Home

Zbraně husitských válek

Husitské zbraně - Historie Česka pro školák

  1. Husitské zbraně. Vozová hradba husitských vojsk; Řemdih; Sudlice; Husita odpaluje ručnici; Husitské vojsko. Prokop Holý; Středověká Basilej; Boje s křižáky; Období po husitských válkách. Země bez krále. Panovníci českých zemí po skončení husitských válek; Ladislav Pohrobek; Život v 15. století. Těžba stříbra.
  2. Píšťala je název pro ruční palnou zbraň, rozšířenou za husitských válek. Píšťala měla poměrně krátkou železnou hlaveň s tulejí. Ta byla vsazena v dosti neohrabaném dřevěném stvolu, jejž držel střelec v podpaží. Ráže se pohybovala okolo 15-25 mm s různými projektily
  3. Pistole. Pistole je krátká ruční palná zbraň. První pistole byly jednoranové a používaly černý střelný prach. V 19. století se objevily víceranové pistole a jako náplň se začal užívat nově objevený bezdýmný střelný prach.. Pistole. Samotné slovo pistole pochází z českého píšťala, a užívá se od dob husitských válek. . Husité byli první, kteří palné.
  4. V únoru žáci 4.B zakončili předmět vlastivěda Nejstarší české dějiny výrobou historických zbraní. Většinu žáků oslovily především zbraně z dob husitských válek. Vyrobenou zbraň měli doplnit stručným popisem zbraně, případně zajímavými informacemi
  5. První ruční palné zbraně byly zpočátku těžkopádné, nedalo se je používat ze hřbetu koně. Lehká jízda husitů používala jako palné zbraně jenom luky a kuše. S koncem husitských válek se objevil požadavek vojenských řádů českých i zahraničních na stanovení přesného počtu palných zbraní a jejich.
  6. Organizace, výzbroj a taktika husitské armády V prvních hektických letech války došlo k vytvoření tří velkých husitských center, která disponovala svými armádami - Pražských měst, nově založeného Tábora a královnina města Hradce Králové coby centra orebitů (po r. 1424 sirotků). Tato tři vojska se svým složením i charakterem poměrně výrazně lišila

Rozdat pracovní listy, kde jsou uvedeny v textu husitské zbraně a tabulka ve které se skrývá devět významných bitev a 9 významných osobností. Hlavní část : Zodpovědět anglické otázky - doplní odpověď česky. Přiblížit dobu konce husitských válek, vysvětlit důsledky pro české království, co se událo po bitvě u. Chronologie. Vymezení období husitských válek je problematické. Za jejich počátek je obecně označován rok 1419, kdy došlo k pražské defenestraci.Za konec husitských válek bývá nejčastěji považováno vyhlášení Basilejských kompaktát v roce 1436, ale také bitva u Lipan v roce 1434, která období bojů v zemích Koruny české víceméně ukončila

Zbraně husitských válek V době husitské revoluce byla kuše (samostřiel) hlavní ruční střelnou zbraní jak kališnických, tak i katolických vojsk. V průběhu 14. století prakticky zcela vytlačila z vojenské výzbroje středoevroý typ luku, který se na počátku 15. století objevuje již jen sporadicky ve výzbroji Prakticky všechny moderní pistole užívají horizontálně posuvný, blokový závěrový mechanismus. V naší nabídce naleznete velké množství pistolí různých světových výrobců (CZ, Glock a jiné) Samotné slovo pistole pochází z českého píšťala, a užívá se od dob husitských válek. Husité byli první, kteří palné.

