Home

Největší zánártní kost

Patní kost (calcaneus) popis kosti: největší zánártní k.; dorz.: 3 kloub. fasety → facies articulares talares; zadní kloubní ploška oddělena sulcus calcanei → s obdobnou rýhou na talu → sinus tarsi (= prostor mezi talem a kalkaneem, zde lig. talocalcaneare interosseum Holenní kost (tibia) Lýtková kost (fibula) Holenní kost je na palcové straně, lýtková kost je na malíkové straně. Kosti nohy (skeleton pedis. kotník (hlezený kloub) kosti zanártní (ossa tarsi)(7 kostí) kost patní (calcaneus) Největší kost upíná se na ní Achillova šlacha kosti zánártní - ossa tarsi - 7 krátkých kostí zevní oblast -> 2 kosti; největší kost patní (calcaneus) s patním hrbolem, který je podkladem paty a na který se upíná Achilleova šlacha; kost hlezenní (talus), která naléhá shora na k. patní a kloubně se spojuje s vidlicí tvořenou holenní a lýtkovou kost Mezi ossa tarsi neboli kosti zánártní patří talus, calcaneus, os naviculare, os cuboideum a ossa cuneiformia.. Talus [upravit | editovat zdroj]. Talus neboli kost hlezenní je nejproximálnější z tarsálních kostí. Tuto kost můžeme rozdělit na tři části: trochlea tali - proximální výběžek pro skloubení s kostmi bérce;; corpus tali - nachází se pod trochleou. - lýtková kost - vnější kotník - chodidlo • 7 zánártních kostí - patní kost = největší zánártní kost, Achillovou šlachou se sem upíná 3hlavý sval lýtkový • 5 nártních kostí • články prstů (14) • hlezenní kost - kloubně se dvěma bércovými kostmi (k. holenní + kost lýtková

Kostra dolní končetiny Fotografický interaktivní atlas

Kostra dolní končetiny člověka - Wikipedi

patní kost = největší zánártní kost, Achillovou šlachou se sem upíná 3hlavý sval lýtkový; 5 nártních kostí = ossa metatarsi; články prstů (14) = ossa digitorum pedis; hlezenní kost = talus; kloubně se dvěma bércovými kostmi (k. holenní + kost lýtková) sezamské kůstky = ossa sesamoidea pedis; 2 zespodu nártníc Patní kost (calcaneus) • popis kosti: největší zánártní k.; dorz.: 3 kloub. fasety → facies articulares talares zadní kloubní ploška oddělena sulcus calcanei → s obdobnou rýhou na talu → sinus tarsi (= prostor mezi talem a kalkaneem, zde lig. talocalcaneare interosseum největší, nesou největší zátěž 4. Obratle křížové (vertebrae sacrales) tvořena 5 obratli (oznaþeny S1 - S5) 4. medial cuneiform; kost zánártní (klínovitá vnitřní) 5. middle cuneiform; kost zánártní (klínovitá střední

Zlomenina zánártní kůstky. Dobrý den, před 8 dny jsem si zlomila levou zánartní kost, konkrétně: Fractura diaphyseos metatarsi V L. sin. s.d. bez dislokace Chtěla bych se zeptat, jak dlouho trvá léčba této kosti a jestli je možnost zahojení za pouhý týden. Bolesti žádné nemám, otok také není na plantární straně talu slouţí pro spojení s calcaneem, největší zánártní kostí. Ventrálně nasedá na talus os naviculare. Talus je jediná kost, která spojuje bérec a nohu. Talus je vratkým þlánkem skeletu nohy, proto je stabilizován rozsáhlým systémem vazivových struktur - pouzdro a ligamenta Zlomenina zanártní kosti. Dobrý den,syn-5let- zlomil zanártní kost a 24.7.2010 mu byla daná dlaha s dosádrováním za 3dny.Za 3týdny tj. 13.8.2010 mu sádru sundali bez kontrolního RTG a měli jsme nohu šetřit a bandážovat ještě týden.Od sundání naříkal jak moc ho to bolí a při očkování u dětské lékařky (17.8.2010. a) Kost holenní a hlezenní b) Kost holenní a lýtková c) Kost holenní, lýtková a stehenní 17. Největší zánártní kostí je kost: a) krychlová b) hlezenní c) patní 18. Špatné zakřivení páteře se nazývá: a) lordóza b) skolióza c) ortéza 19. Šipka na obrázku označuje kost: a) týlní b) spánkovou c) temenní 20 Kosterní soustava * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Kostra dolní končetiny Kost patní Největší zánártní kost, dozadu vybíhá mohutný patní hrbol, k němu se upíná Achilova šlacha Kosti nártní = ossa metatarsi Stejná stavba jako kosti záprstní na ruce, ale mohutnější Kostra dolní končetiny Články prstů.

