Home

Angličtina číslovky pracovní list

Test - Numbers 1 - 20 - Číslovky - pracovní list y_32

 1. 2. Vypočítej a vyber správné číslo. 18 - 9
 2. Numbers 1 - 100 - Číslovky . Jméno: 1. Piš anglicky. jedno sto -> čtyřicet pět -> třicet dva -> padesá
 3. Pracovní list je určen k procvičování i opakování učiva českého jazyka - číslovky, druhy číslovek, zápis číslovek slovy a číslicí, psaní číslovek v různých pádech v textu, přepis textu s číslovkami

Žák řeší uvedená cvičení. Pracovní list lze vytisknout pro jednotlivé žáky. Vy_22_Inovace_tenses.33: 8.-9. Žák se naučí užívat různé slovesné časy v souvislém textu. Pracovní list k procvičování slovesných časů. Žák řeší uvedená cvičení. Pracovní list lze vytisknout pro jednotlivé žáky TÉMA: ČÍSLA 10-110: AJ-04-A-01: Aktivní slovní zásoba: deset, jedenáct, dvanáct, dvacet, dvacet dva. ♦ Zaměřeno: z gramatiky na znalost čísel 10-22: AJ-04-A-02: Aktivní slovní zásoba: třináct, čtrnáct, třicet, třicet tři, čtyřicet, čtyřicet čtyři. ♦ Zaměřeno: z gramatiky na znalost čísel 13-44: AJ-04-A-0 Pracovní listy-angličtina pro 4.roč. Odkazy. Angličtina, pracovní list 1, Be [PDF, 472 kB] Angličtina, pracovní list 2, Have got [PDF, 364 kB] Angličtina, pracovní list 3, Date [PDF, 341 kB] Angličtina, pracovní list 4, Want to [PDF, 441 kB] Angličtina, pracovní list 5, Nature [PDF, 384 kB Planeta vědomostí Aj; Angličtina - 3. ročník; Angličtina - 4. ročník; Angličtina - 6. ročník; Angličtina - 7. ročník; Angličtina - 8. ročník; Angličtina 9. ročník; Festivities - Svátky; Interactive books; Fairytales, Stories, Songs; Další odkazy na AJ; Další odkazy na M; Odkazy 1.stupeň; Odkazy na logické úlohy; Fyzika - 7. roční Cvičení na slovotvorbu (word formation) jsou ovšem součástí různých mezinárodních zkoušek (FCE, CAE) a přijímacích zkoušek na VŠ, kde mají svůj smysl - dobře ukazují dosaženou úroveň angličtiny. Následující pracovní listy vznikly jako materiály pro specifickou přípravu právě k těmto zkouškám

Pracovní list s písní Another Day in Paradise - s instrukcemi v angličtině pod textem písně. Vhodné pro Pre-intermediate. 1 strana. vložil: Pomoc učitelů AJ-03-B-04 Aktivní slovní zásoba: šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatenáct, dvacet. ♦ Zaměřeno: z gramatiky na znalost čísel 16-20: TÉMA: ČÍSLA 10-110: AJ-04-B-01 Aktivní slovní zásoba: deset, jedenáct, dvanáct, dvacet, dvacet dva. ♦ Zaměřeno: z gramatiky na znalost čísel 10-22: AJ-04-B-02 Aktivní slovní zásoba Žáci si za pomocí telefonování procvičí základní číslovky v angličtině. 2058 1. 2. 11. 2010. Pracovní listy do anglického jazyka na prezentaci velikonočních slovíček. 2010. Halloween game. Hra v angličtině na slovíčka týkající se svátku Halloweeen. 1985 0. 24. 10. 2010. Whose? Pracovní list k procvičení.