Puškařství Miloš Skrbek » Píšťaly - jedny z nejstarších

Původ slova. Podle V. Machka je slovo pistole v mnoha jazycích převzato z francouzštiny nebo italštiny, v češtině koncem 16. století. Francouzské pistolet a italské pistola však pochází z českého píšťala, a užívá se od dob husitských válek. Husité byli první, kteří palné zbraně ve velkém měřítku používali. Existují ale i jiné výklady jeho vzniku: ze. Chomi: Přelom v používání palných zbraní za husitských válek nespočíval v tom, že by je husité vynalezli, nebo že by je jako první používali. V Evropě se používaly zhruba od přelomu 13. a 14. století. Ale dlouho se používaly především při dobývání a obraně měst. Nebylo však zvykem používat je v polní bitvě 7. Závěr. Období husitských válek bylo epochou, kdy české vojenské umění získalo do té doby nevídanou převahu nad feudálními rytířskými vojsky a stalo se takřka na padesát let nedostižným vzorem a zdrojem poučení (a žoldnéřů) pro armády všech evroých zemí.Tohoto prvenství dosáhlo tím, že mimořádně tvůrčím způsobem začalo uplatňovat nové. První pistole byly jednoranové a používaly černý střelný prach. V 19. století se objevily víceranové pistole a jako náplň se začal užívat nově objevený bezdýmný střelný prach. Samotné slovo pistole pochází z českého píšťala, a užívá se od dob husitských válek Že palné zbraně způsobí převrat ve válčení se ukázalo v průběhu husitských válek. A v bitvě u Castillonu francouzští dělostřelci rozstříleli anglické lučištníky. Občas se říká, že to byla odveta za porážku u Crécy a současně to byl opravdu symbolický konec jednoho období historie válčení a začátek druhého

Tradice civilního držení střelných zbraní v českých zemích sahá zpět až do dob husitských válek. Za symbolický počátek lze považovat bitvu u Kutné Hory, v níž byly 21.12.1421 střelné zbraně poprvé užity na bitevním poli. Ty byly vzhledem k obtížné manipulaci a nízké kadenci dříve využívány pouze při. Palné zbraně Palné ruční zbraně Píšťala rozšířena za husitských válek. Dostřel byl nevelký a nepřesný, účinek byl tedy spíše psychologický. Název se rozšířil po celé Evropě, z něj se asi vyvinulo slovo pistole

Pistole HS-produk

Městská garda královského města Jihlavy chystá přezbrojení na modernější zbraně z dob husitských válek. Členové městské gardy budou používat repliky střelných zbraní z dob husitských válek. Bavíme se o období kolem roku 1400 Doznívání husitských ideálů. Petr Chelčický byl jihočeský zeman žijící v ústraní. Byl jedním z prvních evroých myslitelů, který předstihl podstatu středověké společnosti a úlohu násilí mezi stavy této společnosti. Odmítl učení o trojím lidu; odmítl též prosazování husitských ideálů bojovnou cestou V období husitských válek byl Chomutov jednou z katolických bašt Žateckého kraje. Před příchodem husitů přišel v roce 1418 první velký požár města, který jej velmi zpustošil. Na svém tažení do severních Čech stanul Žižka před Chomutovem 16. března 1421. Po dvou dnech urputného boje bylo město dobyto a vypáleno Replika historického meče užívaného při křížových výpravách Řádem německých rytířů a známý z období husitských válek, svojí váhou a délkou věrně kopíruje klasické zbaně svého historického období POČÁTEK HUSITSKÝCH VÁLEK •Lidé hlásící se k učení Mistra Jana Husa se jmenovali husité •Symbol husitství byl kalich •Husité založili město Tábor. ZBRANĚ. BITVA U SUDOMĚŘE •Zde husité dokázali porazit několikanásobně větší vojsko, než byli oni sam

Historické zbraně 4

Téma husitských válek patří ve 4.C k těm nejoblíbenějším. Z žáků se rázem stali husitští bojovníci. Přehlídka husitských zbraní na obrázcích v hodinách vlastivědy žáky natolik nadchla, že se doma pustili do výroby vlastních modelů O dostřelu tarasnic není žádných zpráv. Jméno tarasnice pochází patrně od tarasu, dřevěného podstavce, na který byla upevňována. Za husitských válek byly patrně často vezeny na půlvoze - jednoduché dřevěné lafetě. V 15. století tarasnice nahradily jako pevnostní děla srubnice. Polním dělem husitů byla houfnice Doba napoleonských válek (1789-1815) 19. století (1815-1914) První světová válka (1914 - 1918) Meziválečné období (1918-1939) Období druhé světové války (1939-1945) Období studené války (1945-1989) Moderní doba (1990-) Ostatní - nezařazeno; Dokumenty; Zbraně. Přehledy vojenské techniky používané v Československu.