Mezi kosti tohoto typu se řadí kosti zápěstní a zánártní. kost plochá (os planum) Celkový vzhled těchto tenkých kostí je uzpůsoben jejich funkcím v lidském těle, které jsou přednostně ochranného a krycího typu jako v případě lebečních kostí patní kost = největší zánártní kost, Achillovou šlachou se sem upíná 3hlavý sval lýtkový 5 nártních kostí = ossa metatarsi články prstů (14) = ossa digitorum pedi ; Seznam kostí lidského těla - Wikipedi . Informace a články o tématu Zlomenina nártní kosti. Praktické tipy o zdraví a Zlomenina nártní kosti Calcaneus (Obrázek 3) je největší zánártní kost. Je předozadně protáhlá a artikuluje s talem a kostí krychlovou. V zadní části těla patní kosti je tuber calcanei, na jehož dolní ). Hlezenní kost je jedna z kostí lidské dolní končetiny

Kosti - Wikisofi

Mezi další kosti patří čéška, která tvoří přední plochu kolenního kloubu. Kostra chodidla je tvořena 7 zánártními kůstky s nártními kostmi, ke kterým se připojují prsty. (viz. Přílohy - Obrázek 10) Největší zánártní kostí je kost patní, na jejíž výběžek se upíná Achillova šlacha Stehenní kost (femur) je největší kostí v lidském těle kloubně spojena s pánví v kyčelním kloubu a s čéškou, holenní a lýtkovou kostí v kolenním kloubu. kosti zánártní, kosti nártní, kosti články prstů 7 kostí zánártních, (ossa tarsi

Ossa tarsi - WikiSkript

  1. Kosti nohy tvoří kosti zánártní, nártní a články prstců. Prstec je správné označení pro prsty na nohou. Femur (stehenní) - nejdelší kost lidského těla - proximální část spojená s pánví v kyčelním kloubu největší sezamská kost (vzniká ve šlachách
  2. - kostra chodidla: zánártní kosti (tarsus) (největší je kost patní, kost hlezenní), nártní kosti (metatarsus), prsty (phalanges) Pohybová soustava - svalstvo - aktivní pohybový aparát , ve spojení s kostrou umožňuje pohyblivost jednotlivých částí těla i pohyb celého těla (lokomoci
  3. největší trnový výběžek poměrně dlouhý, směřuje dolů zánártní kůstky (7) kůstek patní kost. upíná se na ni nejsilnější úpon celého těla - Achillova šlacha (úpon trojhlavého lýtkového svalu) nártní kůstky- (5
PPT - POHYBOVÁ SOUSTAVA PowerPoint Presentation - ID:5883063

kost lýtková = fibula - na straně malíkové, dolní konec tvoří vnější kotník. kosti ruky. kosti zánártní = ossa tarsi - 7 ( největší z nich - kost patní) kosti nártní = ossa metatarsi - 5. články prstů = phalanges digitorum - 14 - každý 3 články, palec 2. kostra nohy je vazy a klouby spojena v pevný cele Co vám činilo největší obtíže při návratu? Kvůli zlomené zánártní kůstce jsem nesměl měsíc a půl došlapovat na nohu, protože se nedává do sádry. Kost mi navíc prorazila stehenní sval, z čehož jsem dostal svalovou kýlu. To bylo daleko těžší zranění, nevěděl jsem, zda bude noha vůbec dobrá Kostra je soubor kostí. Spolu s chrupavkami, vazy a klouby se nazývá pasivní pohybový aparát.Kostra dospělého člověka se skládá přibližně z 206 kostí.Je zajímavé, že například novorozenci jich mají až 300 a postupným růstem menší a malé kosti srůstají ve velké kosti