Anglický jazyk. Selection File type icon File name Description Size Revision Time User; Pracovní list - počitatelná a nepočitatelná podstatna jména Pracovní list - řadové číslovky. Anotace Pracovní list je určen k procvičení anglických jmen. Grafická podoba odlišná od zvukové. Autor Mgr. Ivana Halamková Očekávaný výstup Osvojení čtení anglických jmen Klíčová slova Anglická jména Druh učebního materiálu Pracovní list Druh interaktivity Aktivita Cílová skupina Žá Pracovní list procvičuje a upevňuje znalost některých základních sloves (hop, run, jump, walk, stand up, sit down) a číslovek 1-6. Úkolem je projít od postavy bludištěm až k určité hrací kostce, respektive číslu. Následně pak pojmenovat jak čísla, tak úkony, které předvádějí jednotliví lidé

Pracovní list - základní čísla - Numbers Matching Stáhnout pracovní list | Kamaradske-hry.cz - online hry pro děti | Anglictina-hrou.cz - angličtina pro děti online - english for kids and pre school | Detsky-seznam.cz - rozcestník pro děti online | E-detskeboty.cz - Dětské boty, dětské plavky Pracovní list zašlete vypracovaný zpět na mail: musilova@zsvozice.cz. Dále vypsat slovíčka lekce 4 část C str. 76 z pracovního sešitu. Doplnit pracovní sešit strana 38-39 Pracovní list procvičuje a upevňuje slovíčka daného tématu a zároveň opakuje téma číslovky, případně barvy. Úkolem je najít v pokoji oblečení, spočítat kusy od každého druhu a čárkami vyplnit jejich počet v odpovědní části. Doporučujeme pracovat v místnosti u stolu. Téma: Oblečení (Clothes) Typ lekce: Pracovní list STÁHNOUT Poslech 79.mp3. Poslech 79 - přepis: 1. The diplodocus was very big. It had four strong legs and it had five toes on its feet. It had a long tail and long neck and a small head. 2.The velociraptor was small. It had small, sharp teeth, two strong arms, and sharp claws. It was a meat eater Základní škola Nepomu

Test - Numbers 1 - 100 - Číslovky - pracovní list y_32

Řadové číslovky. Rubrika: . ZŠ - 2 stupeň (ročník: 6-8), Anglický jazyk, Cizí jazyk, Jazyk a jazyková komunikace. Prezentace určená k názorné ukázce a vysvětlení tvorby anglických řadových číslovek, doplněná krátkým procvičením na závěr. JURAJDOVÁ, Zuzana. Řadové číslovky Pracovní list - ukázka a procvičení znázornění zlomků a desetinných čísel v grafu; Násobení desetinných čísel; Interaktivní cvičení - desetinná čísla, sčítání, odčítání, převody jednotek; Práce s jednotkami obsahu ve slovních úlohác

DUMY.CZ Materiál Pracovní list - opakujeme číslovk

 1. zřízené podle § 16 odstavec 9 školského zákona s tématy základní anglické fráze, číslovky a barvy, základní konverzační témata. Pozdravy-pracovní-list. Pozdravy-prezentace. Škola-pomůcky-prezentace. Vánoce-prezentace. Zvířata-prezentace. Zvířata-prezentace2. Části-těla-pracovní-list. Čísla-do-pracovní-list
 2. ecraft mluvnice násobení odčítání podstatná jména popis pracovní list prvouka psaní písanka příroda přírodověda rostliny slepá mapa sloh slovesa slovní druhy.
 3. Soubor sedmi pracovních listů na téma oblečení (clothes). Žáci pojmenovávají oblečení na obrázcích, řeší přesmyčky, kreslí podle zadání, luští osmisměrku a křížovku, hrají pexeso, vybarvují. Listy jsou vhodné i pro opakování další slovní zásoby (I have got, barvy)
 4. Pracovní listy 44192; Výukové materiály 92838; Multimédia 2062; Ostatní 2184; Detail materiálu. Angličtina - řadové číslovky. DUM číslo 97862. Nová.
 5. Čísla a barvy. Tenhle list je pro prvňáčky, jde o čísla od jedné do tří a základní barvy. Přečtěte si, kterou barvou máte vybarvit jakou číslici a jaký obrázek. List si musíte vytisknout, nejde vybarvovat on-line. v rubrice 1. ročník , omalovánky , pracovní listy

