Home

Pascalův zákon prezentace

Pascalův zákon - prezentace Description: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zdeněk Hromádka. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR). Last modified by: Krobot Iv Prezentace s názvem Pascalův zákon zajímavým způsobem a vhodnými grafickými prostředky představí žákům souvislosti ohledně tekutin uzavřených v nádobách, Pascalova zákona a hydraulických a pneumatických zařízení. Žák získá dovednost vypočítat tlakové síly v hydraulických a pneumatických zařízeních zákon se nazývá podle svéhoobjevitele Blaise PASCALA(1623 - 1662) francouzský matematik, fyzika filosof. zabýval se výpočty binomických koeficientů (vymyslel tzv. Pascalův trojúhelník), sestrojil počítací stroj, zkoumal hydrostatický tlak (formuloval Pascalův zákon

VY_32_INOVACE_17_30_Pascalův zákon a hydraulika Pascalův zákon a hydraulika - teorie Anotace: Prezentace může sloužit jako výkladové, opakovací učivo Autor: Mgr. Andrea Masaříková Jazyk: Čeština Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: dataprojektor, interaktivní tabule Klíčová slova: Pascalův zákon a hydraulika Druh učebního materiálu: prezentace. Anotace: Interaktivní prezentace pro 7. ročník. K poznání jak funguje Pascalův zákon v běžném životě. Pascalův zákon v praxi Hydraulická zařízení Připomeň si: Působením vnější tlakové síly kolmo na povrch kapaliny v uzavřené nádobě vznikne ve všech místech kapaliny stejný tlak Pascalův zákon Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jeMgr. Iva Stupková. DostupnézMetodického portálu www.rvp.cz, ISSN:1802-4785, financovaného zESF astátního rozpočtuČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

Pascalův zákon - prezentac

 1. Výukový materiál tvoří prezentace SMART Notebook. Klíčová slova Pascalův zákon , vnější tlaková síla , tlak v kapalině , hydraulický lis , průřez pístu , průměr pístu , hydraulická zařízen
 2. Pascalův zákon Kádinka s vodou je ve vakuu. Tlak vzduchu je tedy nulový. Ve vzduchoprázdnu je tlak přímo úměrný hloubce. Normálně tlačí na hladinu vzduch, jeho tlak je přibližně 100 kPa. Tím se tlak v každém místě zvýší o 100 kPa. Na hladinu umístíme píst, kterým můžeme zvyšovat tlak. Pokud tlak píst zvýš
 3. ZŠ Zlín, Nová cesta 268, Štípa. Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 10231947
 4. Pascalův zákon, hydraulická zařízení Předmět: Fyzika Ročník: 9. ročník Tematický okruh: Přehled učiva základní školy Anotace: 1. Pascalův zákon 2. ježek 3. hydraulická zařízení 4. využití hydraulických zařízení 5. schema brzdového systému v osobním automobilu 6. testy 7. příklady III 8­10:0
 5. Pascalův zákon Působením vnější tlakové síly na volnou hladinu kapaliny v uzavřené nádobě vznikne ve všech místech kapaliny stejný tlak. Pascalův zákon Blaise Pascal (1623-1662) francouzský fyzik V určitém místě uvnitř kapaliny je tlak 150 Pa. Jak velká tlaková síla působí kolmo na rovinnou plochu s obsahem 6 cm2 v.
 6. Pascalův zákon. Archimédův zákon. Exponenciální atmosféra. Hydrodynamika ideálních kapalin Popis proudící kapaliny Rovnice kontinuity Zachování hybnosti a energie - Bernoulliho rovnice Úvod do mechaniky tekutin Tekutiny je společný název pro kapaliny a plyny. Prezentace aplikace PowerPoint Last modified by: UPa Created.
 7. Tlak v kapalinách I. F1 Pascalův zákon p1 = p2 S1 S2 a F2 hydraulická zařízení Autor: Ing. Jiřina Ovčarová Seznam kapitol Další Využití Pascalova zákona Princip hydraulického zvedáku Pascalův zákon Seznam kapitol Další Pascalův zákon Máme nádobku s vodou uzavřenou pístem