Kosti dolní končetiny - WikiSkript

Zlomeniny zánártních kostí - Uzdravím

  1. Zlomeniny kostí - 1. část. Zuzana Šimíková. 20.01.2011. Kosti jsou jedním z nejdůležitějších stavebních prvků v těle. Naši kostru tvoří více než 200 kostí. Přesto, že jsou tvořeny velmi pevnou tkání, téměř každá z nich se může nějakým způsobem poškodit, nebo zlomit
  2. Legenda k obrázku: 1 - krční obratel, 2 - poslední hrudní obratel, 3 - křížový obratel, 4 - urostyl, 5 - kyčelní kost, 6 - stydká chrupavka, 7 - sedací kost, 8 - stehenní kost, 9 - srostlá kost holenní a lýtková, 10 - zánártní kost, 11 - nártní kost, 12 - první článek prstní, 13 - lopatka, 14.
  3. Zánártní kosti -malé kosti rozmístěné ve třech řadách -počet: 5 -7 kostí -největší jsou patní a hleznová kost Nártní kosti -přibližně stejný počet jako kostí záprstních (MARVAN a kol., 2007) Kosti prst
  4. kost zánártní (7, největší patní kost), nártní kosti (5), články prstů (jako na ruce) Co tvoří pánev? 2 kosti pánevní (levá a pravá) + kost křížov
  5. Hlezenní kost (latinsky talus) je jedna z kostí lidské dolní končetiny. Patří mezi zánártní kosti a spolu s holenní kostí a lýtkovou kostí tvoří hlezenní kloub, který spojuje nohu s bércem. Mezi zánártními kostmi je druhou největší po patní kosti, která k ní přiléhá zespodu
  6. Kosti zánártní (ossa tarsi) Jedná se o 7 zánártních kůstek, tvořících tarsus pedis: Kost hlezenní (talus) − skloubená s kostmi bérce, její části jsou trochlea, collum, Kost patní (calcaneus) − největší, předozadně protáhlá kost nártu, má 3 kloubní.
  7. Kostra dolní končetiny ossa membri inferioris kostra dolní končetiny orgán opory lokomoce vzpřímeného těla robustnější klou svaly než hk, ale omezenějš

Prohlašuji, že předložená práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval(a) samostatně. Veškerou literaturu a další zdroje, z nichž jsem při zpracování þerpal(a), v prác Lebka - Cranium Funkce: chrání mozek, smysly (zraku, sluchu) tvořena plochými kostmi, součástí jsou sluchové kůstky - kladívko, kovadlinka, třmínek spojené švy (nepohyblivé spojení) pohyblivé spojení - kloub (dolní čelist) v čelistech jsou vklíněné zuby Novorozenci - chrupavka na lebce (fontanely) Lebka - Cranium Lebka Lebka Lebka - Cranium Švy: korunní - k. Calcaneus neboli kost patní je největší z tarsálních kostí. Na této kosti rozslišujeme následující útvary: facies articularis talaris anterior, media, posterior calcanei - kloubní plochy pro spojení s talem; sulcus calcanei - zářez, který se přikládá k sulcus tali a společně vytvářejí dutinu, sinus tarsi •kosti zánártní (ossa tarsí), 7 významné: kost patní - největší, úpon Achillovy šlachy trojhlavého lýtkového svalu kost hlezenní - spojení s kostmi holenní a lýtkovou •kosti nártní (ossa metatarsalia), 5. kost sedací kost stydká spona stydká 2. kostra stehna: kloub kyčelní kost stehenní (nejdelší v těle) kloub kolenní čéška 3. kostra bérce: kost holenní (silnější, u vnitřního kotníku) kost lýtková (tenčí, u vnějšího kotníku) 4. kostra nohy: kůstky zánártní 7 (největší je kost patní

