Home

ČVUT účet

Bankovní účty Portál FSv ČVU

Uživatelské účty • FIT ČVU

Změna čísla bankovního účtu a změna kontaktní adresy v databázi KOS v kompetenci studenta . Informace studijního oddělení. V databázi KOS je evidováno číslo účtu studenta pro bezhotovostní zasílání fakultních plateb (ubytovací, sociální, prospěchová stipendia aj.) a adresa určená pro doručování písemné fakultní korespondence - tzv. kontaktní adresa TZS ČVUT (transakčního zúčtovacího systému ČVUT). Každému studentovi ČVUT, který se zapsal ke studiu a vyzvedl si kartu ČVUT, je automaticky zřízen účet v TZS, z kterého může platit v rámci kampusu ČVUT některé služby. S účtem je oprávněn disponovat pouze on Stažení doplňku je prý nutné provést bez přihlášení. K tomu je nutné odebrat účet ČVUT z OS Windows. Odebrání (smazání) účtu se provede v nastavení Windows z položky Přístup do práce nebo do školy. Toto odebrání neovlivní současné přihlášení do aplikací MS Office (Outlook, Word, Excell atd) Účet a přihlášení. Uživatelské jméno v rámci Google Apps odpovída fakultnímu uživatelskému jménu doplněné o doménu fel.cvut.cz: uzivatelskejmeno@fel.cvut.cz. Webové aplikace. Přihlášení probíhá pomocí systému ČVUTid. Kdykoliv uživatel přistoupí k službě a je požadováno přihlášení, bude přesměrován na.

Heslo musí mít min. 9 znaků, malá, velká písmena a číslice. Nastavení hesla pro lokální účty na FD . Přihlášení uživatelským jménem z USERMAPu, KOS 4. Automatický převod je 12 a 25 den měsíce. Peníze na účtu se zablokují do doby, než je na ČVUT zaúčtovaný výpis z banky (cca 2 dny). Podklad k převodu se vytváří v TZS brzy ráno. 5. Disponibilní zůstatek = právě teď k dispozici. 6. Výplata hotovosti z TZS pro studenta je možná pouze s platným průkazem ČVUT ve. Na rektorátu a na každé fakultě existují studijní oddělení. Studijní oddělení by měla zajistit, aby všechny kurzy, včetně těch vyučovaných v angličtině, byly plně popsány pro účely ECTS a zveřejněny v angličtině na webových stránkách fakult

Uživatelský účet - IT FJFI ČVU

Digitální knihovna ČVUT (dále jen DK ČVUT) je institucionální repozitář ČVUT spravovaný a budovaný Ústřední knihovnou ČVUT ve spolupráci s Výpočetním a informačním centrem ČVUT. Repozitář je budován za účelem zpřístupnění výsledků pedagogické, vědecko-výzkumné a studijní činnosti všech členů akademické obce ČVUT ČVUT. Centrální heslo využijete pro přístup k celé řadě služeb/aplikací ČVUT: přihlášení na Usermap zaměstnance, elektronická pošta, KOS, FIS, AEDO atd. Správce sítě - Petr Schlösinger (petr.schlosinger@fjfi.cvut.cz - +420-22435-8303) Vám přidělí univerzitní e-mailovou adresu ve tvaru - jmeno.prijmeni@fjfi.cvut.cz Podepsané odvolání zašlete na adresu: Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, Studijní oddělení, Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno. Podle § 50 odst. 8 zákona o vysokých školách se v odvolacím řízení nepřihlíží k důvodům, jakými jsou např. velký zájem o studium zvoleného oboru, výborné výsledky na střední. Osobní účet My Knovel je nutný pro čtení knih offline. Aby vše fungovalo správně, je nutné, abyste při registraci použili e-mail s doménou @cvut.cz (případně @fakulta.cvut.cz). Pro čtení online účet potřeba není, můžete si do něj ale ukládat výsledky vyhledávání, organizovat rozečtené e-knihy a sdílet s. Až získáte ČVUT účet tak musíte do 19. 9. 2021 napsat organizátorovi BI-PKM (Tomáš Kalvoda email v němž uvedete své ČVUT jméno a Google email, aby došlo ke spárování výsledků z BI-PKM. Alternativně studijní texty a Course Pages stránky předmětu BI-PKM naleznete na této záložní veřejně přístupné adrese

