Home

Odorizace zemního plynu

Odorizace zemního plynu Na začátku každé topné sezóny provádí E.ON Distribuce pravidelnou odorizaci zemního plynu. Jedná se o preventivní akci, která má odběratele upozornit na to, že jim může doma ze spotřebiče nebo přívodního potrubí unikat plyn Odorizace se provádí v odorizačních stanicích na výstupech ze stanic regulačních, které jsou zároveň i předávacími místy mezi PP, a. s., a dodavatelem zemního plynu Transgas, a. s. Veškerý zemní plyn je tak po celý rok odorizován již před vstupem do plynovodních sítí PP, a. s. Provoz těchto stanic je nepřetržitě. Odorizace zemního plynu patří k základním podmínkám bezpečnosti rozvodu a použití zemního plynu. Tato pravidla navazují na ustanovení TPG 905 01, s přihlédnutím k ČSN EN 1775 (38 6441) a TPG 704 01. Rovněž respektují ČSN EN ISO 13734 (38 5549). Tato pravidla se používají ve spojení s citovanými ČSN EN Proč se provádí odorizace zemního plynu? Zemní plyn sám o sobě nepáchne. Proto je také těžké určit, jestli někde uniká. Společnosti E.ON bylo loni hlášeno celkem 53 případů úniku plynu. E.ON Distribuce a další distributoři, se proto rozhodli do plynu na několik dnů zkušebně přidávat speciální látku, která.

Odorizace zemního plynu nebo bioplynu je realizována buď centrálně před vstupem do distribuční sítě, nebo lokálně na distribuční síti. Dávkování odorantu probíhá pravidelným vstřikováním z nádrže pomocí tlaku čerpadla do potrubí, kde jej strhává proud plynu Zemní plyn bude zapáchat víc než obvykle. Startuje pravidelná odorizace. V souvislosti se zahájením zimní topné sezony proběhne v Praze preventivní nárazová odorizace zemního plynu. Začne v pondělí 18. listopadu v dopoledních hodinách a potrvá do pátku 22. listopadu. Následně bude postupně odeznívat Odorizace plynu 11.3.4 Přehled odorantů a jejich vlivu na lidské zdraví 11.3.4.1Tetrahydrothiofen (Thiofan) - THT C48HS molekulová hmotnost: 88, 1 mg/l = 277 ppm, 1 ppm = 3,61 mg/m3 Toxicita: Mírně dráždí kůži, má typický narkotický účinek Pražská plynárenská Distribuce, a. s., provede v oblasti své územní působnosti, v souvislosti se zahájením zimní topné sezony, preventivní nárazovou odorizaci zemního plynu. Ta začne v pondělí 16.11. 2020 v dopoledních hodinách, potrvá do pátku 20.11. 2020 a následně bude postupně odeznívat Stanovení kvality odorizace. Stále častěji se přijímají stížnosti na přísně regulované standardy odorizace domácího plynu. Místo toho se navrhuje zaměřit se na několik faktorů ovlivňujících kvalitu odorizace zemního plynu: Stav plynovodu a jeho délka. Intenzita zápachu se může snižovat v důsledku chemických.

Odorizace zemního plynu EG

Topnou sezónu zakončí odorizace zemního plynu. 2. dubna 2019, 18:40, PRAHA, Jan Varga; V Praze začíná pravidelná odorizace po ukončení topné sezóny. Tu provádí Pražská plynárenská, která tak chce upozornit spotřebitele na možné úniky plynu Naopak u zemního plynu je třeba provádět tzv. odorizaci. Odorizace obnáší přidávání zapáchavých látek do zemního plynu, aby ten mohl být v případě úniku rychle detekován i lidskými smysly bez jakýchkoliv přístrojů. Nejvíce pokusů s odorizací plynu bylo provedeno v USA Odorizace spočívá v tom, že zemní plyn bude ve stanoveném období nasycen dvojnásobným množstvím látky s charakteristicky intenzivním zápachem, což má usnadnit detekci úniků zemního plynu z plynových potrubí Odorizace zemního plynu patří k základním podmínkám bezpečnosti rozvodu a použití zemního plynu. Tato technická pravidla řeší provoz a výstavbu odorizačních stanic, zásady zabezpečení odorizace zemního plynu (tj. zajištění jeho charakteristického zápachu) rozváděného místními plynovodními sítěmi a měření úrovně odorizace nebo koncentrace odorantu v. Termín odorizace je sjednocen V případě zjištění úniku zemního plynu v objektu je třeba neprodleně zajistit větrání předmětných prostor, vyvarovat se použití otevřeného ohně, elektrických spotřebičů, rozsvěcování světel a vyčkat příjezdu plynárenské pohotovostní služby, dodává magistrátní firma

Pravidelná podzimní odorizace plynu je jedním ze základních preventivních pilířů bezpečné distribuce zemního plynu. Intenzivnější zápach během nárazové odorizace prověří těsnost plynových rozvodů a může nás upozornit i na nepatrné úniky, uvedl jednatel společnosti GridServices ze skupiny innogy Pavel Káčer Český plynárenský svaz, člen HK ČR, informuje o vydání revize předpisu TPG 918 01 Odorizace zemního plynu s platností od 1.8.2007 a o probíhajících připomínkových řízeních v měsících 07 a 08/2007: konečný návrh TPG 923 02 Certifikace technických útvarů provozovatelů přepravních/ distribučních sousta Většina úniků byla na zařízení odběratel Odorizace: Důležitý pomocník při identifikaci úniku zemního plynu. Pražská plynárenská Distribuce, a. s., provede v oblasti své územní působnosti, v souvislosti se zahájením zimní topné sezony, preventivní nárazovou odorizaci zemního plynu. Ta začne v pondělí 16.11. 2020 v dopoledních hodinách, potrvá do pátku 20.11.

