před sto lety většina českých hradů a zámků patřila šlechtickým rodům, které se i v nově vzniklém Československu snažily udržovat šlechtické zvyklosti. Jak šlechta tehdy slavila Vánoce, Novinky zjišťovaly na hradě Český Šternberk, který vlastní a i nadále obývá rod Šternberků. Zdeněk Sternberg podle kastelánky Zuzany Míkové rád vzpomíná na.

A tato kniha je výborná záležitost! Biografie hraběnky Sternbergové, líčící s neobyčejným vypravěčským talentem a s velkou dávkou vnímavosti, jemného humoru a ironického nadhledu příběh její rodiny, plný událostí a zvratů. Předválečný život aristokratické smetánky, nacistická konfiska.. Diana Sternbergová prožila útlé dětství částečně v Častolovicích na zámku, se svými rodiči Leopoldem a Cecilií, kteří byli do roku 1948 jeho posledními majiteli. Vystudovala gymnázium v Praze u řádových sester - voršilek. Její otec byl v době nástupu fašismu jedním ze sedmnácti českých šlechticů, kteří.

Biografie hraběnky Sternbergové, líčící s neobyčejným vypravěčským talentem a s velkou dávkou vnímavosti, jemného humoru a ironického nadhledu příběh její rodiny, plný událostí a zvratů. Předválečný život aristokratické smetánky, nacistická konfiskace majetku, krátký návrat na rodová panství, emigrace do USA, existenční nejistota, nutnost zabezpečit. Biografie hraběnky Sternbergové, líčící s neobyčejným vypravěčským talentem a s velkou dávkou vnímavosti, jemného humoru a ironického nadhledu příběh její rodiny, plný událostí a zvratů. Předválečný život aristokratické smetánky, nacistická konfiskace majetku, krátký návrat na rodová panství, em

Cecilia Sternbergová KOSMAS

O takřka detektivním pátrání po vazbách Jiřího Tolara Potůčka na rodinu Sternbergů si více přečtete na portálu iCOT.cz: Sternbergové - Potůčkovi - Silver A - Ležáky (I.). PaedDr. Iva Matulková matuliv@gmail.com. Tel: +420 606 753 410 Sternbergové patří k nejstaršímu šlechtickému rodu v českých zemích. Jejich příslušníci se významně proslavili v politickém, církevním i kulturním životě našich dějin. Podle rodinné legendy je jejich původ od krále Kašpara, který se šel poklonit do Betléma narozenému Spasiteli, Ježíši Kristu V roce 1868 zakoupil jemnišťské panství Zdeněk ze Sternberga a Sternbergové obývali zámek až do roku 1943, kdy jim byl násilně zkonfiskován. Až do roku 1995 bylo Jemniště státním majetkem a v témže roce bylo navráceno zpět do vlastnictví rodu Sternbergů Bylo jí dvacet, když se provdala do šlechtické rodiny. Mladá žena bez kapky modré krve. Dnes je Petře Sternbergové sedmatřicet a neumí si představit, že by žila jinde než na zámku. Přestože je to život poměrně tvrdý a nepohodlný. A začátky byly krušné

Sternbergové jsou starobylý šlechtický rod, jediný v českých zemích, který byl vždy v panském stavu. Podle legendy pocházejí od Kašpara, jednoho ze tří biblických králů, kteří se přišli do Betléma poklonit narozenému Ježíši. Zlatá osmicípá hvězda, kterou rod nese, je tedy hvězdou betlémskou hraběnky Sternbergové je rovněţ doplněna o dějiny rodu Sternbergů a nástin ţivota Zdeňka Sternberga. V neposlední řadě by měla studie nabídnout i pohled do šlechtického rodinného prostředí a kaţdodenního ţivota aristokratických kruhů. Klíčová slova: hrabata ze Šternberka, historie, 19. stolet Nesmazatelnou stopu zanechali Sternbergové v Břasích. Byli významnými mecenáši oprav kostela svatého Vavřince v sousedním Stupně. Na tamním hřbitově je dominantou empírová hrobka, v níž je uloženo několik členů rodu