Na návrší byl vykopán i zlomek palné zbraně a dříve nalezeny části hákovnice, hroty šípů, keramika a mazanice. 37. Starší zprávy uvádějí zlomky skla, svícnu a velké množství spálené pšenice. 38. Hrad zanikl požárem nejspíš na začátku období husitských válek Nástroj, který je na ní zachycen, napovídá příčině rozsahu zraněných i bez použití střelných nástrojů - zbraň připomíná ty využívané v období husitských válek. Indická média použití nástrojů vyhotovených z bambusů s napíchanými hřebíky odsoudila jako barbarství, ani jedna strana se ke. Díl 1. (do roku 1424) V letošním roce si nepřipomínáme pouze výročí 30 let od tzv. sametové revoluce, ale také 600 let od vypuknutí husitských válek. Nový seriál na stránkách Říčanského Kurýru vás seznámí s příčinami, průběhem a důsledky husitských válek, přičemž bude kladen důraz na Říčansko (tj. region.

Top 5 historických zbraní, Kentaur Zbraně Největší slávu u nás zažil v podobných časech jako řemdih a to za období husitských válek. Třeba vzpomenout, že vojevůdce Jan Žižka z Trocnova je na mnoha výjevech vyobrazován právě s palcátem v ruce. Jde o údernou ruční zbraň (a variantu kyje), která patřila do ruky. Detailní popis produktu. Replika historického meče užívaného při křížových výpravách Řádem německých rytířů a známý z období husitských válek, svojí váhou a délkou věrně kopíruje klasické zbraně svého historického období. délka: 102,00 cm. Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce Začátek husitských válek. Husova smrt - pobouřila Husovy stoupence. přepadávali a vypalovali kláštery, fary a domy bohatých měšťanů. trestali ty , o kterých se domnívali, že mohou za Husovu smr Tento čin se považuje za začátek husitských válek. Poslední stanoviska však hovoří spíše pro druhou možnost vzhledem k tomu, že Pražané si s sebou vzali tajně zbraně už na bohoslužbu, a vývoj se tak dal předem očekávat. Tento fakt podporuje i skutečnost, že jen krátce po defenestraci, či přímo v jejím. Za husitských válek ale samozřejmě řemeslníků, kteří se tímto řemeslem zabývali, přibylo. Bylo zde pět puškařů, kteří zde pracovali v rozmezí let 1425 - 1428. 2. 1. 5. - zbrojní řemesla v Lounech Dalším zajímavým městem co do počtu řemeslníků zpracovávajících kov pro zbraně jsou Louny

Pistole: Český vynález, který změnil svět Globe24

Průběh husitských válek. 1419 rostoucí nepokoje v Praze na Novém Městě. Václav IV. dosadil na radnici protihusitské konšely, kteří zatkli radikální husity. první pražská defenestrace (30. července 1419) - obyvatelstvo vedené Janem Želivským (kázal v chrámu Panny Marie Sněžné) vyházelo konšely z oken radnice . na. používání palných zbraní na našem území došlo za husitských válek. Byly to tzv. píš ťaly, tato zbra ň byla v podstat ě jen trubka, ve své spodní části zaslepená opat řena zátravkou. Takováto hlave ň byla upevn ěna kv ůli ovladatelnosti v jednoduché pažb ě. Velkou výhodo Laboratoř stanovila 95procentní pravděpodobnost, že kosti skutečně pocházejí z husitských válek, a to z období 1408-1458. Vyšetření dokonce stanovilo 65procentní pravděpodobnost, že kosti pocházejí z období 1420-1444, přičemž bitva u Lipan se odehrála 30. května 1434

Bitva u Lipan se odehrála v neděli 30. května 1434 v lokalitě mezi vsí Hřiby a Liou horou, která leží přibližně jeden kilometr jižně od středočeské vesnice Lipany.Vojáci utrakvisticko-katolické aliance v čele s Divišem Bořkem z Miletínka zde drtivě porazili polní vojska sirotčího a táborského svazu, tvořící páteř vojenských složek radikálního křídla. Další prvky byly převážně dřevěné. Hrádek byl ideální skrýší pro přechování bohaté kořisti a zbraní z válečných výprav do Saska a Lužice. Hrádku se říkalo také Pustý zámek nebo prý také Karlštejn. Chřibský hrádek trpěl zejména za husitských válek, kdy byl násilně poničen ohněm Realizoval je patrně Beneš řečený Svině, který před rokem 1432 získal pnětlucké panství s tvrzí. Hrad měl unikátní obranný systém s mohutným okružním valem plnícím úlohu štítové zdi, který reagoval na rychlý rozvoj válečnictví za husitských válek, zejména rozmach palných zbraní a dělostřelby