Množné číslo. Tento pracovní list je vytvořen k zopakování tvoření množného čísla a použití správného tvaru slovesa být v jednotném nebo množném čísle. 5. Rozlišování is /has. Tento pracovní list je vytvořen k uvědomění si, že zkrácené ´s znamená is nebo has. 5. To be - otázky Pracovní list pro žáky, ve kterém si procvičí učivo o číslovkách. V pracovním listu je i jedna matematická slovní úloha. Obsahuje několik různorodých aktivit a jejich řešení

2. pracovní list s pozdravy k rozstříhání a skládání po hláskách 3. přehled číslovek na A5 k nalepení do sešitu 4. 2 pracovní listy k procvičení čílovek 5. pracovní list - Začínáme s angličtiny + prezentace v Power pointu Návod na výrobu. Plakáty je dobré vytisknout na barevné papíry, zalaminovat a pověsit ve. Tento pracovní list je vytvořen jako motivace a úvod do červnové kapitoly June unit v učebnici Angličtina pro 7. ročník základní školy, autorky Eva Lacinová a Šárka Kadlecová, SPN (článek na straně 103). Žáci se seznámí s novou slovní zásobou a pomocí pracovního listu upevní novou látku Čísla 1-99. S čísly se budeme často setkávat, např. při čtení telefonních čísel, udávání věku, určování času či kolik co stojí apod. Zde vám nabídneme přehled anglických číslovek od 1 do 99. S dalšími se seznámíte v jiné lekci. 1. one. wʌn. 2

Pracovní list

 1. Pracovní list - Live worksheet; Pracovní list - online (a, an, some) - Live worksheet; Procvičujme. Základní přídavná jména - Umíme anglicky; Tvoření vět - Umíme anglicky; Čísla - Umíme anglicky; Napiš číslo, které slyšíš - Live worksheet; Zvířata na farmě - Umíme anglicky; Exotická zvířata.
 2. Pracovní listy. Všechny předměty Anglický jazyk Český jazyk a literatura Člověk a svět práce/ pracovní činnosti Dějepis Environmentální výchova Hudební výchova Chemie Matematika Německý jazyk Prvouka Přírodopis Přírodověda Ruský jazyk Vlastivěda Výchova k myšlení v evroých a globálních souvislostech Výchova.
 3. Pracovní list pro začátečníky na téma číslice 1-10. List je možné použít ke všem používaným učebnicím. Žáci počítají předměty a píší jejich počty. Očekávaný výstup: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům Numbers - pracovní list.doc MÁLKOVÁ, Magdalena. Numbers - pracovní list. Metodický portál.

Pracovní listy - Nejmladší školáčci - ANGLIČTINA Rolino

 1. Pracovní list Předmět: Anglický jazyk Ročník: 3. ročník Opakování vzdělávacího celku: Numbers and colours (Číslovky a barvy) - vyplň pracovní list dle instrukcí Další materiály k tématu najdete v učebnici str.: 4 - 5 Vypracovala: Mgr. Eva Apolenářov
 2. Pracovní list z českého jazyka pro 2. třídu 1. Podtrhni ve větách dě, tě, ně. Děti si hrají se štěňaty. Někdo udělal na dvoře sněhuláka. V neděli přijde na návštěvu dědeček. Už se na něho těším. 2. Které písmeno v závorce je správné do věty, věty přepiš. Jmenuji se (n,N)atálka (p,P)avlová
 3. Školní a webové informační centrum Základní škola Kpt. Jaroše získala v rámci grantových projektů ESF 4 441 019,42,- Kč na realizaci dvou projektů