Potíže v oblasti nohy: patní kost - Metodika ČV

Obrazem: Největší parkoviště v Česku. Takovému parkování na šikmo se v automobilové logistice říká fishbone, tedy rybí kost. Stejně tak se liší automobilky v tom, jaký program péče o dlouhodobě skladovaná vozidla uplatňují. Jedná se o to, aby vozidlo, které čeká na svého zákazníka bylo i po delší době ve. Únavová zlomenina se sice může objevit v kosti holení, lýtkové, stehenní nebo páteři, ale nejčastějším místem jejího vzniku jsou nártní a zánártní kůstky chodidla. Proto se budeme zabývat právě jím. Kost je, stejně jako například sval, tkání, která se přizpůsobuje a mění v závislosti na zátěži Citlivost při hojení zlomeniny zánártní kosti Dobrý den, Ráda bych se zeptala, zda je normální, když jsem 5 týden po zavřené nedislokované nekomplikované zlomenině zánártní kosti (5. base mtt) a stále cítím ( po celou dobu hojení) v oblasti nebo kolem místa zlomu bolest, tlak, píchání či něco jako tahání Zánártní kost u malíku na pravé noze si zlomila při smeči. Po konzultaci s lékaři zvolila světová rekordmanka namísto operace konzervativní léčbu a nosí ortézu. Zlomenina pravého nártu na konci března je jistě komplikace, ale není to s ohledem na přípravu na olympiádu v Riu tragédie

--O-- - Zdravotní nauky - Kostra člověk

Model kostry dolní končetiny člověka je složen ze stehenní kosti, holenní kosti, lýtkové kosti, nártních kostí, zánártních kostí a článků prstů nejvyšší pohybová aktivita ze všech obratlovců (kost holenní + část kosti zánártní), kost lýtková redukována, tarsometatarsus (= běhák, srostlé zánártní a nártní kosti), prst I. obrácen vzad, V. prst vymizel → rorýs syndaktylní noha - srůst prst. Kost hlezenní (talus) − skloubená s kostmi bérce, její části jsou trochlea, collum, caput (kloubní ploška pro skloubení s os naviculare), processus posterior - vybíhá dozadu, je zde rýha nazývající se sulcus tendinis musculi flexoris hallucis longi ⬇ Stáhnout Stehenní kost levné fotky z nejlepší agentury stock. Mezi zánártní kosti se řadí kost hlezenní, kost člunkovitá, tři kosti klínové, kost krychlová a největší a nejmohutnější kost patní. Zadní výběžek kosti patní tvoří kostru paty a je úponem Achillovy šlachy. Za zánártními kostmi nasledují nártní kosti, kterých je pět. Na druhé straně na nártní kůstky.

rybí kost die Fischgräte: srůst: srůst kostí die Knochenverwachsung: střepina: střepiny kosti die Knochensplitter: vývar: vývar z kostí die Knochenbrühe: zánártní: zánártní kosti der Fußwurzelknochen: zlomenina: zlomenina klíční kosti der Schlüsselbeinbruch: lícní (anat.) lícní kost der Backenknochen, das Wangenbein. Dvojnásobná olympijská vítězka v hodu oštěpem Barbora Špotáková si při tenise zlomila zánártní kost na pravé noze. Po konzultaci s lékaři zvolila... 21. října 2015 10:21. PRAHA Tomáš Je nejlepší, tak musí mít k dispozici nejlepší materiál. Barbora Špotáková dostala jako první a zatím jediná na světě nový. ⬇ Stáhnout Zlomeniny levné fotky z nejlepší agentury stock fotografií rozumné ceny miliony prémiových, vysoce kvalitních, royalty-free stock fotografií, snímků a obrázků Froome odstoupil z Vuelty, po pádu má zlomenou zánártní kost aktualizováno 3. září 2015 Vidina unikátního double je definitivně fuč, Chris Froome po triumfu na Tour de France letos.. Pro dokonalé rozložení zátěže hmotnosti těla na nohu, pro pružnost chůze a tlumivý účin je uzpůsobena podélná a příčná klenba nožní. Hlavní opěrné kosti jsou pata a I. a V. metatars (zánártní kost). Zaměřím se hlavně na patní kost, největší v oblasti nohy...