palné zbraně, zejména většíh kalibru joe) zd opravde poskrovnuu Povšiml. a toh sio již D. Menclov (1961á 469—470, v)e sv studié dotýkajíci í se časově dlouhého období od husitských válek a polovinž do 1. 16y . století, kd gotiky jiaž doznívala. I na základ Válku, která už nebyla vedena jen ostřím zbraní, ale také černým střelným prachem - směsí sanytru (ledek, chemicky dusičnan draselný, KNO3), dřevěného uhlí a síry. Infografika: Od husitských válek k Jagelloncům • ABC. Pekelná hradni bašta. Bohatá sbírka zbraní od dob husitských válek až po 19. století je stejně zajímavá jako zámecká obrazárna s díly barokních mistrů nebo ojedinělý soubor dýmek. Zámecký pivovar Frýdlant. Vítejte na stránkách obnoveného Zámeckého pivovaru Frýdlant. Vaření piva ve Frýdlantu je poprvé zmiňováno roku 1381 a zřejmě.

Unikátní nález se podařil vědcům z Univerzity Karlovy. V kostnici v Žehuni u Kolína pravděpodobně našli kosterní pozůstatky patřící bojovníkům z bitvy u Lipan v roce 1434. Specializovaná laboratoř pak zjistila s téměř stoprocentní jistotou, že kosti pocházejí z období husitských válek Za husitských válek se v utrakvistických vojskách poprvé objevují i menší děti, které do té doby na taženích neměly, co pohledávat. Je to způsobeno narůstajícím počtem žen, které byly součástí vojsk polních obcí a musely zároveň plnit roli matek

Organizace, výzbroj a taktika husitské armády - husitstvi

Po krátké epizodě polských králů získal hrad i s okolím český král Václav IV., během husitských válek se jej však zmocnili loupeživí rytíři, jimiž jsou velmi pravděpodobně myšleni sami husité. Na nich jej opět získal český a uherský král Matyáš Korvín - v té době zde vzniklo renesanční, tzv 5. 1434 Konec husitských válek (1432 - 1436) jednání mezi církví a husity o ukončení válek a uznání 4 artikulů pražských (Basilej) dohoda mezi církví a umírněnými husity - bratrovražedná bitva u Lipan 30. 5 Nabízíme šermířská vystoupení pro firemní večírky, oslavy, městské slavnosti, zábavy, středověké dny a bitvy. Zaměřujeme se na období husitských válek, v první polovině 15. století nebo třicetiletou válku. Provádíme i ohnivé show a ukázku replik dobových zbraní

Pistole - ESAK

Středověk - Válečníci starých časů. Vítejte na novém portálu o vojenské historii od starověku až po 19. století. Čtivou a atraktivní formou chceme seznámit veřejnost s nejzajímavějšími bitvami, armádami, vojevůdci i zbraněmi ze starších dějin lidstva. Zároveň si na své přijdou i šermíři a reenactoři, tedy. neuveden. V testu je třeba označit každou odpověď: jedno kliknutí - správná odpověď, označí se. dvě kliknutí - špatná odpověď, označí se. 1. Moru, epidemii která vyhubila třetinu obyvatel Evropy, se také říkalo. a) černá smrt. b) nemoc hříšníků. c) gangréna

Závěr husitských válek . církevní sněm v Basileji roku 1433, snaha papeže a krále Zikmunda domluvit se s husity, diskuse o husitském programu - všechny bitva u Lipan v roce 1434 znamenala porážku husitů a konec husitských válek důsledky husitských válek církev je zbavena větší části majetk Abstrakt: Diplomová práce zabývá českými hrady období husitských válek (1419-36 a 1467-85). Jejím cílem bylo prozkoumat a zhodnotit skupinu vybraných objektů a výsledky porovnat s vývojem hradní architektury v Evropě. Výzkum ukázal, že v souvislosti s nástupem raných palných zbraní na konci 14. stol. docházelo k.

5. Nakresli a popiš za pomoci učebnice a dějepisného atlasu některé husitské zbraně. 6.Jaká událost vešla do českých dějin jako první pražská defenestrace? 7. Co byly křížové výpravy během husitských válek, kdo je vyhlásil, kolik jich bylo a jak skončily Mistrovství Evropy 1980 v brokových disciplínáchEvroé armádní revolveryVzduchovka - dalekohled na pušceVelká cena Evropy SuhlDěla v Čechách za husitských válekSignální pistole a střelivoRegius - skupina historického šermuSamočinné revolveryNa kance pal Velitelé husitských vojsk měli hodnost: hejtmana. admirála. generála. První větší bitvou husitských válek byla: 1420 bitva u Domažlic. 1419 bitva na Vítkově. 1420 bitva u Sudoměře. Překlady Bible do národních jazyků se Jan Hus inspiroval u: italského básníka Francesca Petrarcy. německého církevního reformátora.