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice, Široká 42 Pascalův zákon Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Předmět: Fyzika DUM: VY_32_INOVACE_F.2 •02) Pascalův zákon: ▪Působením vnější tlakové síly na povrch kapaliny v uzavřené nádobě vznikne ve všech místech kapaliny stejný tlak Datakabinet - kabinet moderního učitele, vzdělávací portál, kvalitní elektronické materiály a data, prezentace, výukové materiály. Přejít na obsah stránky. Téma: Pascalův zákon - hydraulická zařízen. Pascalův zákon silová rovnováha v kapalině tlak se šíří v kapalinách rovnoměrně všemi směry S 1 S 2 F 1 G p 1 p 2 F 2 p >> b p >> ρgh 2 2 1 1 S F S F (6) 1 1 2 2 F S S Prezentace aplikace PowerPoint Author: Skopalova Jana Created Date: 11/6/2014 10:43:31 AM.

DUMY.CZ Materiál Pascalův záko

Prezentace je určena pro práci žáků v předmětu fyzika 7. ročník a pro práci s projektorem a počítačem. Materiál rozvíjí a prověřuje znalosti žáků o učivu : Pascalův zákon, hydrostatický tlak, Archimédův zákon Je určena k vyvozování pojmů a procvičování slovních úloh Tlak v kapalinách 1 Pascalův zákon. Prezentaci si projdi a zopakuj, co jsi viděl a zapsal v minulém týdnu. Vezmi sešit, tvým posledním úkolem minule bylo popsat pokus z videa. Hoch držel plastovou láhev a do všech stran z ní stříkala voda stejným proudem. Stejný pokus je popsaný v prezentaci

Pascalův zákon, nestlačitelnost kapalin, vnější tlaková síla, tlak, hydraulická zařízení Anotace Prezentace popisující Pascalův zákon a jeho využití v hydraulických zařízeních Pascalův zákon - výpočty (48.99 kB) 15.3. - 19.3. 2021. Ahoj děcka, během tohoto týdne si udělejte zápis k vlastnostem kapalin. Opište si text z prezentace Vlastnosti kapalin, kterou máte na Teams. V on-line hodině jsme se bavili o Pascalově zákoně. Znění Pascalova zákona si opište z prezentace Pascalův zákon (222.23 kB. Pascalův zákon, který zní : Tlak vyvolaný vnější silou v kapalině je ve všech směrech a ve všech místech stejný. Pascal se roku 1647 definitivně usadil v Paříži. Přestože měl chatrné zdraví, vrhl se do vědeckých studiích.(pokusy s vakuem, první měřil barometricky nadmořské výšky matematice objevil po něm. Fyzika - materiály. D igitální U čební M ateriály. z předmětu Fyzika. Autorem následujících výukových materiálů je Ing. Jiřina Ovčarová. (Obrázkové ikony u jednotlivých témat slouží jako odkazy) Převody fyzikálních jednotek. pro VII. třídu. Graf pohybu 1. díl F 42 - PASCALŮV ZÁKON.pptx (675187) Popis F 42 - prezentace.pdf (118488) F 43 - HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ.pptx (1964403) Popis F 43 - prezentace.pdf (118560) F 44 - ÚČINKY GRAVITAČNÍ SÍLY ZEMĚ NA KAPALINU.pptx (637172) Popis F 44 - prezentace.pdf (119797) F 45 - HYDROSTATICKÝ TLAK.pptx (1308718) Popis F 45 - prezentace.pdf (118493