Franziska Diana Phipps Sternbergová - Uniform buttons

Franziska Diana Phipps Sternbergová - Uniformní knoflík

Cesta autor: Cecilie Sternbergová / žánr: životopis Někdy minulý týden jsem dočetla více než šestisetstránkovou autobiografii hraběnky Cecilie Sternbergové. Ve své knize autorka líčí svůj život po boku manžela Leopolda a dcery Diany Sternbergové nebo chcete-li česky Šternberkové - a tak u té češtiny zůstaneme, když jsme v Česku, patří mezi nejstarší české a moravské šlechtické rody. První zmínky o nich pochází již z 12. století a rod si své významné postavení udržel až do století 20 Společné dějiny obou hradů se rozešly ještě ve středověku. Zatímco Český Šternberk drželi Sternbergové téměř nepřetržitě a dodnes ho vlastní Zdeněk Sternberg, na Šternberku se vystřídalo mnoho rodin, než ho kolem roku 1700 koupili Liechtensteinové, kteří byli jeho majiteli až do konce druhé světové války V roce 1992 byl zámek v restituci navrácen současné majitelce Dianě Phipps Sternbergové. A ještě jeden zvěřinec nakonec bych zmínil a připomněl. To je vlastně minizoo. Kolik tam je teď aktuálně zvířat? Tak přesné číslo vám teď neřeknu. Máme tam různé druhy zvířat, lamy, poníky, oslíky, kozy, ovce a prasátka. Z Vamberku i z Rychnova nad Kněžnou to je do Častolovic jen pár kilometrů, z Kostelce nad Orlicí tam dokonce pohodlně dojdete pěšky. Hlavním důvodem k návštěvě je renesanční zámek, který pod rukama své majitelky, uznávané bytové architektky Diany Phipps Sternbergové jen kvete - obrazně i doslova

Historická šlechta › Cecilia Sternbergová a její kniha Cest

Cesta Paměti české aristokratky. Cecilia Sternbergová. Biografie hraběnky Sternbergové, líčící s neobyčejným vypravěčským talentem a s velkou dávkou vnímavosti, jemného humoru a ironického nadhledu příběh její rodiny, plný událostí a zvratů buňky Reed-Sternbergové. Dále se u pacientů vyskytuje velké množství reaktivních lymfocytů, které mnohokrát i převyšují počty nádorových buněk. Obr. 1: Histologický preparát znázorňující buňku Reed-Sternbergové

Hrad Český Šternber

Historie Sternbergů - Zámek Jemništ

Diana Phipps Sternbergová - Život na zámku Časopis Vita

Sternbergové, patřící k nejstarším šlechtickým rodinám v zemi, ale nebyli prvními vlastníky Jemniště. Byl jím hrabě František Adam z Trauttmansdorffu, který roku 1717 jemnišťské panství koupil a nedlouho poté nechal vybudovat zámek podle svých představ. Autorem projektu byl slavný architekt František Maxmilián Kaňka. Sternbergové skute č n ě pat ř í mezi nejstarší č eské šlechtické rody a dokonce jsou sp ř ízn ě ni p ř ímo s britskou královnou Alžb ě tou. První písemná zmínka o rodu Sternberg ů je datována již do roku 1130, kdy rod založil Diviš z Divišova, p ř ítel a rádce knížete Sob ě slava. Text: ČT Fotografie. Dnešní česká šlechta se rozděluje na tři základní skupiny. Tradiční šlechtu představují rody Schwarzenbergů, Kinských, Sternbergů a dalších, které mají své dědice a potomky. Většina z nich přebírá hospodaření nad svým rozsáhlým majetkem. Druhou skupinu představují aristokratické rody, kterým odebrali titul v. Cecilie Sternbergové, jejíž vzpomínky popisují emigraci v roce 1948. Po této děsivé kapitole světových dějin byla v þeském prostředí celá šlechta brána jako synonymum němectví, tudíž jako přátelské. Po roce 1948, kdy byla celá šlechta ideovým uením komunismu zniþena, s Začít můžete na soukromém renesančním zámku Častolovice, jenž byl v roce 1992 v restituci navrácen současné majitelce Dianě Phipps Sternbergové. Hraběnka ihned začala se založením obory s bílými daňky, vybudovala růžovou a vodní zahradu s rozmanitými druhy vzácných květin

Franziska Diana Phipps Sternbergová: Tvořit něco nového je

 1. V Československu žilo do roku 1945 asi 200 rodin, které se počítaly k bývalé šlechtě, po roce 1948 jich v Čechách zůstalo 40, mezi nimi Kinští, Lobkowiczové, Sternbergové a Waldsteinové
 2. Tím došlo k devastaci a mnohým nevhodným stavebním úpravám. V roce 1992, kdy byl zámek v restituci vrácen paní Dianě Phipps Sternbergové, která se jako jediná z původních obyvatel zámku dožila návratu, začal zámek opět ožívat
 3. Sternbergové o něj málem přišli, ale zachránila je návštěva jakési delegace. Foto: Zdeňka Kuchyňová Když sem přišla státní správa, tak tu rodokmen viset nesměl