Výsledky a důsledky husitských válek - Masaryk Universit

Opakování husitských válek Zbraně Výjevy Osobnosti Letopočty Texty 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 Husitství Zbraně 1 K přepravě i. Městská garda královského města Jihlavy chystá přezbrojení na modernější zbraně z dob husitských válek. Členové městské gardy budou používat repliky střelných zbraní z dob husitských válek. Bavíme se o období kolem roku 1400. V té době byl Nejstarší jsou tady dřevcové zbraně. Můžete si tady připomenout dobu husitských válek i čas mečů. Nechybí pušky, bodáky a plátová zbroj. Kolem zámku Opočno se rozprostírá anglický park, kde nechybí vodopády a stavby v romantickém duchu jako koupadlo, čínský pavilon, mostky, uměle vyrobené orlí hnízdo a další.

Husitské války - Wikipedi

Frýdlant je nejstarší město v celé oblasti. Frýdlant leží na březích říčky Smědá při jejím soutoku s Řasnicí na rozhraní Jizerských hor a Lužické pahorkatiny. První písemné zmínky o Frýdlantu jsou z roku 1278. Frýdlant má velmi hezké okolí a je východiskem do Jizerských hor, které zvou všechny pěší turisty, cykloturisty i horolezce Bitva u Tachova za husitských válek se odehrála v srpnu 1427, v dnes již přesně neznámé lokalitě poblíž Tachova. Spojené husitské svazy pod velením Prokopa Holého zde téměř bez boje rozprášily vojska třetí křížové výpravy v čele s trevírským arcibiskupem Otou ze Ziegenheimu

Cílem prezentace je seznámit žáka s průběhem a výsledkem husitských válek. Prezentace obsahuje i motivační úkoly a obrázky, které žáku pomohou zhodnotit husitské hnutí a vyvodit politické a ekonomické důsledky husitských válek pro české země. Datum vytvoření: 15.12. 201 nastoupilo již v období husitských válek a pronikavě se zvyšovala i účinnost palnýc zbrah ­ ní. Nebyly však jediným faktorem O.d konce 14. století je možn sledovaé nesmělt é a zatím teoreticky nepropracované počátky systematickéh jsoo obléháníu rovně spojenž, kteréy s formováním kvalitní pěchoty

PPT - Husitství PowerPoint Presentation, free download - ID:2172478

Následuje chronologie husitských válek a knihu uzavírá slovník zbraní, zbroje a fortifikací, mapy a rejstřík. Publikace má reprezentativní charakter daný již formátem. Text je doplněn medailonky vůdčích osobností, citáty z pramenů a dokumentů a heslovitým popisem reálií Nás bude především zajímat období husitských válek v letech 1419 - 1437. Klimatické změny totiž ovlivnily výrazně závěr husitských válek a přispěly nejenom k zahraničním výpravám, nebo-li rejsám, ale velkou měrou také k rozkladu a zániku polních vojsk táborů a sirotků Chladné zbraně v období husitských válek, historický šerm u nás a skupina historického šermu Poutníci štěstěny 8 Eva Vitnerová Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník Muzikoterapie 2 Marek Antoš Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce Rozvoj individuálních technických dovedností ve florbalu 4 Marie Marešov Vedle táboritů a Pražanů významně zasáhli do událostí v období husitských válek. Víte, co je řemdih, sudlice, palcát? Ano, jsou to středověké zbraně používané husity. Dan Richter ze šermířského kroužku Tesák Vám je předvede a budete mít možnost si některé i vyzkoušet Louny byly za husitských válek pevností Vesničané nosit zbraně nesměli, ovšem díky každodennímu zacházení se zemědělským nářadím, jako byly cepy či vidle, byli schopni je také užít v boji. Výcvik se zbraní byl naopak základní součástí výchovy každého šlechtice