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a použila jen uvedenou literaturu. V Olomouci dne 10. 2. 2012 Iva Trnečkov a) trojhlavý lýtkový sval na kost patní. Hladká svalovina člověka. a) má svá vlastní centra automacie. b) podléhá inervaci pouze sympatikem, nikoliv parasympatikem. c) obsahuje aktinová a myozinová vlákna. d) je tvořena dlouhými mnohojadernými buňkami. c) obsahuje aktinová a myozinová vlákna. Při svalové kontrakci Vepřové koleno, hlavně pečené, není určitě nejlepší ani na porcování. Silná kost uprostřed se opravdu špatně seká, je to jedna z nejsilnějších a nejhouževnatějších kostí z celého prasete. Ve srovnání s pečenými žebry je tohle prakticky nenaporcovatelná část masa

PPT - BIOLOGIE ČLOVĚKA KOSTRA LIDSKÉHO TĚLA PowerPoint Presentation - ID:6029064PPT - BIOLOGIE ČLOVĚKA KOSTRA LIDSKÉHO TĚLA PowerPoint Presentation - ID:4931484

Opěrná soustava - Biomach, výpisky z biologi

Sportovní zprávy z basketbalu, tenisu,motorismu, cyklistiky, bojových a dalších sportů. Sportovní zprávy na Lidovky.cz - aktuální zprávy Kolenní kloub: nejsložitější, největší a nejzranitelnější kloub v těle - je to nestabilní kloub v dolní části se spojuje s kostí hlezenní - vnitřní kotník b) kost lýtková - obě tyto kosti jsou spojeny s kostí zánártní - vytvářejí s nimi hlezenní kloub - časté podvrknutí 25.11.2009 . Fotbalisté Arsenalu se budou muset tři měsíce obejít bez obránce Kierana Gibbse. Anglický reprezentant do 21 let si v úterním duelu Ligy mistrů zlomil zánártní kost a dnes se podrobí operaci § kosti nohy - kosti zánártní - 7, největší patní kost - upíná se ní achillova šlacha, nártní kosti - 5, články prstců - 14; hlezení kost - na ní se napojují kotíky lýtkové a holení kost

Zánártní kůstky uLékaře

Hlezenní kost (latinsky talus) je jedna z kostí lidské dolní končetiny.Patří mezi zánártní kosti a spolu s holenní kostí a lýtkovou kostí tvoří hlezenní kloub, který spojuje nohu s bércem.Mezi zánártními kostmi je druhou největší po patní kosti, která k ní přiléhá zespodu.Kromě patní kosti ke kosti hlezenní ze zánártních kostí přiléhá loďkovitá kost. počet kostí nemáme každý stejný a že záleží na věku? Po ukončení růstu mezi 18. - 25. rokem jich máme nejčastěji 206. v lebce máme 29 různých kostí? čtvrtina lidských kostí se nachází v nohách? největší kostí je stehenní, u dospělého dlouhá cca 45 cm kosti zánártní - TARSUS - kost patní = achilova šlacha, kost klínová (3x), kost krychlová (největší z nich - Bartoliniho žláza). Nad poševním vchodem, několik mm nad ústím močové trubice, je topořivé těleso - clitoris. Po obou stranách poševního vchodu leží další topořivá tělesa kapkovitého tvaru. - kost stehenní, bérec - kost lýtková, kost holenní - kosti zánártní (7, největší kost patní), kosti nártní (5), články prstů (14) Obrázek č. 18: Kostra dolní končetiny Zdroj: Hruška, M. a kol. Biologie člověka pro gymnázia. Praha. Fortuna. 1995. Klouby dolní končetin