- účet ČVUT (např. KOS):Do 6 měsíců od data expirace použijte Formulář pro změnu hesla ČVUT po uplynutí platnosti. Později resetují heslo na počkání správci hesel ČVUT, nutná osobní návštěva středisko Fakulty architektury ČVUT Kruh u Jilemnice - Tuláčkův statek. Cena: 1000,- Kč ubytování + sportovní vybavení Platbu za kurz uhraďte na účet ÚTVS teprve po tom, co Vám vedoucí kurzu emailem potvrdí, že se kurz koná! Doprava 1200,- Kč/osoba (v ceně je zahrnuta doprava, ubytování a obědy), poplatek pošlete na účet UTVS dle návodu, následně zašlete informaci o zaplacení vedoucímu kurzu Platbu za kurz uhraďte na účet ÚTVS teprve po tom, co Vám vedoucí kurzu emailem potvrdí, že se kurz koná! ČVUT v Praze. Pod Juliskou 4, 160 00 Praha 6 (+420.

cvut.c

Upozornění na phishingové útoky. Vzhledem k množícím se phishingovým útokům prosíme uživatele IS ČVUT o zvýšenou opatrnost. Phishingové útoky, které se objevily v poslední době, se vyznačují minimálním množstvím gramatických a faktických chyb, pročež mohly na první pohled působit věrohodně.Vždy se nejprve podívejte na adresu odesilatele, ale i tu je možné. Registrujte se na stránkách https://teribear.cz/ jako jednotlivci do týmu ČVUT v Praze pod kódem PGQN9U. Registrace je platná až po zaplacení 200 Kč za účastníka, které můžete uhradit platební kartou nebo převodem na účet student potvrdí úhradou peněžní jistoty na účet SÚZ ČVUT v Praze (dále jen ubytovatel ^) ve výši stanovené v odd. D bod 1, a to nejpozději do termínu uvedeném v HU pro AR nebo v termínu, který mu bude oznámen (e-mail, SMS). 5) Žadatel o ubytování může mít aktuálně podánu pouze. FIT ČVUT je osmou fakultou ČVUT v Praze, kde působí od roku 2009. Nabízí moderní bakalářský, magisterský a doktorský studijní program Informatika. Zaměřuje se na nejmodernější oblasti informatiky a informačních technologií Změna místního uživatelského účtu na účet správce. Vyberte Start > Nastavení > Účty . V oddílu Rodina a jiní uživatelé vyberte jméno majitele účtu (pod jménem byste měli vidět štítek místní účet) a pak vyberte Změnit typ účtu. Poznámka: Když vyberete účet, u kterého není e-mailová adresa nebo.

ve Studijním informačním systému ČVUT (číslo účtu vyplňuje student následně po zahájení studia). Prohlašuji, že jsem byl/a jako student/ka Fakulty stavební ČVUT v Praze poučen/a o zásadách zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (BOZP a PO). Svým podpisem níže stvrzuji, ž Uživatelský účet Hlavní záložky. Přihlásit se (aktivní záložka) Zaslat nové heslo; Přihlásit se SSO / Log in by SSO. Uživatelské jméno * Zadejte své uživatelské jméno pro comtel.fel.cvut.cz. Heslo * Zadejte své heslo. Pro přihlášení zaměstnance a doktoranda katedry využijte přihlášení SSO Každé osobě se statusem studenta nebo zaměstnance ČVUT, která používá kartu ČVUT (ISIC), je zřízen účet TZS. Tento pak slouží k provádění bezhotovostních plateb v rámci univerzity. Peníze na něj vložíš prostřednictvím automatu nebo bankovním převodem