Angličtina pro základní školy - Nakladatelství Didaktis Good morning. 1. PS 38/1, 3. 2. PS 39/ 4,5,6. 3. Vytiskněte si následující pracovní list a napište, co kdo právě teď dělá. Nezapomeňte, že vždy musí být sloveso be (am, is, are) a ing. Do Exercises napiš slovy následující číslovky: 13, 26, 57, 14, 44. / TAHÁKY / ANGLICKÝ JAZYK / ŠESŤÁCI / Běžná výuka / Unit 1 - Months and ordinal numbers Unit 1 - Months and ordinal numbers - měsíce a řadové číslovky. Months - měsíce. January - leden July - červenec datumy_pracovní_list.doc 24,00 k 1. Vytiskni si pracovní list a vypracuj. Sloupeček Plural nedělej. Pracovní list si připrav na středeční online hodinu 2011 Očekávaný výstup Žák zvládá základní číslovky 0 - 100 a jejich pojmenování. Stupeň a typ vzdělávání Základní vzdělání - lehké mentální postižení Klíčová slova Numbers 0 - 100 Druh učebního materiálu Pracovní list Cílová skupina Žák na 2. stupni speciální školy Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00.

Sčítání a odčítání do 20 - 10 cvičení. O chatě v Chuchli. Roční období, dny v týdnu - 10 cvičení. Písmeno CH - 12 cvičení. Slovní úlohy - do 20 bez přechodu - 10 cvičení. Co si povídaly stopy. Vánoce a Velikonoce - 10 cvičení. Dvojhlásky AU, OU - 12 cvičení. Porovnávání čísel do 20 - 10 cvičení Pracovní list nalepený do sešitu - opakování barev (děti dostaly v pondělí do tašek spolu s ostatními věcmi), prosím vyfotit či naskenovat a poslat na kontaktní mail uvedený na úvodní stránce, a to dle pravidel distanční výuky nejpozději v pondělí 9. 11. do 16:00 Pracovní list on-line č. 2. Po kliknutí na FINISH se objeví tabulka, vypište prosím jméno a třídu a klikněte na SEND - odeslat. Pracovní list tím jednoduše odešlete do mé schránky. Pracovní list 1 slouží k procvičování (dělala jsme ho i v hodině) a vyhodnotíte si ho sami po kliknutí na finish Umíme anglicky - Zábavné procvičování angličtiny online. Procvičování angličtiny online. Gramatika, slovíčka i správná stavba vět >Vyplň a pošli tento pracovní list< Aj 26. 3. Překlad: Moje babička jí banán každý den. Moje babička teď jí babán. Zkus obě věty dát i do záporu. >VYPLŇ A POŠLI TENTO PRACOVNÍ LIST< Aj 25. 3. Zkoušení čtení Ch 22, kontrola PS str. 58/1, 2. Test na řadové číslovky 1. - 10. >VÝZVA - KOLIK TOHO VÍŠ O ČÍSLECH<

Pracovní listy-angličtina pro 4

ZŠ Campanus - Barbora Nešporová. AJ 1. třídy. Zavřít web učitele. Anglický jazyk 1. A. Pondělí 21.1. Hračky. procvičování slovíček ve větě: It is a train. opakování barev, čísel a částí těla Angličtina na internetu zdarma! Vše, co student angličtiny pro svůj život potřebuje: výukové materiály, testy, cvičení, rady apod. Vše zcela bezplatně. Příspěvky jsou tvořeny zkušenými učiteli a lektory angličtiny. Věříme, že zde najdete inspiraci a hlavně pomoc ve studiu tohoto jazyka. Angličtina s námi bude snadná Toto je odkaz na moje nejmilejší stránky na angličtinu, níže jsem vám vybrala odkazy na to, co by vás z těchto stránek mohlo zajímat. Tady máte krátké příběhy, stačí si jen na ně najet myší, kliknout a příběh se i čte nahlas a vidíte text napsaný pod obrázkem - pak jen dáte NEXT=další. Písničky máte zde Pracovní list M - Pondělí 16. 3. 2020 1) Porovnej čísla pomocí <,>,= 87 436 87 563 100 520 101 520 38 510 37 610 7 006 6 999 128 991 127 991 536 963 536 991 905 402 904 502 1 256 356 1 256 356 43 312 52 213 258 245 259 245 12 101 12 011 75 000 705 000 2) Zapiš tato čísl