Struktura a vlastnosti kapalin, Pascalův zákon. Fyzikální vlastnosti všech látek závisí na jejich struktuře, jinak se chovají pevné látky, jinak kapaliny a jinak plyny. Tekutiny - souhrnný název pro kapaliny a plyny, vyplývá z jejich vlastnosti -tekutosti a nestálého tvaru Pascalův zákon Author: M.Horvatová Created Date: 3/4/2013 11:40:28 AM Keywords (). F_42_Pascalův_zákon_prezentace.pptx .pptx 782,88 kB 1× F_43_Hydraulická_zařízení_anotace_a_popis.pdf .pdf 554,51 kB 0× F_43_Hydraulická_zařízení_prezentace.pptx .pptx 1,93 MB 1× F_44_Účinky_gravitační_síly_Země_na_kapalinu_anotace_a_popis.pdf. Pascalův zákon říká, že tlak se šíří všemi směry rovnoměrně. To znamená, že pokud v uzavřené nádobě s kapalinou zvýšíme tlak, zvětší se tlak ve všech místech této nádoby stejně. Pokud tudíž působíme na malé ploše na jedné straně zařízení jen malou silou, na druhé straně tohoto zařízení je síla.

Fyzika - Frankie´s pagesTlak v kapalinách vyvolaný vnější silou - PASCALŮV ZÁKON - FYZIKA 007

 1. Pascalův zákon Blaise Pascal (1623-1662) francouzský fyzik Na píst hydraulického zvedáku o ploše 8 dm2 , který se dotýká hladiny oleje v uzavřené nádobě, působí vnější síla automobilu. Urči hmotnost automobilu, jestliže tento automobil vyvolá v kapalině tlak 120 kPa. Úloha č. 17: *
 2. Vyjádři vlastními slovy Pascalův zákon. Zvýšení tlaku v uzavřené nádobě, vyvolané vnějším stlačením, je ve všech místech kapaliny stejné. Působí-li na kapalné těleso vnější tlaková síla, vyvolá uvnitř kapaliny tlak, který je ve všech místech kapalného tělesa stejně velký
 3. Název materiálu: Pascalův zákon. Anotace - prezentace slouží k osvojení učiva Vznik tlaku v kapalině - Pascalův zákon, označení fyzikální veličiny a vypočtení hodnoty tlaku. Žáci označí fyzikální veličinu, určí základní jednotku a vypočtou hodnotu tlaku. Autor - Mgr. Ing. Leon Vašinka. Jazyk - češtin

Pascalův zákon hydraulický lis práce (Pascalův zákon) Pascalův zákon Tlak vyvolaný vnější silou, která působí na kapalinu v uzavřené v nádobě, je ve všech místech kapaliny stejný Tlak vyvolaný gravitační silou hydrostatický tlak rovnováha hydrostatický tlak pro ideální kapalinu r = konst. Prezentace aplikace. Klíové slovo: Tlak v tekutinách, Pascalův zákon Anotace: Prezentace je urena pro žáky 1. a 2. roníku uýebních oborů, slouží kprocviýování probrané látky a k opakování před písemným a ústním zkoušením. Žáci si ověří své znalosti z výukového tématu tlak v tekutinách PASCALŮV ZÁKON. Působením vnější tlakové síly na píst o obsahu plochy 200 cm2 se v kapalině zvýšil tlak o 30 kPa. Jak velká byla tato tlaková síla? 6 kN. 600 N. 6 MN. 0,6 N vztah pro výpočet tlaku: =, tj. pro tlakovou sílu platí =∙=30 000∙0,02 N=600 Pascalův zákon vyjadřuje a charakterizuje vztah mezi třemi důležitými fyzikálními veličinami. Jedná se sice o tlak, který se značí písmenem p a jehož jednotkou je Pascal (Pa), dále potom o sílu, značí se písmenem F a jednotkou je Newton (N) a konečně plochu nebo-li obsah, značí se písmenem S a základní jednotkou je. využívají Pascalův zákon. umožňují nejen přenášettlakovou sílu, ale hlavněji zvětšit. malá síla působící na píst o menším obsahu průřezu vyvolává velkou sílu působící na píst o větším obsahu průřezu. Prezentace aplikace PowerPoint Last modified by