Windows 10 • FIT ČVU

  1. servery příchozí pošty: imap.fjfi.cvut.cz (SSL - port 993) Server odchozí pošty (z vnitřní sítě): smtp.fjfi.cvut.cz (SSL - port 465) Přesměrování a další nastavení
  2. Správa osobních certifikátů pro vzdálený podpis Nepřihlášený uživatel Nepřihlášený uživate
  3. 2015 byla sbírka Píšťaly pro ČVUT v rámci soutěže MÁME VYBRÁNO 2015, kterou pořádá Institut pro památky a kulturu, o.p.s., oceněna 1. místem v kategorii nejlépe prezentovaná sbírka. Příspěvek Fakulty dopravní. Zaměstnanci Fakulty dopravní ( www.fd.cvut.cz) se složili a poslali na účet sbírky částku 10 500 Kč
  4. Portál ČVUT je nové rozhraní pro studenty a zaměstnance ČVUT. Najdete zde informace intranetového charakteru
  5. Prodej skript ČVUT a VŠCHT v IKAN partner. Urbanismus světových metropolí - II. Díl. Athény, Řím, Istanbul. Autor/Spoluautor: Hrůza EAN: 9788001036778 KÓD ZBOŽÍ: 200040 POUŽITÁ SKRIPTA.
  6. istrace s tím spojené byl server nataven tak, aby se ověřoval proti uživatelské databázi FJFI. To pro nové studenty a zaměstnance FJFI, kteří neměli vytvořen účet dříve, znamená, že k přihlášení na server mohou (musejí) užít.

Uživatelský účet predmety

Nemohu se přihlásit (školní účet). MARAST k přihlášovaní uživatelů primárně využívá fakultní OAuth 2.0 infrastrukturu.Nutnou podmínkou pro přihlášení do MARASTu proto je vlastnictví školního účtu (Heslo ČVUT).Alternativně si lze po přihlášení ve svém profilu nastavit lokální heslo Přihlášení do fakultní sítě. Na stránkách uzivatel.fd.cvut.cz se přihlašte pod svým username a heslem. Dále klikněte na Účet v systému Novell a nastavte si heslo, které budete používat pro přihlášení do Novellu. Pravym tlačítek myši kliknem na ikonu Novellu/Micro Focusu. Vybereme možnost OES Login Pro získání ORCID iD v IS ČVUT je nutné se přihlásit ke svému účtu v USERMAPu. Otevřete si stránku USERMAPu. Vpravo nahoře se přihlaste do svého účtu ( a heslo je stejné jako do KOSu, V3S, FIS aj.). Vpravo nahoře se objeví vaše jméno - klikněte na něj. Objeví se vaše osobní údaje Vložení čísla účtu a kontaktní adresy do KOSu Všichni studenti (tedy i ti, kteří v předchozím bakalářském studiu studovali na FEL) si sami zadají do KOSu číslo svého bankovního účtu vedeného u banky se sídlem v České republice ( pokud účet vlastní ) a případně rovněž svou kontaktní adresu , je-li jiná než.

Služby - ČVUT - Fakulta elektrotechnick

Výchozí heslo []. Svoje vygenerované výchozí heslo si můžete můžete zjistit (ne změnit) na této stránce: service.felk.cvut.cz/heslo.Pro přihlášení použijte svoje uživatelské jméno (možno zjistit v databázi uživatelů FEL) a hlavní přístupové heslo (HPH - shodné s heslem do KOSu).. Změna hesla []. Postupy, jak změnit svoje heslo pro přihlášení k serverům. Webové jídelníčky menz ČVUT. Menzy ČVUT - Strávník. V aplikaci Strávník, se po přihlášení, můžete dozvědět stav Vašeho konta, přehled odběrů jídel popřípadě platnost karet

archiweb

V případě národních vědecko - výzkumných projektů, kde ČVUT je v roli příjemce, uvádí se ve smlouvách číslo účtu ČVUT u ČNB: 94-10038061/0710, IBAN CZ2807100000940010038061. U všech mezinárodních projektů a národních, kde ČVUT je v roli dalšího účastníka, se uvádí číslo účtu Komerční banky příslušné. Základní doménové jméno FEL je fel.cvut.cz a však můžete se setkat také s variantami feld.cvut.cz nebo felk.cvut.cz, které slouží ke geografické identifikaci fyzického umístění serveru či vztažení služby pro konkrétní lokalitu. Dále je toto rozdělení dáno historicky