Začalo období husitských válek. Hlavními středisky husitů se staly Praha a Tábor, který si husité postavili v jižních Čechách. Husité prosazovali rovnost mezi všemi /oslovovali se bratře, sestro/. Katolická šlechta se proti husitům postavila a husité se museli bránit. V bojích vynikl jako vojevůdce Jan Žižka /+ 1424/ Husitské zbraně 1) halapartna 2) kopí 3) sudlice 4) sekyra 5) sudlice 6) šídlo 7) meč 8) cep 9) kropáč 10) řemdih 11) sudlice ušatá 12) prak (zdroj Po dobu husitských válek nevládl. •1436 byl přijat husitskými stavy za krále, když jim vydal řadu privilegií V českém válečnictví nabyly střelné zbraně význam zejména v 15. století v období husitských válek. První zmínka o výrobě střelného prachu v českých zemích pochází z roku 1432. Jedním z několika evroých vojevůdců, kdo destruktivního účinku střelného prachu využívali, byl Jan Žižka z Trocnova Překotný rozvoj palných zbraní a zejména obléhacího dělostřelectva po husitských válkách a hlavně za poděbradských válek, si vynutil v obraných systémech hradů výstavbu dělostřeleckých bašt, které boční a křížovou palbou, tzv. frankováním, mohly bránit sami sebe a přilehlé úseky hradeb zvané kurtiny ještě před turbulentními roky husitských válek, proběhly další dvě morové rány. První v rozmezí let 1403-1406 a druhá v þase konání Kostnického koncilu tedy mezi lety 1414-1415. Právě druhá rána byla považována předními mluvími reformního hnutí jako trest za lidské hříchy, což přispívalo k radikalizac

4) průběh husitských válek: - 2 fáze: 1) 1419 - 1421 - převaha radikálů, Pražané vedeni Janem Želivským - počátek = 1. Pražská defenestrace 1419 ; smrt Václava IV. - nastupuje Zikmund - nepřítomný poč. událostem, husité ho odmítali - přesto mu byl r. 1420 vydán Hrad - korunová Do středověku hravě a interaktivně, bez nánosu prachu a předsudků. Husitské muzeum v Táboře nabízí novou, moderní expozici Husité s řadou interaktivních prvků, unikátní gotický sál a dobrodružnou návštěvu chodeb středověké podzemí

Praky a foukačky - ideální zbraně pro rekreační střelbu. 24. Července 2018. V jednoduchosti je síla a totéž platí i o zbraních. Praky a foukačky existovaly ještě před vynálezem střelného prachu a i přes to jsou to zbraně velmi účinné. Společné mají to, že jsou závislé na síle střelce. V jednom případě na. Prakticky všechny moderní pistole užívají horizontálně posuvný, blokový závěrový mechanismus. Samotné slovo pistole pochází z českého píšťala, a užívá se od dob husitských válek. Husité byli první, kteří palné zbraně ve velkém měřítku používal Dále můžete některé naše měšťany vidět bojovat na vybraných bitvách bitvách z období husitských válek. Někteří z nás, kteří již jako veselou kratochvíli oblékli uniformu VZ 60, předvádí modernější typy zbraní v rámci vývoje střelných zbraní na střeleckých slavnostech na Kunětické hoře Představujeme táborské vojsko husitských válek - rytíře a jeho syna, rotymajstra, střelce z městské i venkovské chudiny. Předvádíme většinu zbraní a zbrojí doby husitské s komentářem. ukázky soubojů, naučný program, čestná stráž, vzdělávací pořady pro ZŠ, ukázky střelby, střelba z kuší (luků), dobové.

Bezděz - Hrady a ZámkyZlatá kniha komiksů Vlastislava Tomana 2 | Knižní klub Levné knížkyPraha 2 oslaví výročí První pražské defenestrace - Pražský patriotStředověké zbraně z doby husitské | Kalendář akcí | Třebechovické muzeum Betlémů

Zbraně mohou být krásné, přestože smyslem jejich existence je zabíjet. Podívejte se na nádherné tvary tanku PL-01 a pokochejte se jeho hi-tech výbavou jako z Hvězdných válek Cena 1 049 Kč. Dnes ušetříte 850 Kč díky 45% slevě Začátek husitských válek. Po pražské defenestraci se nepřátelé kališníků začali obávat o své životy. Ve strachu před povstalci opustilo město mnoho úředníků. Protikatolicky smýšlející obyvatelé vedli útoky na kláštery v Lounech, Žatci nebo Klatovech. Ještě větší rozbuškou ale byla smrt krále