• největší rozvoj v druhohorách • vyvinuly se z plazů (ptakoještěři) • mohutná kost prsní zánártní - lýtková - redukce, připojení k tibiotarsu - běhák - srůstem ostatních zánártních a nártních - 4 prsty - palec obvykl Holenní kost přechází pod kolenem v trojboké tělo, jehož přední hrana i celá vnitřní plocha leží přímo pod kůží. Druhá z bércových kostí, kost lýtková, je štíhlá a téměř celá ve svalstvu. Kostru nohy tvoří v zadním úseku kosti zánártní, uprostřed protáhlé kosti nártní a vpředu jednotlivé články. Jednou je kost vláknitá, která se u þlověka vykytuje za ontogeneze, v dospělosti se Kosti krátké, jsou například obratle nebo kosti zánártní. Tyto kosti tvoří tenká vrstva kompakty, kryjící spongiózní ást a kostní d řeň. Největší sezamskou kostí je éška. [1,3,4] 12 1.1.4 Spojení kost kost, kosti nártní, zánártní a prsty. 6 1.4 Lebka Bederní obratle - největší obratle, v úrovni bederního prvního a druhého obratle (L 1-2) konþí mícha. Křížová kost a kostrþ - srostlé obratle (5 křížových a 4-5 kostrþních).

Hráškovitá kost je vertikálně prodloužená kůstka umístěná na vnitřním okraji horní řady zápěstních kostí patní kost = největší zánártní kost, Achillovou šlachou se sem upíná 3hlavý sval lýtkový 5 nártních kostí = ossa metatarsi články prstů (14) = ossa digitorum pedi Proximální řadu tvoří: člunková. kost (k malíčku) = bérec → kostra nohy = zánártní kosti (7, největší je kost patní), nártní kosti (5), články prstů (14) Plochá noha = zborcení klenby nohy, při oslabení šlach a vazů (špatná obuv, dlouhodobé stání) → vhodná obuv, sport, rehabilitac kost stehenní (nejdelší v těle) kloub kolenní čéška 3. kostra bérce: kost holenní (silnější, u vnitřního kotníku) kost lýtková (tenčí, u vnějšího kotníku) 4. kostra nohy: kůstky zánártní 7 (největší je kost patní) kůstky nártní 5 články prstů (počet jako u ruky 3. Zlomeniny kostí (fraktury) Vznikají přímým působením síly na kost, při pádech, nárazech aj. V závislosti na příčině rozlišujeme zlomeniny traumatické (poškození dříve zdravé kosti), patologické (poškození nemocné kosti) a únavové (poškození zdravé kosti vlivem neustálého namáhání)

zlomenina zanártní kosti uLékaře

Kost hlavy (kosti klenby lební, kosti spodiny lební, kosti obličejové části). Dále žebra: 12 párů a jsou připojeny na hrudní obratle a u 7 párů pravých - na kost hrudní, 3 párů nepravých - na předchozí žebra, 2 páry volných - volně zakončeny ve svalech, kost hrudní, sezamské kůstky (největší je čéška) 22. Proximální zánártní kůstky (kost hlezenní a pat- ní) jsou z důvodu omezení hmotnosti těla a zjed- nodušení pohybu kloubu srostlé s tibií a tvoří tibiotarsus. 23. Distální zánártní kůstky (kost klínová 1, 2, 3, kost loďkovitá, kost krychlová) s nártními kostmi tvoří běhák (tarsometatarsus). Podob Kost lýtková Kost lýtková je štíhlá kost, která se nachází na malíkové straně bérce a slouží k úponu svalu bérce. Dolní konec lýtkové kosti přechází na zevní kotník (malleoulus lateralis) (Holibková, 2006). Kosti nohy Kosti zánártní (ossa tarzi) tvoří 7 menších kostí, z nichž největší je kost patní. Všechn Kost stehenní femur - největší, prohnutá dopředu Kosti bérce - kost holení tibia - její dolní výběžek vytváří vnitřní kotník, lýtková fibula, její dolní výběžek vytváří zevní kotník, oba kotníky vytvářejí hlavici hlezenního kloubu, do kterého zapadá hlezenní kost Kostra nohy - zánártní kosti. • čéška (patella) - největší sezamská kost v těle, vznik z úponu čtyřhlavého stehen. svalu • zánártní kosti (ossa tarsi) - 2 řady - od paty k malíku : k. patní, krychlová k palci : k. hlezenní, loďkovitá, klínová zevní, střední, vnitř