Nárazová odorizace zemního plynu - TZB-inf

V souvislosti se zahájením zimní topné sezony proběhne v Praze preventivní nárazová odorizace zemního plynu. Začne v pondělí 18. listopadu v dopoledních hodinách a potrvá do pátku 22. listopadu. Následně bude postupně odeznívat. Termín odorizace je sjednocen u všech distribučních společností v rámci ČR. Zemní plyn bude v těchto dnech nasycen dvojnásobným. Právě výbušnost je pravděpodobně tou nejhorší vlastností plynu. Při úniku plynu do ovzduší např. v malé uzavřené místnosti, stačí po nějaké době zažehnout oheň a dojde k okamžitému výbuchu. I tady však napomáhá zmiňovaná odorizace plynu, která nám signalizuje nebezpečí úniku plynu dřív, než dojde k výbuchu

Největší distributor zemního plynu v České republice společnost GasNet zvýší v období od 16. listopadu do 20. listopadu 2020 na celém území své působnosti intenzitu zápachu dodávaného zemního plynu. Nárazová odorizace se provádí každoročně vždy před zahájením hlavní topné sezóny, kdy je odběr. TISKOVÁ ZPRÁVA E.ON provede nárazovou odorizaci plynu. Pomůže odhalit poruchy rozvodů České Budějovice, 12. listopadu 2020 Od pondělí 16. do pátku 20. listopadu letošního roku je pro celou Českou republiku a všechny distributory naplánovaná nárazová odorizace plynu.E.ON Distribuce ji provede v Jihočeském kraji a na Pelhřimovsku

Do pátku bude v Česku smrdět plyn

TPG 918 01 - Odorizace zemního plynu www

Brno - Plynaři před příchodem prvních mrazů přimíchali do zemního plynu více štiplavé příměsi, aby odhalili místa, odkud zemní plyn uniká. Neznámý zápach vystrašil dnes odpoledne i lidi v centru Brna. Policisté a hasiči ale později vyloučili, že by šlo o nebezpečný únik Chci zprávy do e-mailu. Přihlášení členové Deník Klubu čtou vše bez omezení.. Největší distributor zemního plynu v České republice - společnost GasNet - zvýší v období od 16. do 20. listopadu 2020 na celém území své působnosti intenzitu zápachu dodávaného zemního plynu. Tento krok - tzv. nárazová odorizace - se provádí každoročně vždy před zahájením hlavní topné sezóny, kdy je odběr plynu nejvyšší

Bohemia Energy zaujímá cenový střed. V rámci srovnání cen plynu pro rok 2019 se dodavatel Bohemia Energy drží na pomyslném středu. S tarifem Garance 2019 totiž vychází základní cena za 1 m3 plynu na 12,73 Kč. Tarif Garance 2019 od Bohemia Energy dlouhodobě garantuje nižší ceny než u dominantních konkurenčních dodavatelů plynu. . Tarif je bez skrytých poplatků a na. Odorizace se v průběhu několika následujících dní projeví zvýšeným charakteristickým zápachem zemního plynu, který bude postupně odeznívat. Kdo bude mít podezření, byť i na nepatrný únik plynu kdekoli před hlavním uzávěrem plynu objektu, měl by to neprodleně ohlásit na dispečink na nonstop telefonním čísle 1239 a použití zemního plynu je jeho odorizace s cílem varovat spotřebitele o jeho úniku [1-10]. Provoz a výstavbu odo-rizačních stanic, zabezpečení vlastní odorizace zemního plynu distribuovaného plynovody i měření koncentrace odorantů determinují normy [11-14]. Navazující tech Mimořádná odorizace zemního plynu. V období od 13. 2. do 15. 2. 2012 bude provedena v Moravskoslezském, Olomouckém a částečně Zlínském kraji zvýšená nárazová odorizace zemního plynu. 120207_TZ_RWE_odorizace_SM

Cítili jste v poslední době plyn? Může to být odorizací

Samotný zemní plyn je bez zápachu; proto se při jeho distribuci provádí tzv. odorizace, tj. přidávají se do něj zapáchající plyny (např. ethyl-merkaptan) tak, aby čichem bylo možno pocítit zemní plyn ve vzduchu v koncentraci větší než 1 procento. Vlastnosti zemního plynu: hustota: 0,7 kg/m3 zápalná teplota: 650° Odorizace zemního plynu (nahrazují TPG 918 01 schválená 1. 8. 2007) TPG 918 02: 18. 12. 2008: 1. 3. 2009: Konkrétní požadavky na odoranty zemního plynu a metody jejich zkoušení. Od pondělí 16. do pátku 20. listopadu letošního roku je pro celou Českou republiku a všechny distributory naplánovaná nárazová odorizace plynu. E.ON Distribuce ji provede v Jihočeském kraji a na Pelhřimovsku. Lidé musí v těchto dnech počítat se zvýšeným zápachem zemního plynu. Cílem této akce je lepší diagnostika poruch a netěsností v plynových rozvodech před.