Fyzika - 7. ročník - zsstipa.c

Times New Roman Arial Calibri Cambria Math Symbol Default Design Tlak v kapalinách Struktura prezentace Otázky na úvod Tlak v kapalině (p) Tlak v kapalině - příklad Pascalův zákon Hydraulická zařízení Účinek gravitační síly na kapalinu Hydrostatický tlak (ph) Hydrostatický tlak - příklad Otázky k zopakování Shrnut učitel zadává úkoly (referáty, fyzikální prezentace, úlohy s neúplným zadáním), k jejichž splnění žáci musí vyhledávat, třídit a Pascalův zákon hydrostatický tlak, atmosférický tlak, vztlaková síla, Geografie - tíhové zrychlení v různých místech na Zemi VMEGS: Ţijeme v Evropě - významn Vztlaková síla, Archimedův zákon. Prezentace. Celý článek > Pascalův zákon, hydraulické zařízení. Prezentace aplikace PowerPoint VY_32_INOVACE_FY.09 MECHANIKA TEKUTIN II PASCALŮV ZÁKON Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 MECHANIKA TEKUTIN II PASCALŮV ZÁKON Hydromechanika je vědní obor, část mechaniky tekutin, která se zabývá fyzikálním chováním kapalin v klidu a v pohybu

Pascalův zákon: Tlak vyvolaný vnější silou, která působí na kapalné těleso v uzavřené nádobě, je ve všech místech kapaliny stejný. Pascalův zákon platí i pro plyny. Nahuštěná pneumatika má ve všech místech stejný tlak. Její stěny se napínají ve všech místech stejně Zákon zachování hybnosti: Mění-li se pohybový stav těles vuzavřené soustavě jen jejich vzájemným působením, zůstává součet jejich hybností konstantní. Příklady kpochopení pojmů 63/ 1-6 1. Osobní automobil o hmotnosti 800 kg jede rychlostí 90 km/h, nákladní automobil o hmotnosti 8 t rychlostí 18 km/h

Tato nová látka navazuje na Pascalův zákon, který jste si procvičili minulé cvičení. Hydraulická zařízení. učebnice str. 102 - 105 Podle prezentace si napiš do školního sešitu výpisky (7 - 12), příklady s otazníky vypočítej a zapiš do tabulky. Pro lepší pochopení se podívejte na video příklady: PL - PASCALŮV ZÁKON, dokončení - probráno cvičení 13, kontrola DÚ, pro žáky kteří nebyli na on-line výuce, nestihli zápis do sešitu nebo si chtějí látku zopakovat prezentace: vztlaková síla působící na těleso v kapalině (vysvětlení) , příští týden si prezentaci znovu projdete a uděláte zápi Pascalův zákon Spojené nádoby Archimédův zákon Archimédův zákon - příklady Plavání těles. 4. Plyny (4) Vlastnosti plynů Atmosférický tlak a jeho měření Atmosféra Země Základy meteorologie Archimédův zákon pro plyny Přetlak, podtlak, vakuum Proudění vzduchu. 5. Světelné jevy (5-6) Přímočaré šíření světla. Podpora výuky - prezentace z hodin + rozšiřující učivo Hydrostatický tlak Pascalův zákon priklady Vlastnosti_kapalin_pascaluv_zakon_tlak Jednoduché stroje klin, kolo na hrideli, nakloněná rovina jednoduche stroje kladka kladkostroj Jednoduche_stroje_paka Tlak, tlaková síla Newtonovy zákony skladani_sil_priklady skladani_ruznobeznych_sil skladani_rovnobeznych_sil nerovnomerny.