Obě dvě platby proveďte na účet ČVUT FD: číslo účtu: 19-3322370227/0100 KB variabilní symbol: 8202101 IBAN: CZ63 0100 0000 1933 2237 0227 SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX. Při platbě nezapomeňte uvést variabilní symbol, do zprávy pro příjemce Vaše jméno a příjmení a účel platby Krom toho existuje jestě složka ou=Auto,ou=People,dc=fjfi,dc=cvut,dc=cz v níž jsou automaticky vytvářeny nové účty a složka ou=Trash,ou=People,dc=fjfi,dc=cvut,dc=cz kam jsou z Auto složky automaticky přesunuty objekty určené k odstranění (zmizely z ČVUT IdM). Účty v složkách kateder se automaticky neruší jméno (resp. prefix) databáze odpovídá lokálnímu účtu pro nějž byla daná databáze vytvořena; postfix příjem pošty pro doménu @km.fjfi.cvut.cz; komunikace výhradně přes mailgw.fjfi.cvut.cz (relay_host) dovecot výběr pošty pro doménu @km.fjfi.cvut.cz; standardní konfigurace se SSL/TLS zabezpečením; samb UID není osobní číslo ČVUT, ale číslo člena v rámci Klubu Hlávkova kolej, které vám bylo přiděleno při registraci. Příspěvky se platí výhradně bezhotovostně na účet klubu 5233448001/ 2010 (Fio banka), IBAN CZ0420100000005233448001 V roce 2014 byla vyhlášena prostřednictvím Spolku absolventů a přátel ČVUT veřejná sbírka nazvaná Píšťaly pro ČVUT k pořízení varhan do Betlémské kaple. Tváří sbírky se stala renomovaná architektka a absolventka ČVUT Eva Jiřičná. K dnešnímu dni je na účtu sbírky částka 2 768 196 Kč

archiwebRichard V

ČVUT Fakulta strojní - cvut

The paper analyses specifics of financial innovations in the form of electronicremote forms of obtaining banking services that improve flexibility and mobility of customer access to the funds, customer-bank interoperability, accessibility of non-cash operations and the speed of real-time banking operations Infocentrum ČVUT Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 IČO: 68407700 DIČ: CZ68407700 Tel: +420 224 359 952 E-mail: infocentrum@cvut.cz. Právní rámec. Vztah prodávajícího a kupujícího uzavřený prostřednictvím e-shopu se řídí § 1820 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. zpet. 2.2 Platba a doprav Uhraď poplatek 850,- Kč na účet 19-5373100277/0100 konstantní symbol: 379 variabilní symbol: 77777 specifický symbol: kód přihlášky; Podepsanou přihlášku a potvrzení o zaplacení poplatku odešli na adresu: ČVUT FJFI, studijní oddělení, Břehová 7, 115 19 Praha 1 InQbay je součástí Odboru pro transfer technologií, Rektorátu ČVUT. Vedoucím odboru je Ing. Ivo Stanček. V roce 2020 členem InQbay bylo 12 startupů. V Alumni programu je zapojených 9 startupů. InQbay čerpá z potenciálu 8 fakult a 5 dalších ústavů. V průměru se koná 7 workshopů a akcí za semestr

Koleje SÚZ ČVUT - cvut

adresa: nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno 2: telefon: +420 224 358 419: e-mail: info@fbmi.cvut.cz: IČ: 68407700: DIČ: CZ68407700: bankovní účet: 27-7380010287. Transparentní účet číslo 1233626640257 Název: Vysokoškolský odborový svaz Základní odborová organizace 2176 Kloknerův ústav Českého vysokého učení technického v Praze /ČVUT/ Majitel: Vysokoškolský odborový svaz Základní odborová organizace 2176 Kloknerův ústav Českého vysokého učení technického v Praze /ČVUT ⇒Rightarrow ⇒ profit ve formě zápočtu v hodnotě čtyř kreditů. O kurzu . Hlavním smyslem Přípravného kurzu matematiky je pomoci studentům s přípravou na výuku matematických předmětů na FITu, zejména s předměty v prvním ročníku Diskrétní matematika a logika (KOS kód BI-DML.21), Lineární algebra 1 (BI-LA1.21) a Matametická analýza 1 (KOS kód BI-MA1.21)