Otázka: Opěrná soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Kostra Kosterní (opěrná) soustava: základem je kost, soubor kostí v těle = kostra 206 - 230 kostí (novorozenec 300) tvoří pouze 14% tělesné hmotnosti osteologie - věda zabývající se studiem kostry funkce: pevná opora měkkým tkáním ochrana vnitřních orgánů krvetvorba zásobárna anorganických látek skelet. Kosti zánártní, ossa tarsi Celkem sedm kostí tvoří þást nohy, tarsus. Jsou to: kost hlezenní; talus, kost patní; calcaneus, kost loďkovitá; os naviculare a kosti klínovité; os cuneiforme mediale, intermedium a laterale. (Naňka, 2009) Kost hlezenní, talus, je spojena s kostmi bérce. Na zadní straně prominuje hrbol tube

Největší rozsah má kloub kulovitý. Kostra . Kostru člověka můžeme dělit na kostru hlavy, trupu a končetin. Kostra hlavy . Kostra hlavy se nazývá lebka. Dělí se na část mozkovou a obličejovou. Všechny kosti s výjimkou dolní čelisti jsou spojeny nepohyblivě. Kost hlezenní Kosti zánártní Nártní kosti Články prst Distální řada čtyř karpálních kostí má proximální kloubní plochy orientovány opačně patní kost = největší zánártní kost, Achillovou šlachou se sem upíná 3hlavý sval lýtkový 5 nártních kostí = ossa metatarsi články prstů (14) = ossa digitorum pedi . Pohybový syst

Biomechanika - studijní materiály - Katedra mechanik

Zánártní kosti (ossa tarzi). Je jich celkem sedm. Patní kost (calcaneus) je největší a vybíhá v hrbol patní kosti. Hlezenní kost (talus) leží shora na patní kosti. Dále tu jsou tři klínové kůstky (ossa cuneiformia), krychlová kost (os cuboideum) a kost lokovit Zpěvačka Marta Jandová (47) má obrovskou smůlu. Spadla ze schodů a zlomila si zánártní kost. Výsledkem je noha v sádře a chůze o berlích, což v létě není zrovna nejpříjemnější záležitost Jedná se o největší kloub lidského těla, který se skládá ze dvou velkých kostí (stehenní, holenní) a jedné menší (patelly). Plochy, kde se tyto dvě velké kosti stýkají, jsou vyplněny dvěma poloměsíčitými chrupavkami (menisky). Stabilitu kloubu zajišťují přední a zadní zkřížené vazy, postranní vazy a šlachy holenní kost. lýtková kost. kostra nohy- zánártní kůstky- 7. nártní kůstky- 5. články prstů- 14. čéška- kryje koleno zepředu. klouby: kyčelní- pánev + kost stehenní- největší kloub těla. kolenní- kost stehenní + kost holenní + čéška- nejzatěžovanější kloub těla. kostra hlavy- lebka

Kosti dolních končetin tvoří pánevní pletenec a nohy KOSTRA DOLNÍ KONČETINY (ossa membri inferioris) KOSTRA DOLNÍ KONČETINY (ossa membri inferioris) •orgán opory a lokomoce •ve srovnání s horní končetinou - robustnější kosti •značně omezená pohyblivost (klouby a svaly) Skelet pánevního pletence kost pánevní - os coxae (os ilium, os ischii, os pubis) Skelet volné dolní končetiny stehenní kost - femur čéška. Moje 12 letá dcera má opakované zlomeniny kostí po minimálním úrazu. 2x zápěstí,nyní zánártní kost po zvknutí nohy při obouvání.Poradili byste mi na jaké pracoviště bych se měla obrátit s žádostí o vyšetření na osteoporosu ? děkuji Dobrý den. POkusím se Vám poradit