Anglický jazyk (18) Pracovní listy Hry O ČT edu. O ČT edu Tipy pro rodiče a učitele. Anglický jazyk. Rozšiřující materiály: Čas, číslovky a barvy (13) Škola a práce (12) Filtrovat videa. Řadit. + pracovní sešit 37/6. PÁ. 22. - 26. 2. Milý žáci, děkuji všem za poslané nahrávky a nafocené úkoly, splněné pracovní listy. Pro větší přehlednost mi neposílejte nahrávky i úkoly do skupinky Angličtina 3rd,ale přímo. Do skupinky budu psát zadání, různé hromadné rady. Vy se zde můžete na cokoliv ptát

Anglická slovní zásoba – počasí – ÚkolníčekHodiny - čas

Celá čísla - interaktivní pracovní listy :: Výuka

Selection File type icon File name Description Size Revision Time Use AJ Procvičujeme čísla 1-20 (pracovní list) AJ Čísla 1-20 (pracovní list) 13. 3. 2020. ČJ Určujeme slovní druhy (pracovní list) AJ An e-mail from Greg - Playing in the park (uč. str. 37) 12. 3. 2020. AJ Let´s play football! (uč. str. 33) AJ Hide and seek.

Test - ČÍSLOVKY - pracovní list y_32_inovace_05 . Pro začátečníky jsou zde cvičení, během nichž si mohou osvojit a procvičit. Angličtina, pracovní list 4, Want to [PDF, 441 kB] Angličtina, pracovní list 5, Nature [PDF, 384 kB] Angličtina, pracovní list 6, Prepositions (A) [PDF, 524 kB] Angličtina, pracovní list 7. Př - vylučovací soustava - pracovní list.docx: 47 kB: Př - kožní soustava- pracovní list.docx: 10 kB: Př - nervová soustava - pracovní list.docx: 89 kB: Př - základy první pomoci - pracovní list.docx: 21 kB: G - opakování geometrie - pracovní list.docx: 14 kB: Čj - Sudoku - pracovní list.docx: 19 kB: Aj - Samostudium 14.-17. Stáhněte si zdarma svůj pracovní list >> Vytiskněte si jej a vyplňte. Ujasníte si tím váš postoj k angličtině. Poslední list si dejte na ledničku nebo jiné viditelné místo, poslouží vám jako motivace k tomu, abyste dosáhli svého cíle naučit se anglicky. Přejeme vám příjemné a úspěšné studium Tým Imitu

Zadání učiva AJ od 9.11 - 13. 11. Prosím, aby děti měly nachystaný sešit, učebnici, pracovní sešit a pracovní listy (nevyplněné - viz. příloha) k on-line hodině AJ. Numbers 0 - 100 - opakování čísel 0 - 100; pracovní list - křížovka - poslat ke kontrol list několika dalších podstatných jmen, která mají stejný tvar pro jednotné a množné číslo moose bison pike trout salmon swine Japanese Chinese Některá podstatná jména nemají tvar jednotného čísla, pouze formu množného čísla. Příklad: species series means scissors cattle clothe

Hodiny - time - telling the time

PRACOVNÍ LISTY :: Odysseu

Pracovní listy angličtina pro děti i-creative 30.08.2012 Angličtina 1 komentář Angličtina hrou - zábavné pracovní listy pro děti, při nichž se naučí nová slovíčka v angličtině Pracovní list, sloužící k hravému procvičování a fixaci psaní (hláskování-spelling) anglických slov Kovarcikova. Vážení rodiče, milí žáci. Nacházíte se na webových stránkách třídy 5.C ZŠ Klimkovice. Naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy, týdenní plán, přehled domácích úkolů a odkazy na online výukové zdoje. Mgr Pracovní sešit str. 14 poslech CD a doplňování. Domácí úkol: Pracovní sešit str. 14/2 přečíst a doplnit (četli jsme společně ve škole), stále se učit slovíčka lekce 2 (pracovní sešit str. 89 - od keyboards až po web. 12. 11. 2014. Učit se slovíčka lekce 2, bude test 18. 11., opakovat čísla 1- 10 Přirozená čísla - co jsou, porovnávání, zaokrouhlování. 07.09.2013 20:30. Přirozená čísla vyjadřují počet různých skupin lidí, zvířat, či předmětů. Nejmenší přirozené číslo je 1, nulu nepovažujeme za přirozené číslo. Čili jsou to čísla 1, 2, 3, a všechna celá kladná čísla, počet těchto čísel.