Hlavní stránka FSv ČVU

ředitelka ČVUT MÚVS předseda AS ČVUT Organizační pokyny Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením 850 Kč je třeba uhradit platební kartou, složenkou nebo bezhotovostně převodem na účet: Název účtu Měna Účet Kód banky IBAN SWIF číslo bankovního účtu: 2301491228/2010. Lvíčata ČVUT. Univerzitní základní škola a mateřská škola Lvíčata Thákurova 550/1 160 41 Praha 6. Vchod do mateřské školy je v ulici Seminární. Lvíčata VŠE. Vysoká škola ekonomická v Praze nám. W. Churchilla 1938/ This server is dedicated to provide educational materials for students of FNSPE of CTU in Prague.Tento server je určen k poskytování vzdělávacích materiálu studentům FJFI ČVUT Informae pro zahraniční studenty, kteří htějí studovat na ČVUT v Praze Fakultě dopravní v českém jazyce Termín přezkoušení z českého jazyka (úroveň 2) se koná dne 10.6. 2021 od 9:00 hod. v místnosti č. B 301 v budově Fakulty dopravní, Horská 3, Praha 2. Držitelé ertifikátu úrovně 2 z českého jazyka zkoušku nekonají, zkouška ji

Změna čísla bank

Váš uživatelský účet. Registrací do NTK vám automaticky vzniká čtenářské a finančí konto, a dostáváte přístup do rezervačního a tiskového systému. K přihlášení použijte černé tlačítko v pravém horním rohu stránky a zadejte své uživatelské jméno a heslo. Odtud můžete přistupovat ke všem svým kontům, i. FIT ČVUT; Nepřihlášený uživatel; Registrace nového uživatelského účtu. E-mail účastníka: E-mail rodiče/zákonného zástupce (nepovinný): Vytvořte si heslo : Heslo znovu: Už máte uživatelský účet? Přihlaste se • Vyplňte příslušné údaje: Vaše jméno, email, heslo • Poté dejte Pokračovat -> ruční nastavení -> změnit Název serveru na webmail.fd.cvut.cz -> Přijímací řízení FIT ČVUT English Přihlásit se Nastavení prvního hesla / Reset hesla Zadejte e-mailovou adresu Vašeho uživatelského účtu nebo kód Vaší přihlášky. Na příslušnou adresu Vám zašleme e-mail s odkazem pro jednorázový vstup do Vašeho účtu, kde si nastavíte nové heslo

Ing

Nový způsob vyplácení stipendií - ČVUT - Fakulta

Na této stránce najdete informace o nasazeni Google Apps for Education na ČVUT FEL (GAE FEL). Zjednodušeně řečeno, každý zaměstnanec a student má nyní Google Apps pracovní uživatelský účet ve tvaru username@fel.cvut.cz . Na rozdíl od standardního Google konta zde nejsou reklamy, je zde více prostoru, data a účty jsou pod. Je zde ale více omezení: * Účet musí mít povolení k normálnímu režimu * Provoz je limitován provozním řádem LINKY (na hlavní stránce dole) * Provoz využívá frontu, v případě že je více aktivních tokenů, viz níže. Tokenová fronta: * Každý token má přiděleno 3 minuty času

Nastavení inkasa v intranetu SÚZ ČVUT: Aby mohlo být kolejné zinkasováno, zadejte prosím v účtu studenta na kartě Základní údaje svoje číslo účtu, ze kterého bude inkasováno, viz návod níže. Termín inkasa: Inkaso ze strany SÚZ ČVUT bude probíhat vždy od 10. do 15. aktuálního měsíce zašle finanční částku na účet sbírky u Fio banka, a.s., číslo účtu 2100626587/2010. Do poznámky, prosím, uveďte své jméno, případně jméno firmy. vhodí finanční částku do zapečetěné kasičky k tomu určené, která bude k dispozici na akcích pořádaných ČVUT (koncerty, Reprezentační ples, atd. Studentská unie ČVUT vyhlašuje soutěž o nejlepší návrh na nová trička. Své návrhy můžete posílat na email soutez@su.cvut.cz do 15. 5. 2021 včetně. Prosíme zasílejte svá díla ve formátech svg, PDF či ai. Vybraný design se bude tisknout na trička červené barvy s krátkým rukávem, využít můžete celý p..