Pascalův zákon - výpočty.docx (48.99 kB) 22.3. - 26.3. 2021. Ahoj děcka, připomínám, že si máte připomenout vlastnosti kapalin, jak zní Pascalův zákon, jak vypadá vzoreček pro výpočet tlaku a jaké jsou jednotky tlaku. Čeká nás v pátek test.Vlastnosti kapalin (14.95 MB) 15.3. - 19.3. 2021. Ahoj děcka Stránky základní školy Mikulov, Valtická 3, Pavlovská. Aktuálně se budeme věnovat kapitole SÍLY A JEJICH VLASTNOSTI. To podstatné z učiva o POHYBU TĚLES ale stále budeme opakovat.

2. prezentace, 4. 10. 2019 Jiří Kohout Pascalův zákon Hydrostatický tlak Hydrostatický tlak 2 Torricelliho pokus Archimedův zákon 1 Archimedův zákon 2 Archimedův zákon 3 Viskozita Hydrodynamika - typy proudění Rovnice kontinuity Snímek 25 Bernoulliho rovnice Snímek 27. Arial Calibri Arial Black Times New Roman Garamond Motiv sady Office Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint NEWTONOVO VĚDRO Prezentace aplikace PowerPoint. Pascalův zákon pro ZŠ. Materiál se zaměřuje na výklad a procvičování učiva fyziky ZŠ Pascalův zákon a hydraulická zařízení. Prezentace (powerpointová) se zaměřuje na výklad. Excelový soubor slouží k procvičování výpočtů úloh na Mgr. Zdeněk Hromádka, Ph.D., publikováno 5.11.2020 9:46, zhlédnuto 1909×. 10. Pascalův zákon - online hodina 18.11. Nové pojmy z dnešní online hodiny si můžeš ještě jednou připomenout v prezentaci zde. Pokud jsi nestihl nebo nemohl napsat zápis, doplň si ho podle prezentace zde. 9. Tření v praxi 11.11 Kapaliny jsou spolu s pevnými látkami a plyny jedním ze 3 základních skupenství hmoty. Abychom nepletli pojmy, tak si uveďme, že slovo tekutiny označuje kapa..

Fyzikální web ZŠ Bučovice711

F7 - prezentace (Pascalův zákon) Výuka chemie, fyziky a

Pascalův zákon a jeho aplikace - hydraulický lis a hydraulický převodník. 2. Hydrostatika: Hydrostatická síla na vodorovné dno a šikmou rovinnou plochu, zatěžovací těleso. Stanovení působiště hydrostatické síly. Řešení hydrostatické síly ve složkách, zatěžovací obrazce. Účelné rozdělení vodorovných nosníků. Pascalův zákon je důležitý zákon hydromechaniky.Nejdůležitější uplatnění má v technické praxi u hydraulických a pneumatických zařízení. Zákon zní: Jestliže na kapalinu působí vnější tlaková síla, pak tlak v každém místě kapaliny vzroste o stejnou hodnotu ARCHIMÉDŮV ZÁKON. archimeduv_zakon. Nastudovat prezentaci, zapsat stranu 5 - vzoreček s popisem, poté zadání příkladů s výpočtem. PASCALŮV ZÁKON. pascaluv-zakon-a-hydraulika. Nastudovat prezentaci, zapsat stranu 4 (tlak v kapalině), stranu 7 (Pascalův zákon), namalovat obrázek na straně 9, zapsat příklady s postupem od.