Každý pracovní list obsahuje část zvanou příprava, ve které si žáci připomenou nezbytnou teorii, část pomůcky, kde jsou vypsány pomůcky potřebné k vykonání pokusu, část provedení, která obsahuje návod na provedení daného pokusu, a část závěr, ve které žáci shrnou své výsledky a zjištění Angličtina, pracovní list 6, Prepositions (A) [PDF, 524 kB] Angličtina, pracovní list 7, Numbers from 1 to 100 [PDF, 485 kB] Angličtina, pracovní list 8, Food and drink [PDF, 649 kB] (Pracovní listy-angličtina pro 4.roč.) včetně podřízených složek dokumentů

TAHÁKY SNAD NA VŠECHNO!? - kožní soustava - WattpadSkloňování pátek — čeština: ·české příjmení zpěvák arnošt pátek··název několika českých obcí nebo

Anglický jazyk Materiály Pomoc učitelů

Příprava na zlomky, smíšená čísla. Pracovní list 1. Pracovní list 2. Pracovní list 3. Pracovní list 4. Smíšená čísla. 2. 11. 2020. Matematika - řešení. Smíšená čísla. Rozšiřování a krácení zlomků - úvod. Rozšiřování a krácení zlomků - pracovní list. Rozšířování a krácení zlomků - procvičován -v Seesaw najdete pracovní listy, zde dopíšete nebo je můžete otevřít ve stažených souborech nahoře . Pak vytisknete nebo píšete odpovědi do sešitu ( nachystala jsem pro vás čísla u jednotlivým spojení) 2.Pracovní sešit-str. 52/1,2 - pošlete na Seesaw nebo na můj mail Přeji hezký týden. Alice Doubkov

Pracovní listy - Mladší školáci - ANGLIČTINA Rolino

Odborná angličtina / Oborová angličtina. Německý jazyk. Francouzský jazyk. Další jazyky. Matematika a její aplikace. Celá čísla - pracovní list II. 2. Pracovní list, porozumění pojmu celé číslo, absolutní hodnota, sčítání. Pracovní list procvičuje a upevňuje znalost některých základních barev (red, green, blue, yellow, orange, purple) a opakuje číslovky 1-6. Úkolem je vybarvit číslovky a po projití bludištěm i balónky barvou dle diktátu a napsat na balónky čísla shodná s číslem na oblečení dítěte, které jej drží 14.9.2017 - Explore.

Anglický jazyk - Veselá Chaloupk

Pracovní list Předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.B Opakování vzdělávacího celku: Animals (Zvířata) - rozděl zvířata do tří sloupců - divoká zvířata, domácí mazlíčci, zvířata žijící na farmě Animals Wild animals Pets Farm animal Vypracovala: Mgr. Jitka Klajblová Zebra Guinea pig Lion Cat Panda Dog Co Číslovky 1. Nástroje angličtina - English Numbers To Chinese Numbers. Vstup. English To Chinese Chinese To English. Zobrazit a Bez a. English ⚬ 简体中文 ⚬ 繁體中文 ⚬ ภาษาไทย ⚬ 粵語 ⚬ 한국어 ⚬ Tiếng Việt ⚬ 日本語 ⚬ Български ⚬ Español ⚬ Français ⚬ Português (BR) ⚬ Русский. ČÍSLOVKY 1 - 20 - PROCVIČOVÁNÍ (01_Gr_2) Numbers 1-20 - youtube (není vytvořený materiál) Čísla 1 až 5 - smajlíci (33_Br_2) Čísla 1 až 10 - smajlíci (34_Br_2) Numbers - pracovní list (41_Br_2 Pracovní list Předmět: Anglický jazyk Ročník: 4. ročník Opakování vzdělávacího celku: Numbers 20-100 (Číslovky 20 - 100) - v prvním cvičení doplň názvy číslovek-ve druhé části vypiš nejprve lichá čísla (odd numbers) mezi 20-30, pak sudá čísla (even numbers) mezi 40-5 Pracovní sešit str. 61 - vystřihni si dinosoura a příští týden si přines do školy. Pracovní list - procvičujte čísla do 10. Online hodina bude v úterý 20.4. první vyučovací hodinu. 3.-7.5. Procvičovat slovní zásobu - tělo. Pracovní list - popiš tělo dinosaura, doplň do vět slova. It´t got - It has got - on m