Kancelář klubu. Hlávkova kolej, 4. patro, kancelář HK (vedle kuchyňky). Pokud je důvodem vaší návštěvy něco jiného než registrace do kolejního klubu, zkuste nejdříve poslat email příslušné skupině nebo osobě Pokud nemáte svůj účet, můžete si ho vytvořit zde. Registrace na seminář je možná od 29. duben 2021 od 17:00 do 13. květen 2021 do 08:00 Rektorát ČVUT v Praze Odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost Jugoslávských partyzánů 1580/3 160 00, Praha 6 - Dejvice Telefon: +420-22435-367 (If you're a human, don't change the following field) Enter your name . Your first name

ISC CTU in Prague is a local section of Erasmus Student Network. We are volunteers taking care about Erasmus & Exchange students studying at the Czech Technical University in Prague Autor/Spoluautor: doc. Ing. Helena Uhrová,CSc. a kolektiv EAN: 9788070808450KÓD ZBOŽÍ: 203016 POUŽIT.. Kód výrobku: 203016. 179,30Kč Cena bez DPH: 163,00Kč. Přidat do košíku. Zobrazuji 1 až 1 z 1 (celkem stran 1

Writefull na ČVUT - cvut

Studenti reprezentující ČVUT v individuálních sportech se přihlašují do 11.8.2021 u pí. Marty Černé (kontakt: sekretariat@cvut.cz, +420 22435 1811/2). Pro přihlášení je potřeba uvést: jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, fakulta, ID studenta, email, sport, disciplína, číslo účtu pro vyplacení jízdného, výkon. Michaela Horáková Marcela Drábková +420 224 354 100 secretariat@ciirc.cvut.cz. Média: Mgr. Alena Nováková. +420 725 734 830. alena.novakova@cvut.cz. HR, Kariéra: +420 224 354 233. personal@ciirc.cvut.cz. Pokud máte zájem o práci v CIIRC, neváhejte nás kontaktovat Kontaktní osoba Ing. Pavel Tichý, MBA E-mail: tichypa4@fel.cvut.cz Tel.: +420 224 355 852. Adresa ČVUT v Praze, fakulta elektrotechnická Laboratoř pro vývoj a realizaci Technická 2 166 27 Praha 6 - Dejvic Zadejte své uživatelské jméno pro Pavel Strachota - domovská stránka. Heslo *. Zadejte své heslo V případě problémů nám prosím zašlete co nejdříve po platbě podrobnosti na email admin@mk.cvut.cz a záležitost s Vámi budeme neprodleně řešit. Uveďte prosím identifikátor nebo alespoň datum a čas platby. Pokud jste platbu prováděli pomocí bankovního převodu, uveďte prosím i Vaše číslo účtu

Mitteleuropa orographisch-hypsometrisch und hydrographisch - Národní technická knihovnaIngMainstream Technologies: Jaroslav Maurenc | RMOLBriefwechsel zwischen Goethe und Kaspar Graf von Sternberg - Národní technická knihovnaSchopenhauer und Nietzsche - Národní technická knihovna

Virtuální účet skupin 2018+ IS ČVUT Platební systém ČVUT (TZS) PES - Portál ekonomických služeb AEDO - IS Semestrální projekty. Publikace Evidence publikací. Pedagogika Zástupy ve výuce Harmonogram akademického roku. Zápisy Zápisy ze schůzí katedry Zápisy z vedení katedry. Datové úložiště K334-STORAGE (přístup. Transparentní účty Vysokoškolský odborový svaz Základní odborová organizace 2176 Kloknerův ústav Českého vysokého učení technického v Praze /ČVUT/ [Vysokoškolský odborový svaz Základní odborová organizace 2176 Kloknerův ústav Českého vysokého učení technického v Praze /ČVUT/ CZK Nejpozději do 15. dne následujícího měsíce je připraveno k výplatě v pokladně FJFI či odesláno na účet dle výběru studenta. Částka stipendia se dle čl. 6 Stipendijního řádu ČVUT skládá Úřední deska, Mateřská škola, Lvíčata ČVUT. V případě zájmu o přijetí Vašeho dítěte do MŠ nás kontaktujte na telefonním čísle 224355014 59. ročník konference EAN, Experimentální analýza napětí. Přihlášení. K přístupu do uživatelského účtu je nutné se přihlásit FAQ & Helpdesk - Fakulta strojní. Přeposílání emailů ze školní emailové adresy (typicky Jmeno.Prijmeni@fs.cvut.cz) si nastavíte v systému DUPS. Po přihlášení pokračujte do záložky Email. Potom zvolte ukončení přesměrování. Zasílání na jinou než poštovní schránku nacházející se mimo ČVUT není dle příkazu.