Austrálie a oceánie slepá mapa - slepé mapy austrálie a oceánieZákladní škola Mutějovice - 7

Newtonovy pohybové zákony - zákon setrvačnosti, zákon síly zákon akce a reakce . Otáčivé účinky síly - páka, pevná kladka. Kapaliny - Pascalův zákon, Archimédův zákon, hydrostatický tlak plování, vznášení a potápění těles. Plyny - atmosférický tlak, vztlaková síla v atmosféře, tlakoměr Fyzikální experiment: Spojené nádoby Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for

V tíhovém poli působí na tekutiny tíhová síla. Každá molekula tlačí svou tíhou na níže položené molekuly. V kapalině proto vznikají vnitřní síly, které vyvolávají tzv. hydrostatický tlak KONTAKT. Základní škola a mateřská škola Morávka, příspěvková organizace Morávka 178 739 04 Pražmo Sekretariát: zs.moravka@seznam.cz +420 558 691 02 Probíráme společně mechanické vlastnosti kapalin - základní vlastnosti, přenos tlaku (Pascalův zákon), hydraulická zařízení, účinky gravitační síly Země (tlakovou sílu), hydrostatický tlak. Dané učivo si společně zopakujeme na vybraných konkrétních otázkách a úkolech z učebnice (str. 113 - 114)

Pascalův zákon pro ZŠ Námět do výuky předmětu Fyzika, rozvíjející matematickou, čtenářskou a digitální gramotnost. Cílem aktivity je prohloubení zájmu o fyziku badatelskou formou, při které si žáci ověří a porovnají své znalosti o fyzikálních jevech na Zemi a ve Vesmíru Archimédův zákon je fyzikální poučka z hydrostatiky, která říká: . Těleso ponořené do tekutiny, která je v klidu, je nadlehčováno silou rovnající se tíze tekutiny stejného objemu, jako je ponořená část tělesa.. Archimédův zákon platí pro kapaliny i pro plyny.. Je to zákon statiky, platí pro tekutiny v rovnováze. V proudící tekutině působí (kromě statické.

Pascalův zákon datakabinet

Fyzika - ZŠ Kunovice U Pálenic

 1. výukové prezentace: mechanika kaplin a plynů Pascalův zákon.pptx (85.85 kB) Hydraulické zařízení.pptx (1.18 MB) Hydrostatický tlak.pptx (38.44 kB) atmosférický tlak měření.ppt (1012 kB) F7 - Atmosféra, atmosférický tlak.pdf (488.21 kB) F7 - Tlak plynu v uzavřené nádobě.pdf (548.53 kB) optika Odraz světla.pptx (524.59 kB
 2. Tlak plynu v uzavřené nádobě Umíš odpovědět ? Co je to uzavřená nádoba s plynem Čím je tlak způsoben Čím se změří Co je to podtlak a přetlak míč, lahev, lehátko, tlaková láhev, balonek, pneumatika tlak je způsoben nárazy neustále se pohybujících molekul plynu na stěny nádoby tlak plynu vyvolaný vnějšími silami na stěny nádoby, v níž je uzavřen, působí.
 3. Zdroje elektrického napětí (ve formě prezentace) L4: Výroba jednoduchých zdrojů a jejich napětí; Shrnutí - elektrický proud a napětí: pracovní list a otázky z písemek Ohmův zákon, elektrický odpor (ve formě prezentace) Duben. Závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče (ve formě prezentace
 4. FIFEI-07 Základy makroskopických projevů mikrosvěta : Deformace a Hookův zákon http://stein.upce.cz/msfei16.html http://stein.upce.cz/fei/fIfei_07.htm
 5. Pascalův zákon - vysvětluje přenos tlaku v uzavřené nádobě Stlačuj eme - li kapalinu v uzavřené nádobě, šíří se kapalinou tlak rovnoměrně všemi směry. Dokázali byste uvést příklad z praktického života, kde se Pascalův zákon využívá