Anglický jazyk - DUMy - ZŠ Sázav

Pracovní list Čísla a pozdravy/ numbers, greetings 1. Přiřaď anglický pozdrav k českému pozdravu. Hi, Hello Good morning Bye, see you Good afternoon Good evening Good night Ahoj (při setkání) Nashle, na viděnou Dobré odpoledne Dobrý večer Dobrou noc Dobré ráno Pracovní list slouží žákům k seznámení s důležitým historickým dokumentem českých dějin, Mnichovská dohoda. VY_12_Inovace_Moc soudní.50: 8. Žák se seznámí s částí Ústavy ČR, zabývající se soudní mocí v ČR. Pracovní list pro práci s textem Ústavy ČR, může sloužit jako zápis k probíranému učivu Čtvrtek 18.10. Čísla. opakování čísel 1 - 10; psaní čísel do sešitu 1 - 5 podle diktátu; PS str. 9 cv. 14 - kachny (nalepení samolepek, nová slovíčka - big / small, počítání) pracovní list - čísla; Středa 17.10. Procvičování čísel + barev. procvičování barev; hra - stand up; pracovní list - barv ANGLIČTINA EXPRES : Pracovní listy Toys English 3. 3.třída ZŠ : Toys. tiskovou verzi stáhněte zde (pdf - vyplnit pracovní list - Colin in Computerland i druhou stranu (měly by to mít děti u sebe) - v sešitě by měly mít děti napsaná čísla - napsat je anglicky - zopakovat čísla od 12 do 100, kdo je neumí, naučit se - učebnice s. 15 - přečíst, přeložit,poslechnout - pracovní sešit s. 15, 16, 17, 1

Číslo v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_Aj_16 Sada DUM Anglický jazyk Předmět Anglický jazyk Název materiálu Přivlastňovací zájmena Anotace Pracovní list slouží k osvojení učiva o přivlastňovacích zájmenech. Materiál žáka motivuje svojí interaktivitou (dvojice ČJ/AJ lze spojovat přetahováním textových. AJ - středa 17.2. (online hodina) - Porovnávání věku - učebnice str. 12 - Pracovní sešit str. 15 - Procvičení užití slovesa HAVE GOT. Úkoly (samostatná práce): - Zapiš si a nauč se slovíčka UNIT 2 (page 12,14) -> vkládám pod text - Přelož věty a číslovky do angličtiny. Níže klikni na jméno své vyučující u tvé. Project 1: numbers - opsat a naučit číslovky 1C ze slovníčku, dodělat pracovní list! Project 3: překlad, pracovní sešit str.2/1, učebnice str.5/4-5 dodělat! Project 1: slovní zásoba 1B, množné číslo učebnice str.11 naučit Pracovní list časování anglických sloves. Vytvářeč vyhledávání anglických slov. Vytvářeč bingo listů anglických čísel. Vytvářeč bingo listů náhodných anglických čísel. Anglický slovní scramble. Anglická věta doplňování mezer. Vytvořte anglické doplňování mezer. Přeházejte anglickou větu. Napište.