Sternbergové - Potůčkovi - Silver A - Ležáky (I

Historie zámku Častolovice sahá do 13. století, kdy zde stála vodní tvrz. Později patřily Častolovice několika různým majitelům. Nejznámnější z nich byl Jiří z Poděbrad, jehož první ženou byla Kunhuta ze Sternberga. V roce 1495 koupil Častolovice Vilém z Pernštejna, jeden z nejmocněčnějších pánů tehdejší stavovské monarchie. Poté v roce 1577 přešly. Sternbergové Kolowrat-Krakowští Colloredo-Mansfeldové Czerninové Lobkowiczové Nostitzové Tyto rody pocházejí ze staré české šlechty předbělohorské anebo ze šlechty cizí, zejména rakouské, německé a italské, přišlé k nám v době pobělohorské V roce 1992 byl zámek v restituci vrácen Dianě Phipps Sternbergové. Ta na zámku žije a stále pracuje na jeho správě a zvelebování. Jako bytová architektka zámku vdechla svůj osobitý styl. Nechala vysadit nové stromy a keře, založila o boru s bílými daňky, růžovou a vodní zahradu s rozmanitými druhy vzácných květin Hrady, zámky a zříceniny v Orlických horách. Zříceniny opředené tajemstvím, zámky, kde se budete cítit jako v pohádce a hrady, kam můžete jít hledat ztracený poklad. Všechny tyto stavby mají svojí specifickou atmosféru a zajímavou historii. Vydejte se obdivovat skvostnou architekturu nebo objevovat tajemné podhradí Současnými majiteli zámku jsou Sternbergové, kteří na zámku dodnes žijí. Na zámku, který známe i z českých pohádek se nabízí ubytování v celkem třech apartmánech tematicky nazvaných Terezie, František a Rainer. Dobový nábytek, vlastní klíč od barokní zahrady, možnost soukromé prohlídky zámku, snídaně na.

Cesta - Paměti české aristokratky - Cecilia Sternbergová

Sternbergové Častolovice zakoupili 1694. V 19. století došlo k částečné přestavbě, zámek dostal mohutnou věž, která byla zásobárnou vody, rozšiřily se obytné místnosti, vlastníci měli početnou rodinu V roce 1992 byl zámek v restituci navrácen současné majitelce Dianě Phipps Sternbergové. Ta na zámku žije a stále pracuje na jeho správě a zvelebování. Architektura zámku je složena s renesančních a ranně barokních prostorů. Můžete se těšit na fresky, renesanční a kazetové stropy, obrazy, zámeckou knihovnu, anglický. V případě architekta Otto Rothmayera a editorialu o jeho vile to byl bezesporu talent a velká dávka pokory, v pojetí hraběnky Sternbergové množství inovativních nápadů pro interiéry zdevastovaného zámku v Častolovicích, v novém ateliéru Jana Plecháče zase tvůrčí svoboda a u čtveřice majitelů letních sídel.

Sternbergové - Sternbergové získali v restituci zámky Český Šternberk, Jemniště, Zásmuky, Březina a Častolovice. Rovněž jim bylo navráceno 4000 hektarů pozemků a další majetek Historie Toušic. Historie obce Toušice. V roce 2007 tomu bylo 800 let od první písemné zmínky o existenci osady Toušice, kdy zde vlastnil majetek Jan z Toušic. Ve 14.století roku 1388 byla část vsi majetkem pražské kapituly u svatého Apolináře na Novém Městě a část vlastnil významný zemanský rod Trmalů z Toušic Sternbergové I. série, díl 4. V erbu rodu Sternbergů je osmicípá hvězda v modrém poli a rodové heslo latinsky zní: nezná západu, tedy nikdy nezapadá. Dokumentární cyklus o české šlechtě, která hrdě navazuje na kořeny svých slavných předků Rodina zakladatele, Sternbergové, hrad vlastní dodnes. Český Šternberk se řadí k nejlépe dochovaným hradním celkům v České republice. Hrad má jednu prohlídkovou trasu , která je umístěna ve druhém poschodí hradu a zahrnuje patnáct bohatě zařízených místností Sternbergové museli zámek opustit za německé okupace, kdy byla Němci ustanovena nucená správa. Leopold Sternberg se s manželkou Cecílií rozenou Reventlow - Criminil a dcerou Dianou odstěhovali na čas do Prahy a vrátili se po válce. Bohužel, ne na dlouhou dobu, protože roku 1948 byl zámek Častolovice zkonfiskován státem