Blaise Pascal Referát » Splhej

 1. Tlak v kapalinách vyvolaný vnější silou - PASCALŮV ZÁKON. Jednoduchý pokus (Pascalův ježek) Využití Pascalova zákona: hydraulická a pneumatická zařízení v technické praxi. HYDRAULICKÝ ZVEDÁK (JEŘÁB) nákladní automobil s hydraulickou rukou
 2. Prezentace Kontrola pracovních listů . Test a odevzdání portfólií ke kontrole Pracovní list strana. 2 - To co bych měl umět zpaměti. Pracovní list strana č. 3až 4 . Z těchto pracovních listů pochopíme a seznámíme se s přenášením tlaku v kapalinách Pascalův zákon je základem hydraulických zařízení, která.
 3. Pascalův zákon Anotace Materiál slouží k vysvětlení učiva Tlaková síla, Pascalův zákon. Zároveň poskytuje možnost procvičení získaných vědomostí. Autor RNDr. Kateřina Kopečná Druh materiálu Prezentace Cílová skupina (ročník) 2. ročník NG Další doplňující materiály-Datum vytvoření 21. 2. 2013 Popis aktivity.
 4. ární proudění, turbulentní.
 5. Objem, hustota a tlak, Archimedův a Pascalův zákon. Obsahový cíl: - Žák porozumí veličinám objem, hustota a tlak, je schopen uvést jejich označení, základní a vedlejší jednotky, měřidlo a vzorec na jejich výpočet. - Žák na základě zadání vypočítá příklady na zjištění objemu, hustoty, hmotnosti, tlaku aj.
 6. Pascalův zákon Tlak vyvolaný vnější (tlakovou) silou, která působí na kapalinu v uzavřené nádobě, je ve všech místech kapaliny stejný. Praktické využití Pascalova zákona: → princip hydraulického lisu 10 Je-li plocha A1 10x menší než plocha A2, na plochu A2 působí síla 10x větší než je F1
 7. Největší video databáze vzdělávání a zábavy v českém jazyce. Copyright © 2021 WEBALL | info@videoteka.c

Fyzika - materiál

 1. Francouzský jazyk Zajímavosti frankofonních zemích - prezentace žáků Německý jazyk Konjugation -Verb mit Vokaländerung. Schule, Hobbys. Informace v Teams. Matematika Zlomky - procvičování. Poměr, úměrnost Fyzika Probírané učivo: Vlastnosti kapalin, Pascalův zákon - str. 98-104. Bližší informace v Office 365 Teams
 2. Projekt na využití Pascalova zákona v praxi zde odevzdej do 18. 3. 2016 do 24.00 hod na můj email. Počítej si příklady v učebnici, sbírce, nebo zde a tady a ještě tady. Začneme PLYNY . Týden 22. 2. - 26.2. 2016 + 29. 2. - 4. 3. 2016. Pascalův zákon v praxi příklady další příklad
 3. Pascalův zákon: Tlak vyvolaný vnější tlakovou silou, která působí . na kapalné těleso v uzavřené nádobě, je ve všech . místech kapaliny stejný. F = velikost tlakové síly působící kolmo na . rovinnou plochu kapaliny. S = obsah této ploch
 4. Pascalův zákon, hydrostatický tlak, Archimedův zákon, plování těles, rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice, proudění reálné kapaliny Mechanika tekutin Část mechaniky, která se zabýv
 5. Pascalův zákon 1. žáci se seznámí s vlastnostmi kapalin, jednoduchými pokusy si ovìøí Pascalùv zákon, dokáží vypoèítat tlak v kapalinì opakovací prezentace. 210 stažen.