01. Numbers and Actions (Čísla a slovesa) English Club ..

1. hodina. 1) Zopakuj si správné psaní čísel v tomto pracovním listě. Čísla napiš vždy anglicky. Pokud nemůžeš vyplnit online, pracovní list si vytiskni: 2) Poslouchej části domu a správně přiřaď k obrázku: 3) Zopakuj si předložky v těchto pracovních listech: Pokud nemůžeš vyplnit online, pracovní list si vytiskni Celá čísla - pracovní list II. Pracovní list, porozumění pojmu celé číslo, absolutní hodnota, sčítání Anglický jazyk Biologie, přírodopis Český jazyk Chemie Dějepis Ekonomie, účetnictví, mkt. Ekologie, enviromentální vých.. Vyplňte přiložený pracovní list na opakování číslovek, je v pdf - pokud by ho někdo chtěl poslat ve Wordu, aby mohl doplňovat elektronicky, napište. Vyplňte cvičení 1 a 2 v pracovním sešitě na str. 2 Ajina.eu - pracovní listy do angličtiny Návštěvnost 2020 ŠKOLÁKOV Na webu používáme cookies. Grafika od thistlegirldesigns.com. Obsah webových stránek Skolakov.eu podléhá autorskému právu. Bez předchozího souhlasu autora je přebírání obsahu zakázáno.. Tento pracovní sešit slouží k procvičení slovní zásoby týkající se Částí lidského těla, konkrétně lidských orgánů. Opět je kladen důraz na komunikativní a zábavný charakter aktivit, které slouží k osvojení této slovní zásoby. Pracovní listy jsou určeny jak k přímému využití v hodině, tak k domácí práci

Procvičování z češtiny na konci 4

Pracovní listy z angličtiny Angličtina pro děti

Pamětné násobení a dělení 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000_pracovní list s výsledky Základní pojmy: Pamětné násobení a dělení 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000, obyvatelé lesa Opakování a procvičování_čísla větší než 10 00 Přehledné pracovní listy pro super učitele :) ESL Kids: Pomocník pro učitele angličtiny. Obsahuje tipy na hry, generátor pracovních listů, texty známých dětských písniček apod. Have fun teaching: Web s mnoha zajímavými materiály, které děti pobaví a zaujmou, včetně audio a video souborů. Color me goo

S touto sadou pracovních listů se hravou formou procvičí také logický úsudek, prostorové vnímání a pozornost angličtina na kartičkách - slovíčka 1. česko-anglická slovní zásoba na malých kartičkách (tematické okruhy: barvy, čísla, zvířata, lidské tělo, ve třídě) Popis Seznam DUM Číslo projektu Číslo šablony klíčové aktivity Název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Název školy Číslo DUM Název DUM Druh učebního materiálu Ročník Vzdělávací předmět Autor VY_32_INOVACE_AJ.02.01 Číslovky pracovní list 6. anglický jazyk Ing Přelož věty a číslovky do angličtiny. Úkol splň do další on-line hodiny! Po odeslání formuláře se ti objeví správný překlad vět. Věty, které jsi měl špatně, přepiš do sešitu English: Vytisknete nebo přepište na papír a vyplňte pracovní list. V pátek si vše zkontrolujeme DÚ - vytvoř pracovní list s barvami . Čtvrtek 11.10. Ti, jenž chyběli v úterý pracují na straně 17 (dodělat doma) Procvičujeme psaní čísel a barev - v příští hodině si napíšeme malý testík. a budeme pokračovat dál. Barvy a čísla jsme procvičovali dlouho, protože pro mne i děti byl Fotogalerie a školní akce Prohlédnout Školní družina Více info Volnočasovéaktivity Více info Rady pro rodičea školní poradna Více info Jídelníčeka školní jídelna Prohlédnout Anglický jazyk - 4. Třída Čas a předložky časuUrčení času - školákovVideo: Basic prepositions of timeŘadové číslovky, měsíce (datum)Měsíce - různá cvičení. Angličtina, pracovní list 4, Want to [PDF, 441 kB] Angličtina, pracovní list 5, Nature [PDF, 384 kB] Angličtina, pracovní list 6, Prepositions (A) [PDF, 524 kB] Angličtina, pracovní list 7, Numbers from 1 to 100 [PDF, 485 kB] Angličtina, pracovní list 8, Food and drink [PDF, 649 kB] Angličtina, pracovní list 9,What are they doing