V období nárazové zvýšené odorizace se každoročně podaří najít stovky netěsností především na plynovém zařízení odběratelů. Společnost RWE Distribuční služby provede v uvedeném termínu. Zvýšenou nárazovou odorizaci zemního plynu na území Moravskoslezského, Olomouckého a části Zlínského kraje Zemní plyn je přírodní hořlavý plyn. Má vysokou výhřevnost, je bez barvy a zápachu. Z těchto důvodů je pro distribuci do zemního plynu přidáván zapáchající plyn (např. ethyl-merkaptan), tento proces se nazývá odorizace.Zdroje zemního plynu se nacházejí v podzemí buď samostatně, nebo společně s ropou

GasNe

 1. Odorizace plynu 2021. 22.12.2019. Většina úniků byla na zařízení odběratelů. Kliknutím zvětšíte. Odorizace zemního plynu. Ilustrační foto. | Foto: Petr Zikmund Díky listopadové nárazové odorizaci v distribuční plynové soustavě nahlásili lidé v jižních Čechách meziměsíčně více než trojnásobné množství úniků plynu
 2. Zemní plyn je bez zápachu, proto se odorizuje. Po dobu nárazové odorizace se do výstupu zemního plynu z předávací stanice přidává merkaptan, který díky své zapáchavosti umožní zjistit případné úniky a netěsnosti plynárenského zařízení
 3. Nikdy nic nepodceňujeme, říká Tomáš Vacek, vedoucí správy a provozu zemního plynu E.ON Distribuce. Připomíná, že lidé mají při jakémkoliv zjištění zápachu plynu vždy volat bezplatnou poruchovou linku 1239. Montér na místě prověří situaci a zajistí bezpečnost. Třeba tím, že uzavře hlavní uzávěr plynu (HUP)
 4. odorizace. Pražská plynárenská: Intenzivnější zápach odhalí i nepatrný únik zemního plynu.
 5. Odorizace zemního plynu. Na začátku každé topné sezóny provádí E.ON Distribuce pravidelnou odorizaci zemního plynu. Jedná se o preventivní akci, která má odběratele upozornit na to, že jim může doma ze spotřebiče nebo přívodního potrubí unikat plyn
 6. Nárazová odorizace zemního plynu. V průběhu listopadu bude provedena zvýšená nárazová odorizace zemního plynu. Občané tak mohou před začátkem nové topné sezóny snadno zjistit případný únik zemního plynu na svém odběrném zařízení a zajistit jeho odstranění

Zemní plyn bude více zapáchat

 1. Pražská plynárenská Distribuce, a. s., provede v oblasti své územní působnosti, v souvislosti se zahájením zimní topné sezony, preventivní nárazovou odorizaci zemního plynu. Ta začne v pondělí 16.11. 2020 v dopoledních hodinách, potrvá do pátku 20.11. 2020 a následně bude postupně odeznívat. Tento termín je sjednocen u všech distribučních společností v rámci ČR
 2. Odorizace a Thioly · Vidět víc » Zemní plyn. Těžba zemního plynu v metrech krychlových za rok Buzău Zemní plyn je přírodní hořlavý plyn využívaný jako významné plynné fosilní palivo. Nový!!: Odorizace a Zemní plyn · Vidět víc
 3. Únik zemního plynu ale nemusí odhalit jen odorizace. Pracovníci plynáren doporučují oznámit každé podezření na podobnou závadu. Lidé tak mohou učinit prostřednictvím pohotovostní linky plynáren 1239
 4. Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů. Danění bioplynu od 1. 1. 2021. dle ustanovení zákona č. 382/2015 Sb., kterým se mění zákon 353/2003 Sb., o spotřebních daních došlo s platností k 31. 12
 5. Složení a vlastnosti plynu, obchod s plynem, skladování plynu, odorizace, výpočet a fakturace energie, dispečerské řízení přepravní soustavy, vysokotlaké plynovody, místní sítě a mnoho dalšího. Poznejte s námi plynárenství z blízka
Pražská plynárenská – eXtra

Odorizace: Důležitý pomocník při identifikaci úniku

 1. Odorant zemního plynu: jak odorizovat plyn + analýza norem
 2. TPG 918 01 Odorizace zemního plynu - TZB-inf
 3. Odorizace odhalila přes padesát úniků plynu
Plyn v plynu — plyn neboli plynná látka je jedno ze skupenství látek,CNG technologie - GASCONTROLKryogenní čerpadlo Nikkiso | LEWAZemní plyn – autolexiconÚčinné pístové čerpadlo | LEWA