Za její základ byly položeny dary českých šlechtických rodů (Sternbergové, Kolowratové, Pálffyové, Klebelsbergové ad.). Rukopisná sbírka pokrývá svým fondem čítajícím cca 6 000 svazků z doby od 9. do 20. století. Obsahuje jednak vlastní sbírku rukopisných knih (signatury I-XVIII), jednak sbírku rukopisných zlomků. Nacisté jeho rodinu pronásledovali, protože Sternbergové byli podepsáni i pod vystoupením zástupců české šlechty v letech 1938 a 1939 na obranu ČSR. Znárodněný majetek Sám Zdeněk Sternberg sice za druhé světové války odmaturoval na gymnáziu, v míru vystudoval i Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, ale komunisté ho už. Mladí Sternbergové jsou pracovití a podnikaví. V zámku je zřízena ZÁMECKÁ KAVÁRNA s nabídkou domácích dezertů, restaurace a zámecká prodejna suvenýrů včetně šperků ručně vyráběných komtesou Izabelou Sternbergovou. Ze zámku Jemniště se autobusem přesunete do cca 2 k V této době hrad vlastnila hrabata ze Saardu. V roce 1841 si hrad koupili Sternbergové zpět

Kniha Cesta - paměti české aristokratky - Trh knih - můj antikvariát online

Do 90. let 20. stol. zde stával lovecký zámeček, který nechal postavit hrabě Franz Wenzel Salm-Reifferschied a pojmenoval jej podle dívčího jména své manželky Walburgy Sternbergové. Z rozcestí Šternberk pokračujeme dále po zelené TZ k odbočce na Soví vyhlídku Křeslo admirála Nelsona. ke zhlédnutí v zámku Častolovice, nebo v pořadu Modrá krev-Sternbergové (začátek v 31 minutě a 13 sekundě) Další restaurátorské činnosti. Nábytek Ludvík, manžetník. Renovace Rádia Philips 634 A Superinductance. video ke shlédnutí zde. Reparacion Renovation Repair Radio Philips 634 A. Vedle Průhonic roste i v dalších parcích, namátkou v Častolovicích u paní Diany Sternbergové, v Doksech, v parku v Hluboké nad Vltavou, z nových míst v Hamzově arboretu v Luži pod Košumberkem. Zbývá vysvětlit ten buchtovník. Vychutnáte si jej třeba teď v listopadu, někdy možná i v říjnu

Tipy na výlet z hotelu Studánka | Hotel Studánka

Modrá krev: Sternbergové — Česká televiz

 1. Franziska Diana Sternbergová Phipps :: Spolecne-stolet
 2. Historie a současnost šlechtických lesních majetků
 3. Zdeněk Sternberg (1923 - 2021) - pametnaroda
 4. Zámek v Častolovicích patří od roku 1694 rodu Sternbergů
 5. Cesta Paměti české aristokratky - Cecilia Sternbergová
 6. Ještě že nám do zámku nastěhovali Lenina, říká hraběnka
 7. Cecilia Sternbergová Knihy Dobrovsk

Modrá krev: Sternbergové — iVysílání — Česká televiz

 1. Fotogalerie: Diana Phipps-Sternbergov
 2. Modrá krev - Sternbergové (S01E04) (2017) ČSFD
 3. „Dobré jméno jsem si vybudovala i bez titulu, říká Diana
 4. Sternbergov
 5. Jak Vánoce slavila šlechta? Zdeněk Sternberg vzpomíná na
Francouzský fenomén podél toku české řeky: zámky a hrady Divoké Orlice | Stavebnictvi3000

Cecilia Sternbergová - MegaKnihy

 1. STERNBERG, Diana Phipps - e-castolovice
 2. Kniha Cesta - Paměti české aristokratky - Sternbergová
 3. Unikátní rodokmen Sternbergů ležel na půdě Radio Prague
 4. Zdeněk Sternberg zemřel: Představitel slavného
 5. phcs.cz Vítejte na webu parkhotelu Český Šternberk
 6. Jan Bosco Sternberg - Wikipedi
 7. Kdo je kdo v české šlechtě: Podívejte se na unikátní
Deník