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů :: GKVR - fyzik

Struktura a vlastnosti kapalin, Pascalův záko

Detail produktu: Fyzika 3 - Databáze výstupů projektů OP V

Soubor PowerPointových prezentací pro výuku - 1. ročník/kvinta. 2. Základy mechaniky hmotného bodu 2.1 Kinematika. těleso, hmotný bod, poloha, vztažná soustava, souřadnice, polohový vektor, relativnost pohybu a klid V online hodinách v týdnu od 6.4. do 8.4. budeme opakovat Pascalův zákon a vysvětlovat hydraulické zařízení. V online hodině 30.3. budeme probírat Pascalův zákon. Podklady ke studiu budou v Teamsech-soubory-výukové materiály. V týdnu od 22.3. do 26.3. budou obě hodiny online Práce. Práci v tom nejjednodušším smyslu definujeme jako skalární součin síly, která působí na tělesu a vektoru posunutí. Ve videu si ukážeme, že sílu v jakémkoliv směru můžeme rozložit do směru pohybu (tento průmět práci koná práci) a do směru kolmého k pohybu (tento průmět práci nekoná). Jednotkou práce je. Stránky Mgr. S.Sabákové, Mgr. P.Michalové pro žáky ZŠ J.A.Komenského Lysá n.L. Prezentace popisující Pascalův zákon a jeho využití v hydraulických zařízeních imum - GNB - Mechanika kapalin a plynů 1 Vlastnosti kapalin a plynů hydrostatika - zkoumá vlastnosti kapalin z hlediska stavu rovnováhy kapalina je v klidu hydrodynamika - zkoumá vlastnosti kapalin v pohybu aerostatika, aerodynamika analogicky pro.

Pascalův Zákon - Fyzika online učitel

2.hodina středa - téma téma VLASTNOSTI KAPALIN, PASCALŮV ZÁKON, HYDRAULIKA - elektronické testování výuka - 45 - 60 min, test přístupný 20.05.2020 od 8:00 do 13:30 hod., nevyžaduje přihlašování, platné je n první podání od jedné osoby, vyhodnocení bude provedeno dodatěčně a zasláno na emaily, nezobrazují se. Pascalův zákon Materiál je laboratorní prací s tématem Pascalův zákon, určen pro studenty sekund po probrání učiva Pascalův zákon, popř. pro studenty vyšších ročníků v hodinách laboratorních prací, obsahuje jak praktické, tak teoretické úlohy. 03 VY_32_INOVACE_1F1_03_kapaliny Kapalin Hrátky s plyny. Jednoduché pokusy vás přesvědčí, že prázdná sklenička je ve skutečnosti plná, že vzduch má určitou hmotnost a jiné plyny mají jinou, že Pascalovy a Archimédovy zákony neplatí jen pro kapaliny, že plyny mezi sebou mohou soupeřit a mnoho dalšího

Fyzikální web ZŠ Bučovice71

Archimédův zákon | datakabinet.cz. Umění je zvláštní a krásné tím, že se v něm nedá klamat.. Anton Pavlovič Čechov. Začněte psát a hledejte vzdělávací materiál podle názvu, jména autora nebo klíčového slova Všechny vzdělávací materiály. O nás. Reference Jakého tlaku se týká Pascalův zákon? hydrostatického způsobeného vnější silou na kapalinu způsobeného prouděním kapaliny způsobeného stlačitelností kapalin. 2. Na čem nezávisí velikost tlakové síly, kterou kapalina tlačí na dno nádoby? na obsahu plochy. Archimédův zákon Archimédes - příběh jeho objevu Archimédes nemohl korunu porušit Jednou, když se koupal v lázních, pozoroval, jak jeho tělo vytlačuje vodu Našel řešení problém - prý vyběhl z lázní nahý a volal HEURÉKA! (našel jsem) do nádoby s vodou položil korunu - sledoval hladinu do téže nádoby položil kus čistého zlata se stejnou hmotností. Kapalina nepůsobí tlakem jen na stěny nádoby, ale na všechno, co je v ní ponořeno. Působení tlaku v kapalinách vyjadřuje Pascalův zákon: Tlak vyvolaný vnější silou, která působí na povrch tekutiny, je v každém místě kapalného tělesa stejně velký, a to ve všech směrech

Výukový portál [F] 2

prezentace na internetu pohodln ější židle přístup k aktuálním prezentacím všechno se mi líbilo, d ěkuju :) více hodin kurzu leh čí p řístup ke studijním materiál ům řešení modelových otázek - jistá snaha tu je řešit víc modelových otázek přístup na SIS ke všem prezentacím, které jsou na kurzu probírán